Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Kurtbenli Kara Lefter

Sarı göl ayağı havuz vazifesi görür. Lefter-in değirmenine akar. Basamaklarında bir güllü haç vardır. Haç oymadır. Gölün gün doğusu kayalıktır. Ayağından zincirle asılmış adam resmi adamın düşeceği yerdeki haç iyidir. Kayalar arasında serpme karpuzdan büyük dokuz taş bunların altısı doludur. Gölün içinde üç taş birinde iki güvercin resmi biri su içer altta hazinedir biri asılı adama bakar kara gölde üç mezar haçlısı doludur. İstikamet vardır. ………… aslan ve 15 koyun aslanın baktığı yerde kurt izleri iyidir.

Batı istikametinde ………… ….üç benzeyen taş sergendir. Kudret hamamları bu derededir. Taşları …… pençe izleri vardır. Haç ve horasanlara dikkat çatakta ciniviz ve kudret kale kayadaki dar geçitten kudret kaleye geçilir. Sergen kaya 40 hayvan yemliği ve bağlama yerleri vardır. İçeri girince horasanlı yerlere dikkat edilmelidir. Sağrılarından akan suların kayasında çekiç kerpeten sunturaç ……….. kırık istikametinde bir kirpi serpme tavlalar bir üç altı ve yedi 41 dir. …

Lefter belgesinde adı geçen köyler

köyler karagöz , dana göz, kayalı, kılavuzlar, rendere, yakacık, çalıca, düz ova, aşağıdan yukarı manukyan çiftliği , kara Hasan , ali bey, dikili bağlar, samarak köyü , Yenipazar, kırcali vardır. … köy derviş mağarası, mağara üstünde derviş oturur önündeki tepesi haç ve horasan dikkat bir mahzen kum ve kumun içinde taş maya fıçısı iyidir. Üç köprüler semti berber mağarası bir birine ait her şeyi mevcuttur.ikinci kat üsttedir. Üst kat nişan iyidir. Avcı geyik deresindedir. Avcı nişan alır vaziyette dizi kırık dikkat kırık çatal serpme anahtara dikkat etmek lazımdır.

Mevzu söyle; nal mevzu beylik nalı dereden yukarı olan ayağı inerken solda olacak nalın üst tarafında mağara dereye karşı mağara ucunda kantar çeker dışarıda kantar 40 okka çeker mağaradan girince sağa sola yol ayrılır yani kapıdan girince sağa sola ayrılan kırmızı kaya dikkat bir ışık kalacak yerin önünde haçlı yeri kaz iki nalın yakınında mühür benzeri yer horasanla yapma olacak kır üç R.Z. harfleri olacak tamamdır. Horasana dikkat etmeli iki yılan bir birine dolalı olacak yılanların kuyruk istikametinde eski zaman değirmeni resmi olacak ve kırılacak yukarıda yazmış olduğum 40 okka çeken kantar 3 çengel olacak bu mağarada değildir.

Dışarıda olacak arkanı kantara ver üç taş öteye karşısına kalacak arkadaki taş öbeğini ara tam karşısına dur bir taş çıkacak taşın altı kaya taşta çengel kol var 40 okka bakraç dolu orta Anadolu. Küçük Asya Anadolu Bağdat mıntıkasında yeşil dağ içerisinde alibey değirmenleri kırk saat karşısında kayalar üzerinde 360 adet nişan ile tam 17 ve oluk yedi civarı parası bu dikili taş içine koydum. Kara köye köyün almalı karşısında kalır. …… Aksu deresinden geçer. Vezir han , ayran pınarı, yakınında tulumlu çalgı resmi gayda erikli yayla, dana göz köyü, kırcali köyü, kirazlı yayla, ve civarında kudret hamamı olur. Bunun ….. …… siyah taş üzerinde bir put resmi altında elli altın konmuştur. Bir …. Mesafesinde ……. Ocak ağzında ….. okka altın vardır. Dikmen tepe köyü bir saat aşağısında ….. köyü kara hasana yarım saat mesafede iki saat mesafede ….. köyü içerisinde monika çiftliği …. Yeri dabagöz köyü buraya 10 saat mesafededir.

Bağcıklı ( bakacak ) çalgıcık köyleri …………. Civarında ali bey köyü çayır içerisindedir. Buranın toprağı deve tüyü rengindedir. Bu köyün halkı kendir ekerler kendileri dokurlar sadece beyaz giyerler. Ormanları pelitliktir. ……. Bir kaya görünür. bu kayanın ortasında bir mağaranın ağzı altında delik kurşun ile civciv çakılı içerisinde yanan yerin ( ocak ) altında bir heybe mahmudiye fındık altını vardır. Buradan Hasan köyü yolu geçer.

