Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Ayı Define İşareti Anlamı, Farklı Görüşler

Root Özel çalışma; Ayı işareti bir çok uygarlıkta kullanılmıştır. Urartu -Roma -Bizans ve pek çok yerel topluluklarda güç sembollerinden bilinip koruyuculuğuna muhafız oluşuna inanılmıştır. Ayı işareti bazen anıtsal bir heykel gibi bazen bir oyma bazende kabartma olarak karşımıza çıkar. Genelde Kayanın kendisi Ayıdır. Ekseriyetle kabartma kayanın kuytu bir köşesinde de olabilir oyma nadir olur. Dikkat edecek olursanız defineavcilari.com farkı ile burada ki bilgiler klasik kopyala yapıştır olan iş değil direk tecrübe ve birikim ile gelen gerçeklerdir. Bunları zaten Görseller ile destekleyeceğiz inşaAllah. Her gelen de yeni tecrübe ve birikimler ekleyecektir.

Ayı kayanın kendisi ise ve heykel gibi ise ve sergene kayalarda değilse burada ilk iş üzerinde ve etrafında ki oymaları bulup yakınında ki fake mezarları ayıklamak olacaktır. Burda ayının duruşu çok önemlidir nereye bakıyor , oturmuş mu saldırı pozisyonunda mı , Selamlama duruşunda mı yoksa muhafız gibi anıtsal mı. Bu ayrımları genel izlenim ile teşhis ettikten sonra , Baktığı yönde 50 metreye yakın bir mesafede mezarı olur. Bu mezar boş değildir. Öbek yada dikili taş ile kendisini ele verecektir. Ve burası patika yol kenarıdır. Ana mahzeni ise Baktığı istikamette yada geri kısmında rampada küçük kayalık dağ var ise burada mağara girişi aranır. Bunlara uyum sağlayan durum yok ise Ayının etrafı büyük kayalar ile desteklenmiş ise bu ayı oturuyor ise mahzeni altındadır. Burda toprağın hemen altında oyma büyükçe görünür açılır ise.

Ayı kuru derede ise örneğin doğu cephesinde karşı batı cephede sedir yapan kayalıklarda hafif çapında pençe izli kaya aranır .İşte burası mağaranın giriş kapısıdır. Yine ayı kabartma olarak yapılmış ise ve memeli ise yavrusu aranır. Burası çeşmeye yakın yerdir.Yakın ve yoğun kayalıklarda yavrusu olur.3. son noktası saplama kayalarla desteklenmiş sığınağı bulmak geriye kalır.

Ayı ayakta ise ve büyükçe ise burada baktığı yönde blok kayalıklar uzak değilse iki tepe aranır ve biri uzun biri kısadır. Eğer bu durum çok uzak mesafe ise.Daha yakının biri uzun kol biri kısa koldan gelip birleşen çeşmelerin birleşim dirsek kısımlarında iki dikili biri uzun biri kısa aranır. Ve bunların gölge boylarının biribirine çarptığı yer son noktadır. Bu kısmı takip edip farkı farketmekle olur.

Eğer Ayı sergene kayalıklarda ise ve Ense tüyleri kabarık ise bir kabarık mı yoksa ensede iki veya üç boğum mu tümsek tüy kabarıklığı var buna bakılır.Ve Bu ense tüyü kabarıklığı tekrarınca hafif tepe yapan tümseklerden sonra mağara bulunur.Burdaki ayı kayada kabartmadır. Heykel vari değildir.

Eğer Ayı uzanmış ise karnı kabarık ise kendisi kasadır. Asıl meblağ ise bakış istikametinde yine kapalı mağarada aranır. Uzak değildir.

Eğer Ayı mezar taşında ise ki bu taş saplama kayadır ve kabartma ayı vardır üzerinde buda doğal bir kayadır bir yüzü traşlı olarak. Burda duruş bakış istikametinde kısa bir tünel ile girilen oda aranır.

Bu söylediklerimizin dışında topal Ayı ve eşkiya ayıları vardır. Bu konularda daha sonra inşaAllah bilgi paylaşacağız.

Diğer Tecrübe

Aslında topal ayı olacak birde ayıyı oynatan ayıcı olursa o zaman süper olur. Nasıl burada bilginin dibini çıkarıyorsak o zamanda altının dibini çıkartırız.

Topal Ayı

Topal ayının 10 ve 25 adım önüne iyi bakın, bu taşlarda mutlak işaret vardır. Dikkat edin bu işaretler tersi verir vaziyettedir.

