Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Tüm Define İşaretleri ve Anlamları

Define İşaretleri ve Anlamları konumuza hoş geldiniz. 64 başlık, 197 paragraf ve 327 blokla defineciler için dev bir sayfa hazırladık. Tüm definecilere hayırlı olsun.

İnsan Adam Define İşareti

insan adam define işaretleri

Kaya üzerinde elinde başak, şimşek v.s tutuyorsa, sakallı ise ve etek giymişse Hitit Tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir. Tarihi eserdir. Tahrip etmeyiniz. Kaya bloklarında yapılmış kabartma adam sembolleri kral veya lider mezarını (kaya mezarı) ifade eder. Bazende Tümülüs mezarıdır.

Uygarlıklara ait olduğundan define işareti değildir.Durumu müzeye bilgi vermelisiniz. Bunların haricinde ki adam işaretleri gömü işaretleride girmektedir. Çizim veya kabartma olabilir. Çizimde çizgiler yön verebilmekte, kabartmada ise farklılık gösteren tarafı yön vermektedir.

Ağaç Define İşareti:

Ağaçların kendisiyle ilgili define arama yöntemleri vardır. Uzun ömürlü ağaçlar nişan noktalarıdır. Define ararken uzun ömürlü bir ağaç ile karşılaşırsak, şöyle birkaç bin yıllık, hemen ağaca bakalım herhangi bir bıçak izi var mı, çivi vb. Ya da ağacın bir tarafı diğer kısmına göre çok mu gür? Uzun ömürlü ağaçlar meşe, çınar, ahlat, gibi ağaçlardır.

Eğer ağaç, define işaretlerinden biri olarak kullanılmışsa ağacı merkez alarak 30 m. yarıçaplı bir çember çizeriz, definenin bu çemberin içinde 3-5 m. derinlikte olma ihtimali büyüktür. Dedektör ile arama yapılmalıdır. Bazen bu uzun ömürlü ağaçlar ( dut, ceviz, ahlat, çınar) direkt işaret belirtmez. Asıl işareti bulmak için yardımcı işarettir.

Akrep Define İşareti:

Define İşaretleri akrep tehlike işaretidir. Gömünün kendisi zehirlidir. Akrep yuvası olabilecek bir taş aranır, bu taşın altında gömü aranır. Civarda yerin altında bir odacık ta olabilir. Akrebin veya kuyruğunun baktığı yönler özellikle dikkate alınmalıdır. Akrep, önemli eşkiya işaretlerindendir. İşçiliği çok zor olan gömü işaretidir. Kayalarda araştırma yapmalısınız. Çevrede taşlı alanları gözden geçirmeyi unutmayın.

Ayrıca Dedektör yardımı almanızı öneriyoruz. Çevrede doğal görünümlü kayalar ile taş yığınları arayın. Bu taşlar arasında bol miktarda akreple karşılaşabilirsiniz.

Aile Putu Define İşareti:

Aile putu varsa burada aile mezarı vardır. Buna daire içinde haç işaretide denilebilir. Mezarları korumak için yapılan bir tür haç işaretidir aile mezarlığı işarete çok uzak olmaz. Bu işarette yön veren en önemli nokta işaretin bulunduğu kayanın yüzeyinde yontma varmı ona bakılır. Kayanın yüzünü elinizle şöyle bir sıvazlayın Elinize bombey yapan yer gelecektir, gözle görünmeyen fakat elle sıvazladığınızda fark ettiğiniz farklılıkların tamamı yön verme amaçlı gizli şifrelerdir. Mezarların giriş yerlerini tespit edebilirsiniz.

Putların tam olarak aile mezarı olduğunu anlamak için haç kanatlarının içe dışa hilal yapmasından anlayabilirsiniz. Medeniyete göre değişen tek büyük mezarı anlatan putlarda vardır..

Aslan Define İşaretleri

Aslan işaretleri mağara, mezar ve kayalar üstünde işaret olarak kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. Geneli Kral mezarıdır. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aranır.

Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış mağara arayın. Çok zaman kaya, oda mezarı olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri vardır. Bu işaretler, deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir.

Ata Binmiş Adam

Atın veya binicisinin baktığı yönde ata binmeye yarayan bir taş, bu taşın yanında da gömü olabilir.At başına çok dikkat edilmelidir. Atın başı toprağa bakıyorsa gömü; başının, ayaklarının, kuyruğunun, kulaklarının farklı olanı istikametinde çok yakında olabilmektedir.

Fakat at veya üstündeki binici önlerine düz istikamete bakıyorlarsa gömü; yakında değil, baktıkları istikamettedir. Bu durumda istikametinde farklı bir işaret aramalısınız. Ata binmiş insan figürün elindeki eşya define için bir nişanedir, dikkatlice incelenmesi gerekir. Dört nala kalkmış at savaş gömüsünü anlatır savaşta kazanılan çok büyük bir ganimetin habercisidir.

Ayak İzi define İşareti

Kesin ve net yön veren işarettir. Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır. İleride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü uzaktadır. Ayak izi istikametinde araştırma yapılması gerekmektedir.

Horasan sıva ile yapılmış ayak izlerinin önemi daha büyüktür. Belli bir işçilik sarf edildiğinden gömünün de büyük olduğu anlamını çıkarabiliriz. Ayak izi istikametinde, doğaya aykırı farklılıklar gözlenmelidir. (Ağaç,renkleri farklı taş,kaya v.b..,çeşme,taş veya toprak yığma,orada olmaması gereken bir şey).

 • Mağara taban, tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzak olabilir. Tuzak çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta olabilir.

Ayak işareti çözümünde eski çağda kullanılmış ölçü sistemlerini dikkate alın. Örnek verecek olursak ayak boyu ölçülüp, burada ayak boyu 40 cm diyelim. 40×70 = 28 metreye tekamül eder.

Yani ayak boyundan çıkan cm ile arşın dediğimiz 70 cm yi çarptık 28 metre karşıya bakabiliriz. Bu her zaman arşın olmayabilir. Gömen kişi arşın değilde kulaç ölçü sistemine göre şifrelemiş olabilir. Nasıl arşın üzerinden hesap yaptıysak kulaç üzerinden de hesap yapmamız gereklidir.

 • Bu durumda ayak boyu 40 cm ise 1 kulaçta 2,80 cm geldiğine göre 40×2,80= 112 metreye tekamül eder, çözüm sürecinde antik dönemde kullanılan her ölçü sistemi dikkate alınmalıdır. Özellikle yön veren işaretler anlatmaya çalıştığımız konuyla doğrudan ilişkilidir. Ayakta bir yön veren işarettir.

Ayı, Topal Ayı Define İşaretleri

Topal ayı define işaretleri gömü sembolü olarak bilinir, bir ayağı eksik “topal ayı” olursa orada define olduğunu düşünülmektedir. Ayının eksiz uzuv (ayak) aranmalıdır.

Define mağaranın içindedir. Önce ayının topal olan ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara mahzen işareti arayınız. Tüm uzuvları varsa ayının bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzuv varsa eksik uzuv aranmalıdır.

Hedef kapalı mağaradır ve 50 mt. den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. Uzuvlar eksikse ayının eksik uzvu aranmalıdır. Civarda 50 metrelik bir alanda mağara arayınız. Bulursanız zaten parayı da buldunuz demektir.

Eğer ayı tam ise resmin olduğu kayada çalışmalısınız. Ayının baktığı yön de önemli. Mağarayı bulmanız yeterli olup hazinesi ise mağaranın duvarında kabartma olan taşların arasındadır. Topal ayının ayağını dereye yakın kayalık yerlerde arayın. Ayrıca karşı taraf ve hizalarına bakmanız tavsiye edilir.

Balık Define İşaretleri

Akarsu ve göletlerdeki balık resmi yakın bölgede bir hazinenin olduğunu ifade eder. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balık olan yerde su mutlaka olur, pınar veya çeşme kurumuş olabilir.

Balığın büyüklüğü-küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek-çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular uzmanlık isteyen işlerdir. Civarda bir mağara veya mahzen vardır, burada saklanmış para vardır. Balık aynı zamanda bir Hristiyanlık sembolüdür (Hz. İsa’nın sembolü), balıkla beraber haç işareti varsa, insan tasviri varsa yakında kilise veya ayin yeri vardır. Böyle ise burada define vardır .

 • Tahrip etmeyiniz. Şelale yakınlarına yapılmış balık işaretlerinde, şelalenin döküldüğü yerde araştırma yapın.

Balina veya Balina yavrusu

Kuyruk tarafı gemi çapası görünümde ise definesi kışın su yazın kuruyan alanlara bakılmalıdır. Balina işaretlerinin gömüsü balık işaretleri ile benzerlik taşımamaktadır, bir balinayı balık ile eş değer tutmamalısınız.

Başka bir görüş. Define işareti olarak kullanıldığı az rastlanan işaretlerden birisidir. Tek başına yapılmış balina gömüdür. Balinanın kuyruğunun yukarıya kıvrımlı kıvrımlı ise, kıvrımı yön vermektedir. Yakınında horasan sıva ile doğal görünüm verilmiş yerleri kontrol edin.

Balta Define İşareti

Eşkiyalar, yunanlılar ve Ermeniler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 2 yüzlü balta işareti buralarda kapı olduğunu anlatır. Bu kapı karanlık yoldan belli mesafe sonra ulaşılır. Kapı çok zaman tapınağa açılmaktadır. İçeride bolca dinsel objeler bulunabilir.

Diğer bir görüş: Balta işaretinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilir. Tamamlayıcı işaret büyük olasılıkla ağaç olacaktır. Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabıda kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye çevrilerek, sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice incelenmelidir.

Baston Define İşareti

Baston ile asa arasında fark vardır, bir baston dönüm ve bükümden bahseder. Asa ise direk nokta vermektedir. Baston bir adamın elinde ise bu dehliz tünel olduğunu anlatabilir. Tünelin belli mesafeden sonra tıpkı baston gibi kıvrıldığını unutmamalıyız.

Kabartma yapılmış baston işaretleri, bulunduğu bölgenin haritasıdır. Eski bir yolun güzergahını vermiş olabilir. Bu istikamette baston kıvrımında doğaya aykırı farklılıkları iyi derecede gözlemlemeliyiz.

Ayrıca baston işareti, mağaranın veya tünelin şeklini de vermiş olabilir. Çevrede mağara yada tünel aranmalıdır.

Binek taşı define işareti

Hemen hemen her taş için geçerli olan çözüm yöntemidir. Bir taşta binek olmasa bile bu üzerine çıkıp karşıya bakmanızı anlatabilir. Binek olan taşlarda tam karşı ne kadar önemli ise sağ ve solda o kadar önemlidir. Tam olarak rahat oturur durumda kafanızı çevirdiğinizde kaç derece açı yakalayabiliyorsan oralara mutlaka bakın.

Binek taşının genel anlamı, taşa otur karşına bak. Burada ikinci işareti aramalısın. Ayrıca bilinen eşkiya işaretlerindendir. Eğer binek taşı engebeli bir arazide yapılmış ise, kesinlikle cihaz yardımı alın. Doğal görünen kayaların altında gömü saklanmıştır.

