Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Haç, İstavroz, Put Define İşaretleri Tüm Anlamları

Haç aslında dinsel bir semboldür. Birden fazla adı ve anlamları vardır. Haçı dinler tarihi açısından ele alıp incelenirse çözümü çok daha kolay olur..

Definecilikte birden fazla haç işareti kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı define ile alakalı bir kısmıda mezar ile alakalıdır. Genel itibarıyla tüm haçlar koruma amaçlı yapılmıştır. Örnek olarak eski ev duvarındaki haç evi korumakla yükümlü; kayaya yapılmış bir haç mezarı korumakla yükümlüdür.

Haçlar genellikle mezarlar için kullanılmıştır. Uzun kolu veya yanında bulunan bir işaret yön belirtmektedir. Üzerinde hilal gibi yarım yuvarlak olanlar büyük ihtimalle oda anlamındadır. Yuvarlak içerisindeki haç ise en fazla beş adım etrafında aranmalıdır . Burada aranacak şey çökme yada yığma olmalıdır.

Haç işareti önemsiz hiç bir yere yapılmamış yapılmaz. Bu haçlar bazen istavroz dediğimiz şekilde bazende aile putu şeklinde karşımıza çıkar, sonuçta hepsi haç işaretidir tek farkları anlamlarıdır. Aile putu dediğimiz haçların yanında aile mezarı, istavroz yanında ise sade mezar yada mezarlık bölgesi yani nekropol olur.

Kanatları içe yada dışa bombeli haç işareti yine sık karşımıza çıkan türlerdir. Bunlarda yakın bölgede mezar olduğunu anlatır, yatay kolları alt alta 2 adet olan haçlar ise kubbe yada papalık sembolü ile alakalıdır. 8 kollu haç ise günah çıkarca haçı olup eşit kollara sahip haçlar ise hemen arkasında mezar anlamındadır.

Haçlar arasında en tılsımlı olanı daire içine alınmış haç işaretleridir. Biz buna daire içinde haç deriz. Bu haç diğerlerinden farklı olarak din adamlarının mezarlarını temsilen yapılmaktadır. Bulunduğu yer ciddi şekilde tılsımlıdır, özellikle gün batımından sonra çalışma yapılması tavsiye edilmez.

Haç İstavroz, Put Define İşaretleri Farklı Görüşler

Burada şu notu da unutmayalım tüm haçlar tılsımlıdır en güçlü tılsımların başında gelir, 2. sırada ise yılan işareti gelmektedir, yılan tılsımından çok kişinin canının yandığını biliyoruz haç bundan daha tesirlidir. Eğer aynı kayada yada aynı bölgede hem yılan hemde haç varsa oradaki malı almanız neredeyse imkansızdır.

Diğer Tecrübeler: Nalın ortasında haç varsa burada mağara vardır bu mağaranın iki yerde parası olup mağaranın içinde sağa doğru çıkılan dar bir geçit vardır bu dar geçidin içinde 3 yığın halinde parayı görürsün zaten bu geçitte sağ duvarda ok işareti mahzen girişini gösterir, mahzenden düz giremezsin yan gelip önce bir omuzunu sokar öyle geçersin, mahzene indikten sonra 2 oda göreceksin sağ odada kocaman bir yalak taşı vardır tıpkı çeşmelerin önündeki yalak taşları gibi bu taşın içi som altınla doludur üzeri açıktır.

Diğer anlamları: Kaya altında haç çıkarsa bu doğru yerdesiniz demektir. Bu dos doğru yemin işaretidir. Mezar 2 katlı olup 1. mezarın altında giriş kapağı vardır. Kapak kaldırıldığında 7 basamaklı merdivenle inilir 3. basamak tuzaklı-dır. Dikkat burada kaval kemiğinizi kırabilirsiniz. Tuzağı bertaraf edip girersen 1 oda dolusu variyet le karşılaşırsın.

