Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Ali Bey Değirmeni

Ali Bey Değirmeni Karaca, Geyik

Ali Bey Değirmeni; Karadağ aksu boğazı ve bilhassa ali safranbey köyünün hudutları içeresinde sazlı göl vardır. Sazlı gölün kuzey tarafına gelen bir etekte şu özellikte bir değirmen vardır. Bu değirmenin her iki tarafı ana kayaya oyularak yapılmıştır beş arşın kadar büyüklüktedir. Değirmenin üzerinde semerli taş vardır. Semerli taşın yakınında iki dikili taşın üzerinde istavroz mevcuttur. Semerli taşın 10-15 adım kadar yakın civarında başka bir taşta bir tabanca görebilirsiniz. Oluk başında oyuk içinde nişanı yengeç birde istavroz görülür.

  • Değirmenin oluk başı tabii kayadan olup 5 adım uzunluğunda ve oymadır. Yakınında birde incir ağacı vardır.

Değirmenin tam karşısında küçükçe bir tepe var bu tepenin altında çınar ve kızılcık ağaçları var. Ağaçlara yakın ana kayada kurt kafası resmi vardır. Çınar ve kızılcık ağaçlı derenin mevkiinin biraz üst tarafında 1. tepenin az ilersinde batı yönde 2. tepenin yakınlarında Bizanslardan kalma tabii kayadan yapılma küçükçe bir kilise vardır. Kilisenin 50 adım batısında iki su kaynağı bulunmaktadır. Tabiri caiz ise acı su tatlı su diye bunlara denir. Tatlı su kaynağının tam karşısında ise üzerine 3 basamakla çıkılan bir yer var. Bu kayanın üzerinde 2 ayak izi ile sağ tarafında bir gemi resmi bulunmaktadır. Ayrıca erkek resmi olup sol eli ile kara tepeyi göstermektedir

Ali Bey Değirmeni Özellikleri

Harami derenin üst yukarı kısmında bu dere ikiye ayrılmaktadır. Sağdaki dere şeytan deredir. Bu iki derenin ayrıldığı mevki yakınlarında 3 tarafı tabi kayadan oyma Ali bey değirmeni bulunmaktadır. Değirmenin taşları beyaz mermer kireç taşlarıdır bu çevrede kızılcık ve ıhlamur ağaçları bulunmaktadır.

Derenin diğer tarafı ise siyah ve kırmızı topraktan oluşmaktadır. Bu derenin kenarında içi moloz taşlarla doldurulmuştur. Burada bir su değirmeni vardır. Yakında ve yüksekte şelale bulunur,. Bu değirmenin suyu 200 adım mesafeden gelmektedir. Poyraz yönü kara orman ve kesik kaya mevkidir.

Ali Bey Değirmeni İşaretler

Ali bey değirmenine iki kaynaktan su gelir biri tatlı diğeri acı sudur bu iki kaynak arası yüz adımdır. Kaynağın birisinin başında yarım değirmen taşı var. Kaynağın tam karşısında ise dört köşeli delikli taş değirmenin oluk başı 5 adım uzunluğunda ana taştan oyma oluk başında bir dikili taş olup üstünde 2 istavroz bulunmaktadır. Oluk başında bir yengeç ve bir istavroz yaptık. Topal ayının baktığı tarafta bir balık var, 50 adım ötede taş üzerinde değirmenin baltacı resmi var. 15 adım doğusunda çömlek kadar oyuk taş var. Karaca çiftliği içinde kayada bir kız bir noktaya bakar konumdadır.

Çakıl yığınına yakın bir topal ayı, bir geyik, 3 kuyular vardır. Birinci ve ikinci kuyular açık üçüncüsü kapalıdır. Kuyudan 3 metre ilerde yazılı bir taş görürüz. Taşın doğusunda tava resmi batısında 4 köşeli taş vardı. Taşın ilerisinde dağlık arazi karşısında üç tepeler orta tepenin arasından yol geçer. Tepelerin kıble tarafında 4 taş var tepelerin dibinde yarık kaya çatal kayanın olduğu yere top koru denir. Kara dağa 25 dakika arası o civarda bir bakraçlı kadın resmi geri bakar vaziyettedir.

Kara dağda diğer işaretler şöyledir. Ay, balta, kursun atımı batıya doğru kayalık içinde 4 at koşulu fayton resmi, arabacının kırbacı elinde atlara vurur haldedir. Arkasında küçük bir köpek karşısında bir mağara erikli yaylasında bir soğuk su kaynağı bulunmaktadır. Yakın civarda 3 mezar var karanlık dereye inerken bir yol Yörük yaylasına diğer bir yolda hamamlara gider, buradaki 3 yol ağzında bir mezar vardır.

Ali Bey Değirmeni Para Yerleri

Ali bey değirmeni Savlan köyüne tahmini bir buçuk saat çeker, bu değirmenin son derece zengin bir değirmen olduğunu açık ve net olarak memnuniyetle belirtmek isterim.

Bu değirmene giriş üç basamakla olur, birinci basamağın altına müjde olarak bir bakraç altın para yerleştirdik. Savak başına yedi basamakla çıkılır. Yine birinci basamağın altına bir bakraç para gömülüdür. Savak yerini iyi inceleyin, muhakkak ve de muhakkak bir yengeç resmini görmelisiniz, bu tas çanak taşıdır, bu taştan değirmenin ana mahzenine gireriz. Değirmenin önünde ayriyeten bir binek taşı gözleriz, bu binek taşının üstünde bir köpek izi vardır. Binek taşının altına tarafımızdan gizlenmiş bir bakraç altın paramız mevcuttur.

