Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: kaya mezarları

Kaya Mezar Çeşitleri; Kaya Mezarları tek odalı ve çok odalı olarak 2 ana guruba ayrılmaktadır. Tek Odalı Kaya Mezarları; Tek odalı mezarların çok odalı kaya mezarlarından ayrılan en belirgin özelliği mezarın coğrafyanın her yerinde yalnız başına olabilmesidir..  Çok odalı kaya mezarları büyük kale ve yönetim merkezlerinde bulunur. Genelde koruma amaçlı...
Oda mezarlar Tunç Çağından itibaren Anadolu ve yakın çevresinde görebiliriz. Bu tip mezarların üzeri, sahte kemer, sahte tonoz veya sahte kubbe ile örtülerek yapılmaktadır. Bunların en belirgin, olmazsa olmaz özelliği ise insan eli ile yapılmış olmasıdır. Bu odalar taş malzeme, tuğla veya kayalara oyulmak suretiyle yapılmaktadır. Oda mezarlar için seçilen...
Böyle yerlerde ilk bakman gereken kapı dediğin kaya ile diğer kayanın kayaç yapısıdır. Eğer aynı kayaç yapısına sahipse giriş olmayabilir. Eğer kayaç yapısı farklıysa kesin giriş deriz. son resimdeki işaretlere bakılırsa içimden bi ses burada tılsım olduğunu söylüyor. Başka bir yorum: İşaret yok emare yok resimler kötü çekilmiş sunum çok...
Likya kaya mezarları temele dört köşe bir sütun, üzerinde mezar odası ve onun üzerine örtülen geniş bir taş kapıdan ibarettir. En çok rastlanan tip olup, ülkenin batı yöresine has oldukları sanılmaktadır. Kaya mezarlarında nakış azdır. Varsa da tepedeki mezar odasının yan cephelerinde görünür. Likaya en özgü mezarlar kaya mezarlardır. Henüz...