Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Eşkıya Belgeleri Efsanesi

Bıyıklı paşa ve katır, ve katırancı Azat eden ve Lefter ve Manol Hasköylü Emin Ağa, Arnavut Recep Süngütlü Davut Deveci, Konaklı Şerif Pehlivan, Çardak Belli Kara İsmail, Köse Horozlulu Halit, Çöğürdüklü Çövçör Ali, ve Molla İsmail, Üçbeyli köyünden Govaz Sarı Mehmet, Demireli köyünden Nazif Ağanın Ahmet Azatlılı, Cinci Mehmet, İlyaslar köyünden Mahmut Bey, Safranoğlu Ümmet Kavaklı köyünden İzzet Bey, Balcı oğlu Namık, Balıkesirli Susurluklu Kasap Mustafa, Uzun Ali Bay, Erdemitli Köse oğlu Mahmut Havranlıdır.

Bu kişilerin mevcudu 32 tane General Paşa arkadaşları işe başlamışlardır. Bu kişilerin Osmanlı İmparatorluğunun çökerten kişiler Sultan Mahmut’u (II Mahmut) öldürdüler. Galata köprüsünün başında parça parça yaptılar. Katillik koca Yorginin üzerinde kalmıştır. Bu kafile tam manasıyla işe girişmişlerdir. Ne yapmışlarsa açıkça görünür.

Bu belgeler Ali Bey tarafından Romanya’da kaleme alınmıştır.

Türkiye’ de takip edilen bu çete başlarından Ali Bey o zaman Osmanlı toprakları olan Romanya’ da yakalanmış ve zindana atılmış. İhtiyar ve hasta olan Ali Bey zindanda kendisine hizmeti dokunan Zindancı başı Mehmet’ e kalem ve kağıt vermesini ister. Kalem ve kağıt verdiği Mehmet Beye bu notları verir ve Türkiye’ de bu yerleri bulup paraları almasını söyler. Mehmet Bey de Romanya’ dan ayrılamayacağını bildiği için 93 harbinde arkadaşı olan Mülazım Subayı olan Mehmet Beye gönderir.

Bu zatta Eskişehir’ de ikamet etmiş 85 yaşında ölmüş. Zonguldak Çaycuma’ da askerlik yapan biri belgede konuşurken bura halkının ne ile meşgul olduğunu halkının Müslümanlık nasıl olduğunu sormuşlar. O da halkının maden ocaklarında çalıştığını ihtiyarların’da ibadet ettiklerini işi olmayanlarında kazmayı küreği alıp define aradığını Çaycuma’ da bu işle uğraşan Yaka Demirciler’den Çolak Ömer! İn resmi kazısında görevli olduğunu bir şey çıkmadığını söyler. İşte bu Mehmet Bey Çolak Ömer’ e mektup yazar kendisinin Türkiye’nin her tarafını aradığını fakat bulamadığını yazar.

Tahminen bu gün elde dolaşan notların bu zat tarafından yayıldığı eldeki bilgiler bu subay tarafından dağıtılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Sayfa 2

BAŞLANGIÇ : Dikkat burası Ayran Pınarı mevkisidir. 1132 yerinde paramız vardır. Çok sayıda resimlerimiz var, sakın aldanmayalım. Dikkat buradan ayrılmayalım. ( II 21 7.7.7. 3.7.7.21 ) yapar. 21 21 Dikkat bu işaretlerimiz sofrada mevcuttur. Yarım dilim ekmek, iki tabak, bunlar mağaranın tavanında’dır. Bunları elimizle yaptık. 1132 yerde paramız vardır. Bir Çerkez kaması ayrıca da 200 adım kadar ilerde üç kireç ocağı yaptık. Yandığı belli değildir. 3.7.21 3.7 ilen taksim edilir. 21 er adım saç ayak ayağıdır.

Bu kireç kuyuları ve bu derenin bir yan tarafında sol altından geçer ve burasında taşlar su aktıkça köveke yapmıştır. Argın bitiminde değirmen kapağıdır. 8 metre B.B.B. II adım B.B.B. II II dikkat hakikat yerimiz burasıdır. Üstümüzde KARA TEPE dir. Hakiki ismi KORDON TEPE sidir. + şifresi yukarıda bak bu değirmene bakar. Dikkat argın doğusunda kalır.

Değirmeni ana kayayı oyduk değirmen yaptık, içini doldurduk ve ismini de ARKACIK DEĞİRMENİ koyduk, kapattık. DOMUZLUK’TAN çıktık suyun ağzında bir domuz resmi yaptık. Değirmenin doğusuna gelen tarafına, dağın birinci tepeyi aşarak kazan dereye varırız. Burada kapalı her bir yeri ana taştan oyulma DAĞARCIK DEĞİRMENİ ni oyduk ve yaptık. 6 metre genişlik 6 metre derinlik yaptık. Domuzluk’tan dökülen sular altında ÖKÜZ resmi yaptık. Boynunda ÇAN var, bu öküzün ayakları istikametinde I metre kazınca kapak taşı bulursun. Dikkat edelim öküzün arka butları üstünde ok saplıdır. Bu DAĞARCIK’ ın ispatıdır.

Dikkat edelim ARKACIK değirmeni ile biraz aşağıda 5 arşın kadar xxxxxxxxxxxxx 6 ya 6 dır. Xxxx arşın kadar bir yığma gördüğün zaman yanında bir kaya var. Bu kayada bir leylek resmi var.

DAĞARCIK değirmeninin altında bir şarlak var 5 arşın kadar yükseklikten şarlak var 5 arşın kadar yükseklikten şarlağın suyu havuza dökülür. Havuzun içinde bir demir kazık, demir kazıkta halka çakılıdır. Halkanın büyüklüğü bir karıştır. Bu halkadan sonra önünde bir koltuk bir oturak taşlarını yaptık. Bu taşların karşısında bir salkım ÜZÜM resmi yaptık. Bundan 30 adım altında bir istavroz üst kısmında bir mağarayı göreceğiz, yöredeki şelalede bir hakikat bulacağız. Alacağız ve göreceğiz ve derede hakikat bulunur.

Bir şelaleden yukarı bir BALIK resmi yaptık. SAZAN balığıdır. ARKACIK DEĞİRMENİ buradan bulunur. İşaretleri bunlardır. Üçgen bir muska vari taş yaptık balığın önünde balığa bakar. Balıkta muskalı taşa bakar. Bunların önünde balığın önünde kroki taş var. Bu taş bakırdandır. Haritadır. 18 yerin parası AK KAYA buradan anlayacaksın ve balıkların altında bu bakır haritadadır. Sağ altında bir haritanın ve orada da bir binek taşı var ve yanında bir karpuz biçiminde yarık taş var. Bahçenin ortasında bir büyük kayada KURT resmi var. Taşın üzerinde ve iri bir kurt tek. Bu iri olan kurt değirmenin bir koyunda ve bu değirmenin sağ üstünden değirmene iner.

KARA ORMAN mevkisinde ortalamasında tek bir kaya yakınında göreceğiz. Bir su kayanın dibinden kaynar ve batar. Bunun sol tarafında 34 kişi barınacak bir taş kavuğunu göreceğiz bu kavuk taşın orta altındaki kısmında İKİ ÖKÜZ yatacak kadar bir kavuk var. Kavuğun sağ tarafında bir cami mihrabına benzer yapma bir oyuk var. Bu yerin bitiminde bu

Sayfa 3

Yapma mihrap oymanın 100 adım ön tarafında ve az solunda dirsek sapağı var. Kayada ve üzerine binip koca taşın üstündeki kısımdan bir bakacak olursak zirvede 6 arşın aşağıdaki dip kısmından 18 arşın yukarıda bir demir halka göreceğiz ve bu halkanın içinden 6 aylık karasığır buzağası geçer. Bu halkalı kayaya sırtımızı dayarsak baktığımız istikametten BAĞDAT YOLUNA ineriz. Yol kaldırım döşelidir.

Bu yolu da kesen bir yol vardır. Yolu sağdan ayrılır. Önümüze dere gelir. Derenin ismi HARAMİ DERE dir. ( eşkıya deresi ) ERTUĞRUL KASABASI nın altıdır. Dereden geçerek karşıya ve halka hizasından büyük bir kara su gelir. Bir harabelik yerine geleceğiz. Burası KÜPLÜ kasabasıdır. Bu harami derede pek çok nişanlarımız vardır. Elimizle yaptık yakındaki kayalara çıkar isek bir kalıptan çıkma olarak koltuk taşı buluruz. Üzerine oturduğumuz zaman bir anda kesik kayadaki halkayı aynı istikametten görürüz bunun altı KÜPLÜ KASABA’ sı AYANASOS manastırıdır.

Buradan dahi bir halka görülür. Halka bir sağa bir sola yatacak şekildedir. Bir gözlük şeklindedir. Esaslı bir vaziyettedir., halka plan ile yapılmıştır. Halkanın içinde emaneti vardır. Bu halka başka yerden görünmez. Oturak taşı ve koltukta halkalı kayanın bir sağında bir solunda bir boğaz vardır. Boğaz içinde ayakta içilecek bir su var. Taşa oyuk’tur. Sütçü kalp resmi oyuk’tur. Su göbeğimize kadar gelecektir. Bu su çok tatlı sudur. Bu civarda tatlı su yoktur. Buradan aşağısı HARAMİ DERE dir. Boyu 40 xxxxxxxxxxx halkanın içinde parası 7 çeşittir 92 okka’dır.

Toplu olarak çeşmenin üst tarafında 17 adım bir kazan, üzerinde bir mermer taşı kaplıdır. 1,5 (bir buçuk) metre derindir. Doğu tarafına 17 ( on yedi) adımdır. Çeşmenin önünden doğuya giderken bir mezar var başı yazılıdır. Yazısı şöyledir ………. ……….. taşta sütçü baba manıyla bulunur. Mezarda 3 küp yan yanadır.

Derinliği 1 metre, boyu 12 adımdır. Bundan biraz sol üstünde 3 mezar saç ayaktır. Birisinde de parası vardır. Birisinde de silah ve birisinde de kılıçlar vardır. Bu mezarların altında KORNALI ÇEŞME çeşmede de holluk taşı vardır. Bu çeşmenin sol ilerisinde mağara 4 kişi yatacak şekilde, bir sırtta bizde buna SİNEKLİ MAĞARA ismini verdik. Çünkü çok sivrisinek vardı.

Bu sinekli mağaranın içine girdiğimiz zaman orta yerinde dikili bir taş var ve bu taşın ardında bir delik var deliğin sol tarafında NAL, KALP resmini görürüz ve ilerde köşeye doğru bir taş dikilidir. Parası NALIN altında 100 okka dır. Köşedeki dikili taşın göğsündeki delik olan taşın altında 100 okka parsı yanılmayalım tek bir nal var. Nalın ortasında bir haç + var. Dikkat bu mağaranın iki yerde parası vardır.

Mağaranın içinde sağ tarafında çıkılacak bir mahzen yolu var. Mahzenin içinde 3 yığın halinde parası vardır. Sağ tarafında bir ok var okun olduğu yer mahzen girişini gösterir. Okun önünde bir yürek resmi var buradan anlarsın, buraya bir delikten girilir. Girerken yürek resminden tehlike olduğunu anlarsın. Delikten geçerken ilk evvela sırt üstü olup bacaklarını sarkıtırsın. Deliğe. Buraya öyle girilir. Mahzene indikten sonra yol ikiye ayrılır.

Sayfa 4

Sağ yoldan ileriye bir meydanlığa çıkacağız ve meydanın ortasında çevrili koyun ağılı gibi sarılmış taşlar göreceğiz. Meydanlığın ortasında bir çeşme holluk taşı diye yapılmış ve içine 28 hanedan toplanan parayı bu taşın içine konulmuştur. Bu bir teknedir. Bir boş kazanı yarmışlar holluğun üzerine örtmüşlerdir. Ceneviz kale ve buradan bir müddet aşağıya üzüm bağına ineceğiz bu üzüm bağının sahibine soracağız, ismi Todor Ermenidir.

Ondan sonra sinekli mağaradan çıkan ince bir yol geliyor. Eski Bağdat yoluna çıkar. Kaldırım döşelidir. Diğer bir yolda HALKALI KAYA üzerine çıkar. Yol üzerinden uçuruma baktığımızda bir yerde oyma bir DAMA TAŞI oyun çizgisi çizilmiştir. Bir dama taşı var. Uçuruma sırtımızı dönüp sağ ayağımız ile dama taşının üst kısmına bastığımız zaman 200 adım ileri aynı istikametten görürüz. Üç oturak mezarı buluruz ve halkalı kaya önünden geçen eski bir Bağdat yolu vardır. Bu yol taş döşelidir.

Bu yolun kıble istikametinde güneyi takip edersek VEZİR KÖPRÜSÜ nü takiben VEZİR HAN a geliriz. Daha yukarıda sırtta CENEVİZ KALE sine girdiğimizde bir türbeyi görürüz. Türbenin yanında taşta bir işaretimiz var. Hayvanın arka bacağı ve buradan 12 adım bir taşta daire batıya bir dikili taşlar var. Taşların altında bir kazan 1200 okka dır.

Bu kale CENEVİZ KALE sidir. Bu kalenin içinde duvarda MANDA gibi siyah taş var. Bu taşı görürüz. At üstünde süvari 7 KEÇİLER DERESİ AYRAN PINARI bir el resmi var. Hem avuç sırtı sağ elidir. Kapıya çıkarsak az ilerde yol ikiye ayrılır. Sağa giden sanki kazana benzeyen bir kavis çizerek KUDRET KALE sinin dibine gider.

Bu KUDRET KALE üzerine yapılmış 4 basamak merdiven vardır. Kale eteklerinde bir sıra ahır olup, içinde 40 baş hayvan bağlanacak yerleri vardır. Yemliklerin sağ başında at üzerinde bir süvari var. Bu süvarinin sol eli makbuldür. Sağ eli işaretleri gösterir. Sol eli ise parayı gösterir. Gösterdiği yerde bir put + var. Bu put taş kapaktır. Altı mahzendir. KUDRET KALE yi takip eden KAPI KAYA ya varılır. Kapı kayada bir güğümden su döken bir kız resmi var. Kayada kabartmadır. Daha ileride 7 KESKİLER DERE sine ineceğiz. İndiğimizde buradaki yol şaşırılmaması için bu yol boyunca 40 tane taş kılavuz taşı vardır. Dikkat bazılarında istavroz + yaptık. Nihayet bu yolun ikiye ayrıldığı bir yer vardır. AYRAN PINARI na gider.

Bu pınarda 3 ayaklı karaca resmi vardır. Karaca resmi ön sol ayağının altında, bir kazan parası var. ŞAHİN KAYASI burası AYRAN PINARI dır. Pınar ile şahin kaya arası 40 dakikadır. ŞAHİN KAYASININ işaretleri 14 çerçevedir. 7 si 11 cm dir. Çerçevenin derinliği 7 sinin 21 santim derinliktedir. İşaretleri budur. Ayran pınarının güneyinde kalır. Ayran pınarının olduğu köy eski ismi LAZARA köyü yeni ismi TAZALI köyüdür. Bu ayran pınarının suyu içilmez. ç şahin kayasının doğu güneyinde tamamıyla yapay kale var. İsmi de ŞAHİNLER KALESİ dir. Biz bu kalenin ismini bundan verdik. Bu şahin kalesinde yazılar vardır. Bu kalenin altı bütün mağaradır. Koyun makası mağaranın ağzındadır.

Sayfa 5

PAPA MARTİN in 14 kağnı arabası eşya ve parası buradadır. Bu şahin kayanın önü ARPA TARLASI vezir oğlunun mekanı ACI SU muhiti içinde 14 yerde parası vardır. Yazılı ŞAHİN KAYANIN göğsünde sofra taşı görülür.

Orada KAPI KAYA’ da bir kız bir kız daha birbirinin başlarına çember örter vaziyette. Ve orada ufak bir kız çocuğu koluna testisini takmış, ve su getiri vaziyette bu resimleri yaptık. Buralara gelenlerin yolu şaşırmaması için 12 tane taş diktik. Yol boyunca ve nihayet yol eski Bağdat yoludur. Burada EFEM KÖPRÜ’ süne iner. Ve köprü tek kemerlidir. Eski LAZARA köyüne yeni TAZALI köyüne doğru 41 taş diktik. Bazılarına put işareti yaptık. 9 uncu taşın altında bir kazan ve taşın üzerinde bir kahve fincanı resmi var.

Gelelim ŞAHİN KAYANIN göğsünde sofranın resmi var. Sol yanında fırın ağzına benzer bir mağara görülür. Bu mağaranın ağzında kabartma bir çam vardır. Diğer ise bir berber damları önünden geçer. Geçitte bir merkez kükümeti yapmış. II murat zamanında Fatih’ in babası Osmanlı Şehri kasabasına girdi. Çok uzun yoldur. Daima ana yolu takip edip en son sola sapan dirsek bir mermer hana varırız. Bir sandık biçimi taş vardır. Diğer bir çok işaretlerimiz var, burada çok elden geçmiş kesimleri kurt ve rezil vaziyette yaptık. Bir çok takip edilecek kurt resimlerimiz vardır.  Burada göreceğimiz rezil vaziyettedir.  

Resimlerimiz ve bu yolu devam edince bir KURT TEPE’ ye çıkarız. Bu kurt tepeye çıkarken bir kesme kayanın dibinden yaya yol geçer. Bir kayada büyük bir kurt resmi var. Bu yolu takip edince kurt tepeye çıkarız. Bu yola gelince bu tepenin doruğunda bir mezar yaptık. Bu tepeyi devam edersek buradan sonra bir yaya kaldırıma geliriz.

Bir mezara yakın başında taş hariç bir bölgeden gelme sarı bir taş var ve bu tepeyi takip yerinden mezardan yolu takip edersek daire şeklinde muntazam kamuzan (yani bacası görülür) üst kısmından dönersek karşı yolları takip edersek şahin ve kartal tepe mevkisine karışırız. Ve ileride gitme ve Osmanlı şehri kasabasına gidip ve DEVE BAĞIRTAN yokuşuna varacağız. Ve buradan iki deve bir eşek devenin arkasına bağlı yoz deve ve bu resimler ana kayada’dır. Bir boy yüksektedir.

Bir eşek iki deve arkadaki deveye bağlı yoz devedir. Yani üçü’de bağlıdır. Deve bağırtan yokuşunun boyu 1,5 saat sürer. Bir hakin tepedir. Buradan buluruz. Osmanlı kasabasına yani bu dünya servetini Haçlı Orduları tarafından konuldu. Balık resmi şahin kaya. Bu 3 deve PAMUKÇU YOKUŞU ndadır. Devenin biri çuval yüklü, birisi kasa yüklü yoz deve de yavrusudur. Bu develerden sonra mıntıka’mızın içinde döner dururuz. Döner yollara kavuşuruz.

Yolları takip edince Şahin kaya, Kartal kaya muhit’ne inebiliriz. Buradan kudret kaleye çıkarız. KUDRET KALE CENEVİZ KALESİ nin tam doğusundadır. Şahin kaya ve kartal kaya Ceneviz kalesinin tam kıble tarafındadır. Araları 40 dakikadır. Lazara yeni ismi Tazala köyünden başlar. Bunun bitiminden ve bitim noktasında bir balık 22 cm boyu ve bir ok 40 cm. ve

Sayfa 6

Bir nal resmi var. Balık oka bakar ok ta nala bakar sazlı gölüne bakar ve denize bakar. Bir de değirmen var ve üç tarafı ana kayaya bir tarafı örme duvar altında mahzen, mahzene iniş kapısı değirmenin batısında beş basamakla inilir. Üç küp parası var. Değirmenin üstünde sofra resmi var. Bu değirmenin sahibi Uzun Ali Beydir. Eski karacalar köyünün üstünde kalır.

Bu değirmenin yanında hariç bir yerde güvercin ağzında bir mektup var. Bir zeytin ağacının dibinde taşta güvercin resmi var. Bu mektupla bütün hazineler bulunur. Mektubun içinde harita var. KARA HASAN KÖPRÜSÜ’ nü bu mektuptan buluruz. Yani köy KARACALAR arasında KÜPLÜ KÖPRÜ’ den yukarıda MİHRAPLI KAYA 12 basamaklı merdiven var. Batı karşısında BALLI KAYA arı daima yaş 4 basamak aşağıdan kırıktır ve minareli kayadır. Üzerinde büyük bir istavroz (+) var, aynı yedi köyün bir arkasında KURU DERE üzerine kurulmuştur. Üç gözlü kemerli bir KARA HASAN KÖPRÜSÜ var. Yaz kış suyu yoktur.

Bir değirmen arkı üstünden geçirilmiştir. Orta kemerin üstünde KARACA BAŞI resmi bulunur. Bir istavroz resmi var, birde dört köşe bir taş var. Dört köşeli taşın üstünde KARA HASAN yazısını okuruz. Buradan PAPAZ SARSAMKA değirmenini buluruz yani deli papazdır. Bir dere KARA SU birde mağarasını buluruz. Birde KARA HASAN MAĞARASI nda insanları yaktık. Papazın değirmeninde bize çok lanet ile anacaktır. Mağaranın içi insan kemikleri doludur. Beş arşın yol kaldırımı gibidir, yığılmıştır. Kemikleri ve mağaranın ağzından dışarı iki adım önünü kazarız. Üç dilek taşı içi isli taşlarla iki güğüm parası var 1800xxxxxxxxx mağaranın ağzı örülmüştür.

Bu değirmenin karşısına gelir ve bu değirmene 31 adımdır. Değirmen odasının arka penceresinden mağaranın ağzı görülür. Değirmenin üstünde mağaralarında üstünde HORA TEPE ve üzerinde üç taş var dikili saç ayaktır. Üç taşın ortasında bir kazan 1440 okka’dır ve buradan tam ortalarında yeri bir buçuk boy kazıp ve hakiki kroki ve şifremiz burada bulunacaktır. Kroki geçerli altındır. Dikkat bizim işlerimizin 9 bölgeye ait bu çözümü bu altın krokide yer alır. ( Not: Diğer kaynaklara göre bu bölgelerin 9 değil 7 olduğudur.) bu değirmenin arkasında üç tane taşımız var üçünde’de birer delik var. Taşlarımız üçgen şeklinde dikili ve saç ayaktır.

İşaretlerimizi görürüz. Üç delik taşın ortasında 4 altın kroki buradadır. Papazın değirmenidir. Deli papaz dır. Değirmenin arkını takip edersek papazın mağarasını buluruz. ÇUKUR CAMBAZ KÖYÜ 30 hanedir. Bu köyün baktığı tarafa dere içinde burundan görülür. Üç burun çıkıntısı üç dibek taşı var. Orta yerindeki dibek taşı kırık olup bir birine dayanmış altında ateş yanmıştır. Taşların altında su kaynağı var. Dereden yukarı kısımlarına doğru üç mağara var. Birincisi : Kemikli mağara mevcuttur. İkincisi : İsli mağara. Üçüncüsü : Yanık mağara mevcuttur.

Kemikli mağaraya at girebilir. Mağaranın içinde kül yığını var. Biz bu kül yığınını karıştıracak olursak bizleri çok naletle anarsınız. 98 kişinin cesedi buradadır. EMİN AĞA ve ARNAVUT RECEP’ in cesetleri buradadır. Dikkat 38 kişi kendi insanlarımızda buradadır. Bir bakır kroki sofra sinisi halinde bu kül yığınının içinde işte bu harita ile bulunur.

Sayfa 7

EMİN AĞA ve ARNAVUT RECEP bu kemiklerin altında altıda ızgaralı”demirdir. Buradan ileride bir tuzak yay var, uçurumda’dır. Hayvan bağlanacak yerleri var. Mağaranın ağzı önünde az bir düzlük olup ağzı da kapalıdır, içinde bir kuyu kapalıdır. Kuyunun içinde üç kuyu iç içedir. İskeletler mahkum edilmiştir. İki tanesi bizim arkadaşlarımızdan olup mahkum edilmiştir. Sol mağaraya girip biraz ileriyi takip edip bir su arkı devam eder akar gider ve oraya gireceğiz. Oradan insan ve hayvan barınacak mağaralara geçebiliriz.

Buradan bir sarp yerden yeryüzüne çıkılır. Aşağı kısımlarda bir köy göreceğiz ve bu mağaranın içinden arkın su geldiğini görürsek bu suyun saatli taş, taş deliğinden bir yeri delen burada en çok içinde en zengin değirmeni buradadır . HASSA PAPAZ çok isli mağaranın bacası islidir. Nice yolluk ile yol ikiye ayrılacak. Sol yol yaya dışarı sağ yol ise alttan KEMİKLİ MAĞARA’ ya temas halindedir. Birbirine tünel yolları vardır. Mağaradan çıkıp dereyi takip edip TAHTALI KÖYÜ’ ne giderken de bir gözlü köprüyü göreceğiz, yolda ikiye ayrılır.

Sağ yolu takip edersek sağında saatli bir taşı görüp geçeceğiz ve daha ilerde yollarımız ikiye ayrılır. Bu bir türbe tepeye gider. Türbe tepeden güneyi takiben ana taşta bir tavşan resmi var. Bir şahin kuşu tavşana saldırır halde göreceğiz.

Burada tepe üzerine çıkacağız bu türbe tepedeki mezarın ortasını kazıp bele kadar indiğimizde Bizans’tan kalma hazineyi buluruz. 400 okka vezir mezarıdır. Burası dikkat mezarın içinde yarım ayı resmi var. Güneyinde bir kayada’dır. İkinci ayı xxxxxxxxxx yavrularını emzirir vaziyettedir.
Bir tavşan resmi buradan 400 adım. Gene bir tavşan resmi var yine Şahin kuşu saldırıyor. Buradan görülecek.

Önümüzdeki yüksek tepeye çıkacağız 17 adım ve tepe üzerine çıkarız. Ayı ayağı ve bu türbe mağaranın ortasında üç koşulu Paytonu (faytonu) buluruz. Kayanın dışında bu resim faytonda bir çocuklu kadın oturuyor. Faytoncu atları sürüyor. Türbe tepede saç ayak ayağı üç koltuk taşı var. Orta yerinde kara taşta bir topal ayı resmi var.selam verir vaziyette ve tepenin üzerinde bir kahve tepsisi var. 8 kahve fincanı vardır. Bir cezve birde kahve değirmeni vardır.

3 . 5 . 7 . 9 . II 35 Bunlar gizli kahve takımlarını ispat eder.

