Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Defineciler İçin Kiliseler ve Bölümleri

Kiliseler; -Kiliseye bitişik yada kilise yanında bulunan ancak Güneyde olması gereken ev Papaz Evidir, aynı zamanda girişi kilise içinde bulunan mahzene bağlantısı bulunur. Aynı zamanda kaçış tünelleri ve ev ile kilise bağlantısını sağlayan tünel olur ama tamamı tuzaklı dır.

-Ev ile Kilise arasında aynı zamanda bir su kuyusu bulunma ihtimali yüksektir. Kuyu bu mevkide değilse batısına bakılmalıdır, batı kesiminde de olma ihtimali yüksektir.

-Kilisenin Güney tarafında bulunan mezarlar Kilise Mezarlarıdır ve değerlidir.

-Kilisenin Kuzey tarafında bulunan mezarlar Halk Mezarlarıdır ve değersizdir.

-Giriş kapısının dış taraftan girerken solundaki bir taşta işaret vardır onu ıslatılarak bakmalısınız bir işaret bulunca ufak bir hediye buldunuz demektir.

-Mihrapların içi sıvalı ise o sıva altına ve taşların ardına iyi bakılmalı dikkatli biçimde çok önemlidir bu bölüm çiviyi ellemeyin derim tılsıma inananlar dikkat etmeli.

-Mihrabın iç kısmını yeri iyice temizlenir, dört köşe bir taş çıkacak, üzerinde veya yanlarında demir çakılıdır. Bu kaya oradan alındığı zaman arkasında alt kata giriş olduğu görünür, dikkat edilmesi gereken tılsımdır burada ve çok dikkatli olunmalıdır.

-Mihrapların hemen karşı tarafında sol duvarda yukarıda sıvalı yerin altında ve yüksekte, mermer bir taşta burasının haritası yapılmıştır dikkatli bakmalısınız. O taşın bir tarafında elmas olur dikkatli bakılmalıdır, hafif küçük bir oyuk’tur bu o yüzden dikkatli bakılmalıdır.

-Kilisenin doğuya bakan duvarının tam ortasının dibi yoklanmalıdır, orada kapalı bir işaret olur. Duvarın dibi veya 1-2 adım açığı mutlaka bu işaret bulunur ve oraya bakılır.

-Kilise kapısından dışarı baktığınızda 3 tepe ya da 3 ağaçta olabilir, ortadaki ağaca gidilir tam dibinde taş olur. Eğer taş yoksada 70 cm kazılır ve orada hediye olur, kuzeyinde sabit irice kaya varsa tam tepesi incelenir.

-Kiliselerin batısına muhakkak bakılmalıdır, 300 adımda ören yeri yığma harman yeri yıkık ev gibi benzer yapılar olur, iyi bakılmalıdır çünkü orada muhakkak hediye bulunur.

-İçeri girince hemen sağ tarafta direk olur, o direğin en altına bakılır siyah sanki kurşunla tutturulmuş gibi yer olur o taşın içinde ise İncil ve heykel olur.

-Her kilisenin yanında mezarlık vardır bu mezarlığın şekli üçgen ise sivri olanın ucuna gidilir ve orası kazılır 40 cm de bir teneke gömülüdür ve hediyesi değerlidir.

-Kilisenin solunda 3 kuyu olur bir birine mesafesi 21 adımdır bu kuyulara iki tepe yakındır en yakından tepelerin uzunluğu 21 adımdır, bir birine bağlantılı tünel vardır ancak çok tehlikelidir çünkü tuzaklı dır dikkat edilmelidir.

-Kilisenin yapı duvarlarında kare oymalar ve buna bağlı kanallar vardır bu kanalların hepsi önemli noktalara yön vermektedir, bu kare oymalı taşlar temel altında bile çıkar kilise inşasında bu taşlardan oldukça kullanılır. genelde papaz mahzenine yada kilise eşyalarının olduğu giriş kapısını göstermektedir.

– Her kilisenin çeşmesi vardır  kiliseye yakın olur yeri kaybolduysa mantık kullanın yerini bulun bu çeşmenin önüne ve arkasına bakın size yetecek kadar para buradadır.

Kiliseler ve bölümleri

Kiliseler ve Bölümleri İse Şöyledir:

1-) ATRİUM (Avlu): Kiliseler de avlu olacak diye bir kural yoktur, arazi durumuna uygun yapılır. Arazi uygun değilse avlu yapılmıyor, avlu kilisenin batısında olacak diye bir kural yoktur, kiliseler doğu-batı yönlü yapılır,avlu diğer yönlerde olabilir.

2-) NARTHEKS: Kilisenin ön mekanıdır, Hristiyan olmayan kişilerin ayini dinlediği bölüm.

3-) TRİBELON: Bu bölüm Hristiyan olmayan kişilerin önüne perde çekildikleri bölüm bu kişiler ayini göremiyor sadece dinlemek için toplanıyorlar.

4-) NAOS: Üç nefli bir bölüm, genellikle sütunlarla üçe bölüyor eleman olarak bazen ayaklar (payeler) kullanılıyor orta nef daha geniş yan nefler daha dar kuzey ve güney nefler olarak.

5-) IŞIK KATI: Bazilikal planlı kiliselerde mutlaka olması gereken bir kat, orta nefe gerekli ışık bu kattan sağlanıyor bu yapılar tüm kiliselerde olması gereken bir özellik, yan neflerde yer almıyor yan neflerde pencere oluyor.

6-) AMBON(Kürsü): Kürsünün naos içinde belli bir yeri yoktur, herhangi bir yerde olabiliyor, ama asla apsis içinde yer almaz. Ambon tek merdivenli ama genelde çift merdivenli oluyor, çok zengin bir biçimde betimleniyor üzerinde tavus kuşu, hac motifi olabilir.

7-) ALTAR: İsanın kendisini feda etmesini temsilen ekmek ve şarabın karıştırıldığı yer (eti ve kanı temsil ediyor)

8 -) ROLİK: Kelime anlamı ölü eşyalarıdır, rolik kültürü 4 yüz yıldan itibaren başlamıştır , ölen papaz v.s. eşyalarının giysilerinin parasının konduğu küçük sandukalardır. Yan yüzlerinde birer delik oluyor diğeri ise kapakta oluyor, kapaktan dökülen yağ diğer delikten çıkıyor ve kutsanmış oluyor.

Kiliseler, haç
Yorumlar

  1. Serkan dedi ki:

    Ikilisede 3. basamakta tek kare oyma işaret var bırde 7. Basamagında 3 tane kare oyma var.

  2. Auat dedi ki:

    Içımçü basamak iyi dir