Bir Tecrübe Daha: Daire içinde haç varsa bu günün saati ile alakalıdır. Günün hangi saatinde güneşe doğru gideceğini anlatır. En erken 10 en geç öğleden sonra 16 arasıdır. Bu yönde belirgin bir kaya vardır tıpkı lahit gibi görünür biz buna tepsi kaya deriz. Kayanın üzeri kanepe gibi düzdür yanları murç izleriyle doludur. Burada devasa büyüklükte mezar olup 4 metre derinliktedir.

Diğer Anlamı: En az 10 çeşit haç vardır aile putuna benzeyen kalın kolları ve bacakları olan haçlar papaz mahzenine işarettir, bulunduğu yerdeki ark takip edilirse direk papaz mahzenine gidersin burada 4 oda vardır, baş papazın mezarı yardımcısının mezarı, kilise eşyaları, birde boş oda vardır. kilise eşyaları arasında çan vardır dikkat edin çana zarar vermeyin çok değerlidir.

Diğer Çözüm: Eski evlerin dış cephesinde haç varsa dikkate almayın bu evi kötülüklerden korumak için yapılmaktadır Define ile alakası yoktur. Evin içinde oda içerisinde haç varsa işte bu Define işaretidir meblağ yukarıdadır. Taban tarafta aramayın; mesela eşiklik yada zemin altına kulak verme mal üst tarafta olup üzeri ya horasan sıvadır, yada yapı taşlarının içindedir. Bu tür gömüler dedektör ile rahatça alınabilir. Bu anlatım ev tabanında define yoktur anlamına gelmesin duvarda haç varsa meblağ yukarıdadır burayı ayırt etmelisiniz.

Diğer Çözüm: Büyük haç varsa burada zirve tepe vardır bu tepeye put dağı denir. Put dağının tepesi kadın memesi gibidir. Dağın yarma yapan yerinden altına girilir. Giriş kapısı üzerinde murçlanmış tabiattan olma büyük bir kaya vardır. Kaya altı giriştir. İç odalarda kazanlar, siniler, tepsiler, ev eşyaları, heykeller ne ararsan vardır. Buradaki ayrıntı haç put haçı değildir ama dağ put dağıdır, buna dikkat edelim.

İstavroz Define Anlamı

Çarpı ( X ) Çarpı işareti son nokta olarak açıklansa bazı tecrübeler bunun her zaman aynı olmadığını göstermektedir. Sebebi ise, çarpı işaretleri üzerinde yapmış olduğumuz çok ayrıntılı çalışmalardır. Yön verici ve hedef şaşırtan yanıltıcı işaretler vardır. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise, çarpı işaretine yönlendirmiş bir önceki işaretin çarpıya zıt tarafında araştırma sürdürülmelidir.

Başka yorum: Eğer x işareti 7 cm küçük ise son nokta anlamındadır. Aranılan şeyin x işaretinin 15 metre çevresindedir. Eğer x işaretinin etrafında 2 inci bir işaret varsa aradaki mesafe ölçülür. Bulunan her bir santimetre bir adım farz edilerek işaret yönüne adımlayın, aranılan şey oradadır.

Başka bir görüş: İstavroz işaretleri mezarlık alanlarında kullanılır. Bazen sınır bölge bazende son nokta anlamına gelir. Arazinin durumuna göre anlamı değişebilir. Yanındaki işaretler çözüm için size yardımcı olacaktır.

İstavroz Tam olarak şu şekildedir.

1- Sınır bölge

2- Mezarlık alanı

3- Son nokta

4- Uzun tarafına git

5- Burası tılsımlıdır

Tılsımlı İstavroz

İstavroz Hristiyanlık başta olmak üzere birçok kültürde yaygın olarak kullanılan en eski semboldür. İstavrozun biçimsel olarak özgün anlatımı onun insan vücuduna benzetilmesidir.