Az bulunan işarettir koca ülkede toplasan 20 tane çıkmaz bir kısım eşkıya işareti desede bir kısımda eski medeniyetlere ait olduğunu savunur.  çok değerliki şu an sağlamda kalan tek bir topal ayı bulamazsınız, hepsi kayıt altına alınıp yok edildi, bunun bir kısmını kiliselerin yaptığını söyleyebiliriz, kiliseler ülkemizdeki işaretler üzerinde çok kapsamlı bir çalışma başlattı ve bitirdi, tüm işaretleri tespit edip kayıt altına aldıktan sonra kırıp yok ettiler, topal ayıda bu dalgadan nasibini aldı.

Size bakan bir kayada olması gerekli içen bu işaret normal ayı ebatlarında kaya ya çizilmiş olmalıdır. Ayının sağ ayağı yoktur. İki yerde hazinesi vardır. Hazinesi de külçe altındır. Birinci hazinenin yeri şu şekildedir; bu işaretin yakın çevresinde bu topal ayının ayağı vardır. Çok dikkatli bakılmadıkça bu ayağı bulmak imkansız dır. Bulduktan sonra o ayağın bulunduğu kayanın altını kazın birinci hazine buradadır. İkinci hazine ise yine işaretin çevresinde 7 yada 8 basamak olmalıdır. İşte bu basamakların birinde bir ok işareti vardır. O ok işaretinin olduğu yöne doğru gidin orada sizin karşınıza kapalı veya açık bir mağara çıkacaktır. Çıkmazsa eğer okun olduğu basamağı bir balyozla yoklayın boşluk var’mı varsa taşı kırıp hazineye sahip olabilirsiniz. İkinci hazinede buradadır. ( literatüre göre bu topal ayının hazinesi eski eşkiyalardan volçan’a aittir. )

6– Birde çerçeve içine alınmış topal ayı vardır. Bu topal ayının ayağını bulduğumuzda ayağının karşısında bir mağara bulunmaktadır. İşte o mağarada ayının hazinesi bulunmaktadır. Mağaraya girişte mağara içine bir adım atın ve adım attığınız yeri kazın orada bir heykel vardır. Bu hazinenin müjdesidir. Mağaraya girdiğinizde tavana bakın tavanda muska (üçgen) şeklinde bir kabartma olmalıdır o kabarmayı kırın ve içinde bir harita ve iki tane altın para vardır. O harita mağaraya saklanan hazineyi göstermektedir. Mağaranın duvarında büyükten küçüğe doğru çizgiler vardır bu çizgiler sekiz tanedir. Ve küçük çizginin gösterdiği yerde ayının hazinesi vardır.

Kabartma Ayı: Tüm uzuvları varsa bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzuv varsa aranmalıdır. Hedef kapalı mağaradır. Ve 50 m den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. uzuvlar eksikse ayının eksik uzuvu aramalısın. Civarda 50 mt.lik bir alanda mağara ara.bulursan zaten parayı’da buldun demektir. Eğer ayı tam ise resmin olduğu kayaya çalış.ayının baktığı yönde önemli. mağarayı bulman yeterli hazinesi ise mağaranın duvarında kabartma olan taşların arasındadır. ayrıca topal ayının ayağını dereye yakın kayalık yerlerde ara karşı taraf ve hizalarına bakmanı tavsiye edilir.

Diğer görüş: Topal olmayıp normal ayılar anıt mezar başlarına yapılır  olduğu yer mezar değilse kafanı kaldır en yakın tepe mezardır bu mezar bildiğin mezarlara benzemez tıpkı türbe gibi devasa büyüklüktedir.

Topal ayı Pençesi

Eşkıya işareti olarak bilinmektedir. Aslında bu işaret net olarak çözülmemiştir. Aşağıda yazacaklarımız net yorumlar değildir.

1- Define mağaranın içindedir. Önce ayının topal olan ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara mahzen işareti arayınız. Tüm uzuvları varsa ayının bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzuv varsa eksik uzuv aranmalıdır. Hedef kapalı mağaradır ve 50 mt. den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. Uzuvlar eksikse ayının eksik uzvu aranmalıdır. Civarda 50 metrelik bir alanda mağara arayınız. Bulursanız zaten parayı da buldunuz demektir. Eğer ayı tam ise resmin olduğu kayada çalışmalısınız. Ayının baktığı yön de önemli. Mağarayı bulmanız yeterli olup hazinesi ise mağaranın duvarında kabartma olan taşların arasındadır. Topal ayının ayağını dereye yakın kayalık yerlerde arayın ayrıca karşı taraf ve hizalarına bakmanız tavsiye edilir.