Değirmenin karşı tarafındaki merada muhteşem resim ve işaretlerimiz tekabül eder. Civcivli tavuk, birbirine sarılmış iki domuz ve yılan vardır. Yine aynı civarda bir mağara üzerinde iki yılan resmi olduğunu görürüz. Yılanın biri delikten çıkar konumda diğeri ise delikten içeri girer vaziyette. Diğer mağaralarda ise aslan ve kaplan resimleri var, ancak bunlar kapalıdırlar.

Batık gemi olayına gelince geminin olduğu yer horasanla sıvalıdır, tam olarak iki buçuk ton civarı çeşitli altınlarımız buraya yerleştirilmiştir. Değirmeninin doğusundaki kayalarda yarım bırakılmış çokça değirmen taşları vardır. Doğu kısımdaki kuru boğaz içinde bir acı su kaynağı vardır. Argın bittiği yerde ise oldukça büyük mahzen vardır. Kapağı kılavuzludur.

Aynı argın karşı yönündeki bir sırtta ufak bir dere başlangıcında bir kayanın burnunda, bir geyik resmi, arkasında yavrusu arkaya bakar konumdadır. Diğer burunda ise sivri külahlı potur pantolonlu bir avcı diz çökmüş nişan alır vaziyette ateş ediyor. Avcı ile geyik arasında bir siyah taş üzerinde oyma yuvarlak vardır. Bu taşın altı yine büyükçe bir mahzendir. Karacanın önünde yedi sekiz rakamlı taşın altında yirmi iki okka fındık altın vardır. Bu taşın içinde benim muhteşem gördüğüm kitabım vardır. Bu meyanda avcının kütüklükleri boş değildir.

Susuz Dere

Bu derede hiçbir zaman su bulunmaz. Buraya oldukça yakın odalar ve yatak yerleri olan mağara vardır. Tüm bunların olduğu tepenin üzeri ise düzlüktür, bu tepede yirmi dokuz adım aralıkla nalbant takımları taşlara işlenmiştir. Burası benim meşhur NALBANT ALANIM dır.

Ali Bey Değirmen Deresi

Ali bey değirmeni ile dere arasında üç basamakla çıkılan bir sofra kayamız vardır. Sofranın üzerinde beş balık, yedi çatal, yedi kaşık, bir su bardağı, üç baklalı zincirli bir Çerkez kaması yaptık. Ve sofrayı kapadık, bu sofranın ortasındaki tabak içinde, yedi adet beşi bir yerde vardır. Basamağın birincisinin altına da bir bakraç emanet bırakılmıştır. Zincirlerin önünde yüz yirmi beş cm derinde üç bin dokuz yüz adet beşi bir yerde mevcuttur. Yine zincirlerin döküldüğü yerde, bir arşın derinde gümüş kaşıklarla sarılı otuz altı tonluk varlığın detaylı haritası vardır. Bu harita hiç güneş görmeden bir ay bekletilmelidir.

Aynı sofranın yirmi bir adım batısında siyah topraklı bir yerde üç arşın derinlikte sofranın ana mahzeni vardır. Sofradan iki yüz adım aşağıda, üç kireç kuyusu vardır. Biri derenin sağ yönünde, diğerleri sol yönde kalmaktadır. Derenin taşları mermer kireç taşlarından olup, derenin diğer yakasında, kızılcık ve ıhlamur ağaçları mevcuttur. Dereden aşağıda siyah kırmızı topraklı ve karşısında ak topraklı bir alan mevcuttur.

Değirmenin İçindeki Paralar

Ali bey değirmeni üç tarafı ana taşa oymadır, üçü sağ dördü sol tarafta olmak üzere kiriş delikleri vardır. Eğer denk gelirseniz değirmenin içinde sol tarafta, bir ocak, bir şömine vardır. Şöminenin içinde bir put, altında ise bir bakraç paramız mevcuttur.

Değirmenin duvarında; kandil konacak yerde 180 okka para vardır. Kapının sağında, bir metre boyundaki putun içinde, üç buçuk okka yine altın paramız vardır. Değirmenin sol tarafından 7 basamakla savak başına çıkılır. Birinci basamağın altında beş heybe, yedinci basamakta üç heybe paralarımız konmuştur. Savak yerinin ortası sarı horasanlıdır. Horasanlı yerin 40 cm altında yengeçli taş vardır. Yengeçli taşta altı okka mücevher vardır. Bunun altından mahzene girilir. Bu odada tamı tamına üç yığın mevcut olup, ağırlığı yirmi altı tondur.

Değirmenin kapısı karşısında muska şeklinde bir çayır mevcut olup, bir dönüm kadar bahçesi vardır. Bu çayırın üç köşesinde demir kazıklar çakılıdır. Çayırın tam ortasındaki mezarda, üç yüz okka altın vardır. mahzene ikinci giriş buradadır. Bu giriş yeri en sağlıklı olanıdır. Bu değirmenin doğusuna rastlayan dağın birinci tepesini aşarsak KAZAN dereye ineriz.

Yorumlar

  1. degirmenci dedi ki:

    ali bey değirmenleri yedi tane bunlar bir dere üzerinde üçü bir yerde dördü bir yerde… Altısı boş biri dolu. Çarkı bile altın domuzluğu altından değirmen taşı ile kapalı… Bu değirmenin önündeki bir taşta küçük istavrozla işareti bırakılmış… Bu değirmen yeraltı değirmeni. Yer Karadeniz bölgesi kara dere namında bir derede.

  2. Anonim dedi ki:

    Etrafında ki kayalarda şu meşhur tavuk civcivi arayın önünden akan suyu kesin su içinde hilal ve zinciri bulun. Değirmencinin eşeğine yük yüklediği tek basamaklı yer duruyor mu? Akan suyun basamak yapan yeri küçük şelale yaptığı yer olmalı bunlar varsa soygun yemediyse hayrını görün.