Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Sahte Define Haritası Nasıl Anlaşılır ?

Bildiğiniz gibi üçkağıtçılar define alanında oldukça yaygındır. Son dönemlerdeki dedektör yalanına paralel olarak birde sahte define haritası eklenmiştir. Sahte haritacılık mesleği bunları yapan üçkağıtçıların elinde müthiş gelişmeler kaydetmiş, bu meslek yüksek bir beceri haline ulaşmıştır. Bunun için bazen gerçeğini sahtesinden ayırmak zor bir iş olmuştur.

Sahte yada gerçek haritayı  birbirinden ayırmak için  yapmamız gerekenler.

Bir haritanın üzerine bilinen bir dağın bir derenin ismi yada yakın geçmişte kullanılan isimlerden olmalıdır. Sahtecilerde bunu iyi bildiğinden hemen haritaya bir iki eski isim serpiştirirler. Bu işin meraklısı insanlar balıklama atlamaktadırlar.  İşte definecilerin en büyük zaafı budur. Bu zaafı çok iyi bilen sahtekarlar ise bu isimler üzerinde yoğunlaşır.

En etkili ve akıllı yol masaya konulan haritayı işin ehli bir uzmana götürmek ve onun fikrini almaktır. Danışılacak olan uzmanında   tıpkı bir eksper gibi haritayı tepeden tırnağa  inceleyip gerekli  bilgiyi edinmesi lazım. Örnek  harita yapısı kağıt’mı eski derimi bunları bilmelidir. Aradan geçen zamanda deri yada kağıdın olması gerektiği gibi’mi yoksa  biraz daha yenimi bunlara dikkat etmesi gerekir.

ARAZİ, harita tekniği açısından define bölgesi olarak belli bir oranda küçültülmüştür. Küçültülme işlemi günümüzdeki tekniğe ve ölçeklere uymaya bilir.  Ancak hangi el tarafından çizilmiş olursa olsun günümüzdeki o bölgeye ait bir harita ile benzerlik içerecektir. Öyleyse hiç 1/5.000 ölçekli bir günümüz haritasıyla ÜST ÜSTE-YAN YANA koyarak inceden inceye bir etüt yapmak faydalı olacaktır. Baz alacağınız örnekler farklı olsa’da tabii oluşumlar sayılan dağlar, dereler şekil değiştirse bile asıl konumları bize bazı bilgi verecektir.

Diyelim ki; elimizde 150 sene önce çizilmiş bir harita var.

– Harita kağıdının selüloz yapısı bu günkü teknolojiye göre kendini derhal belli edecektir.

– Kullanılan kalemler genelde eskiden ( kopya kalemi ) tabir edilen kalemlerdir. Tükenmez kalem dolma kalemden çıkma baskılar ucunun inceliği sebebiyle kendini ele verecektir.

– Kağıt üzerinde kırılma ve sararmalar kolay yapılacak şeyler olmakla birlikte ASIL NÜSHA çizimlerdeki kalem boyasının kontrolü sağlıklı bir test etme yöntemidir.

– Gerçek haritalarda çizgiler daha kaba ve daha kalın olur.  Arapça harf kullanıldı ise muhtemelen Osmanlı dönemidir. Haritada kullanılan yazı metodu  arazi üzerindeki isimler ve şifrelerle kendini hemen ele verir.

Deri Haritalar:  Elinizdeki harita define harita ise derinin yapısı ve kokusu ön plana çıkar. Harita eskiyse karbonatlı suyu kolayca emerek eski deri  bu özeliğe sahip değil ne kadar suda bekletirseniz bekletin içine su almayacaktır.  Emin olamamanız durumunda haritadan bir parça alıp laboratuara   gönderip  analiz ettirebilirsiniz.

Malı Alınmış Haritalara Dikkat: Bazı haritalar sahte değil gerçektir. Fakat haritaya ait gömünün daha önceki yıllarda alınmıştır. Sonra bu harita sahtecilerin eline geçerek, haritadaki coğrafyaya  kendileri gömdükleri  yapay  altın ve heykelleri haritada varmış gibi gösterip definecileri kandırmaktadır.

Üst resim örnek define haritası; yön isimleri eski Türkçe ile yazılmış (Şark= doğu, Garp=batı, Cenup=Güney, Şimal=Kuzey)

ETİKETLER: