Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: Türkiye Maden Yatakları

Kışladağ Altın Madeni, Türkiye’deki en büyük altın madeni işletmesidir. Tam üretim kapasitesiyle yılda 240.000 ons altın üretecek. Kışladağ, Uşak ili, İzmir (180 kilometre batıda) ve Ankara (350 kilometre kuzeydoğu) sınırları içinde yer almaktadır. Uşak şehir merkezi, proje sahasına en yakın olup 35 km kuzeydoğusundadır. Çatışmanın adı: Kışladağ Altın Madeni, Türkiye...
Anadolu’da madencilik tarihi, Neolitik dönemine kadar uzanmaktadır. Arkeolojik bulgulara dayanarak, bakır insanlar tarafından kullanılan ilk metaldir. Bakır madenciliği güçlü uygarlıklara (örneğin Hititler, Asuriler, Lidyalılar, Frigler) tarafından kullanılmıştır. Bakır, kurşun, kalay, altın ve gümüş türü metallerden yapılan eserler kültürel miraslar arasında yerini almıştır. Türkiye’de son zamanlarda keşfedilen önemli metalik maden yataklarının...
Alp-Himalaya tektonik kuşağının önemli bir parçası olan Türkiye, çeşitli maden yatakları-na ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’deki, metal ve hammadde yatakları, madencilik tesisleri, çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bu nedenle, Anadolu bugüne kadar birçok uygarlığa öncülük etmiştir. Türkiye, Avrupa’nın en büyük potansiyel arazi alanına sahiptir. Bununla birlikte, Türkiye’nin karmaşık jeolojik yapısı, maden arama...