Balık Define İşareti

Balık Define İşareti; Balık varsa su vardır, suya yakın tepe üzerinde balık bulursanız burada taş yığmalar  arayın, bu yığmalar altında 7 basamaklı merdivenle  inilir önde 2 odalı mahzen vardır, mahzenler mermer taşlardan yapılmış olup bir odası yüklerle doludur.  dikkat bu mahzen tuzaklı olup önü doğal kayalarla kapatılmıştır.

Diğer tecrübe: Şelale önünde balık varsa bu balık sazan balığıdır dikkat edin 3 yerin parası buradaki işaretlerle bulunur, burada birde bilge taş vardır, bu taş muska gibi durur balık bu taşa bakar bu taşta balığa bakar vaziyettedir.  Bu 2 işaretin çaprazında esas kroki taş vardır,  bu taşın altında harita olup 3 yerin parası yazılıdır.

Balık Define İşareti

Diğer Görüş:  Oyma balık varsa bazen define ile bazende mezarla alakalıdır kabartma balık ise mezarla uzaktan yakından ilişkisi olmayıp suya yakın yerde altınları vardır. Dikkat edin kışın su yükseldiğinde altından suyun altında kalır  bu tür paraları ancak yaz aylarında alabilirsiniz.

Balık Diğer Anlamlar

1- İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde göl ya da akarsu kurumuş olabilir. Balık su içinde yaşar tehlike anında suya dalar. Balık işareti kesin define işareti olarak bilinir. Yakınlarda mahzen içinde harita olabilir. Baktığı yön ve uzunluğu da çok önemlidir. Uzunluğunu ölçmek ve bir santimi bir adım olarak kullanmak gerekir.

Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi aramalıyız. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü-küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek-çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular da önemlidir.

2- Balık bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Hz. İsanın 5000 insanı mucizevi şekilde balık ve ekmek ile doyurması Hristiyanlar için balığı anlamlı hale getirmektedir. İlk Hristiyanlar balık işaretini bir tanışma – dayanışma işareti olarak görmüşlerdir. Pisagor’a göre balık 153 rakamına tekabül ediyordu. Hz. İsa balık tutmayı öğretirken 153 balık tutmuştu. 153 rakamı 153 cm veya 153 metreyi anlatıyor olabilir.

3- Balık işareti için 7 ve 50 rakamlarının önemli olduğu yönünde bir inanış da mevcuttur.

4- Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemlli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 cm. geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 cm. ilerisinin kırılması önerilir.

Genel Ortak Kanı : Su ve suyla ilgili bir mekan kurgulanmıştır. Balık işaretinin olduğu bölgenin bir mezar olma ihtimali güçlüdür. Hristiyanlıktan önce de balık bereketi simgelemekteydi.

Akarsu, Göl Yataklarında Balık

Genelde akarsu, göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olup ta kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Balık aynı zamanda çeşme yada pınarında işareti olabilir. balık hayvanı, baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir. kesin olarak define işaretidir. 

Balık görülen ve müşahede edilen bilgilerden kaynaklanarak ekseriyetle sofra taşı denilen 1 veya 2 metre karelik bir basit düz taş üzerinde balık (tam veya yarım) çatal, bıçak, ekmek, tabak gibi oyma veya kabartma işaretler rastlanmıştır. bunlar o civardaki yaşantının simgesidir. buradaki balık yakında içinde balık yaşayan bir nehir bir dere veya göl vardır manasındadır.

Balık su içinde yaşar ve tehlike anında suya dalar. Bu civarda bir mahzen girişi arayınız. Mahzenden sonra büyük bir odaya çıkarsınız. veya elinize geçecek bir harita ile o yöredeki saklanan şeylerin yerlerini bulup toplarsınız. kesinlikle toprak altından mahzene girilir ve derindedir. hazinesi çok değerlidir. Kabartma mermer mezar taşında ise mahzen var demektir. Açık arazide ise balığın yakınlarında mutlak su kaynağı vardır. emanet bu kaynağın yakınlarındadır.

Genelde balığın bakış istikametinde suyun kaynağını işaret eder bundaki ölçü ….x 72 cm olabilir. Ez-Zirau’-reşşayye denilen ölçüde kullanılmış olabilir. buna kadı arşınıda denir. Bu ölçü birimi 50.92 cm dir. buna göre bir örnek vermek gerekirse :10 cm gelen balığın baktığı istikamette yaklaşık 51 metre uzaklıkta bir su kaynağı düşünülmelidir. (bu ölçüm Mağribi ve Endülüs’te kullanılmakla birlikte Osmanlı döneminde de gay-ri müslimlerin arazi ölçümlerinde kullandıkları bir birimdir.