Bu yolda büyük bir kaya üzerinde mızraklı insan davul zurna pehlivan resimleri vardır. Bu civarda kayada cami resmi orta yerinde alçı ile kapatılmış bir kovuk mecidiye vardır. Karşısında sarı kayada payton resmi yan tarafından fil ve maymun resimleri orta yeri köşe tarafı siyah taş etrafı kaldırımlı altında fil resimli altın vardır. Şam yolu buradan geçer karşı tarafta horan yeri üzerinde bir kayada birkaç kız kol kola oyun oynar ve bunlar şam yolunun sol tarafında yarım put şeklinde 60 karış uzunluğunda bir taşın üzerinde su akar bunun bir tarafı alçı ile kapatılmış olup elli adet altın vardır. … bir taş bu taşa bakar üzerinde 4 adet put resmi olup putların içerisinde alçı ile yüzer adet altın konmuştur. Bu civarda dikili taş yüzünde kamçı resmi olup içi dolu üstü alçı ile kapanmıştır. Kaşı kemerli taş kanca gibi bir dikili taş altında elli adet altın vardır…………………… Tek direkli mağara vardır. Direkte haç tepesi kırık içi tamdır.

Eminağa değirmeni

Eminağa değirmeni harami deresindedir. 3 tarafı taştan oyma harkı 18 metredir. Değirmenin karşılıklı 6 şardan 12 kiriş deliği mevcuttur. Değirmene çıkarken yani savak başına 9 basamak dardır. 5. basamak, değirmene inerken 3. basamak alt basamak yarım değirmen taşı doludur. Emin ağa mağarası bir baston ve bir kadın memesi vardır. Mağaranın üzerinde emin ağa mezarı mühimmat ikinci kattadır. uzun ali değirmeni ve mıntıkası denize yakın olan yerimize bütün nişanları mevcuttur. Baş değirmen ve yalancı değirmen ırmakları mevcuttur. Burada mühim olan yalancı değirmenler ve yer altı mabedi ( kilise ) vardır. Mabedin dereden yolu 18 metre tünele girince asıl mabede geliriz. Dere geçidinden on adım su kaynağı kaynaktan 30 adım kayanın önünde yer altında yolu gidilir. 9 metreden yarım değirmen baltacığı vardır.

Yolun sağındaki odalar 3 tanedir. Sağ , sol baş öndeki oda tamamdır. Mabede alt Asya ve harp aletleri serpme mahzende çubuklar vardır. Kıymetli taşlar sağlam oyma mahzenler. Sular harklarına verilirse mahzenlere girilir. Yalancı değirmen 26 tane şaşmaz tamamlar uzun ali değirmeni değirmenin üstünde taşta dokuz kiriş deliği mevcut olup küçük haçlar mevcuttur. Değirmenin iki yakası su ile çevrilidir. İki su arası mühimdir. ………boğazından acı su kaynağına kadar ormanlar tarafından çok oyulmuştur.ve serpmeler yok omuştur. Bu muhitte mühimdir. Kilisede civciv ve anaları vardır. Mühimmat çan yeri altındadır. Kilise ile kale karşı karşıyadır. Yatır baklaya üzerinde iki öküz benzeri taş vardır. Ötedeki arka arka tarafında mahzen ve adenes mezarı paket gibi taşların altındadır. Karşısında çeltikli mağara mağaranın içi yabancı taş serpmedir. Altı çok mühimdir. Batısında su batanı istikametinde keçi deresinden çandır köyüne girerken mağara vardır.

Keçi deresinde 7 basamaklı ….. alt basamak iyidir. Dere köprü değirmeni iki vadi arasındadır. Bu değirmenin arkına bir kaynak da karışır. Bu kaynak horansa ile yapılmadır. Kaynak mahzen üstünde yapılmadır. Değirmen yatağı zengindir. Adanas kaptan değirmeni yalnız olduğu yer ile değirmenci odası yatır değirmen odası kanepe altı mühimdir. Tepeler 4 tane 4 kısma ayrılır. Sac ayak, yarı kurt tepe, hora tepe, vezir tepe, sacıyak yeri vezir tepe uzunalinin mezarı buradadır. 21 adımdır. Etrafı kaldırım döşelidir. Haç istikametinde 21 adımdaki taşta istavroz vardır. Tamamdır.

