Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Etiket: kaya mezar define işareti ve anlamları

Kaya Mezar Çeşitleri; Kaya Mezarları tek odalı ve çok odalı olarak 2 ana guruba ayrılmaktadır. Tek Odalı Kaya Mezarları; Tek odalı mezarların çok odalı kaya mezarlarından ayrılan en belirgin özelliği mezarın coğrafyanın her yerinde yalnız başına olabilmesidir..  Çok odalı kaya mezarları büyük kale ve yönetim merkezlerinde bulunur. Genelde koruma amaçlı...
Kare ve dikdörtgen oyma kesin kaya mezar işareti-dir. Kare ile yuvarlak oymalar bir arada ise buda kaya mezar işaretidir. Yuvarlak sayısı kadar mezar vardır. Bu mezarlar kare veya dikdörtgen ile desteklenip mezarların oda mezar olduğunu söylemiştir. Kayada sade yuvarlak oyma var; yanında kanal varsa buda kaya mezar işaretidir. Alt resim...
Kare oyma tek başına yan yüzeyde ise erkek mezarıdır. Kayanın arka kısmına doğru 10 metreden kısa mesafede aranır. Mezar girişi bir kademe iniş, bir kademe geçiş şeklinde, önce aşağı sonra ileri olacak şekilde ileridir. Yani girişi aranan mezarda girişten girerken sırtımız kare oyma yönündedir. Kare oymanın derinliği 4 parmaktan derindir....
Kaya mezarları yer üstü ve yer altı (zemin altı) olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Kaya mezarları ilk baktığınızda birbirlerine benzerlik göstersede dikkatli bakıldığında farklı olduklarını anlarız. Açılan bazı mezar planlarının kabaca tek odalılar ve çok odalılar olarak sınıflandırılır. Defineci arkadaşların kaya mezar çeşitleri dediğimizde ilk önce plan anlayışına bakmalıdır. Daha...