2- Ayı pençesi orman muhafızı veya orman gözetleyici kavramlarıyla ilişkilendirilir. Bu motif cesurluğu, bilgeliği, gücü ve bereketi de simgeler. Bu pençe bulunduğunda çevrede topal bir ayı aramak gerektiği söylemi defineciler arasında sürekli konuluşagelen bir söylemdir.

3- Çok değerli ve çok aranılan bir işarettir. Size bakan bir kayada ve normal ayı büyüklüğünde tasarlanmış olmalıdır. İki hazinesi olduğu söylenir. Birincisi eksik sağ ayağın bulunduğu kayanın altında. İkincisi ise yakınlarda 7-8 basamaklı bir merdiven varsa üzerinde ok işareti olan basamağın altında.

4- El olsun ayak olsun pençe olsun parmak varsa dikkat edeceğin en önemli nokta parmaklar arasındaki mesafe yada parmakların uzun yada kısa olanıdır. Bu bilgiler size hangi yöne doğru gideceğin hakkında yardımcı olur, özellikle ayrık olan parmak varsa mutlaka dikkate alın. Aşağıdaki resimde pençenin tırnak arasındaki mesafeye dikkatli bakın ne demek istediğimi anlarsınız.

Eşkiya Belgelerinde Adı geçen Topal Ayılar ve Paraları

1- Ayıcı ile topal ayıda 3 dere ağzında doğusuna gelen bir bayırdan sonra dikili bir taşta üstü putludur.  yüksek sergenden yürüyerek yanına varılır burada bir delik vardır delik küçüktür. Solumuzu vererek gireceğiz. Girerken deliğin ağzında bir put var. İçeriye girdikten sonra sol tarafta bir payton resmi var. Oradan döneceğiz kanaraya. Onun yanında iki çakmaklı bir tabanca var. Sergene namluların birisinin ucu üst kara taşa yani sinekli mağaraya diğer namlunun ucu bıyıklı alinin değirmenine işaret eder. Değirmenin dokuz basamaklı iki tane pınarı olacaktır. Biri tatlı biri acı su. Sularda yarım ay resmi olacak. Değirmen taşı olacak. Kanlı mağara:kanlı mağarayı bilmeniz için altı tane tekne resmi elimizle yaptık. Sağ tarafında düz kayada ayak resmi olacak sol tarafında üç basamak olacak , değirmenin alt ve sağ aşağısında 1  topal ayı daha olacak, kırk okka kan mağarada 99 okka kantarda mağaranın karşısında bir kızıl kayada olacak derenin yanındadır.

2-  Topal ayı bulunduktan sonra kayıtta bulunan diğer işaretlerle örtüşmelidir. Doğru bölgede doğru işareti aramak şarttır. Farklı bölgelerdeki aynı işaretler sizi paraya götürmez. ( Topal ayının parası her yerde eksik ayağının altında değildir ) Kayıtlar genelde üç parçadır. Birinci parça yeri verir. İkinci parça işareti verir. Üçüncü parça nasıl alınacağını anlatır. Bu günkü kayıtların neden sonuçlanmadığının açıklaması budur. Bu kayıtlarda anlatılan işaretler kapalı mağaranın içindeki işaretlerdir. Bölge içinde gezin durun kapalı mağara içindeki faytonu nasıl görüpte atın kırık ayağı altındaki parayı alacaksınız. Her üç işaret elinizde değilse işiniz bir hayli zor.

Topal ayı Ve Mağara

3-  Buradaki mağaraya girerken omzumuz la kapısını iter çıkarken çekeriz. Bu mağara içerisinde hazinelerimizi saklamakta kullandığımız taş ustalarının cesetleri vardır. Bunlardan birisinin kellesi masada tabakta dır. Bu mağara içinde demir kapılar vardır. İkinci değirmenin aşağısında derenin solunda topal ayı ayağı 23 adım ileride derenin karşı tarafında olup yarık kaya bu kayanın üzerinde 7 civcivli tavuk ve  bir çift öküz vardır. Mal öküzler arkasında tek oda mağara içindedir.  Ayrıca buradaki kayanın altında bir miktar meblağ gömülmüş olup gümüş altın karışıktır. Karşı yönde devam edersek sol tarafta topal ayının kayada resmini görürüz.