Sarı meşelik

Sarı meşelik aşağı inilirse meşelikte iki öküz sırt sırta yatar vaziyette biri daha ……….…….9993 ingiliz altını üst tarafında üç basamak kayanın önüne dikkat istavroza .. burası tamamdır. Buradan kapı kayay geçildiğinde yukarı canbaza gidilir. Çukur cambaz ve b.. .köy arası dardır. Üç dibek taşı burada birini görmezler. Birisinde haç altında var. Karşısında isli mağara küçüktür. Sofra takımları buradadır. Kum dadır. Çukur cambazın üzerinde sarı kız mezarı başında haç karşılıklı iki yüz okka iyidir. Ali deresinde şarlak başında üç gemi kaya mağarada vardır. Birinin direği kırık 2000 okka fındık altın vardır. Anahtarlı ve sistemlidir. Mağara bulunur haç resimle döşeli beş dolu dikkat et haçlar küçük ve göstergeler. Resimler kabartmalar ve heykel vardır. Müze halinde resimler çoktur.

Baş değirmen cevizli derededir. İki dere arasındadır. Üstünde çolak papaz mağarası istikametindedir. Karşısında gebeç papaz gölün üstündedir. Gebeç papaz iyidir. 7 burunlu göl buradadır. Bir burunda 7 mezar birisi ters doludur. Def ile oynayan ayı karşısındadır. Tepeye 500 metre çır çır çeşme üzüm salkımı vardır. Çeşmenin üzerindeki taşa dikkat. Tepenin üzerinde 41 tane oturak taşı ortadaki taş büyük dört köşelidir. Delmedir bayrak direği yeridir. Altı doludur. Keman resmi karşısında dikili 3 taşın hizalı-dır. Ortası iyidir. Üç mezar ikisi belli diğeri iki mezar arasında saklıdır. 1000 okka malı vardır.

Kurt Tepe

Kurt tepe iki saat karşısındadır. Kurt tepede yabancı bir taşta bir haç haçlı taş yabancıdır. Oranın taşına benzemez. 2000 okka üç cesetten bir boy aşağıdadır. Bu muhitte başlıca dereler Aksu, Göksu, büyük derelerdir. Diğer dereler karışan derelerdir. Kara Hasan köprüsü goksu deresinin eteğindedir. Göksu küçük dere aksuya birleşir. Köprünün bir tarafı kaya bir tarafı topraktır. Köprünün ayağında bir karaca kafası bir gözü kör kör gözünde kuran var. Uzu zümrüt kaplıdır. Dikkat edilrise kadın saçları serpmedir. Köprünün gözlük kısmı manda dikili taşta haç var. Doludur. Diğer dereler keçi dere, domuz dere, papaz dere, karanlık dere, cevizli dere, geyikli dere, mermer mezarlık, soldan iner dereler karasu ali deresi, kazan dere, yeşildağ yeşildağdan keltepe kadranlı dere yedi keskinler deresi yel değirmeni keltepe eteğindedir.

Yel değirmeni ile dededobri değirmeni araları yarım vezir tepe burada hakimdir. Dobri değirmeninin doğusunda yel değirmeni kapısı istikametinde 22 haç 185 burada mevcuttur. Bunlar iki kaynaktan gelir biri acıdır. Şarlak yarım saat …………dır. 12 metre yüksektedir. Altı kazan gölü koltuk taşı istavrozludur. suyun akarında kabartma ve altı mağaralıktır. 200 ton darphane mevcuttur.bitişik kuru derede 7 çanak vardır. Altın akar biri ortada kapalı süzme toz doludur. Süzgeçlerden 85 metre uçtan darphaneye girilir.

Arkacık değirmeni

Arkacık değirmeni katrancı deresindedir. Tek yoldan inilir. Başında tek bir tavla vardır. Arkası gümüş külliyetidir.

Yola inerken solda tepecik içinde halka vardır. Değirmenin önünde yarı ortadan biçilmiş kara taşın karşısında yuvarlak tepe üzerinde çayıt suyun bağlandığı yerde serpme var ocağa dikkat değirmenin üzerinde taş değrimeni ezecek vaziyette. İki kubur tabanca resmi vardır. Umumi haritalar şarlak ve arkacık değirmenindedir. Koltuk taşından perdeli halka gözlük yeri görünür.tepedeki çay taşı altında cam şişe içerisindedir. Horasanlıdır. Alibey muhiti önemlidir. WV nin şarlağı ve taş oluk değirmeni buradır. ……muhiti han yeri demir çubuklar önemlidir. Bu mahalde maden ocakları vardır. Şekiller ayrıca gösterilmiştir. Karahan ve vezir han bu muhittedir. Şarlak ve etrafı mühimdir 3 tür.

