Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Definecilerin Özellikleri, 15 Yıllık Araştırmam

Başarılı bir defineci olmak için bazı özelliklere sahip olmanız gereklidir. Bunlardan bazıları sorumluluk üstlenme

Tam Olarak Defineciler Kimdir: 

1- Maceraperesttir, çoğunlukla define masalları ve efsaneleri anlatırlar, ne hikmetse hep saklı konuşurlar. Hep sağlam adam seçerler, gevşek adamla düşüp kalkmazlar.

2- Antikacılarda, 2. el dükkanlarda, eskicilerde dolaşarak hep bir hazine haritası bulmaya çalışırlar. Fotokopi kağıtlarını bile harita sanıp kahvehane köşelerinde ceketin iç cebinden çıkarıp saklıca gösterirler. Gizem onların doğasında vardır..

3- Ailelerini 2. plana atacak kadar hastadırlar. Araziye bile az kişiyle giderler çünkü 3 kişi bulursak mal üçe bölünür diye kıskançlıktan 2 kişi giderler. Defineciliğin ekip işi olduğunu  hiç benimsemezler.

4- Maddi tüm imkanları zorlayıp  ilk fırsatta dedektör alırlar. Çok heyecanlıdırlar, yarın gidip heybe dolusu beşi birlikleri, külçeleri toplayıp geleceğiz sanırlar. Araziye çıktıktan sonra dedektör yer altındaki metalleri saptar (öter). Herkesi heyecan basar, başlarlar kazmaya, çıkan ya gazoz kapağıdır yada teneke. Elindeki dedektörün ayarlarını kontrol etmektense satın aldıkları  firmayı topa tutarlar. Bir dedektörle neler yapılabilir, dedektör size ne kadar katkı sağlar bunu anlamayı hiç kabul etmezler.

5- Definecilik alanında kendini geliştirmek için sık sık hazine temalı sitelerde dolaşırlar. Ve pratik sahibi olmaya çalışırlar. Ondan sonrada define işaretleri çözümünde uzmanlaştıklarını düşünürler.

6- Genelde gece iş başına çıkarlar. Tılsım hariç hiç bir şeyden korkmazlar, heyecanları hat safhaya çıkar. Çocuk ağlaması, yer sallanması, uğultu gibi garip sesler duyarlar. Ne var’ki her kazı tam anlamıyla felaketle sonuçlanır. Yanlış yeri kazdıklarını kabul etmektense cinler defineyi kaydırıyor diye kendilerini kandırırlar..

7- Cesurca atılımlar yapmak, hedefe ulaşana kadar çizgiden hiç sapmamak yerine araziyi köstebek yuvasına çevirirler.. Ve her kazıda kapı hayali kurarlar.

8- Tam olarak kimdir bu defineciler !!!  Define aşkıyla dolu olan insandır. Sırrı sağlam sözü sözdür, yamuk iş yapmaz yamuk adamı sevmezler. Onu bu aşktan hiçbir şey vazgeçiremez. Define bulamayacağını bilse bile kazar çünkü bu bir aşktır. Bilirsiniz aşkta mantık olmaz..

Definecilerin Ruh Yapısı: 

Definecilerin neredeyse tamamı tüm insanlardan farklıdır. Her defineci fark yaratan faaliyetler ile zenginliğe ulaşma misyonu ve bunu sermaye olarak kullanma hayali içerisindedir.  Definecilik ruhu genetik olarak var olabileceği gibi; bu geniş kapsamlı bir eğitim ile ulaşılabilir. Definecilik kolay bir sanat değildir. Her ne kadar defineci eğilimi olan insan sayısı çok olsa da definecilik kültürünün yetersiz olması, define kanun maddelerinin kısıtlı olması nedeniyle genel sayı az görünmektedir.

Definecilerin çoğu  işe başladıkları ilk aylarında başarısızlığa uğramaktadır, bu başarısızlığın nedeni bilimsel araştırma yerine duyma laflara dayalı define aramasındandı.  Çağdaş definecilerin kadrolar arasında dağılımı çok iyidir. Amatör defineciler, otoritenin hakim olduğu bir çalışma ortamı sağlayarak devam etmedikleri için başarı gelmez.  Yeni teknolojik define cihazlarından destek almaları onları bir adım daha öne çıkaracağını göz ardı edip çubuklarla vakit öldürürler.

Definecilik ruhuna sahip insanlar hayatları buyunca en önemsiz define sohbetini bile dikkatle dinleyebilir. Çoğu zaman günümüzde değil geçmişte yaşarlar, definecilerin başlıca özellikleri sır dolu, ağzı sağlam ve içine kapalı olarak tanımlanabilir. Onlar için definecilik sadece para kazanmaktan ibaret değildir, kişisel tatminle ilgili bir kavramdır.

Şimdiye kadar definecilerle ilgili yaptığımız araştırmalarda  defineciliğe farklı açılardan baktık, bütün araştırma sonuçlarında hayal peres, risk alma, başarı arzusu, güç gibi benzer özellikle ortaya çıkardık. Başarılı olan definecilerde bu özellikler daha az görülürken başarısız olanlarda daha sık rastlanan durumdur.