4- Başka bir Mağara; Bu mağaraların 5 dk sol tarafında mağara içinde tek gemi resmi vardır. Bu mağaraların olduğu tepenin arka tarafı vakıf beldeyi güney yönünde sultan baba – şambaba türbelerini müteakip geldiğimiz öküz ini deresi mevkinde 3 tepeler ve üç kaynaklar ortadaki tepenin önünden Bağdat yolu geçer. Burada üstünde kül yığını olan tepedeki su kaynağında dereye doğru 40 adım mesafede topal ayı ayının baktığı yerde derenin karşı tarafında ayağına bakar vaziyette ayağının olduğu yere bakılırsa sol tarafta zemine çok yakın mağara ağzı görülür. Ayının 10 adım ilerisinde iki balık ters tarafa bakarlar.

5- Kaynaktan gelen su buradan aşağıya döner ve ilerde 3 kol yapar ve 3 suyun birleştiği yerde pınar karşısında kaya üzerinde zinciri ağzında Ayıcısız bir topal ayı var. Ayıcı burada aranır ayıcı bulunduğunda ayıcının ensesine bir çubuk sokuludur. Oradaki nişan bu olup ayının kırılıp açılacak ve 20×20 bir kare ve dört kenarında birer yuvarlak oyma çekil bu işaret görülecek bu kapak olup mahzen girişini açar.

6- Taş ile çayır arası 150 adım gelir. Taş ile çeşme arasını adımlayıp tam ortasını bul buradaki bir taş üzerinde saz resmi var sazın 6 teli 7 burgusu var. Büyük para bu taş altındadır. Eğirmenin altında bir değirmen daha vardır. Bu ikinci değirmeni 135 adım geçtikten sonra bir burun var bu burunda topal ayı resmi mevcuttur. Topal ayının altı 1.5 metre genişlikte kaldırım taş ile döşenmiştir. Taşlar beyaz olup ayının altında bir taş siyahtır. Bu taşı kaldır. Ayının önünde bir adam boynuna sokulu bir çubuğu olacak. Zinciri ayıcının beline dolalı ve ayıcının elinde def olacak. Ayının ayağı topal karnı gebe burada ayıyı seyreden 3 kadın birinin elinde mendil birinde meyve diğerinde çiçek vardır. Ayının karnı mücevher ile doludur. 

Derende coşkun bir su gelse bu su ayının ayakları dibine değer. Ayının karşısında kara kayalık var burada manda büyüklüğünde bir kaya üzerinde 12 fincan ve iki cezve bu bizim 1 çete başı ve 11 adamdan ibaret olduğumuzun ve bu variyetlerin bize ait olduğunun işaretidir.topal ayının üzerine buruna çıkarsak büyük bir kaya görülür bu kaya üzerinde şahin resmi olup bu kayanın kıblesine 200 adım gidersek bir araba resmi vardır. 4 tekerlekli bir tekeri dağılmış beygirler den birinin ayağı kırılmış arabada kamçı sokulu arak tekere bir Çerkez kaması takılı bıçağın uzu karayı gösterir bıçağın gösterdiği tarafta atın topal ayağını ara altına bak arabanın altında da bir miktar altın var.

Değirmenden çıkan suyun sağında ve biraz aşağıda bir yerde  ayıcı ayıyı oynatır halde ayıcının sopası yanında dayalı elindeki sigara çubuğu ensesine sokulu. Ayının topal ayağının altında bir kazan altın horasan ile konmuştur. Ayının 23 adım karşısında ayının topal ayağının resmi yapılmıştır. Bir kara taştır. Bu kara taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu taşın yanında ikinci bir kara taş, bu taşta tepsisi resmi ve fincanları vardır.

UZUN ALİ BEY DEĞ. ŞEYTAN HARAMİ DERELER

Emin beyin değirmeninden 55 dakika yukarı harami ve şeytan dere çatağına uzun ali bey değirmenini yaptık. üç tarafı kaya kesme olup üç basamakla içine inilir. oluk basıda sofra, çatal, kasık, çerkes kaması bir parca ekmek, bir parça [1 bakla, zincir sofradan arkı takiben ^3 adım sol tarafa topal ayı aynı kayaya 3 adım avcı zaar köpeği 1 adım arka üzerinde karaca 5 adım önünde düz bir taş değirmen tası gibi üzerinde bir domuz iki yavru anayı emer vaziyette. Değirmen suyunun çarka vurduğu yerde 2 adet istavroz olduğu yeri açıp içeri 3 basamakla gireriz 3.selim hanın 25 torba çalınan parasına dokunmadık buradan 5 saatte batıya kirazlı yaylasına gittik.. Değirmen suyu yolunda 6 deve yükü malımız mevcut olup, karşı yamaç tepede büyük bir mezar vardır.

