DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör

Etiket: Yunan Paraları

MÖ 312’den 64’e kadar Ortadoğu’nun çoğunu yöneten bir Yunan hanedanı olan CİNAYETLİ VE ÇOK KAHRAMAN Seleukoslardı. Seleucidlerin dolaşımdaki en popüler sikkeleri,  gümüş tetradrahmi 17.2 gram ve  altın stater 8.6 gram. Ayrıca ticarette çok yaygın kabul gördükleri için Büyük İskender (M.Ö.336-323) madeni para basmaya devam etti. Şehirler ayrıca yerel dolaşım için küçük bronz paraları vardı. Önemli Selevkos darphaneleri arasında Babil , Susa , Sardis (şimdi Sart , Türkiye ), Asi’de Antakya (MÖ 300 yıllarında kuruldu,...
Achelous , adını Yunanistan’ın en büyük nehri olan Achelous Nehrinden alır. Bu nehir hala Pindar Dağları’ndan Yunanistan’ın batısına ve İyonya Denizi’ne akmaktadır . Uzunluğunun bir kısmı için Akarnania ve Aetolia arasındaki sınırı oluşturdu . Diğer nehir tanrıları gibi Achelous, Titanların Oceanus ve Tethys’in oğluydu , ancak bazıları annesinin Gaia  olduğunu söylüyor . Nehir tanrılarının en eski ve en onurlu olduğu kabul edildi.  Ünlü olarak Achelous, şeklini bir boğa, yılan veya yarı insan / yarı boğaya dönüştürebiliyordu; bu...
. Bitki resmedilen Yunan sikkelerinin en eski örneklerinden biri , Selinos’un (modern Selinunte , Sicilya ) 515-470 yıllarında basılan bu gümüş didrahmidir. Sicilya’nın güneybatı kıyısında yer alan Selinos, MÖ yedinci yüzyılın ortalarında Megara Hyblaea’dan Yunan kolonistler tarafından kuruldu ve Klasik dönemde (MÖ 479-336) bir şehir devleti olarak öne çıktı. Hem koloni hem de adını aldığı yakındaki Selinos nehri, isimlerini orada yetişen yabani selinon veya yabani...