Boğa (öküz) Define İşareti

Birçok uygarlığın güç sembolü olarak kullandığı figürlerin başında gelir. çok zaman höyük tümülüs tarzı kral mezarına işarettir. aslan işaretinden farklı olarak kaya, oda mezar şeklinde değil höyük tümülüs tarzı gömüsü olur. yandaki dere boyundaki diğer işaretleri mutlaka incelemelisiniz.

Aslan ve kartal işaretlerinde olduğu gibi güç, kuvvet anlamındadır. Bu anlamdan yine liderlik vasfı taşıyan aşiret reisi, kabile reisi türü üst düzey bir insanın gömüsü olduğunu çıkarabiliriz. Boynuz işaretinde, işaretin tam karşısında ki kayalık bölge çok iyi derecede araştırmalı. Boğa işaretinin tam yapıldığı yerlerde ise, civarda yürüme mesafesinde önü doğal kayalarla kapatılmış olabilecek delik, mağara gibi yerler iyidir.

Çoban ve Koyunları Define İşaretleri

Birinci Yorum: Semboller dünyasının bir öğesi olarak çoban; Sevgi yüklü, yumuşak huylu ve gezdiği yerleri dikkatle takip eden, uyanık ve sürüsüne şefkatle muamelede bulunan.”koruyan” bir imajın insanıdır. Sırtında heybesi ve elindeki asası (değnek) ile kendisine teslim edilen emanetin/sürünün mutlak anlamda koruyuculuğunu yapmaktadır.

Definecilik ya da geçmiş zamanların saklama mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki ana özellik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, diğeri ise onun sırtındaki heybesidir.

Bu iki ana unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi gömü, asası ise yön ve mesafe verecek olan figürlerdir. Bununla beraber; bazen de sürüsünü gütmekte olan heybeli/heybesiz bir çoban motifi, elindeki asasıyla baktığı noktalarda bir veya birkaç koyunu korumaktadır. Bu bakımdan çobanın baktığı, yöneldiği ya da asası ile işaretlediği yön önemlidir.

İkinci Yorum: Önemli bir define işaretidir. Bu işaretteki mantık yaklaşık tavuk ve civcivleri veya domuz ve yavruları konularındaki ile benzerlik gösterir. Çoban sürüsüne merhamet eden fiziki bir varlıktır. Çobanı asası ve heybesi ile tanımlamak mümkündür. Bundan dolayı asanın yönü çok ama çok önemlidir. Heybe ise gömüye veya defineye işarettir.

 • Önemli bir define işaretidir. Bu işaretteki mantık yaklaşık tavuk ve civcivleri veya domuz ve yavruları konularındaki ile benzerlik gösterir. Çoban sürüsüne merhamet eden fiziki bir varlıktır. Çobanı asası ve heybesi ile tanımlamak mümkündür. Bundan dolayı asanın yönü çok ama çok önemlidir. Heybe ise gömüye veya defineye işarettir.

Çobanın dinlendiği veya yemek yediği anda koyunları da dinleniyor olması lazım. Koyunun herbirinin yatan bir ölüyü temsil ettiği söylenir. Yani çobanın sürüsü bir aile mezarına işarettir. Bu işarete yakın bir yerde yine koyun gibi yatan taşlar vardır. Fakat bu taşlar doğal değildir. Elektronik cihazlarla bu taşların iyice incelenmesi gerekir.

Çoban şayet oturur vaziyette kayaya resmedilmiş ise saklı malzeme çoban resminin altındadır. Fakat bu kayanın arka tarafona da bakılmalıdır. Çoban motifi daha çok Ermeni Halkı tarafından kullanıldığı için asası cm. olarak ölçülüp 68-72 cm ile çarpılıp araştırma yapılmalısır.Örnek : 80 cm. olan bir çoban asası yaklaşık 5-6 metre ilerisini işaret eder.

Çakıl Yığını:

Genelde mezardır  Gömü olma ihtimali neredeyse yoktur. Büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir, ufak olanları yine mezarlardır, bir çoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır. Önerilen bu tür mezarlara karışmamanızdır. Ancak bir kısmı göçler sırasında çok acele ile yapılan gömülerdir. Bunlara bazen Roma Tümülüsü de denir. Derinlik önemlidir.

Çarık veya Ayakkabı:

Çarık 2 adet ise sağ çarık biraz dışa bakıyor olmalı bu sağ çapraza gideceğini anlatır, her 2 çarık tap karşıya bakması işaret literatürüne aykırıdır mutlaka biri diğerine göre kavisli olmalıdır. başka bir görüş: Ayak ucunun baktığı yönde 10 metre kare kadar bir alan içinde ikinci bir işaret daha bulun. eğer yoksa çarığın bulunduğu kayanın altına doğru araştırmanızı sürdürmelisiniz.

 • Çarık işareti tepelik bir alanda ise, baktığı yöndeki zirve noktalarda yığma olup olmadığına bakmalısınız. Çarık veya ayakkabı işaretinin yapıldığı yerin çok yakınlarında, toprak seviyesi altında kapatılmış mağaralarda olduğu belirlenmiştir.

İstavroz Define İşareti

Diğer adı çarpı olarak bilinen bu işaret mezarlık alanındaysa bu mezara yakın olduğunuzu anlatır. Bazen sınır bölge, bazen mezarlık bölgesine giriş yaptınız demektir. Bazende son nokta anlamına gelmektedir. Haç işaretinden farklı olarak daha küçük defin işlemlerinde kullanıldığı düşünülmektedir. Haçla ortak noktası her ikisi de tılsım amaçlı yapılmış işaretlerdir.

Tüm kolları eşit olan bir istavrozun gömüsü kayanın kendisinde olma ihtimali vardır, bir kolu uzun olan istavrozların uzun kolunun yön verdiği düşünülmektedir.

Çekiç Veya Kazma

Taş oymacılığı ile uğraşanların gömüler-inden bahseder. Gömünün kaya içerisinde olduğunu anlatan bu işareti bulduğunuzda çevrede horasan dökülü kaya aramalısınız. Gömüye ancak horasan kayayı kırarak ulaşacağınızı bilmelisiniz. Bu kaya zemin altında, zemin üstünde olabilir. Çekiç yanında orak varsa bu kayanın tüneldedir. Bu işaret üzerindeki bir diğer olanak ise yakınlarında maden ocağı vardır.

Çıplak Kadın Define İşareti

Çıplak kadın kök boyası ile yapılmışsa dinsel süsleme anlamına gelmektedir. Elinde asa olan bir çıplak kadının baktığı yerde mahzen olur. Kayaya kabartma yapılan kadın, çok fazla uzak olmamak şartıyla yakın çevrede mezarı vardır, Bu tip işaretler, genellikle kabartma ve bölgeye hakim kayalık noktalarda olur. Bu şekilde bulunan işaretlerin gömüsü bulunduğu ana kayanın altında saf altın olarak bilinmektedir.

Çiçek Gül Papatya

En çok ermenilerde kullanılsada diğer medeniyetlerde farklı şekilde çiçek sembolleri yaparak kayalara çeşitli şifreler bırakmıştır. Çok zaman bayan mezarlarıyla ilişkilendirilmiş olan çiçek bazen tapınak şövalyelerine ait mezarlarda bulmak mümkündür.

Başka bir görüş: Çiçek işaretlerinin bulunduğu bölgede eski mezarlık alanı aramalısınız. Mezarlık alanda farklı olan bir mezar olmalı. Bu mezar üstünde çiçeği anımsatan işaretler olabilir. Bulduğunuz takdirde doğru hedef üstünde olduğunuzu göreceksiniz.

Bilinen gömü işaretlerindendir. Ülkemizde genellikle ermenilerin bıraktığı işaretlerdendir. Çiçek işaretinde yapraklarından birisi eksik yapılmış ise, eksik yaprağının istikametinde araştırmaya devam etmeli. Eksik yaprağın yapıldığı kaya altında veya civarında araştırmanızı sürdürmelisiniz.

Değirmen Taşı Define İşareti

Her ne kadar taşın altına güneyine kuzeyine bakın denilse de asıl olan değirmen taşının altında duran ana kayadır. Bu kaya dere içerisinde olmalı tekerlek şeklindeki değirmen taşı bu taşın üzerine koyulmalıdır. Gerçekte bulmamız gereken değirmen taşı budur. Değirmencinin parası ve diğer verilen yönler bu kaya göz önüne alınarak hesaplanmalıdır.

Başka bir görüş: Taşın altı araştırılır, taşın ortasında ki deliğin uzunluğu ölçülür. Çıkan santim metre olarak hesaplanmış olabilir. Kazıya değirmen taşının bulunduğu yerden başlanmalıdır.Toprağın durumu size yön verecektir. Gömüyü simgeleyen değirmen taşları, toprak altında olup son nokta işarettir. Değirmen taşının olduğu yeri gösteren tamamlayıcı işareti çözmek bunun için çok önemlidir. Toprak üstünde olan değirmen taşları gömüyü ifade etmemektedir.

Delikli Taş Define İşareti

Delikli taşlar 2 kategoriye ayrılır. Ana kaya (dik kaya) şeklinde olan delikli taşlar mezar işaretini simgelemektedir. Normal küçük kayalara yapılan delikler ise define işaretidir. Diğer Define İşaretleri gibi değil bize bölge vermektedir. Karşıda düz alana inmeden 2. bir tepeye gitmemizi anlatır. Baktığı noktada 2. işareti bulamazsak son nokta burasıdır.

Başka bir görüş: Oyulan delikten bakılır ve ileride farklılık gösteren yerler aranır. Her iki tarafından bakmak mümkünse, bakılmalıdır. Yakın civarında taş veya toprak yığma olma olasılığı kuvvetli. Bu durumlarla karşılaşılmadığı takdirde, deliğin gösterdiği istikamette ki kayalık bölgelerde araştırmanıza devam etmenizi öneriyoruz. Ayrıca deliğin bulunduğu kayayı da çok iyi incelemek gerekir. Zira farklı işaretler olabilir.

Deve define İşareti:

Deve bulduğunuzda yakınlarda han, hamam ne varsa dikkate almalısınız. Konaklama yeride olabilir. Ayrıca belli bir mesafe kat edeceğinizi söyleyen develerde vardır. Diğer bir konu develer kayalık alanda ilerleyemediği için gömüyü düz alanla aramak daha mantıklıdır.

Başka bir görüş. Yürüyen deve gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu ısrarla iddia edilmektedir. Deve belli bir hazine veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle bir çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.

Dirgen Define İşareti:

Tehlike işaretidir tarım aleti olarak bilinsede savaş aleti görevi’de görebilir. Bir insanın kendisini savunması için iyi bir alettir buna paralel olarak gömüsü’de tehlike ve tuzak içermektedir. Başka bir görüş: Dirgen bir tarım aletidir. Harman gibi düz bir alan yerde araştırma yapmalısınız. Düz bir kaya varsa tam o noktaya yönelmeli ayrıca diğer farklılıkları da gözden kaçırmamalısınız.