Definecilerin Özellikleri Hayalcilik

Defineciler toplumu diğer insanlardan  farklı olarak hayallere daha çok dalan; hatta hayallerini projelere dönüştüren insanlardır. Definecilerin hayatları boyunca devam eden hayalleri  ve bu hayallerin  somutlaşması için var gücüyle çalışma onların kimyasında vardır.

Sürekli düşünen, her define sohbetini fırsata çevirmek isteyen, araştıran,  başarıya giden yolun çok yakında olduğunu düşünen yapıya sahiptir..  

Her türlü define sohbetini olumlu perspektif kazandırmaya yönelik girişimlerde bulunmak, arazinin ve işaretlerin belirsizliklerini ön görebilme, bunlara rağmen yalın fikirler üretebilme yeteneğine sahiptir. Başka bir ifadeyle sağlam verilerin hayalcilikle  bütünleşmesi potansiyelden eyleme dönüşerek sonuç aranmasıdır. Hayal bilimine göre hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gerekli performans ve ufka sahip olmanız yeterlidir.

Risk Alma: 

Risk bir kimsenin yaptığı iş sonucunda ağır bedeller ödemesi demektir. Defineciler için risk getirinin maksimum olacağına olan inanç ve azimle desteklenmektedir. Defineciler risk alma eğilimi en yüksek olan insanlardır. Defineciler bir kazı başlatırken riske attıkları kaynaklar, mali yapıları, insani ilişkileri, aile ilişkileri, kariyer, çocuklarının geleceği gibi önemli konulardır.

Definecilerin riski seçmelerindeki neden ise macera ruhlarının baskın gelmesinden kaynaklanmaktadır.  Riske girmek defineciliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Defineciler riske girerek hayatlarını kurtarabilir bunu yaparken başarısızlığı çok fazla umursamayıp macera egolarını tatmin etmiş olurlar.

Yaratıcılık, Çözüm ve Dinleme: 

Define işaretleri çözümü defineciliğin olmazsa olmazlarındandır. Her işareti ona bölüp beşe çarparak yeni çözüm yöntemleri arama definecileri diğer insanlardan ayıran önemli bir özelliktir.  Her definecinin çözümde başarılı olması için mitolojiden tut ölü gömme geleneklerine kadar bir çok alanda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Defineciler yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmadıkları için kendilerini geliştirmeye, bilgi kapasitelerini arttırmaya ve öğrenmeye açıktır. Bir definecide her zaman tolerans payı vardır. Planları ne ise üzerinde ameliyat yapılmasına karşı değildir, her zaman yeni fikre yeni düşünceye açıktır. Bunu kendilerini sonuca götürecek yenilik olarak görürler.

Hırslı ve Kararlı: 

Defineciler için hırs doğrudan hazineyi hedeflemek, kurdukları hayallere tutku ile inanma şeklinde ortaya çıkan bir kavramdır. Kararlılık ise karşılaştığı zorluklarla yılmadan mücadele edebilme gücüdür.  Bu en çok ekip içinde çıkan anlaşmazlık ve emniyetten gelen baskı şeklinde olmaktadır.  Kararlı defineciler Kazı süresince sıra dışı bir performans sergileyip çözüme ulaşana kadar hedeflerinden sapmazlar.

Başarma İsteği: 

Her defineci başarma arzusuyla yaşamakta sürekli bunun etkisi altındadır, onları motive eden güdü tarih aşkı güdüsü olarak tanımlanabilir. Çalışma koşulları ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar engel içerirse içersin, meblağa ulaşmak, sonucunda kendi kendilerinin patronu olma peşindedir.

Liderlik gibi konumlarla etkin rol oynamak, yönetmek ve çevreyi kendi bakış açısıyla yönlendirme gereksinimi içindedirler. Bu sadece defineciler için geçerli olmayan genel toplumda her daim aynıdır.

Definecilerin Hataları: 

Her Definecinin yapılan hatalara karşı gösterdiği tutup aynı değildir. 20. yüzyıla geldiğimiz şu dönemde coğrafi yapı hayli değişmiş olup bu denli karmaşık bir ortamda kazı sınırları doğru çizilmeden çalışma başlamış. Bu hatada diğer ekip elemanları tarafından fark edilmemişse başarılı olmak mümkün değildir.

Vizyon: 

Bir defineci geçmişte ve günümüzde başarılmamış olan tüm defineleri gün yüzüne çıkarma isteği  kendisine özgü düşüncesidir. Lakin vizyon süzgecinden geçmemiş düşünceler ham hayalden öteye gitmemektedir. Oysaki vizyon sahibi olmak başarıya giden yoldaki önemli motive edici unsurların en başında gelir. Vizyon oluşturmak için gereken özellikler ne ise çözülüp  çalışmalar daha anlamlı hale getirilmelidir.

Şimdilik bu kadar başka bir makalede görüşmek ümidiyle esen kalın :)

Kaynak Menderes izinsiz kopyalanamaz başka yerde yayınlanamaz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.