Balık Define İşareti oyma

Başka bir görüş; Balık işareti tıpkı hac gibi hıristiyan sembolüdür, hıristiyan sembolü ama bazı inanışlara göre balık doğum ve bereketin sembolüdür, tabi ki balık hıristiyanlık  öncesi de kullanılmış işaretlerdendir, hıristiyanlık öncesi kullanılan balık ise rahim olarak (vajina) biliniyordu burada kadın ve kadının gücü dikkate alınmalıdır. mesela reenkarnasyon’lar yani yani ruh’un gücüne inananlarda balık işaretini kullanmıştır, bunların kullandığı balık hangi amaca hizmet ediyordu bilmek neredeyse zor.

Gelelim balığın definesine;  Hani deriz ya balık varsa su vardır diye, vardır ama su varsa ne anlarız balığın romalılara ait olduğunu anlarız, buda bizim için en önemli olandır. roma inanışlarına göre cinsel bereket tanrıçası çağrıldı ve bu tanrıça balığı kutsadı, işte bu yüzden balık hırıstiyanlar için kutsaldır.

Bir süre  sonra tanrıça venüs öldü yerini freya adında başka bir tanrıça aldı bu 2 tanrıça birbirlerine benzerlikleri ile ün yapmıştı, bi süre sonra oda öldü ama balık kutsal olarak her zaman hayatta kaldı eğer arazide balık bulduysan birbirine benzeyen 2 tane ne varsa işte onlar tanrıça venüs ve freya dır, balığın definesi de onların ayakları  altındadır. bu benim görüşüm.

Balık Define İşareti çizme

Balık Vikipedi Anlamı

Yunanca “balık” anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir. Bir balığı andıran sembol, ilk Hıristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü.

Kökeni; Hıristiyanlardan önce de çeşitli anlamlarda farklı şeyleri temsilen (örneğin bereket) balık sembolleri kullanılmıştır. Yine de bir balık  sembolünü en yoğun kullananlar, bugünkü bulgu ve bilgilere göre, ilk Hristiyandır. İchthys antik deniz tanrıçası Atargatis’in oğluydu. Farklı kültürlerde ve mitolojilerde denk düşen kişilikler ve balık sembolleri anlam ve  kullanım açısından farklılık gösterse de genelde bereketi temsilen, cinsi vurgulara sahipti. Bunun bir örneği Mısır mitolojisinde görülebilir.  

Bereketi temsil etmesinin yanı sıra balık belirli kültürlerde reankarnasyon ve hayat(ın veya hayat gücünün) sembolü olmuştur. Balık sembolünün Hristiyanlar tarafından nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok hipotez olsa da hiçbirinin kesinliği kanıtlanamamıştır.  Yine de bu hipotezlerden en büyük ihtimali barındıran, Hıristiyanlık’ın kutsal metinlerinde geçen bir ifadenin balık sembolizmine yol açtığıdır;  İsa mucizevi bir şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doğurmuştur. Her ne kadar doğrudan kanıt bulunmasa da, ichthys mistik, matematiksel sembol Vesica Piscis’in bir adaptasyonu da olabilir.

Matematikçi  ve mistik Pisagor’un da belirttiği gibi, vesica piscis’in uzunluk-yükseklik oranı 153:265’dir ki bu “balığın ölçüsü” olarak adlandırılan mistik  kabul edilen bir sayıdır. Bir İncil kıssasına göre İsa havarilere balık tutmada yardım ederken kendisi tam olarak 153 balık tutmuştur. bazı kaynaklar bunun 21 olduğunu söyler. Bunların dışında birçok hipotez daha bulunmaktadır.

Balık Define İşareti anlamları

47 comments

 1. Ağzından kan akan balık resmi var. Mevkisini biliyorum ama resmi bulamadım.Bulunduğu yerden su kurumuş dere ve göl var.Bir açıklama yaparsanız memnun kalırım.

  1. güzel kardeşim bahsettiğin balık kabartmamı yoksa işleme imi bundan haber vermen lazım sana yardımcı olayım ben gecen gün işleme olan bir kayayı kapattım sana yardımcı ola bilirim

   1. Kok boyasindan kellesiz balik kirec kuyusunun dibindeki ana kayada cikti su doktugunde ortaya cikiyor onunde de kok boyasindan kusa benzeyen bir sekil var

   2. A.s arkadas buyuk bi kayayı balınaya cevirmişler artı yan tarafında kayaya oyma altın renginde küçük balık var kücük balın etrafında oymalar var bunun acılımını ne anlama geldini söyliye bilirmisin foto atsam

  2. Arkadaşlar bende ağzı açık balık resmi var bana ekitman lazım ve üzman

    1. Bende kabartma balik fotografi var gozlerî var kûcûk nokta seklînde kuyru v şeklînde ve bîr tarafi uzundir yerîde bîlîyorum kendim cektîm .. aciklarmisiniz ?? Lutfen hataa fotoyu sîze atabîlîrîm bana sanal adres birakabilir misiniz însragram ?

