Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: Eşkiya nedir nereden çıkmıştır

Bu çalışmamızda, konu üzerinde çalışanlar tarafından “sosyal eşkıyalık” diye tanımlanan olgu; arşiv belgeleri arasından yapılan seçmeyle, Osmanlı tarihi açısından incelenmiştir. Öncelikle sosyal eşkiyalık nedir ve sosyal eşkıyaların özellikleri neler olmalıdır ? Sorularına cevap aranmış, sonra resmi belgelerden ve yapılan alan çalışmalardan bu konuya ait veriler değerlendirilmiştir. Terimler ve Kavramsal Çerçeve...
Eşkıyalık üzerine iki farklı bakış söz konusudur. İlki, eşkıyalığı romantik bir kucaklamayı içerecek denli geniş bir kabulle karşılarken, ikincisi eşkıyaları siyasal iktidardan ziyade halkla çatışan unsurlar olarak görür ve bu çerçevede eşkıyalığı olumsuz. Eşkıyalık yorumunu direnişle ilişkilendiren birinci yoruma göre eşkıyalar, güçlülere karşı zayıfların safında yer almaktadırlar. Bu anlayış, Yetkin4...
ANADOLU’DA CELALİ REİSLERİ VE EŞKİYA LİDERLERİ: BİRİNCİ BÖLÜM (1555-1599 YILLARI): Biz burada, 1555 yılından 1599 yılına kadar, Osmanlı Padişahları Kanuni Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim, Sultan Üçüncü Murat ve Sultan Üçüncü Mehmet’in imparatorlukları devrindeki, celali ayaklanmaları dediğimiz, Avusturya ve İran ile yapılan savaşlardan kaçanlar ile Anadolu’daki Altı-Bölük mensubu (Sancak-ı şerif...