H. İsa’nın kol ve bacaklarının bağlanıp üzerinde öldürüldüğü darağacının şekli ve bu olay, yüzyıllar boyu Hristiyan dünyası üzerinde çok üzücü ve kalıcı bir etki yapmış ve İstavrozda böylelikle, kutsal bir sembol olmuştur. Öte yandan istavroz, üzerine İsa’nın kutsal kanı sürüldüğünden, günahlardan arınma ve şefaat dileme aracı olmuştur. Burada şunuda bilmeliyiz haç ve istavroz aynı mantığın ürünleridir.

Altın, gümüş, taş, kristal, tahta, cam vb. bir çok maddeden yapılan istavrozlar ise bilhassa Hristiyan aleminde en çok rağbet edilen tılsımlar dandır. Genelde boyunda ve bir zincirin ucunda kullanılan bu istavrozların, yüzük hatta küpe olanları bile mevcuttur. İstavrozlar taşıyan kişiyi hastalıklardan , kötülüklerden, büyülerden ve vampirlerden koruduğuna inanılan tılsımlardır.

İstavrozlar mezar başlarında kayalara oyma şekilde yapılır. Bundaki amaç ise mezara gelecek olası kötülüklerden korumak içindir, istavroz olan yer mutlaka tılsımlanmıştır. Bu tılsımların günümüzde ne kadar etkili yada değil kestirmek zor.

Bu istavrozların bir kısmı tekil mezarları temsil ederken bir kısmı’da mezarlık alanlarını korumak için yapılmıştır Neredeyse tüm nekropollerde istavroz işaretine rastlamak mümkündür.

Her istavrozda 4 kol vardır. Bu kanatlar eşit büyüklükte ise burası tam yeridir. Kanatlardan biri uzunsa işte istavrozun koruduğu taraf burasıdır. Yani define, mezar, küp ne ararsanız uzun taraftadır.

Aile Putu

Topluca yapılan yemin işaretidir. İstavroz da denilir, tüm kolları eşitse gömü bulunduğu kayanın altındadır. Eşit değilse farklı olan kolun baktığı yönde araştırma yap. Asil aile mezarı da çıkmaktadır. çevresinde doğal yapıya aykırı unsurlar aranmalıdır. son nokta olduğunu anlamanız için elinizi işaretin altına sokun, kayada yumurta yada daha küçük çıkıntı varsa yer burasıdır.

Kesin aile mezarıdır. İşaretin olduğu kayadan çok uzak gitmeden mezar yerleri bulunur. Buna daire içinde haçta denir bir tür tılsımlama işleminin gerçekleştirildiği kesindir. Putun bulunduğu kaya tıraşlanmış ise tıraşlanmış yeri elinizle okşayarak bombey yapan tarafa bakılır.

Diğer Yorum: Üst düzey asker mezarıdır. Ölen kişi eşi ve çocukları olarak tam ailenin mezarını simgeler. Mezarlar oda şeklindedir her bir mezar için farklı odalar tasarlanmıştır. Tüm aile tek odada kalmamaktadır, bunun tecrübesi defalarca yaşanmıştır. Mezarlarda bolca heykel ve objelere rastlamak mümkündür. Ayrıca günlük ihtiyaçlar için gerekli tüm malzemeler yine mezarda bulunabilir.

Mezar yerine gelince işaretten çok fazla uzaklaşmamak kaydıyla yakın çevrede boşluk testi yapın bulursunuz.

Diğer Anlamı; Aile putu adı üstünde aile mezarıdır. Mezarlar 7-9 metreyi geçmez hemen çevresine bakın tüm ailenin mezarı buradadır. Put aileyi kötülüklerden korumak için yapılır genelde güney tarafına bakar. Yada sabahtan akşama kadar yüzü güneşe denk gelecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı ritüelle alakalıdır. Dairenin içindeki haçın kanatlarına iyi bakın biri farklıdır farklı olan kanat tarafına gidin mezar yerleri oradadır.