2 . 4 . 8 . 12 . 14 . bütün yer altı ve yer üstü anahtarları bunlardır.

Bir göreceğiz dede mezarında bulacağız ikiye ayrılır. Biri VEZİR TEPE ye biride mezarı hambar kaya altında bir pınar, önünde kuru çeşme, hiç akmamış ve burada bir değirmen taşı var ve bunların bir yanında AYRILIK PINARI vardır. Buraya Bizanslılardan gelen su Bizans çeşmesinde kuzey önünde bir ayı ayağının izi ve bir torba resmi var. Tepeye çıkan yolda ikiye ayrılır, sola giden yol tepeye çıkar.

Bizans çeşmesinin yanında HANBAR KAYA var. Kayanın yanında dikkat yol takip eder. Alttan Ayasofya kilisesine gelir. Üç hazinenin üstünden geçer. Manastıra gelen yolun tam AYRAN PINARI Ç. Ç. Ç. Batağında cır cır çeşme şarlak suyu, bu cır cır çeşme mermer vari döşeme iki kız karşı karşıya biri birine bakar. Çeşmeden yer altı yolu ile HORA TEPE’ ye çıkar.

Sayfa 8

HORA TEPE : hora tepede dört köşeli yontma taş üstünde KEMENÇE resmi var. Orada bir salkım yaban üzümü var. Her köşede sağ ve solda istavrozlar var. AYRAN PINARINDA GÜLLER var. Arkasında bir taşta GAYİDE (zorna) resmi var. Bu ayran pınarında üç merdiven, taşlarında karaca ve köpek izleri var. Hamamın arkasında bir kadın kucağında çıplak bir çocuk hamama gider halde, karşısında 366 rakamlarına dikkat edelim. 366 rakamı buradadır. Burada bir köpek budu var, iki ön bir arka ayağı var. Budu var arka ayağı ve bir budu hazineyi gösterir.

Yani bizleri de gösterir. 7 GEÇİT DERSİ ve bir ŞEYTAN DEĞİRMENİ bu değirmen sola döner, tersinedir. Bu civarda çok karaca resmi var. Köpeğin boynunda çan var. Babanın elinde çift borulu kubur tabanca KEÇİ DERESİ muhiti içinde 9 gemi resmi var. Bir KARACA AVCI bir KARA KAYA’ dadır. İki de av köpeği bir domuzun peşinde tavşanı kartal parçalamış ve bu tavşanın parçalanmış yerinin altında pekmez tavası parası 140 okka’dır. Dikkat bu bir özlem giriş ve buluş yazılı platin vardır. Bu bölgeleri 12 saat yönden takip eder. 140 okka’dır. Paranın içinde PLATİN KROKİ bütün bu civarda DARPHANE KABİL BABA köyü civarındadır. 14 yerdedir en çok mağara şehrindedir. 21 saat mesafeye uzar.

SOĞAN KÖYÜ ve bin ALİ BEY DEĞİRMENİ karanlık dere içinde KARANLIK DERE güneye akar. SANDALA KÖYÜ veya (sardala) önünden geçer dere batıya akar. Ali Ağa nehrine karşıdır. KİRMSLI ÇAYI da akar gider.

Dere dibinde domuzlar ve çeşme ana kayada’dır. GURDAN (gürgen) meşe çalıları mevcuttur. Müjdesi ana domuz yalağında su yerinin altında KOYUN TOK TOSUN’ dan pınarla kızı mermer mezarıdır.

Çeşme künkü madeni has altındır. Dere aşağı inilir. 3. 9. 3. 7 ile hesaplanır. Ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur. çok büyük ve görkemlidir. Üç nal işareti 1 sofra ve İki aslan var. Birbirine bakar. İki öküz nala bakar parası nalda’dır. 1132 yerimiz var. Çok para yerimiz var. Diğerleri tuzaklı ve Tılsımlıdır. Tılsım yapılmıştır.

Mağara gararan sal papaz yalnız Süryani papaz AGİK aramızda aldık. Ev var altı kuyu solda papaz evi 7 deve hazinesi var. İçeride işaretli hem ve hemen civarı kum doldurduk. Yolu planı sandık kızlı Türbededir. Sın anda çözülür. (yukarıdaki notlar : ana notların tam okunamaması nedeniyle zor okunup eksik yazılabilmiştir.)

Sayfa 9

GEMİLİ MAĞARA : gemilerden biri yüzer şekildedir. Diğeri yatar vaziyette, diğeri ters dönmüş şekilde çizilmiştir. Emanet malın ağırlığından yatmış şekildeki gemidedir. Dere içinde siyah bir taşımız olacaktır. 8 kişi tarafından yuvarlanarak yuvarlanan siyah taşı buluruz. Sanırım ki üzerinde altı (6) domuz resmi anası önünde onun. Siyah keçi arkasında, 6 adet yavru domuz sıra sıra yürür vaziyettedir. Yavrulardan tek bir domuzlu altın alıp esas malı taşın altında ararız.

KEÇİ DERE’ sinde boz koça 3 yerde rastlanır bu bölgeye girdiğinizde domuz resimleri gözükür. Oturmuş vaziyette olan tek domuz mala bakar. Domuzun başının baktığı yeri kazarsan altında büyükçe taş çıkar. Onu kaldırırsan zengin kaynağı bulurum.