Unutmayalım gömüler neredeyse hepsi kayalar hedef alınarak saklanmıştır.Önce kaya ve kaya altlarını kontrol ediniz. Eğer böyle bir kaya yoksa o zaman toprak üstünde ya çukur bir yer yada tümsek gibi bir yer arayınız.Tümsek ufak çakıl yığını olacaktır.Dirgen derecesi kral gibi olmayan bir idarecinin gömüsü yada mezarıdır. Sap kısmını ölç 1 cm bir adımdır veya metredir. Sapın baktığı yöne doğru araştırma yapılmalı ve bu alan içinde farklılıklar yok ise cihaz yardımı alınmalıdır.

 • Önemli bir husus ise, dirgen işaretinin yunanlılar zamanında 5 veya 50 anlamını-da içerdiği araştırmalarımız sonucu bulunmuştur. Bu bilgide definecilik için önem teşkil edebilir.

Doğan veya Şahin

Kabile reislerine ait mezardır. Erkeklere özgü betimleme olduğu kesindir. Yarda dolu mezar, tuzaklı tünelleri anlatır. Doğan yada şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir. Avını çok uzakta olsa bile görebilir, yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer. Büyük ihtimalle eşkiya yada savaş gömül eridir. Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olduğu bilinmektedir.

Gömüsü çok yakında veya uzakta olabilir. Fakat işaretin bulunduğu yerin görüş noktasında olmalıdır. Başı veya pençeleri yön verebilir.Kesin gömü işaretidir.

kartal varsa asker mezarı vardır, kartalın baktığı yere bakın önde düz alan olması lazım, bu düz alanda çökme yığma gibi doğallığa aykırı zemin arayın.

Domuz Define İşaretleri

Domuz işareti üzerinde çok fazla söylentiler olsa da en kesin olan bir domuza yakın yerde mahzen girişi bulunmasıdır. En çok görünen ana kayalardan kapı yapılarak oluşturulmuş girişlerdir. Bu yazdığım yavrulu domuz değil tek domuzlar için geçerlidir.

 • Başka bir görüş.

1-Domuzun yavruları varsa, yavrular ana domuzun etrafında dağınıktır. Büyük domuzun baktığı yönde domuzların toplam sayısı ve katları kullanılarak araştırma yapılmalıdır. Define genellikle mirastır. Ya aile reisinin yada bir yöneticinin altınlarıdır.

2-Domuz önde yavrular peş peşe sıralı ise tümünün baktığı yöne doğru araştırma yoğunlaşmalı.

3-Yavrulardan bir tanesi diğerlerinden farklı olarak arkaya bakıyorsa gömü sürünün gittiği istikametin tersi istikametinde her yavru için bir veya on adım mesafede olup, genelde kayanın altına denk düşmektedir. Mesela dört yavru varsa gömü ya dört adım ileride yada kırk adım ileride olup, derin mesafededir. Bazen bu figür geriye doğru 30 metre mesafede kayanın altında şeklinde de ifade edilmektedir.

4-Domuz gömüsü zor ve derindedir. tavuk ve civcivler konusu ile benzerlik göstermemektedir. Civcivli tavuk para derken domuzlar mağara mahzen girişlerini anlatabilir. Bu tür işaretleri bulduğumuzda kesinlikle tahrip etmemeliyiz.

Ejderha Define İşareti

Yılan işaretleri ile karıştırılmamalıdır. Bazı yılanlar ve kertenkeleler aslında ejderhadır ama bilinmez. Yılandan farklı olarak mağara mahzen girişlerini anlatır ayrıca ejderhalar uçma özelliğine sahip oldukları için gömünün hakim tepede olma ihtimali vardır.

Başka bir görüş: Gömü işareti olarak sıkça kullanılmamıştır. Tarihte ki uygarlıkların tanrı olarak taptığı bir sembol olarakda kullanılmıştır. Bazı uygarlıklarda ejderhayı duvar,mağara süslemelerinde kullanmışlardır. Gömü işareti olarak kullanılan ejderha işaretleri genellikle çizim değil kabartma olarak yapılmıştır.

Kuvvetli ve tehlikeli bir hayvan olduğu için, gömüsü büyüktür, işçiliği çok zordur ve tehlikeler içermektedir. Araştırmalarımızda ejderha işaretinin bulunduğu alanlarda, ağzı kapatılmış mağaralar ve dar tüneller tespit edilmiştir. Ejderha işaretleri birkaç tüneli de ifade edebilir.

El Define İşareti

El işareti el basma anlamına gelir. Nasıl bizde kur-an-a el basarım sözü en büyük yemin ise el işaretlerinde büyük yeminden bahseder. Parmaklarının yönü araştırılır. Özellikle dikkat edeceğimiz nokta ise, parmakların farklı yöne bakan parmağı istikametinde araştırmamızı sürdürmektir.

Tek başına işaret değildir, farklı parmağın yön verdiği istikamette tamamlayıcı işaretleri bulacaksınız.Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterme olasılığı bulunmaktadır. Yunanlılar yemin olarak el işaretini kabartma olarak kullanmışlardır. Bu açıklamadan, yeminli gömü anlamında çıkarabiliriz veya toplu olarak saklanmış gömüdür.

Mağara Define İşareti (Gazlı Mağara)

Mağara İşaretleri C – D ve U şeklindedir, Ters U kapalı mağara derken açık ağzı yukarı olan U açık mağarayı anlatır, Bir mağaraya girdiğinizde ilk dikkat etmeniz gereken mağarada karbonmonoksit gazının olup olmadığıdır, Mağara tavanında yarasa yuvaları varsa veya mağarada canlı hayvan yaşadığına dair izler varsa mağarada gaz olayı yoktur. Genelde zehirlenmeler çok yavaş gerçekleşir.

Canlı hayvan yaşam izlerine rastlanmayan mağaralara mutlaka gaz maskesi ile girmelisiniz. Genelde defineciler bu gazla yavaş yavaş zehirlendiği için hiçbir şey anlamadan ölürler. Gaz olasılığı yüksek mağaraları havalandırarak ve gaz maskesi ile girilmelidir. içeri girdikten sonra ilk bakmamız gereken mağara duvarlarında işaret olup olmadığıdır bu işaretlerden yardım alarak mağaranın kilise, ev, şapel neye hizmet için kullanıldığını anlamaya çalışır ona göre ne aradığımızı nasıl bir araştırma yapmamız gerektiğine karar veririz.

Geyik (Karaca) Define İşareti

Koşulsuz sevgi ve şefkat sembolüdür, en çok tanrıça mezarlarına sembol-ize edilir. Bulduğunuz geyikte boynuz varsa şifre boynuzlar da saklıdır. Yatan geyik tanrıça mezarını anlatırken ayakta duran boynuzlu geyik 2 farklı yerde gömüyü anlatabilir.

 • Geyik Define İşaretleri Başka bir görüş:

Bu tip işaretlerden geyik, genellikle zirve dağ veya tepelerin başlangıç noktasına yapılmıştır. Yapıldığı kayanın bulunduğu zirveye çıkış istikametinde her yer çok iyi gözlenmelidir. Geyiğin başı,boynuzları veya ayakları yön verebilmektedir.

Göz Define İşareti

Göz işaretinde ilk dikkat etmemiz gereken gözün ağlayıp ağlamadığı dır, ağlayan gözün göz yaşları yön verirken ağlamayan gözün baktığı yere doğru araştırma yapılmalıdır. Başka bir görüş. Bu işaret ülkemiz arazi şartlarında kabartma ve oyma olarak yapıldığı görülmüştür.

Bilinen anlamı gözün baktığı istikamette farklılıklar tespit edilip araştırma devam ettirilmelidir. Biz yine mantıkla yola çıkarak, göz işaretlerinin gömüyü gösteren son nokta olduğunu düşünmekteyiz.

Göz üzerindeki kirpik çizgi sayısı metre veya adım ölçüsü verebilmektedir. İşaretin farklılık gösteren istikametinde bu ölçüler ve katları hesaplanılarak gömü aranmalıdır. Büyük olasılıkla oyulmuş bir kayanın içinde konulan mal,küp içine konulan mal anlamını teşkil etmektedir.

Güneş Define İşareti:

Güneş işareti yön veren işaretler arasındadır ne tarafa gideceğinizi anlamak oldukça zordur, güneş üzerindeki bazı şifreler günün hangi saatinde güneşe doğru gideceğinizi anlatmaktadır, eğer mezar işaretiyse güneşin doğuşundan batışına kadar ışık gören hakim tepeler önemlidir.

Liderlik vasfı taşıyan insanları simgeler. (Kral, komutan ..gibi). İşaretin bulunduğu bölgede güneşin doğuş istikametinde ışıklarının ilk vuracağı zirve pepede araştırma yapmanızı önermekteyiz. Beraberinde hilal işaret-ide kullanılmışsa büyük bir olasılıkla kral mezarıdır. Uygarlıklara aittir.

Güvercin Define İşareti

Güvercin anlamı farklılıklar göstermektedir. Tek başına ve kanatlarını açmış güvercin gömünün çok yakın mesafede olduğunu ifade etmektedir. İşaretin çevresinde ki doğaya aykırı farklılıklar gözlenmelidir. Birbirlerine bakan iki güvercinin anlamı ise, bulundukları yerde gömünün olduğunu ifade etmektedir.

Uçan bir güvercin ise, farklı bir işarete yön vermekte olup, gömünün uçtuğu istikamette olduğunu ifade eder. Bir güvercinin Aşk, lütuf, özveri, kutsallık, anne, yükselme, haberci gibi bir çok anlamı vardır.

Ayrıca 2 farklı güvercin işareti vardır, biri posta güvercini diğeri haç işaretini temsilen yapılmıştır. posta güvercinini genelde eşkiyalar kullanır. Diğeri bayan mezarına işarettir.

Haç Define İşareti

Haçlar uygarlıkların mezarlarını, mezarlık alanlarını ifade eder. Bu uygarlıklara ait ibadet yerlerini de ifade eder. Koruma amaçlı yapılan işarettir. En güçlü tılsım işareti de denilebilir.

Yabancı medeniyetlere ait haç ve istavrozlar çok farklı şekillerde yapılmıştır. Mezarı ifade ettiği için gömü anlamına gelmez. Fakat eşkıya, ermeni ve Yahudilerin haç işaretleri ise kesinlikle gömüyü ifade etmektedir. İşaretin kısa veya uzun kolları istikametinde, bulunduğu yerde araştırma yapılması şarttır.

Haçlar tıpkı Müslümanların besmelesi gibidir. bir Müslüman sakladığı eşyayı nasıl besmele çekerek Allah’a emanet ediyorsa haçta aynı şekilde korunması istenildiği için Allah’a emanet etmektir. Bu sebepten dolayı tüm haçlar tılsımlıdır.

Halka define İşareti

Tek halka, gömünün düz arazide toprak altına saklanıldığını ifade edebilir. İşarete göre düzlük alanda araştırma yapmalısınız. Birbirine geçmiş halkalar ise, tehlike anlamını taşıyabilir ve 1 km alana kadar olan yığmaları-da ifade edebilmektedir.

Toprak altında halka sayısınca oda veya mahzen olur. Birbirine geçmiş halkalar, odalardan birbirlerine geçiş olduğunu anlamını-da ifade edebilir. Duvarlarda veya herhangi bir taş üstüne çizilen halka işaretleri veya halkanın kendisi burada birden fazla ve çok büyük tuzakların olduğunu anlatır.