Aile putu dediğimiz haçlar papaz mahzenine işarettir. Bulunduğu yerdeki ark takip edilirse direk papaz mahzenine gidilir. Burada 4 oda vardır, baş papazın mezarı yardımcısının mezarı, kilise eşyaları, birde boş oda vardır. Kilise eşyaları içinde en değerlisi çandır dikkat çana zarar vermeyin

Önemli Eşkiya Putları

1- Mahzenlerdeki kapalı tandırlara yük koyulur ve karşı yarma kayalığa çeşitli mezarlar yapılmıştır oyma ve kaya mağara mezarlarıdır. Tüm mezarlar put işareti olarak yükleri nişanlıdır.

2- Oturak taşına oturunca sağımıza gelen yönde 15 adım mesafedeki kayada 3 put varsa, işte Nikae Kralının darphanesi barudadır. 12 oda buradadır.

3- Manda şeklinde bir taşta 7 adet put varsa, burada 30 santim kalınlığında 3 metre eninde 3 metre genişliğinde bir taş daha vardır bu taş kapaktır. Kapak kaldırılınca, merdivenlerden kilitli kapıya ulaşılır, kapıdan girilince içride sağlı sollu tam 38 oda vardır.

Haç Dinsel Anlamları Tüm Haçlar

1- Anehor (lenger veya gemi demiri); güven, ümit ve ebedi kurtuluşu sembolize eder ve “can lengeri gibi emin ve metin olan o ümidimiz vardır kt perdenin iç tarafına girer oraya önden giden im iz) İsa) Melkisedek tertibi ebedi yen baş kahin olarak girmiştir ” mesajından dolayı büyük bir öneme sahiptir.

Bir Hristiyanlık sembolü olarak kullanılan bu işaret, zorluk ve zahmetle-re karşı umut ve imanı gösterir. Bu demir çapalar zamanla gelişerek 3. yüzyılın başında haça benzer bir şekil almaya başlamıştır. Haça gerilmeye işaret etmesi için de bazen üzerine balık figürü yerleştirilmiştir. (Bkz. Şekil 1).

2- Balık; ilk dönem Hıristiyanlığında İsa’yı sembolize eden en önemli motiflerden biri olarak görülmüştür Yunanca’da “Iesous Christos Theot.J (Kurtarıcı Tanrının Oğlu İsa Mesihi) cümlesinin ilk harfleri, yine Yunanca’da balık demek olan ICHTHYS ismini teşkil etmektedir. Bundan dolayı ilk dönemlerde yaygın olarak kullanılmıştır.(Şekil2).

3- Kuzu: İsa, Tamı Kuzusu olarak görülmektedir. (Şekil 3).

4- Beyaz Güvercin: Kutsal Ruhun sembolüdür. Genel olarak b~ ve umu-dun da işaretidir. (Bkz. Şekil4).

5- Tavus: İsa’nın yeniden dirilişinin bir sembolü olarak kabul edilmektedir. St.Augustin tavusun etinin uzun süre bozulmadan sağlam olarak kaldığı*
nı ifade etmiştir. (Şekil 5).

6- Pelikan; keffaretin ve kurtuluşun bir sembolü olup duvar resimlerinde, fresklerde ve cam boyamalarda çok kullanılmaktadır. Ayrıca inanışa göre, Pelikan kendisini yaralayıp, ölmemesi için yavrusuna kanından vermektedir. Bu ise, İsa’nın insanın kurtuluşu için kendisini feda etmesine işaret etmektedir. (Şekil 6).

7- Gemi: Nuh’un gemisine bilmeyenlerin yok olması gibi, Hristiyan olmayanların da kurtuluşa veremeyeceğine göndermede bulunmakta ve havarilerden Petrus’un balıkçılıkla uğraşmasından dolayı ilk dönem kilisesi bunu bir sembol olarak kullanmıştır. ( Şekil 7).

8- Anahtarlar: Papalığın güç ve otoritesinin bir sembolü dür. “Göklerin melekutu anahtarlarını sana vereceğim, yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde bağlanmış olur ve yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde çözülmüş olur” eldinde Mesih’e gelen hitaptan ilham alınmıştır. (Şekil 8).