Sayfa 10

İçinde bir koltuk taşı koltukta bir kız oturuyor. Bu oturan insan CENEVİZ KRALI’ nın heykelidir. Kendi de Koltuk da altındadır. Yalnız giriş kapısı çok dardır. 7 basamakla içeri girilir. Bu heykellerin buradan çıkmasına imkan yoktur. Başka yerden kapısı olsa gerek. Çete başı birinci LAFTER biz aynı vaziyette kapadık. Burasını aldığımız malumata göre bulduk aynen kapadık. Rumi sene 1204.

Sayfa 11

Yani kantarın tutacak sapı üç çeşit has’ki var sakın aldanmayalım ve işte bu tutacak sap ilen çengel ve bundan 40 adım önünde bir taşa nöbetçi çakıl yığmasının içinde mermer taşının malını yaptık ve bu taşın altında. Ayrıca üzerindedir. Bu mermer taşın altında 500 okka has’ki var. Nöbetçi mahzenin has’ki kantar ile çakıl yığmanın içinde bir + oklu istavroz var arası 40 adımdır.

Dikkat mermerin okun ucu has’kiye bakar üç adım üzerinde bir istavroz bu taşın önünde parası ve bu NÖBETÇİ yeri bizlere EMİN (Ermin) ağanın mezarının altında kuzey tarafında dere, derenin dedik bu mezarın içinde xxxxxxxx var. Yapı yerinin yamacında burada makalesi yok. Bu kalede değirmenden kazıldı, maden kuyusudur. İçinde tavanında değirmeni ispat edici bir 200 okka’dır. Maden kuyusunun taşı var. Bu taşta şu yazılar yazılı yakın semtinde 2 taş var. 7 şer rakam rakam zatı Ermeni mezarıdır. Bu işte tam yazılı bu 7 rakamın 049J gah vardır. Dikkat 700 şer yüz okka parası var. Yani Ermenilerin bütün varlığı buradadır.

Buradan bunlar atıldıktan sonra ve Arnavut RECEP’ in kalesine mağarasına geliriz. Ermeni değirmeninin tavanında asılıdır. Çeşitli paranın yani ermin şudur ki yani içindedir. Cesedi altındadır, parası. Değirmene ineriz arası 100 burası 7 KESKİLER DERE’ sidir. Aslında sıl adı ve bu değirmende 12 ton parası budur. 7 şer kazan para burasını buluruz. Bu değirmenin üzerinde baş değirmendir. Bu görünüşü değirmen şeklidir.

Bunun üst xxxxxxxxx değirmen bu değirmende kazı yaparken gelecek tılsımlar tek bir mezar vardır. Bu mezarda 1 Eşek anırır. 2.Leylek takır’dar. 3. Kara köpek çıkacaktır. 4. Kurt ulur şekilde resimlenmiştir. Git uluyan kurdun kapısına sesi keser. burası Ali Bey değirmendir. Ve burada ismi ilen yer bağlandı. Baş tılsım aşağıda Alinin değirmenidir. 7 ye bağlıdır. İşlemle bağı bozulur ve bu derede ise değirmen vardır. Değirmenin buralara dikkat edelim. Üçgenin araları 28 şer dakikadır.

Dikkat kılıç resimleridir. Edelim yer burasıdır. Bunların üstü kazan resmidir. Bu okun ucunda kirazlı yayladır. Buradan iki saat düz taş 21 adım bir haç ( + ) ortasında. Doğusunda ERİKLİ yayladır. Bu 300 okka 4 köşelidir. Takyandur. İki yaylanın arasındaki köy de KARA ÇAN köyüdür.
Düz taştır çıplak felç akıntılı köyüdür. 326 hane. Bu belgeler 11 sahifeden ibarettir.

Martin voyvoda BIYIKLI ALİ PAŞA VE ARKADAŞLARI

Martin voyvoda Lefter ve arkadaşı SON TEPE doğuda, tepenin sol tarafında bir sandık gibi bir taş ve üzeri kabartmadır. Bu taşın tarafından arkasından yukarı vardığın zaman burada kapak açılacaktır. İçinde gümüşten KROKİ ve hazinelerin haritasıdır. Tekrar ikinci harita var. 30 Leylek etrafında bazıları olduğu yerde birkaç yakın muhitin içinde 10 yerde aralık bir yerde 1500 okkalık HASKİ ve harita ve krokisi mevcuttur.

Burada ayrıca 500 akçe (veya okka) mevcuttur. Geyiğin bulunduğu tepe ve bu tepe üzerinde bir kroki yani harita Leylek kemiği ile yapılmış ve yazılı. Dikkat edelim aldanmayalım ve bir su bakırları ile yan baktığı yerde eli silahlı 4 adamdır. Bu adam bir adama bakıyor. Bu adamda LEFTER dir. Lefter bir taşa tutunmuş yukarı çıkamıyor vaziyettedir. Burada Lefterin kuvveti sarıldı ve xxxx edildi. Muhafızlar ve hükümet tarafından yok edildi. 7 silah ve küt xxxxx içinde 142 okka para içindedir.

Lefterin dikkat edelim yanılmayalım ve burada bizim arkadaşlarımız tarafından ve kendimiz buradaki haskiyi gömdük. Bu para 10 yerdedir. Ayrı ayrıca unutursak bu işin içinden çıkamayız. Dikkat edelim burayı kaybetmemek için bu bölgemizde 132 yerde paramız mevcuttur. Burada ve burunda da KİLECİP BÖLGESİ’ dir. Yaya 6 saattir. İçinde haski 4 çeşittir. Üç çeşidi üç köşedir. Bir çeşidi dört köşedir. Kati surette yanılmayalım burası çok yüksek bir tepedir. Bu yer çok makbul bir yerdir. Paraların çoğu horasanlı’dır. Taşta’dır.

Bu yer bir nişan olup burada nişanla aldanmayalım bir geyik bulunduğu tepede doğusunda Geyik üç ayaklı yavrularını ve geriye 12 adım doğu önünde parası vardır. Üzerinde nişan olarak üç saç ayak ayağı taşlar dikilidir. Dikkat edelim 1240 okka paramız geçerlidir. Bunun önünde sekiz rakamı yazılıdır. 12 adım üzerinde üç taş saç ayak taşlar dikilidir, bu has’ki 1440 okkadır. Üç çeşittir. Bu taşlardan 31 adım ilerisinde yarım değirmeni taşı var. Bu taşın ileri altında haski 1440 okka üç çeşit sinde ve kısa mesafede 7 x 7 yedi bir mahzen çakıl yığmasından bir su kaynağı var bu mahzenin içinde 1410 has’ki arası 40 adımdır. Tepenin güney doğu arasıdır.

Bakalım burada kadınların mücevherat Ziynet Takımlarıdır. Bunlar üç çeşittir. Bu değirmenin 40 adım ileri de doğu tarafında taşından ileride 40 adım ileride 40 okkalık kantar resmi var, bu kayada yontma bir yığma tepe var. Bu tepenin kantarında çengeli ve topu yerinde ismini bizde YA FES tepesi ismini verdik. Mahzen içinde 1870 okka içindedir.

Yani kantarın tutacak sapı üç çeşit haksi var sakın aldanmayalım ve işte bu tutacak sap ilen çengel ve bundan 40 adım önünde bir taşa nöbetçi çakıl yığmasının içinde mermer taşının malını yaptık ve bu taşın altında. Ayrıca üzerindedir. Bu mermer taşın altında 500 okka haksi var. Nöbetçi mahzenin haksi kantar ile çakıl yığmanın içinde bir + oklu istavroz var arası 40 adımdır. Dikkat mermerin okun ucu haksiye bakar üç adım üzerinde bir istavroz bu taşın önünde parası ve bu nöbetçi yeri bizlere Emin (Ermin) ağanın mezarının altında kuzey tarafında dere, derenin dedik bu mezarın içinde xxxxxxx var. Yapı yerinin yamasında burada makalesi yok.

Bu kalede değirmenden kazıldı, maden kuyusudur. İçinde tavanında değirmeni ispat edici bir 200 okkadır. Maden kuyusunun taşı var. Bu taşta şu yazılar yazılı yakın semtinde 2 taş var. 7’şer rakam rakam zatı Ermeninin mezarıdır. Bu işte tam yazılı bu 7 rakamının 049 gah vardır.
Dikkat 700’şer yüz okka parası var. Yani Ermeninin bütün varlığı buradadır. Buradan bunlar atıldıktan sonra ve Arnavut Recep’in kalesine mağarasına geliriz. Ermeninin değirmeninin tavanında asılıdır. Çeşitli paranın yani ermin şudur ki yani içindedir. Cesedi altındadır parası.

Değirmene ineriz arası 100 burası 7 Keskiler deresidir. Aslında asıl adı ve bu değirmende 12 ton parası budur. 7’şer kazan para burasını buluruz. Bu değirmenin üzerinde baş değirmendir. Bu görünüşü değirmen şeklidir. Bunun üst xxxxxxxx değirmen bu değirmende kazı yaparken gelecek tılsımlar tek bir mezar vardır. Bu mezarda 1. eşek anırır. 2. Leylek takırdar. 3. Kara köpek çıkacaktır. 4. Kurt ulur resmidir. Git uluyan kurdun kapısına sesi keser. Ali bey değirmenidir. Ve burada ismi ilen yer bağlandı. Baş tılsım aşağıda Ali’nin değirmenidir. 7’ye bağlıdır. İşlemlerde bağı bozulur ve bu derede ise değirmen vardır. Değirmenin buralara dikkat edelim. Üçgenin araları 28’şer dakikadır.

Dikkat kılıç resimleridir. Edelim yer burasıdır. Bunların üstü kazan resmidir. Bu okun ucunda kirazlı yayladır. Buradan iki saat düz taş 21 adım bir haç (+) ortasında. Doğusunda Erikli yayladır. Bu 300 okka 4 köşelidir. Takyandur. İki yaylanın arasındaki köy de Karaçan köyüdür. Düz taştır çıplak felç akıntılı köyüdür. 326 hane. Bu belgeler onbir sahifeden ibarettir.

NOT: Bu bilgiler bu sıralar kopyaları elden ele dolaşan bir belgeden alınmıştır, doğruluğu teyit edilmediğinden dolayı içerdiği bilgi ciddi olarak dikkate alınmamalıdır, sitemizde sadece bilgi amaçlı bulunmaktadır ve bir öneri niteliği taşımaz.

Volçan martin voyvoda efsanesi

DİP NOT: Belgedeki imla ve yazı hataları tarafımdan düzeltilmiştir. MendereS

Yorumlar

  1. MendereS dedi ki:

    Veysi Bey forumdan sorun araştırmacılar size yardımcı olacaktır. https://definesohbeti.com/

  2. Defineci BABA dedi ki:

    yav bunların hepsi yanlış arkadaş.