Halka figürleri tekte çizilmiş olabilir bir kaç figürün arasında da olabilir. Tuzakların biri aşılırken veya bertaraf edilirken diğer tuzakların çalışabileceğini unutmamak gerekir. Halkanın anlam ve çeşitlerini o yerin önemi ile eşleştirebilir siniz.

Hilal, Yıldız Define İşareti

Halka yakın tarihe aitse İslam dinine mensup kişiye aittir. Daha eski antik dönemde kullanılan hilal ve yıldız işaretleri bazen gömüyü bazende dinsel inançları sembol-ize eder.

Başka bir görüş: Tek başına hilal işareti mezar anlamındadır. Ağzının açık kısmı yönünde araştırma yapmalısınız.

Tek başına yıldız işareti fazlaca kullanılmamasına rağmen, açık anlamını taşımaktadır. İşaretin bulunduğu arazide yakınındaki düzlük arazide araştırma yapmalısınız. Ay ve yıldız birlikte işaret olarak yapılmışsa, ermenilerin kullanmış olma olasılığı bulunmaktadır. Ülkemizde ki bazı köprü ve kemer ayaklarına yaptıkları görülmüş ve yakınlarından gömülerin çıktığı da bilinmektedir.

İbrik Define İşareti

Gömünün suya yakın yerde olduğunu anlatır, kuyu, pınar, çeşme gibi alanlara dikkat etmek gerekir, yada bu alandan baktığınızda gömü yerini görüyor olmalısınız,

Su veya gölet kenarlarındaki taşlara çizilmiş İbrik figürü, su kenarında ve genelde çizilen taş çevresinde para olduğunu ifade eder. Ama bu para büyük değildir. Eski ermeni evleri cephelerinde, çeşme kenarlarında yapıldıkları da görülmüştür. İbriğin genellikle ucu yön vermiştir. Gömü hemen yakınındadır.

Kaplumbağa Define İşareti

En çok mezar işaretlerine sembol-ize edilir. Statü yüksek olan şahısların mezarlarında görülmektedir. Çözüm için kabuklarda ki desenler dikkate alınmalıdır. Kaplumbağanın baktığı istikamette ki renk olarak farklı, şekil olarak farklı taşların altı araştırılmalı.

Kaplumbağanın sırtı yapılmış ise dikkat edilmeli. Bir ayrıntıda kaplumbağanın istikamet verecek başı,bacağı,kuyruğu gibi unsurlarının yönünde bulunan yuvarlağımsı veya işlemeli taşların içinin kontrol edilmesini ilave etmekteyiz. Gömüsü çok yakınlardadır.

Kartal Define İşareti:

Aslan ve öküz işareti ile benzerlik taşıyan işarettir. Kartalın baktığı istikamette veya kuyruğunun gösterdiği istikamette araştırma yapılır. Kartal işaret-ide, liderlik vasfı taşıyan çok önemli işaretlerin başında gelir. Tek başına kartal için, baktığı yönde veya hemen karşısındaki tepenin zirve noktasında araştırma yapmalısınız. Birbirine bakan iki kartal ise, karı-koca yani iki önemli çift şahsiyetin gömüsü olduğunu ifade eder. Düz kaya bloklarını çok iyi gözlemlemelisiniz.

İki kartalın ortak nokta asında bulunan dağın zirvesinde araştırma yapılmalıdır. Uçmaya hazırlanan kartal veya kanatlarını açmış kartal ise, hemen kendi yönünde ki en yakın zirve noktada araştırma yapılmalıdır. Yönlerinde tamamlayıcı işaretleri mutlaka bulacaksınız.

Çift başlı kartal Selçuklu İmparatorluğu simgesidir, define işareti değildir. Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa Bizans gömüsü ne işaret eder. Kanatları kapalı ise tünemiş şekilde ise gömüsü kapalı bir mağara içinde olma olasılığı var. Çevredeki kayalar itina ile araştırılmalı değişik yapıdaki kayalarda araştırma yapılmalı.

Kasatura Define İşareti

Kasatura ile hançer bir birine yakın işaretlerdir. Her ikisinde karşıya doğru düz alan aranır. Gömüsü saf altın olarak bilinse de bazen mezar eşyaları çıkar. Mezar ayrı yerde eşyaları ayrı yerde olur. Kasatura mezarı vermez. Ayrıca Bu işarette matara işareti gibi belirgin gömü işaretlerinden birisidir.

Tek başına kasatura işareti, hatırlatıcı bir işaret olmasının yanı sıra, yön verici bir işarettir. Sapı veya ucu istikametinde eski veya tarihi ağaçların bulunduğu nokta çevrelerinde araştırma yapmanızı öneriyoruz. Kasatura ve matara birlikte işaret olarak kullanılmış olabilmektedir.

Kılıç define İşareti

Asker yada tapınakçı gömüsü olabilir önemli zaferlere imza atmış savaşçı gömüsü olarak bilinmektedir. Kılıcın boyu kısaysa yakın mesafeler, uzunsa uzak mesafeler araştırılır. Aynı zamanda yön verici işarettir. Gömüsü oldukça güzel olan eşkıya işaretlerinden. Kılıcın sivri ucundaki kıvrım ve kılıcın sapı yön verebilmektedir. Definecinin çok iyi gözlemlemesi şart.

Diğer görüş: Yüklü miktarda malzemesi vardır bir çoğu çürümüştür, malzemelerdir, açılan oda bir süre havalandırıldıktan sonra objelere dokunulmamalıdır, objeler  toplanırken itinayla dokunulmalıdır  dikkat etmezseniz bir çok malzeme elinizde kalır.

Koltuk Taşı Define İşaretleri

Definecilerin genellikle birbirinden ayırt edemediği önemi büyük gömü işaretlerinden birisidir. Ayırt edilemeyen işaretler koltuk taşı ile oturak taşıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, koltuk taşında kollarınızı koyabileceğiniz destekler. Başınızı yaslayacağımız destek ve ayaklarınızı rahatlıkla koyabileceğiniz destek yerlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Oturak taşında bu özellikler olmamaktadır.

Koltuk taşı işaretinde yapılması gereken, önünde basamakları varsa kontrol edilmelidir.Kollarınızı koyacağınız destek yerlerinde oyma delikler varsa tam karşısında yığma olma olasılığı çok kuvvetli. Eğer koltuk mağara içinde ise ve koltuk çevresinde kare oymalar varsa, bir liderin hazinesidir. Hazine mağaradadır. Mağara duvarlar çok iyi kontrol edilmeli. Yürüdüğünüz zemini kontrol etmek asla unutulmamalıdır.

Küp veya Kürze Define İşaretleri

Bulduğunuz küpün içinde mezar olabilir. Boş küp ise su içinde veya civarında hazinenin varlığını işaret eder. Burada dikkat edilmesi gereken bu işaretlerin göl, ırmak veya gölet kenarındaki figürün anlamıdır. Susuz alandakilerle karıştırılmamalıdır. Gömüsü bulunduğu yere çok yakındır. Susuz alandakilerin gömüsü-de çok yakınlarındadır.

İkinci hedef nokta olarak, eski ağaçlara dikkat etmenizi öneriyoruz. Boş küpler ise  tahıl yada gıda saklamak için kullanılmış olabilir. Bazı tecrübelere göre boş küp varsa dolusu mutlaka olur  içi altın tozu ile doldurulmuştur.

Makas Define İşareti

Az rastlanır kesinlikle netleşmiş gömü işaretlerinden birisidir. Kesişen yol, dere anlamına gelebilmektedir. özellikle göbekteki cıvata yeri gömü yerini vermektedir.

Nal Define İşaretleri

Nal işareti çok derin olmamak kaydıyla gömüye işarettir. Çivi sayısı gömünün hangi şifreleme tekniği kullanıldığını anlatır. Örnek nal işaretlerinde 8 çivi olması gereklidir 7 çivili nal eksiklikten bahseder 8. çivi yerine geçecek olan nesne bulunmalıdır. Yön eksik çivi tarafındadır. Tek çivi eksikse yakınlarda tek olan ne varsa bakılır, bu yaşlı ağaç, dikili taş tek tepe olabilir. Nalın açık ağzı yukarı yada aşağı bakar vaziyette ise bu bulunduğumuz bölgeden yukarı yada aşağı doğru mesafe kat etmemizi anlatır. Ağzı yukarı olan nal işaretlerinin gömüsü daha kolay alınmaktadır.

Nal işareti ile omega işareti bir birine ne kadar benzese’de anlayan kişi bunu kolaylıkla ayırabilir. Kayada birden fazla nal varsa gömü sayısı da birden fazla olduğuna işarettir.

Ok Define İşaretleri:

Ok gidilmesi gereken istikameti gösterir. Karşıdaki burun tepede büyük mezar aranmalıdır.

1- Okun kanatları ölçülür. Kısa olanı uzun olanından çıkartın. Fark kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adımlayın.

2- Okun sol kanat ölçülür. Bir cm bir adım olarak değerlendirilir. açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

3- Okun sağ kanat ölçülür. Bir cm bir adım olarak değerlendirilir. Açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

4- Okun kanatları eşitse 70 adım geriye doğru gidilir, ve ilgili alan içinde araştırma yapılır.

5- Okun boyu ölçülür 1 cm 1 adım ok istikametine gidilir. Bu bazen arşın değil dirsekte olabilir. Bu durumda ok boyu ölçülür 1 cm si 45 cm olarak hesaplanır.

6- Ok yanında yay varsa bu gömünün altın olduğuna işarettir. Güneşin doğduğu taraf ve güney batı tarafına doğru gidilebilir. Ok istikametinde yay bulunursa buda gömünün yayın; hilal yapan kollarının uzun tarafına; hemen uç ve uç yanına bakılabilir.

Diğer Yorum: Ok işareti ekseriyet kullanıldığı yerler ormanda yol-büyük mezar-ibadethane-büyük anıt mezarlarını işaret etmektedir. Bu işaretleri çok iyi algılayarak çözmek lazım. Sade düz ok 17 adım mesafe verir. Bu bazen 21 adımdır bazende karşı tepe, 17 ve 21 adım sonra 2. bir işaret aranabilir.

Salyangoz Define işareti:

Tüm Define İşaretleri ve Anlamları konumuzdaki salyangoz anlamına gelince ilk önce salyangoz olan yerde su aranmalıdır, tıpkı balık gibi gömüsü suya yakın yerde olur, suyun akışına değil geriye doğru araştırma yapılmalıdır, geri istikameti suda olduğu gibi salyangozun kendisi içinde geçerlidir, bulduğunuz salyangozun arkasına doğru araştırma yapmalısınız. Salyangoz doğurganlığı sembolize eder birden çok yerde gömüsü vardır. En anlamdaş işaret dediğimiz gibi balıktır, balıktaki mantık salyangozda uygulanabilir.

Arazi ortamlarında salyangoz işaretiyle karşılaşmak çok fazla mümkün değildir. Nadir bulunan işaretlerdendir. İşareti bulduğunuz an bölge karantinaya alınmalı yakınlarında doğal görünümlü unsurlar bakılmalıdır. Farklı kaya, su kuyusu veya patika yol aranmalıdır. Bulunan yoldan geriye doğru araştırma yapmanız tavsiye edilir..