9- X ve P harfleri; Christos kelimesinin ilk harflerini gösterdiği için kutsal bir sembol olarak kabul edilir. Hristiyan kaynaklarında çoğunlukla Yunanca İsa Mesih’in ilk harflerinden oluşan X P harflerini görmekteyiz ki buna Aziz Andrew haçı da denilmektedir. Çünkü geleneğe göre Aziz Andrew bu şekilde haça gerilmiştir. (Şekil 9).

10- Alfa Omega: Yunan alfabesinin. ilk ve son harfleri olup İsa da “İlk ve Son”96 olarak nitelendirildiği için Mesih’i sembolize eden önemli bir işarettir. (Şekil 10).

11- IHS sembolü IHESUS’un kısaltılmış şeklidir ve çok yaygın bir sembol olup Ortaçağ’da ”İsa’nın Adıyla” bu tarzda söylenmekteydi. Popüler inanışta yaygın olan “Iesus Horninuro Salvator” (İnsanlığın Kurtarı* cısı Mesih) veya “In His Service” (Onun Hizmetinde) monogramlarıyla bir ilgisi yoktur. (Şekil ıı).

12- T harfi (crux commisa veya tau) şeklindeki bu sembol Tertullian. tarafından haçın gerçek formu olarak kabul edilmiştir. İsa geldikten sonra inanan herkesin alnı, Kudüs’te bu şekilde damgalanacaktır. Zaferi sembolize eden bu harf bayrak, sancak ve amblemlerde görülen Yunanca bir harftir. İkinci yüzyıldan kaldığı bilinen bir metinde “T harfi şeklindeki haç nimet, lütuf ve kerem demektir” ibaresi geçmektedir.

Birçok kilise babası da T har-fiyle İsa’nın haça gerilmesi arasındaki ilişkiye değinmişlerdir. Bu figüre 2. yüzyıldan kalma zindanlarda sıkça rasdanmaktadır. (Şekil ı2).

13- Crux immisa veya Latin haçı Hristiyanlık dünyasında çok yaygın olarak kullanılmakta ve İsa’nın bu şekildeki bir haçta öldüğüne inanılmakta dır. (Şekil ı3).

14- Bizans haçı: Doğu Katalik ve Doğu Ortodoks Kiliselerince kullanılmakta ve üstteki ikinci haç INRI yazısını, alttaki de İsa’nın çarmıhta ayaklarını koyduğu yeri gösterir. (Şekil l4).

15- Slav haçı: Doğu Katolik ve Rus Ortodoks Kiliseleri tarafından kullanılan ve Bizans haçına benzeyen bir semboldür. Tek farkı alttaki dayanağın diyagonal olmasıdır. Bu şekildeki yana yatış Mesih’in çarmıhta iken çektiği elem ve ızdırabın sonucudur. Ayrıca düşük tarafın günahkarları ve cehennemi, yüksek tarafın ise göğü ve cenneti işaret ettiğine inanılır. Diğer yandan düşük taraf İsa ile birlikte asılan kötü hırsızı, yüksek taraf ise, cennette onunla birlikte olacağına inanılan iyi hırsızı temsil etmektedir. (Şekil ı5).

16- Yunan haçı: Hristiyanlığın baskı gördüğü dönemlerde çok kolay saklanmaya müsait olması yönüyle öne çıkmış ve daha sonra da devam etmiştir. (Şekil ı6)

17- Kudüs haçı: Haçlıların ha çı olarak da adlandırılır. Avrupalılar Haçlı Seferleri esnasında Müslümanlarla savaşırken Hristiyan askerlerin omuzlarında ve bayraklarında taşıdıldarı bir haç sembolüdür. Beş Yunan haçından oluşmaktadır. (Şekil ı7).

18- Malta haçı; şövalye Aziz Yuhanna’nın faaliyetlerini ve kuruluşunu temsil eder ki, Kudüs’e gelen Hristiyan hacılara hizmet eden ve Haçlı Seferleri esnasında da askerlere yardımda bulunan bir kişidir. Haçın her bir ucun-dald iki sivri yönlerin toplamı sekiz etmekte ve bu da İsa’nın Dağdald Vaazı’nın ilk seldz emrine delalet etmektedir.99 Acı çekme, haçın alttald ucu; umut, zirvesi; çaba, yatay kol un sol uç noktası ve inayet, kol un sağ uç noktası olarak da yorumlanmaktadır. (Şekil ı8).

19- Vaftiz haçı; ild Yunan haçının iç içe geçmiş şeklinden ibaret olup, Christ’in ilk harfi olan X, vaftizin ve yeniden doğuşun sembolüdür. İlk Hıristiyan yapılarında Yunanca Mesih (Xristos) isminin ilk harfini göstermek üze-re X harfi bazen bir balık tarzında resmedilmiştir. Bazen de I ve X harfleri ki her ikisi de Yunanca Mesih İsa (Iesus Xristos) deyiminin ilk harfleri olarak kullanılmıştır. (Şekil ı9).

20- Calvari haçı; iman, ümit ve sevgiyi simgeleyen üç hasarnaklı bir haçtır. (Şekil 20).

21- İncil haçı; alttaki dört basamakta Dört incili göstermektedir. (Şekil 21).

22- Crux decusatta veya Aziz Andrew haçı; Roma rakamlarından lü’u göstermekte ve bu din adamının bu tarzda bir haç taşımasından dolayı böyle adlandmlmıştıı: (Şekil 22).

23- Kelt haçı; İrlanda ve İskoçya bölgelerinin Hıristiyanlaştınlmasını sirngelernekte olan genellikle taştan haçlardır. (Şekil 23).

24- Petrus haçı; Aziz Petrus öldürüleceği zaman İsa’ya saygısından dolayı onun gerildiği haçın tam tersi bir haçı tercih etmiştir. Bu haç ters çevrilmiş bir Latin haçını andırmaktadır. Son dönemlerde Satanistler de bu haçı kullanmaya başlamışlardır. Çünkü Satanist akımların ayinlerinin bir çoğu, Katolik ayinlerinin alaya alınmış bir uygularnasıdır. Ters çevrilmiş haç, baş aşağı edilip hakarete uğratılmış İsa ve yakarışlarda Tarırı’nın yerine konmuş İblis bunun örneklerindendir. (Şekil24).

25- Papalık haçı; Papanın Roma’nın başpiskoposu, Batı’nın patriği ve havarilerin reisi Petrus’un varisi olması şeklindeki üçlü fonksiyonu temsil etmekte ve haçın üst ucunda üç yatay şerit bulunmaktadır. (Şekil 25).

26-Lorainne haçı; başpiskopos ve patrikler tarafından kullanılan üstte · iki şeridi olan bir haçtır. (Şekil 26).

27- Çoban; bazı ilk dönem belgelerde İsa’ya işaret etmektedir. Buna göre İsa etrafında birçok hayvanların bulunduğu iyi bir çoban olarak resmedilmiştir. Genelinde kucağında bir veya bazen de sağında ve solunda altışar kuzu, üstünde de güvercin ve değişik kuşlada gösterilir. (Şeki1 27).

Bunların dışında, göz (Tanrının her şeyi bilip görmesi),

alevler (Kutsal Ruh), kaya (bazen İsa, bazen de kilise),

çan (bağlılık ve ihtimam),

mum (İsa’nın dünyanın ışığı olması),

buhur (İsa’nın fazilet ve marifeti, azizlerin duaları. Buhur ilahi otoritenin bir göstergesi olarak Yahudilik’te de önemli bir sernboldür),

zeytinyağı (merhamet ve bağışlama) da Hristiyanlıkta görülen diğer önemli dinsel semboller olarak öne çıkmaktadır.

Diğer yandan, Hristiyan sanatında kutsal balık, şarap ve bir sepet ekmek Evharistiya’yı ve Son Akşam Yemeğini temsil etmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.