 2. Merhabalar define işaretleri var bir kac tane ben çözemiyorum bu konuda bana destek olurmusunuz fotoraflari atarim size

  1. songül hanım mrb nerelisiniz öncelikle ve resimler hangi hayvan fügürleri

   1. Kardeşim ok artı karşısında açık mezar önünde yuvarlak oyuk sağında balık işareti ne yapmalıyım

  2. mrb songül hanım bana nereli olduğunuzu ve resimlerin hangi hayvan fügürleri oldunu atarsanız yardımcı olurum

   1. Balık, yılan, haç, şahmaran, Hilal, tabanca ve daha bir sürü işaret yerini biliyorum. İzinli kazı yapacak arkadaşlar varsa benimle irtibata geçsin..

   2. Ok var karşıda açık mezar önünde oluk sol tarafında balık ne yapayım

    1. Balik kabartma ise resmi iyi incele seni ynlendirecek. ^ ¥

   1. Bana acil tecrübeli defineci lazım.. elimde bir sürü işaret var

 3. Merhaba ben konyalıyım bir taşa balık resmi işlenmiş ve zamanında orda akar su vardı bu neye işaret yardımcı olursanız sevinirim

 4. Arkadaşlar bende ağzı açık balık resmi var bana ekitman lazım ve üzman

 5. Bende kabartma balık ve haç var yardımcı olacak olan varsa memnun olurum

 6. Oyma balık mızrak veya ok oyma yuvarlak balığın yönünde Çeşme bunlar hep bir alanda yörumlaya bilecek olan varsa yardımcı olsun

 7. Slm bende derenin kenarında uzun kaya ustunde kabartma balık ısaretı var sudan cıkmısgıbı duruyor hemen onunde de sembol varyıne sanki balıgı yemeye gıdergıbııkısının arasındaki mesafe 3yada 4 santim ne olabilir bu

 8. Arkadaşlar büyük taşların üstünde balık ıle kertenkele artı su kanalı taşdan uyma var artı haç bölen varmı çözümü

 9. Yer Güney Doğu. Kaparmadır balık ile kertenkele herşeyle güzel ve özenle yapılmıştır işaretler Yardımcı olan varsa teşekkür ederim

 10. Benim elimde kabartma bir balık var nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz çok yüksek ve kayalık bi alanda yardımcı olabilecek değerli dostlar lazım.

 11. Slm bende 4 ayri ayak izi var yanyana yanında balık ve yukarda ayni hizada parmaksız ayak izi var..

 12. selam arkadaşlar bede bir masa gibi bir kaya buldum yerli kaya bildiğimiz balina yı gör kaya olduğu gibi balina yorumlarınızı bekliyorum

 13. Merhabalar ustalarım bir şelale su çekildi suyun altında siyah Bi kaya solunda Bi kaya sağında üçgen Bi kaya siyah kayada ok işareti havaya bakar gibi okun yanında bir balık işareti bu kayalardan şelale suyu geçerdi belli zamandan sonra kurudu neyapmalıyım saygılarımla

 14. Selam mermerin uzerinde ikitane bir birine bakan balik var sizce bu nedir

 15. Gezerken balık fiğürü gördüm yukarıya bakıyordu altı komple taş yığını ne yapmam lazım

 16. Ben bir oyma balık gördüm bir şelalenin yanında yardımcı olmak isteyen varsa yazsın iletişim numarasını birakarim

 17. 1:kaya nın dibinde v işareti onun 2m takriben üzerinde balık işareti
  2: düz arazide kay üzerinde oyma bir işaret kayanın bir yüzünde ayak izine benzer oyma işaret altıtane ayak izi üst üste sıralanmış
  bu iki durumu değerlendirirseniz sevinirim
  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

 18. Merhaba benim ikitane ressim var tavşan ve balık önde tavşan arkada balık var beni bilgilendirirseniz sevinirim

 19. Derenin kenarinda tepe bi herde tek domuza benzer bir isaret var elimde ustelik zirve bir yerde taşlar uzerinde yazilar dere icinde balik ve 4 kucuk oyma hepsi farkli yerlerde cozecek arkadas lazim + okjijen temiz hava

 20. Derenin kenarinda tepe bi herde tek domuza benzer bir isaret var elimde ustelik zirve bir yerde taşlar uzerinde yazilar dere icinde balik ve 4 kucuk oyma hepsi farkli yerlerde cozecek arkadas lazim daha devamida var

 21. arkadaşlar benim kayada balık resmi var hemen önünde yanında iki tane oyma var biri içine girmiş biride çıkı şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim anlayana fotoğrafı atabilirim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir