DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör
Güncel Konular
Gerçek işareti anlamak için öncelikle işaretin yapıldığı kayanın yerli ve sabit olup olmadığına bakarız. Sonra kayanın kayaç kalitesine bakarız. Eğer volkanik yada kireç taşı kayaç yapısı ise buna dikkat etmemeliyiz. Çünkü işaretler kayaç yapısı kaliteli kayalara yapılır. Gerçek işaretlerdeki heykeltıraş sanatı diğerlerinden mutlaka farklı olur. Ve her işaret dinin sembolik...
Definecilik kültüründe daha önceden gömülen gömülerin daha sonraları gelip almak, yada gelecek nesillerine bu gömünün yerini bildirmek amacı ile deri , seramik, kağıt , kemik gibi nesneler üzerine çizilen şifre sistemidir. Bu tür şifreleri çözmek için haritanın ait olduğu bölgeyi bulmak yeterli olacaktır. Günümüzde yeterince definecilik hakkında bilgi sahibi olmayan...
Eşkıya Belgeleri TÜMÜNÜ GÖSTER
Piç Ardaş 1910’lu yıllarda özellikle Üsküdar sokaklarında hüküm süren Piç Ardaş, 1886’da Sivas’ta doğar. Koca Mavnacı’yı öldürdükten sonra dikkatleri üzerine toplayan Ardaş, küçük yaştayken Sivas’tan getirilip Selamsız’daki Ermeni kilisesinde bir papaza bırakılır. Neyin nesi olduğu bilinmeyen Ardaş’a nüfus kâğıdı çıkarılırken, baba hanesine kendisini teslim alan Sarkis adındaki papazın adı yazılır....
Eşkiya Gömü ve Tuzak Mantığı; Eşkiyaların bir kısmı ganimetleri paylaşırken bir kısmı liderde toplanırdı, liderde toplanan hazineler sistematik şifreler kullanılarak derince gömerdi. Küçük guruplar ise, soygundan sonra ganimetleri paylaşı, paylaşılan ganimetler çok yüklü olmayıp her eşkiya kafasına göre yer seçip gömerdi. Küçük guruplara ait gömülerin kayalara yapılmış oyma kabartma işaretleri...
Eşkiya Belge Çevirisi; Eşkiya Kayıt Tercümeleri Köy ve Bölgelerle Beraber. Kara köy kuru çayırdan yol alındığında öyle bir yere geldik ki burası kurt kalesine yakındır. Burada tahtalı köyü deresim (dersim olabilir) köyü Çerkez köyü buraya yakındır. Kurt kalesinin zirvesine odalar yaptırdık ve yanına kireç kuyuları açtık bu kireç kuyularına mallarımızı...
Kartal kayada ise bir kartal süzülür şekilde durur. Kartalın altında bir yuva vardır, yuvada on iki adet elmas ile bir kazan paramız mevcuttur. Yuva ile kartalın arasına sarı bir gül yapılmıştır, bu gülde o civarın haritası gizlidir. Kartalın arkasında iki adet tekne vardır, teknenin birisi gümüş diğeri ise altın paralarla...
Eşkiya Belgeleri İznik Bölgesi; 70 okkalık kantar; İznik  bölgesinin doğusunda bir saltanat koltuğu oturduğun zaman sağına gelen yöne 15 adım gidip 2 adet put göreceğiz; altında 7 put vardır; üçgen yapar. bu putlardan 100 adım batıya yığma tepe vardır; etrafı tasla çevrilidir; yığmanın doğu tarafından 7 mt kazarsan karsına çıkan...
Kemikli mağaranın içindeki kemik ve kül yığınları vardır. Yığınların altında demir ızgaralar vardır. İzgaralardan ikinci kata inilir. İkinci katın duvarları, hayvan kemikleri ile sıvalıdır. Birinci katın sağ duvarının üstünde doksan okka kantar resmi vardır. Kantarın otuz santim horasanı delindiğinde on sekiz bin okka çubuk altın vardır. Burasını ararken çok dikkatli...
dedektör burada