Değirmenin 31 adım karsında sofra tası üzerinde 5 çatal 5 kasık 5 parça ekmek dilimini, 2 balık 2 bıçak bıçaklar birbirine çatılı 20 adım aşağıda topal ayı ve 2 gemi resmi vardır, gemi çapası aşağıya sarkık bir gemide değirmenin yukarısında olup direği kırıktır . kırık yerinde bir sarı liramız mevcuttur. gemiden 40 adım yukarıda bir yörük kızı şalvarlı omuzunda su bakırları vardır kızın baktığı yönde 100 adım avcı arkasında zağar köpeği 90 adım önünde bir karaca geriye bakar avcının 10 adım yukarısında tekrar topal ayı arkasında zaar köpegi değirmene geri dönelim topal ayı ile değirmenin tam ortasında 7 domuz arkasında çaban cabanın gergesi elinde kaval belinde kepenek sırtında bu çoban KEPENEKLİ ÇOBAN diye anılırdı. 

 Burası KURT deresidir. 

Bir ayı oraya bakıyor ayının arkasında kara tavşan resmi vardır arkasında bir av köpeği resmi vardır. ayıcının ensesinde çubuk sokulu dur bu ayıcı insanın belden yukarısı kırılacak kapak açılacaktır. oradan aşağıya gemi ve alanlık vardır, oradaki kaynaktan su içerdik. dizlerimizin altındaki sarı tasın altında 1 bakraç oski koyduk. kaynaklardan yukarı 300 adım 2 kayın ağacı bunların yakında 28 yere paramızı gömdük. 26 sarı okka dır. ayıcısı olmayan topal ayı üç dere ağzındadır. burası atların toplandığı yerdir, doğusundan gelen bayırın üzerinde dikili bir taş vardır taşta istavroz vardır, altında su testisi ile oski vardır, bu tastan aşağıya 4 metre bir tas 4 kösesinde taş çakılı 4 kösesinde 18 beygir torbası oski manuk beyin faytoncusunun bulunduğu kenardan yüksekten yürürsek yanına varacağız. mağaranın ağzı küçüktür sol omuzla içeri gireriz girerken deliğin ağzı küçüktür ve deliğin ağzında istavroz vardır.

10- Kemikli Mağara: Mağaradan çıkıp dereyi takip edip TAHTALI KÖYÜ’ ne giderken  Önümüzdeki türbe  tepeye çıkacağız 17 adım ve tepe üzerine çıkarız. Ayı ayağı ve bu türbe mağaranın ortasında üç koşulu Paytonu (faytonu) buluruz. Kayanın dışında bu resim faytonda bir çocuklu kadın oturuyor. Faytoncu atları sürüyor. Türbe tepede saç ayak ayağı üç koltuk taşı var. Orta yerinde kara taşta bir topal ayı resmi var. selam verir vaziyette ve tepenin üzerinde bir kahve tepsisi var. 8 kahve fincanı vardır. Bir cezve birde kahve değirmeni vardır.

3 . 5 . 7 . 9 . II 35 Bunlar gizli kahve takımlarını ispat eder.

2 . 4 . 8 . 12 . 14 . bütün yer altı ve yer üstü anahtarları bunlardır.

Not: Bunlar topal ayı hikayeleridir her paragraf ayrı belgeden alınmıştır,  doğruluğu tartışılır, Aslında doğrudur ama belgelerin gerçeğini bulmanız gerekmektedir. yada  doğru coğrafyayı.  bilirsiniz definecilik kolay iş değildir.

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  Emin Ağa değirmeni kirazlı yaylası Tunceli ovacık

 2. Anonim dedi ki:

  Buldum

 3. Azad dedi ki:

  Bende çok net ama karışık bir kalp isareti var bide (ayı kafası yanında yılan kafası bunların üzerinde kaplumbağa ) yardımcı olur musunuz

 4. Emre dedi ki:

  Merhaba büyük ayı karşısında oyma ayı var.Ne anlama gelir?

 5. Erkan dedi ki:

  Merhaba ustat bana ulaşım sağlarsan sevınrım ayı var cozemıyoruz bı yardımcı olursan sevınırım 05385880341