Bu muhite gemili dereden sola tepeye kadar mermer mezarlık dahildir. Çok dikkatli olmak lazım gelir. Şarlak 41 metre mesafe 14 metre yüksekliktedir. Altı kazan gölü …… alabalık tutmak için taştan oyma koltuk taşı mevcuttur. Koltuk taşında haç vardır. Safi 20 okkadır serpmeye dikkat. Şarlağın döküldüğü yerde haçın su üstünden akar altı mağara dikkat üçüncü basamak yol darphane 45 hazine 200 tam muhtelif sikke ve külçeler halindedir. Koltuk taşına oturmakta gözlük yarı perdeli halka karşına gelir ve görünmekte. Dikkat perdelidir. 10 okka ve umumi krokiler içindedir arkası sinekli mağara muhitidir.

Nişanlara dikkat edilirse halkaya giden yol yolu bulursun. Batı sitikametinde 7 adet çanak bir birine su geçiri vaziyette bunlar altın süzgecidir. 4. sünde toz mevcut olup bu şarlağın üzerindeki derede erköprü vardır. Er köprüsü üç kayadan üç kaynak horasan ile yapılmıştır.üstleri ağaçtır. Sağlam ayak horasan içinde 20 okka vardır. Nişanı vardır. Arkacık yolundaki oyulmuş taş doludur. Bu mahalde bir saat mesafede ali bey değirmeni kayalığı içindedir. Yalancı değirmenin karşısındadır.

Ali bey değirmeni

Ali bey değirmeninin karşısında karşılıklı iki taş vardır. Kayanın birinde kurt önünde delik mağara öteki kayada kuş resmi ve bu kaya önünde mağara mağaranın altında iki değirmen taşının tavanında kabartma tabanca resmi vardır. Üstüne dikkat keçi resmi nargile içen adam bu muhite yakındır. Değirmenin önünde binek taşta köpek izi vardır. Kurt izi güney batısında incir ocakları binek taşlının 5 metre 25 santiminde ve ….. yarım değirmen taşına benzer taşta beş tane delik vardır. Bu tam ………… dokuz akçe altın vardır. Değirmenin savak başında kayada koç resmi vardır. Ali bey değirmenin suyu iki kaynaktan gelir. Araları 75 metredir. Suların birleştiği yerde 4 köşe oyma bir taş vardır. Oymanın içinde okka vardır.

Değirmenin karşısında yakamoz değirmenin arkasında kuru dere bir topal ayı resmi vardır. Ayının baktığı yerde 21 adımda bir delik balığın altı doludur. Dikkat balığın kuyruğu istikametinde 37 buçuk metrede değirmen baltacığı vardır. Değirmen baltacığının doğusuda 11 metre 25 santimde siyah taş taşta kare delik olacak. Oradan tekrar doğuya 21 metre 25 santim bir taşta ufak haç ve önünde serpmeye dikkat çömlek var. Çömlek önemli. Ali bey değirmeninden yana keçi deresini takiben çandıroba istikametinde bir mağara ve basamak biri ikiyüz okka devamında domuz resmi hışır bir kayada dolmadır. 60 okka domuz resimlerinde mevcuttur. Antikadır.

Kurtbenli Kara Lefter ve diğer ünlü eşkiyalar

Ayrılan kuru derenin yüksek yerinde mağara iki direklidir. Direklerin başında ikinci kat vardır. Mağarada ay yıldızlı ve kız resmi vardır. Aksu buraya yakındır. 477 katrancı deresinde arkacık değirmeni sarp değil değirmenin başına kadar hayvanla gidilir. Burada hayvanın yemliği vardır. Ve hayvan bağlama yeri vardır. Hayvanın durduğu yer taş döşelidir. Pislediği yerin altında külliyetli miktarda gümüş vardır. Yemliğin üzerinde değirmenin krokisi vardır. Değirmene tek yoldan inilir.

Değirmenin önünde bir taşş ters çevrilmiş vaziyettedir. Bir ucunda tüfek namlusu içinde ……. Ait 32 mücevher taş vardır. Değirmenin kapısına gelip bakınca karşında yuvarlak tepe tepenin üzerinde bir çay taşı çay taşının altında 4 arşın derinlikte bir halka bir saat içerisinde umumi krokiler mevcuttur. Değirmenin karşısındaki kayada iki kabur tabanca resmi mevcuttur. Değirmenin suyunun bağlandığı yerdeki serpmeye dikkat edelim.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.