Define İşaretleri Merdiven

Her merdiven define işareti olmayabilir lakin her merdiven basamakları mutlaka kontrol edilmelidir. Daha anlaşılır olması adına şu şekilde ifade edelim. Aslında merdiven define işareti değil sadece define saklamaya oldukça elverişlidir. Merdivenlerin 3. basamağında üçgen işareti varsa bu basamakların biri dolu demektir. Üçgenler genelde merdivenin yan bitiş noktalarına resmedilir. Dikkatli bakmadığınız taktirde görünmez.

Diğer Görüş: Merdiven define işareti olarak mevcut basamaklarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Merdivendeki basamak sayıları mitolojik bazı inançları yansıtır.

Uğurlu sayılan rakamlarla eşdeğerdir. (3-5-7-9-11-40-70) Genel olarak tapınaklarda tek sayı basamak vardır. Tapınağa sağ ayak ile başlayıp sağ ayak ile girmeyi sağlar. Tuzaklı Merdivenler; Mahzen, tünel yada mezar girişlerinde merdiven varsa tuzak olma ihtimali çok yüksektir.

Bu en çok dönen merdiven tuzağı şeklinde çalışır ansızın bastığınızda merdiven döner ve kaval kemiğinizi kırar; kısacası çıplak kayada yani yüzeyde olan merdivenler farklıdır, zemin altında bulduğunuz merdivenler farklıdır, zemin altındaki merdivenler çok tehlikelidir; en sık rastladıklarımız aşağı doğru 7 basamak inen merdiven şeklindedir, 3. basamağındaki çalışan tuzak, öldürücü tuzak değil ama kaval kemiğinizi kırar, bu zaten caydırma tuzağıdır bu tür merdivenlerden ilerlemeye çalışırsanız ileride işlevi daha yüksek farklı tuzaklarla karşılaşmanız muhtemeldir.

Terazi Define İşaretleri

Esnaf ya da tüccar gömüsüdür. Gömü değerlidir. Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır olan kefenin bulunduğu taraftadır. Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin ibresi (dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa meyilli ise o tarafta araştırma yapılmalıdır.

Başka bir yaklaşıma göre işaretin bulunduğu kaya çok önemlidir. Yanında başka işaretler de olabilir. Başka Bir Görüş : Terazi işareti genellikle kayaların kuzey tarafına yapılır. Yosun tutması ve üstünün kapanması daha kolay olsun diye. Bulunduğu kayada malı vardır. Kayanın yukarısında su kaynağı olabilir. Su kaynağı kıvrım yapa yapa aşağı iniyor olabilir. İşaretin karşısında nehir veya köprü mevcut olabilir. Yakınlarda değirmen yoksa define yok demektir.

Tabanca Define İşaretleri;

Birinci Görüş: 25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır. Patlamamış tabanca: Osmanlı dönemi gömüsüdür. Yaklaşık ölçüyle namlu istikametinde 26 – 27 metredir. Patlamış tabanca ise 44 – 45 adım ölçüsüdür.

İkinci Görüş: Namlu istikametinde araştırma yapılır. Patlamış tabanca resmi varsa gömü daha ileri mesafelerde. Patlamamış tabanca resmi varsa gömü daha yakın mesafelerde olabilir.

Üçüncü Görüş: Eğer tabancadan mermiler çıkmış halde resmedilmişse mermi adeti ve mermiler arası mesafe önemlidir. Son mermi çok önemli olmakla birlikte eşkiya işareti olma ve definenin birkaç parça halinde gömülmüş olma ihtimali vardır.

Dördüncü Görüş: Tabanca üzerinde haç veya çarpı işareti varsa gömü 4 adım çevresinde cihaz ile tespit edilebilir.

Papaz Define İşaretleri:

Örnek resimde papazın boynundaki madalya ve baktığı ya da işaret ettiği yön önemlidir. İtinalı bir çalışma yapılmalıdır. Adam resminin başı etrafında daire varsa, haç varsa Hıristiyan azizi resmidir. Kilise resmidir. Gömü ifade etmez. Hristiyanlık dönemi tarihi eserlerde çokça vardır. Lütfen tahrip etmeyiniz. Bazende baktığı yön hedef saptırma amaçlıdır.

Murçlu Kaya;

Bu tür düzenekler Frig ve Roma Bizans medeniyetlerine aittir. Sayma sistemidir. Her bir murç izi bir adımdır. Unutmamak gerekir ki define işaretleri tek başına olmaz, mutlaka ikinci ya da üçüncü işareti de bulmamız gerekir. işaret yönlerine doğru adımla ve değişik bir kaya bulmanız gerekir. Ya da bölgede mezarlık alanı vardır iyi bir yüzey araştırması yapılmalıdır.

Murçlu kayanın kuzey tarafında yığma aranmalıdır, buradaki yaşlı ağacın dibi mezardır.

Kuş Define İşaretleri:

Tüm Define İşaretleri ve Anlamları konumuzdaki kadın ziynet eşyasını simgeler. Gömü güvercinin içinde deyip bu eseri tahrip etmeyiniz. Defineci arkadaşlar lütfen biraz bilinçli olmaya çalışalım hiç bir işaretin kırılmasına izin vermeyelim ve kırmayalım hiç bir işaretin içinde define olmaz sizi öyle yönlendirenler sizi aldatıyorlar.

Uçan Güvercinin uçtuğu yönde hemen önünde araştırma yap. İstavroz varsa gömü mağara içindedir. Mağarayı bulmak için yakınlarında ikinci bir istavroz daha bulunmalıdır. İkinci istavrozun bulunduğu kaya mağaradadır.

Başka Bir Görüş: Ördekle ok beraber olabilir, bunlar aynı istikamette bakıyorsa ok yönüne bak. Ördek ile ok birbirine bakıyorsa okun aksi yönüne bak. Ördek kafasını geriye doğru çevirmişse gerisinde araştırma yap. Dere kenarında farklı bir taş ara. İki dere varsa bunların birleşim noktalarında suyun içinde veya dışında farklı özellikte bir taş veya sabit kaya ara.

Başka Bir Görüş: Güvercin, kuş, tavuk gibi işaretlerde hayvanın yumurtlama özelliğinden dolayı çevrede yumurta şekli aranmalı. Üstü beyaz veya kırmızı olabilir. Yumurtanın içinin sarı olduğu da dikkate alınarak altın çağrışımı yapmalıdır.

Başka Bir Görüş: Leylek benzeri bir kuş ise genelde Osmanlı döneminde zorunlu göçe tabi olanlarda denk gelinmiş bir işarettir. Gömüsü 5 mt. çevresindedir. Ancak nihai hedefe ulaşmak için “başka bir emaresi olmadığından” cihaz tespiti gerekir.

Güvercin, kuş, tavuk gibi işaretlerde hayvanın yumurtlama özelliğinden dolayı çevrede yumurta şekli aranmalı, üstü beyaz veya kırmızı olabilir. Yumurtanın içinin sarı olduğu da dikkate alınarak altın çağrışımı yapmalıdır.

Başka Bir Görüş: Leylek benzeri bir kuş ise genelde Osmanlı döneminde zorunlu göçe tabi olanlarda denk gelinmiş bir işarettir. Gömüsü 5 mt. çevresindedir. Ancak nihai hedefe ulaşmak için “başka bir emaresi olmadığından” cihaz tespiti gerekir.

Tavus kuşu: Tavus kuşu kuyruğunu açtığında göz göz olan şekillerinin her biri arkeolojide mezarları temsil eder. Çürümemeyi ve ölümsüzlüğü sembolize eder.Sürekli hayatın imajını sergiler. Genel olarak Hristiyan sembolizmin bir uygulaması olarak bilinir. Tek başına bir mezar veya bir nekropol girişinde bulunabilir.

Tavus Kuşu ile ilgili olarak şu söylence de vardır. Hiç evlenmemiş bakire bir prensesin mezarıdır. Mücevherat ve çeyizi vardır. Mal mahzenin içindedir. Ayrıca Yunan Mitolojisinde Hera’yı simgelediği de görülür. Heranın gözleri Tavus Kuşu kuyuğundaki gözlere benzetilmiştir. Zeus Mitolojisinde 25-30 yaşındaki gençlik durumunu simgeler.

Kuyu Define İşaretleri

Birinci Görüş: Tarih önceleri yapılan muhtelif kuyuların duvarlarında bir giriş yapılarak acele olarak define saklanmıştır. Bu nedenle rast geldiğiniz kuyuların duvarlarını iyice kontrol ediniz.  Define kuyu duvarında bir giriş yapılarak saklanmıştır.

İkinci Görüş: Çok önemli bir define işaretidir. En dibe kimse define malı bırakmaz. Ama yinede sürekli su içinde olan bir yer taş duvar ile örülmüş ve emanet içine bırakılmış olabilir. Kuyuların iç çeperi farklı inşa edilmiş olabilir. Kuyu horasan ile yapılmışsa elektronik cihazlardan faydalanmaya çalışılır. Bu durumda 1,5 metre ile 5 metre arasında bir derinlikte duvarlarda bir emare aranır.

Ancak kuyu iç çeperi örme taş ise yine aynı derinlikler arasında diğer taşlardan tamamen farklı taş veya kapak benzeri birşey aranmalıdır. Bu farklı taş söküldükten sonra define yerine ham toprak veya kemik veya kırık tuğla parçaları çıkabilir. Aynı yönde 3-7 adım arasında bir mesafede gömü dışarıdan gömülmüştür. Duvardaki taş sadece gömünün yönünü vermiştir. Kapak değildir. Kuyular bazen ibrik sembolü ile de gösterelebilmektedir.

Ayrıca 3 adet kuyu tespit edilmesi durumunda en küçüğü üzerine yoğunlaşılmalıdır. En küçük mezarın “Çocuk Mezarı” daha önemli olması gibi. Birde son olarak kuyudan su çekme mekanizmasının toprakla temas ettiği noktada da araştırma yapmakta fayda vardır.

Kertenkele Define İşaretleri:

Korku sembolü olarak kullanılmıştır. Kertenkelenin vücut dili bize definenin nerede olduğu konusunda önemli ip uçları verecektir. Baş ve kuyruk çok önemlidir. Oyma veya kabartma şeklinde görülebilirler. Figürlerin kafasından müjdelerinin alındığı olmuştur. Müjdesi tek paradır.

Kertenkelenin başının hareket alanı ile taradığı 90 derecelik açı çok önemlidir. Bu açı arasında kalan saha kontrol edilmelidir. Bu sahada yuvarlak ve belirgin kaya aranmalıdır. Bu kayada dolgu da olabilir.

Köpek Define İşareti:

Yunan figürlerinden birisidir. Genellikle mezarlarda ve stellerde bulunmazlar. Köpeğin işlenişi mermer üzerinde ve duvarda pek nadirdir. Daha ziyade yerde yatan sabit kayalarda oyma ya da kabartmadır. Oyma işlenişi daha sık rastlanan olup, Yunan kültüründen Bizans kültürüne doğru sarkan bir simgedir. Gözleriyle ya da bu belirlenemiyorsa kafasıyla baktığı istikamet mezarın olduğu yöndür. Çoğunlukla 3 ila 7 adım arasıdır.

Eğer köpek tamamen dört ayağı açık sere serpe yatıyorsa burası mezardır. İçinde armağan olup olmadığı bilinemez. Zira bu motif sadece dini inanıştan kaynaklanan bir uygulamadır. Çevrede sevilip sayılan yaşlı insanlar için ölümlerinin ardından işlenir.

Tüm Define İşaretleri ve Anlamları Konumuza devam ederken oymalara göz atalım.

Kare ve Dikdörtgen Oyma:

Kare oyma tek veya çoklu olabilir. Bulunduğu kaya üzerinde ki murç izleri olup olmadığına önemle dikkat edin. Bırakılan murç izleri yön verebilmektedir ve murç sayısıda mesafe verebilmektedir. Her biri kapalı daha önceden toprak veya kaya arkasına kapatılmış odacık, oda, odalar (mahzeni) ifade etmektedir.

Kare oymanın bulunduğu yerde kayalık bölge varsa, araştırmanızı boşluk alacak şekilde yapmalısınız. Bulunduğunuz bölgede topraklık alanda ise, toprak üzerindeki çökmelere, tümseklere ve yığmalara çok dikkat etmelisiniz.

Kare ve Dikdörtgen Anlamları

1 : Oymalar genellikle oda işaretidir. Boş odaya rastlanılırsa da mutlaka dolu olanı yanındadır. Boş odanın duvarlarını iyi kontrol etmek ve giriş boşluk sesi aramak gerekir. İkinci dolu oda girişi boş olan odanın duvarlarındadır. Yanında ikinci yön ve derinlik veren işaret varsa bu işaretleri dikkate almalı, yoksa meyline doğru araştırma yapılmalıdır. Yani bu oymanın içini su ile doldurduğumuzda nereye akar? Suyun aktığı yerde kayanın altına doğru çalışılmalıdır.

2 :  Kare ve Dikdörtgen her ikisi de kesin define işaretidir. Çevresi uzman biri tarafından iyice aranmalıdır. Planlı ve tuzaklı ve zor bir gömüdür.

3: İki adet oda anlamına gelir. Güney batı yönünde araştırma yoğunlaştırılmalıdır. Odalar oymaya eşit mesafede olmayabilir.

4: Yakınlarda tepe, tümsek, çorak toprak veya çukur aranmalı ve bu bölgede araştırma yapılmalıdır. Zengin insanların mezarlarına da denk gelebilmektedir.

5 : Oyma kareler genelde çevreye hakim yerlerde olur. O civarın kaya mezarlığı bölgesi olduğuna işaret eder. İşaretin karşısında sıra kayalık olması gerekir. Define orada aranmalıdır. Mezarlardan biri açılırsa diğerleri kolayca bulunur.

6: Kare-Dikdörtgen oyma ile yuvarlak oymalar bir arada ise “Yuvarlak sayısı kadar mezar kare veya dikdörtgen ile işaret edilen oda içerisindedir.” tarzında bir görüşte yaygındır. Bu arada kare veya dikdörtgen oyma duvarda ve karşıda büyük kayada (karşıda) ayrıca sıralı ise Lidya mezarlığına işaret olarak bilinir.

7: Zemine paralel kayada küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamı verir. Eğer bir ok işareti de varsa bu mezarın yönünü verir.– Yanında X veya + işareti varsa kesin mezardır. Büyük oymalar 1-3-5-7 gibi tek sayılardadır. Mezar işareti olarak yorumlanır. Kuyu anlamındadır.

– Hem büyük hem küçük oyuklar bir arada ise aile mezarlığı veya genel mezarlıktır. – Zemine dik oymalarda küçük oyuklar mağara işaretidir. 1-2 metre yakınlarda mağara olabilir. – Kare oyma mahzen işaretidir. Boşluk tespit eden cihazdan faydalanılır. – Zemine dik kare oyma kral mezarına işarettir.

Kanal-Kaya Kanalı:

Kayaya veya taşa oyulmuş su kanalları 4 şekilde yorumlanır.
1- Çevresinde su kaynağı olduğunu haber verir.

Kayaya veya taşa oyulmuş su kanalları 4 şekilde yorumlanır.
1- Çevresinde su kaynağı olduğunu haber verir.

2- Gömüyü haber verir. Bu tür figürlerin gömüsü kapalı bir mağara içinde yer alır. Bu kanalın içine su konulduğundan suyun döküldüğü alan içinde araştırma yapılmalıdır.

3- Gömünün mağara içinde olma ihtimalini de göz önünde tuttuğumuzda çevrede mağara işareti aramak ve bu işaret ile bir bütün oluşturmak faydalı olabilir. Mağaralar ile ilgili başlığımıza bakmanızda fayda vardır.

4- Bu tür kanallar genelde gömü kaya mezar girişi gibi yerleri işaret eder. Mezarsa paralel önü, gömü ise uç yanlarını gösterir.

Dama Taşı Define İşaretleri:

Dama taşı kendi başına define işareti sayılmaz.Ancak bu tür yerlerdeki yaşamın bir parçasının yer altında geçtiğinin de şaşmaz işaretidir. Tünel veya yeraltı geçidi olarak tabir ettiğimiz bu mekanların tespitiyle gerek eski eşya ve gerekse sonraki dönem kaçak veya eşkıya gruplarının mal ve para gömüsüne rastlanabilir.

1: Dama taşları olarak bilinen bu figür Matematiksel bir hesaplama gerektirir. Kesin çözülmüş bir sistem değildir. Başka bir yardımcı işaret ile daha anlamlıdır. Genellikle yer altındaki tünel veya geçit noktalarının değişmez simgesidir. Eşkiya gömülerine yakın duruluyor olabilir. Her halükarda insanların yaşadığı bölgeleri işaret ettiğinden dikkate alınmalıdır.

2 : Serüvenli ve dolambaçlı bir yolun ifadesidir. Bu işaret yer altı labirent veya geçit noktalarının değişmez simgesidir. Yer altındaki yaşamı da müjdeler. Ancak bu işaret tek başına defineye ulaşmak için yeterli olmayıp, farklı bir nişane daha aramak gerekir.

Baklava Dilimi Define İşaretleri:

Baklava dilimi gördüğünüzde şeklin köşe açılarına dikkat edilmeli. Ayrıca bulunduğu kayanın hangi yöndeki ucuna yapıldığına da dikkat edilmelidir. Baklava dilimi şekli bir bayan mezarına işarettir. Çevresinde özenti ile bir araştırma yapmakta fayda var.

Örnek baklava Dilimi M.Ö. 2. yüzyıl, hellenistik döneme ait bu işaretin gösterdiği yerde sadece çok küçük bir yığma var. O gördüğünüz küçük yığmanın altında ise mükemmel mezarlar var. Mezarlar işaretin güney tarafında bulunmuş.

Üzüm İşareti:

Üzüm işaretini es geçmemek gerek. Bu işaret görüldüğünde işaret görüldüğü yer ve civarına dikkat etmek gerekir. Üzüm işareti ile ilgili birkaç görüş vardır. Bunlar: 

Birinci Yorum: Üzüm elmas, mücevher ve değerli taşları simgeler. Kadın mezarı anlamında da kullanılır. 

İkinci Yorum : Çok ilgi çeken bir define işaretidir. Bizans ve daha eski kültürlere aittir. Üzüm salkımı zenginliği işaret eder. Bu işaretler tahrip edilmemeli. Yakınlarda zengin veya önemli bir insanın mezarı bulunmaktadır. Üzüm salkımında her üzümün bir altını işaret ettiği veya bir adım işaret ettiği söylense de çok kayda değer bir görüş değildir. 

Üçüncü Yorum : Yunan Mitolojisinde Dionysos tanrısını simgeler. Bereket sembolüdür. Hristiyanlık döneminde de bu inanışlar devam etmiştir. Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Define olacak diye bir kural yoktur. Çoğu zaman süsleme sanatında kullanılmıştır. Mezar stelleri ve sabit kayada olanlar define anlamında değerlidir.

Üçgen Define İşaretleri:

Üçgenler karşımıza tek başına oyulmuş, etrafında diğer şekiller oyulmuş, üçgen veya üçgenler oyulmuş şekilde olabilir. Üçgenle ilgili görüşlerimiz şunlardır.

1: Üçgenin açıları birbirinden farklı olabilir. Açılar ölçülmeli farklı olan açı yönünde araştırma derinleştirilmeli.

2: Allah, Cebrail ve Hz.İsa ya emanet edilen birşeydir. Bir defineye işaret ediyor olabileceği gibi bir mezara da işaret ediyor olabilir. Üçgen üç adet farklı malı değil üç adet farklı mezarı işaret eder. Eğer lahit mezar üzeri yapılmışsa dini bir anlamı vardır. Yada eşkiya veya Ermeni gömüsü ifade eder. Çoğunlukla şaşırtıcı bir işaret olup iki sahte bir hakiki defineyi gösterir.

Üçgenin üç nokrası illede mezar anlatmayabilir. Üç kaya, üç ağaç da şifre olarak kullanılmış olabilir.

3: Üçgen işareti malın kapalı bir mekanda olduğunu anlatır. Zor bir gömüdür. Eğer üçgenin dar olan bir açısı varsa onun istikametinde araştırma yapılır. Değilse çevrede farklı yapılar aranmalı veya yardımcı işaretlere başvurulmalıdır. Ayrıca üçgen şeklinde bir kapak bulunma olasılığıda yüksektir. 50 cm. büyüklüğünde horasan kapaklar define açısından önemlidir. Bazı uygarlıklarda üçgen giriş kapısı olarak kullanılmıştır. Sivri uç yönünde araştırma yapmakta fayda vardır.

4: Birkaç üçgen yan yana sıralı ise her üçgen bir odayı temsil eder.

Yılan Define İşaretleri

Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir. Mezar taşında ise mezardır. Ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır. Açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur. Yılanların genelde boy ölçüsü gereklidir. Yürümekte olduğu istikamet emanet yönüdür. Diğer yılanlar kayada veya toprakta olabilir. Bu ise sadece kaya içinde yada mağaraya konulan gömülerdir.

tüm işaretlerde olduğu gibi yılanlardada kesin yer belirtmek çok zordur. Yılan işaretlerinin o kadar çok geniş bir ifade yelpazesi vardır ki ezbere yapılacak her tarif okuyucuyu kesinlikle yanıltır. Tabi ki şöyle diyelim yılan korkunca kaçan ve sürünen bir hayvandır. ayrıca yılan yuvası daima deliklerdir. Öyleyse şöyle size bir ipucu vereyim. yılanın ağzı açık gibi görünüyor. emanetini arkasında ara. birde iyi bak derim eğer kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.

Aslına bakılırsa kesin bir dile tılsımın ta kendisidir. yılan varsa su vardır suya inersen aradığına yaklaşmış olursun.

1- Çöreklenmiş yılan: başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yer önemlidir. Ancak mıntıkanın ayrı bir yerindedir. Çörek yılanın malı kaya kütlesi altında olur..

2- Çöreklenmiş başı içinde olan yılan: emaneti içinde yada yanındadır. Kuyruk kısmı önem arz eder. Mutlak bir yön verilmiştir. Baş kısmından yön bulabiliriz. 2 adet ise yerin burası olduğunu söyler.

3- Birbirine sarılı öpüşen yılan: bu iki yılanın arasında bir istavroz veyahut başka işaretler bakınız. En planlı gömülen paralardır. Gerçekten zordur kesinlikle malı yanında değildir. Çevresinde bir yerdedir. Takiple hazinenin en son işareti çevrede araştırılır…

4- Direğe sarılı yılan: yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri uzmanlık isteyen bir alandır. Buda son işaretini arayan bir nişandır. Sarkan kuyruk yönü önemlidir. Ölçülecek son noktayı tespit edilerek emanet orada aranacaktır. Yani aranacak uzaklık 26-27 metre civarlarındadır.

5- S yapan yılan varsa buranın krokisi gibidir. buradaki patika yol yada dereye bakın oda yılan gibi S yapıyordur. para hangi kıvrımda olduğunu anlamak için işarete bakın. inceleyin kesin anlayacaksınız.

Tüm Define İşaretleri ve Anlamları konumuzda şimdide yuvarlak oymalar var.

Yuvarlak Oyma Define İşaretleri:

Yuvarlak oymalar %90 ihtimalle mezarı temsil etmektedir çeşitli boyutlarda ve derinliklerde olabilirler elbetteki farklı işçiliklere de sahiptirler ve bu işçilikler mezarın zenginliğini verirler yani bi nevi günümüze uyarla mezar taşlarının işçiliği nasıl ki varlıklı bir aile ile fakir bir ailenin mezar taşları farklı ise sunu çukurlarının’da işçiliği mezarın kime ait olduğu hakkında sizlere fikir vermektedir.

Define İşaretleri Sunu Çukuru

Sunu çukurları yani yuvarlak oymalarda ilk öncelikle genişlik ebatına bakılması ve yanında ufak yardımcı bir murç izi olup olmadığına bakılmalıdır. Yada çukura herhangi bir kanal uygulanıp uygulanmadığına bakılır.

Büyük sunu çukurunun mezarı yüksek ihtimal ile mezarının aynı ana kayada olduğuna işarettir eğer ki yanında yardımcı bir oyma yoksa ve bilinmelidir ki sunu oyması en son noktadır tek sunuya mezarı en fazla 10 metre içerindedir. büyük sunu çukurunun mezar girişi eğer kayada görünen yüzeyde yoksa muhtemelen 1.5 -2 metreyi geçmeyecek şekilde giriş toprak altına gizlenmiştir. ve sunu çukurunda yardımcı bir yön ve mesafe verici bulunmuyorsa yine giriş istikameti batı veya güney batı tarafındadır.

Kanallı sunu çukuru varsa bunun çözümü nedir; eğer sunu çukurunda aşağıdaki gibi bir kanal belirtilmişse bununda çözümü oldukça basittir kanal yönü mezarı ve girişini vermektedir kanal uzunluğunu ölçüp kanal yönünde adımlayın muhtemelen kaya bitimine denk geleceksiniz toprak kısımda girişi bulabilirsiniz bunun haricinde uçurum yada yar gibi kayalık alana varıyorsa giriş uçurum olan kısımdadır dikkatlice incelemeniz icap eder.

Sunu oymasının yanında küçük bir murç oyması varsa bunun çözümü nedir ? bunun çözümü’de yine kanallı yuvarlak oyma ile oldukça benzerdir ama dikkat edin sunu oymanın yanındaki ufak bir murc oyması olması lazım. Yani ikinci bir sunu oyması değil burada sunu çukuru ile murç oyması arasındaki mesafe ölçülür ve murç oyması yönünde adımlanır. Vardığınız nokta büyük ihtimal mezardır bu tip oymalar genelde toprak kısıma götürür ve oda mezar olma ihtimalleri yüksektir.

Şimdi tabiki dediniz eminim görmüşsünüzdür sunu çukurunda hem kanal var hemde murç oyması peki bu durumda ne yapacağız o zaman bunlardan biri yönü biride mesafeyi vermektedir fakat dönemlere yada yapan ustaya göre değiştiği için bazen murç oyması mesafeyi verirken bazen yönü vermektedir bu durumda her iki alternatifi de uygulayarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Define İşaretleri Çoklu Oymalar

Çoklu oymaların farklı türevleri olabilir aslında en karmaşıkları ve çözümlemesi oldukça zordur. Çünkü oldukça farklı anlamlar taşımaktadırlar. Çoklu oymalar gördüğünüzde ilk önce genişçe bir alanı izlemleyiniz. Çünkü bunlar taş yığma mezarları verebilir yada çoklu mezarları verebilir. Yada çok odalı mezarları verebilir. Ayrıca mehzenleride verebilmektedir.

Örneğin 5 adet yuvarlak oyma olduğunu farz edelim biri diğerlerinden büyükse etrafta bir çakıl yığma taş yığma yada toprak yığma mezar varsa bilin ki o büyük olan o büyük sunu çukurunun şimdi buna göre diğerleri de etrafındaki diğer mezarlar olmakta bazen sadece birinde ana mezarın hediyeleri bulunmaktadır fakat sistemi ana mezara göre çözüleceği için mesafe ve yön tekniği ile diğer mezarların tespitini yapabilirsiniz.

Eğer etrafta bir yığma yoksa bu sefer oda mezar olmalı o zaman genelde gösterişli bir kayalık alan vardır yada bir kaya oda muhtemelen mezardır bu seferde ona göre diğer mezarların tespitinde bulunabilirsiniz, yani temel olarak çoklu sunular bir nevi harita görevi görmektedirler oldukça fazla sunu çukurlarının üzerilerinde kanalları murçları gibi daha karmaşık olanları’da vardır, burada çoklu mezarlar temsil edilmiştir fakat geneli değersizdir o işaretin bulunduğu yerde kuzey yönünde dere geçmekte ise o bölgeye yönelip değerli mezar işareti aranmalıdır.

Önemli olan şunu unutmamaktır, sunu var murç var yada kanal var ama verdiği yönde çalışma yaptım mezar falan derseniz eğer verilen işaretler çoğunlukla mezarı belirtir ana kaya dışına çıkmışsanız girişi değil mezarı bulursunuz ve iyi tespit yapamadığınız için odanın üst kayasına yada giriş olmayan yönlerine işlem yapıyorsunuzdur, mezar oradadır. Bu sebeple incelemenizi ve tespitinizi yaparken bunları göz önünde bulundurursanız aradığınız bulmanız kolay olacaktır.

Not: Yazılanlar tamamen tahmini bilgilerdir doğruluğu tartışılır.

Yorumlar

 1. Sedo dedi ki:

  Behsettiğn yuvarlaklar var beş tane çükten büyüğe gider ve yakınds büyük taş oyması var bana alsşa bilirmisin

 2. Selahattin dedi ki:

  Menderes bey selamualeyküm benim sorum kare içine alınmış TI işateti
  Üçmetre üsttarafta önü kesilmiş ok işareti ve hemen yanında aynı taş üzerinde1E şeklinde işatetler var yaklaşık 20 metre yukarda 20 santim civarında oyma var bunlar ne anlama gelir yorumlarını bekliyorum saygılar

 3. selim dedi ki:

  Penis ve vajina ne anlama gelir çözümünde yardimci olabilecek var mi?

 4. Recai dedi ki:

  Selam a.d dağlı recai face de eklerseniz size yardımcı olabilirim saygılar

 5. ömer dedi ki:

  benım buldugum yerde ıse 4 cıvcıv 1 tavuk var aynı sekıl cıvcıclerın 1 tanesıde tavugun sırtında hemen o sekılın altındada anlam veremedıgım trıbal sekıller var yer ıse dıyarbakır

 6. Ramazan dedi ki:

  S.a ufak bi kayanın üzerinde w ve m işareti var nedir anlamı

 7. mehmet dedi ki:

  selam elimde bir oturak taşı ve üzerinde oyma üçken var resim atsam kim yorumlaya bilir

 8. Sertaç dedi ki:

  Menderes ey gölvar etrafındadır Kayalık var kayada kuru kafa ve papaz kadasıvar sakallı nedemek

 9. Ssssss dedi ki:

  Elimde pegasus ati isareti var sirtinda kalp ayaginin altinda yilfiz tasin geri kalaninda civi yazilari var komple yardimci olursaniz sevinirim

 10. R dedi ki:

  merhaba size belirtilen işaret izahınız mümkün mü? O + P KAYA ÜZERİNDE

 11. soner dedi ki:

  eskıden rumların yasadıgı bıyer ve kılıse hala duruyo kılıseye 2 ayrı gecıt var yer altından gızlı bolmelerı var ama ucu nereye kadar gıdıyo bılmıyoruz gıttıkce daralıyo

 12. soner dedi ki:

  bıtane koca agac var yanında koca bı tasvar ama tasın ustu kesık ve eskı den rumların gecıs yoluy mus cesme de var yaylada cesme nasıl oldugunu herkes bılır

 13. soner dedi ki:

  kılıse yakının da yanı 300 m fılan var aynı baya buyuk heybetlı bı agac var ama agacın kokunu kazmıslar baya derın kazmıslar bısı cıktımı bılmıyorum dere yatagının ustunde bıtane tas var ve tası gommusler alet tutuldu ve sınyal verıldı fakat kazı calısması yapamıyoruz

 14. mesken21 dedi ki:

  Keke irtibata geçelim bende ordayım. Her türlü simgeyi çözeriz.

 15. mesken21 dedi ki:

  Güneydoğuda olan kardeşler her türlü okumayı yapabiliriz.

 16. murat dedi ki:

  Slm menderes by benim ilgilendiğim bir yer var buranın bir türlü içinden çıkamadım çok farklı işaretler var yada ben benzetiyorum resimleri göndersem bi bakabilirmisiniz size nasıl ulasa bilirim ozelden

 17. murat dedi ki:

  Kuş var ayi var insan var farklı farklı şeyler var

 18. Necati dedi ki:

  İstanbul da oturuyorum Muş ta köye yakın bir mezra da bir kaç adım aralıklı mesafede iki düz taş üzerinde resimle anlatabileceğim oyma semboller var. Sembollerden anlayabilen arkadaş var mı

 19. Memet dedi ki:

  Kayanin içinde bir kapı şrklinde bir taş koymuşlar bunun ne anlamıvar

 20. murat dedi ki:

  selamun aleyküm hocam 3 delik ve çaydanlık tutacağı gibi bişey ne anlama geliyor acaba uğraşmaya değermi

 21. Servet Bey dedi ki:

  1 metre boyunda 70cm eninde granit bi taş üzerine yilan kafası gibi sağ gözü açık sol gözü kapalı dili sağ tarafa bakiyo bu ne anlama geliyo ?
  #Lütfen yazarmisiniz

 22. murat dedi ki:

  merhabalar
  bir odada bulunan beş eşit parcadan oluşan yaklaşık her biri elli santim boyunda iki ve dördüncü sutunlarda haç işareti bulunan ve bunlar bir birine pim şeklinde bir birlrrinre tamamlayan dördüncü sutundaki estavruz uçları;na şekil yapımiş bu odanın içerisinde mi yada dışardamaı dır yardımcı olanlara ve görüşleri için yazanlara teşekür.

 23. Selim dedi ki:

  MendereS bey kolay gelsin

 24. Tuncay dedi ki:

  Kaya da insan resmi bir elinde asa var öbür kolu kesik kafasında taç var

 25. seyit dedi ki:

  slm menderes bey kaya üzerinde on tane küçükçukurvar alt ıtanesinin birbirine eklemeli yani araları yarıklı ve yanından deregeçiyor iki tane ikidere biyerdekavuşuyor derenin oldugu yer uçurm vede işaretin dibinde zikzaklı çizgivar çözemiyorum iyi akşmlar….

 26. Süleyman dedi ki:

  Bir kayanın alt tarafına oyulmuş boynuzlu kaslı bir adam figürü sol elinde mızrak sağ eli bir yeri işaret ediyor bu nedir

 27. Süleyman dedi ki:

  Bir kayanın üzerinde iki tane taht var tahtin birinde kral oturuyor diğeri boş bu nedir

 28. silvan dedi ki:

  Abiler elimde çok güzel işaretler var ne olur birisi bana bir yol göstersin. Yemin her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım kendisi için

 29. Eray dedi ki:

  Kayanın üzerine horasan dokulmüş yakınında pınar var dere var

 30. Kahraman dedi ki:

  Bana ulaş

 31. Bünyami dedi ki:

  Tavuk civ civ işaretleri nedir

 32. Admin dedi ki:

  O bölgede birisi harebe birisi muhteşem görünümlü kale var muhteşem görünümlü kaleye git orada güney batı istikametinde araştır mahsen girişi olacak iyi çalışmalar

 33. Korsan dedi ki:

  Salyangoz isareti var elimde nedir ne degildir arkadaşlar yardımcı olabilecek var mı

 34. zoran dedi ki:

  türkiye ve çevredeki tüm kazıcı ve altın arayanlar için sağlıklı. Ben Makedonya’lıyım. Sahayı iyi biliyorum, altın dedektörlerim ve tarama eldivenim var. Eğer bir şişman sonu hakkında bir şey biliyorsanız ya da bir haritanız varsa, lütfen bana yazmayı çekinmeyin, bir şekilde kabul etmeyi ve her iki taraftan da memnun olacağımızı kabul ederiz. Türkçe bilmiyorum ama sonunda konuşabileceğim ve anlayabildiğim iyi bir arkadaşım var. Size bir iletişim numarası bırakacağım ve bana yazacağım ve benimle iletişime geçeceğim. VIBER: 00389-xx-xxx-xxx Ben Zoran Bogoev – Kocani-Makedonya

 35. Sadık dedi ki:

  Beni bul

 36. firari dedi ki:

  MERHABA BİLGİN VAR MI BU KONULARDA

 37. Ali dedi ki:

  Bi fotograf gomdedip yorum almak istiyirum mumkun mu acaba

 38. Hasan dedi ki:

  Kare oyma var 2 tane

 39. Ismet mail adresim yok dedi ki:

  Selamlar arkadaşlar bizim köyümüz ermenilerde kalmadır evimizin duvarında hazine almışlar fakat bahçede ayını ebatta 2 kare taş bulduk sehpa büyüklüğünde üstteki taşın içi oyuldu içinde 1 bakır yüzük çikti önün altındaki taşta bi yüzünde kabartma haç onur yüzünde güvercin resmi vadibisey varmıdır acaba yardımı olabilirmisiniz

 40. valon dedi ki:

  bu oyulmuş taş sembolü ne anlama geliyor

  R °°° Y

 41. Hüseyın dedi ki:

  Selam üstat Mesaj atarmısınız bana bir kaç işaret soracağım mümkünse

 42. Anonim dedi ki:

  nereden hani bülgeden

 43. Barlas dedi ki:

  Merhabalar arkadaşlar 2 kücük kale var kalelerin ortasında kayalik bir yerde kayanın birinde çarpı işareti var çarpı işaretinin sağ alt tarafında toprağa uzanan 3 adet kuçük diktörtgen şeklinde oyma var bunun anlamı ne yardımcı olur musunuz

 44. KARS dedi ki:

  Arkadaşlar bende bikaç işarete rastladım anlatayım. Bir adet köpekmidir kaplanmıdır kayadan yapılmış ayakta duruyo ileri bakıyor baktığı yöne gittim yaklaşık yirmi metre ileride aslan pençesi var aslan pençesi yön vermiş o yöne gittim kayada oyulmuş kalp var kaya yerdendir. bu anlattığım dağlık yala olan bir bölge doğuda ermeni sınırında bu işaretlerin hemen yanından inceden su akıyor ilkbaharda çok akıyor. bu anlattığım taşlar diğer taşlardan çok farklı hiçbirine dokunmadım çünkü anlamadım bir şey dikkatimi çekti diye baktım bilen varsa ama gerçekten anlayan varsa bunun gibi çok işaretler var. Bana ulaşın.

 45. mehmet dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar saz işareti buldum. 100 metre karşısında at işareti buldum . Saz taşa olarak yapılmış. At ise taşı ata çevirmişler. Bilgisi olan bana bilgi versin . Teşekkürler…

 46. Seyfi dedi ki:

  Altın

 47. Anonim dedi ki:

  etrafında işaret varmı onlara bak yoksa asa yön veriyo olablir ama kesin işarettir etrafı iyice ara

 48. Anonim dedi ki:

  yalsn insnmam kimi cihazi varsa ben cari. muş

 49. Anonim dedi ki:

  Arkadaslar kanal oyma var yardımcı olan varmi

 50. Sami dedi ki:

  Büyük bir kaya var bir tarafta pencere var bir tarafta ayı resmi var kayanın altında dere geçiyor bu ne anlama geliyor

 51. Hilas dedi ki:

  Slm bizim köyün yakininda( üçgen gibi bir kalp ) var bunu anlamını rica etsem

 52. Anonim dedi ki:

  Kardeşim diktörtgen oymalar kadın mezarı demek tir yani son nokta yani carpi isareti nin altindaki buyuk hazine

 53. Anonim dedi ki:

  iç içe gçmiş sekiz haefini andıran halka ana kayada ne anlama geliır

 54. Zeki dedi ki:

  Slm bizbir aya benzer bir taşbulduk üzerinde işaretler acaba nedir

 55. Zafer dedi ki:

  Bir kayada tokac oyma var yanında başka kayada giriş oyma var 20 metre yanında oyma oyuk var neye işaret

 56. Anonim dedi ki:

  ..-.. bu şekilde işaretler hepsi aynı hizzada ne olabilir

 57. Ali dedi ki:

  Yanyana büyükten küçüğe doğru 3 tane hac işareti var ama haçların uçları yuvarlak ve yanında da bir tane gül resmi var . Yardımcı olabilecek varmı

 58. Hasan dedi ki:

  Selam elinde kaplumbağa işareti var göndersem yorum yaparmisiniz

 59. Define bulma dedi ki:

  İyi günler elimde kartal define işareti var işbirliği yapmak adına bir ermeni arkadaş yada bu işle uğraşan elinde yeterince malzemesi olan kişiler bana mail adresinden ulaşsın yada buradan yorum yapsın görüşelim elimde bu işaretten başka daha birçok işaret var herkese duyurulur

 60. Define bulma dedi ki:

  İyi günler elimde kartal define işareti var anlayan ermeni arkadaş yada malzemesi yeterli kişiler bana ulaşsın bu işaretten başka bir sürü işaret var elimde herkese duyurulur

 61. Anonim dedi ki:

  Var mevkiyi söyle

 62. Meçhul dedi ki:

  Dağlık alanda gezintiye çıkmıştım yerleşim yeri değil bildiğimiz dağın zirvesinde vadi gibi bir yer dolaşırken denk geldi önce bir mağara ici havuz gibi ilgimi çekti sonra etrafı gezmiyordum o mağaranın üst tarafı normalde sarp kayalık fakat 3 basamak şeklinde traslanmis kaya vardı çıktım hemen karşımda böyle baklava gibi düzgün dilimli kaya dilim çizgileri besbelli sonra onun yanında parca parca küçük taşlar ile örülü gibi bir duvar derken acaba define yerimi dedim fotoğrafladım. Öylemi

 63. Davut dedi ki:

  Kayalık alanda dereye yakın ufak in var 14 adet domino resmi var anlamı nedir

 64. Anonim dedi ki:

  Ücgenin uzunlukları aynıysa binek taşının altını ve 1m etrafını ara

 65. Mehmet yılmaz dedi ki:

  Slm arkadaşlar bizim köye yakın bı arazide semer işareti var ne anlama geldiğini söyleyebimisiniz

 66. faruk. dedi ki:

  resimleri yollarmısın bakalım yardımcı olalım

 67. Bınegir erkan dedi ki:

  Bu işaretlerin anlatımlarį hepsi yalan sakın inanmayın

 68. İhsan dedi ki:

  Bende çok güzel işaretler var bu işaretlerin ne kadar değerli olduğunu ulaşınca görürsünüz zaten. Bilgisi olmayan kesinlikle aramasın

 69. Murat dedi ki:

  Selam arkadaşlar bende iki adet V işareti var.ikiside farklı alanlarda. Bir V işareti de Vnin açık tarafının heriki ucunda 25ve 30 cm iki kanal var kanallara yakın bir çukur var.murc izi değ diye dusunuyorum. Çapı 6,7 cm Kaya’nın doğuya bakan yüzünde,(benim görüşüme göre) kaya yapısı çok sert olduğu için, içini oynaya çalışmışlar ama yapamamislar. Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Telefonlarda konuşabiliriz.

 70. Anonim dedi ki:

  Slm keka

 71. Mehmet hanifi dedi ki:

  Slm keka ben amed ten

 72. Mehmet hanifi dedi ki:

  Slm farkinli ben amed ten

 73. Mehmet hanifi dedi ki:

  Kesin define var demektir başıma gelmiş bi olay nerelisin

 74. aidin dedi ki:

  bende bir tas haritasi var.ayrdimji olurmusun

 75. Emrah dedi ki:

  Yeraltından çıkarılan beyaz bir taşın üzerinde semboller var.üçgen yuvarlak gibi.yorumlayabilecek var mı?

 76. Memoa dedi ki:

  Arkadaşlar bir kayanin üzerinde yılan ve bir boğa kafası var nedir

 77. Aydi dedi ki:

  Ustatlar bende mukemmel net isaretler var bu konuda bana yardim ci olam isteyen varmi ornegin buyuk kayanin topraga yakin yerinde 10 met kadar boyunda yilan fukuru ve aslan kafasi var

 78. Mehmet dedi ki:

  Selam merhaba arkadaşlar bir kayanın yüzeyinde daire içerisinde bir keharfi birde n harfi var ne olabilir bana yardımcı olurmusunuz

 79. Muhammet karaca dedi ki:

  Bir çok yerim var yardımcı olurmusunuz. 05326909385

 80. hk dedi ki:

  selamlar bir resmi sizinle paylaşıp yorumunuzu almak istiyorum tşkler

 81. hk dedi ki:

  selamlar resim göndermek istiyorum faruk bey nerden ulaşabilirim

 82. Salıh dedi ki:

  Elımde kasa ısaretı var kayada resmı atsam yardımcı olabılırmısınız

 83. Rotinda dedi ki:

  Ne tür bir okuma bu?

 84. İbrahim çelikbilek dedi ki:

  Sişman göbekli yatıyo..r bunumu ariyorsun..

 85. Anonim dedi ki:

  Tapulu atsan mi

 86. Atmin dedi ki:

  Mahsenden gömü nasıl alınır tuzak varmidir