Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: Osmanlı Arşivlerinde Eşkiyalar

İlk soygununu 19 Şubat 1802  tarihinde Selanikten İstanbul’a gelen 7 deve yükü hazineye (Define) el koyan Ali Molla o andan itibaren Resmi olarak eşkiya kimliğini almıştır.  aşağıdaki makale tamamen Osmanlı arşivlerinden alınıp  her hangi bir değişikliğe uğratılmadan tarafımdan düzenlenmiştir. Volçan voyvoda ile aynı dönemde eşkıyalık yapan Ali Molla zaman zaman Emin...
Bu çalışmamızda, konu üzerinde çalışanlar tarafından “sosyal eşkıyalık” diye tanımlanan olgu; arşiv belgeleri arasından yapılan seçmeyle, Osmanlı tarihi açısından incelenmiştir. Öncelikle sosyal eşkiyalık nedir ve sosyal eşkıyaların özellikleri neler olmalıdır ? Sorularına cevap aranmış, sonra resmi belgelerden ve yapılan alan çalışmalardan bu konuya ait veriler değerlendirilmiştir. Terimler ve Kavramsal Çerçeve...
Bir çok bölgede toplu katliamlar yapıldı, Bu katliamların en korkuncu Durasanlar (Neda) köyünde yaşandı. 1912’li yıllarda Bulgar komitacıları Osmanlı’dan adeta intikam alma tavrı içindeydiler. Soygunlar, dövülmeler ve insan kaçırmalar hep bu dönemde yapılıyordu. Kısacası, Batı Trakya Türkleri tarihlerinde görülmedik bir barbarlıkla karşı karşıya diler. O yıllarda bu bölge Tanef adında...