DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör
Güncel Konular
Kayalara yapılan oyma ve kabartma işaretlerin çoğu dinin sembolik dilini anlatır. Bazıları ise define işareti olarak kullanılmıştır. Defineler ise savaş, göç ve doğal yıkımlar sonucu gömüldükleri yerde kalmış değerli eşyalardır. Din insanların hayatına yön veren kurallar bütünüdür. Milattan binlerce yıl öncesinden bu yana din, insanların doğaüstü bir takım güçlerin var...
Root Özel çalışma; Ayı işareti bir çok uygarlıkta kullanılmıştır. Urartu -Roma -Bizans ve pek çok yerel topluluklarda güç sembollerinden bilinip koruyuculuğuna muhafız oluşuna inanılmıştır. Ayı işareti bazen anıtsal bir heykel gibi bazen bir oyma bazende kabartma olarak karşımıza çıkar. Genelde Kayanın kendisi Ayıdır. Ekseriyetle kabartma kayanın kuytu bir köşesinde de...
Eşkıya Belgeleri TÜMÜNÜ GÖSTER
Eşkiya, bedbaht,  günahkar, talihsiz, asi anlamına gelen “şaki” teriminin çoğulu olan bir kelimedir. Eşkıyalık, genelde silahla yol kesip baskın yaparak mala, cana tecavüz, kamu düzeni ve güvenliği ihlal olarak tanımlanmaktadır. Burada bahsedeceğimiz eşkiyalar  16. yüzyılın sonundan 18. Yüzyıl ortalarına kadar Maraş eyaletinde devlet görevlilerinin karıştığı eşkıyalık hareketlerini merkez – taşra yazışmalarındaki yansımalarını  mevcut  literatür ile...
ORTA ANADOLU KÜÇÜK ASYA: 40 saat içinde olan bölgede Anda dağı Sakarya yeşil dağ da denir. Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Deniz korsanı Timoryani ve çete başı maiyeti ile Prepetis Marmara deniz sahilinde mine reis burnu civarında içinde deniz...
Nalbant alanı tabiri ile anılan yer fevkalade güzel ve yüksekçe bir tepedir. Keçi deresinde konakladığımız süre zarfı içinde bu düzlük alanda uzunca bir zaman çalıştık. Tepenin üzerine çıkar bakarsanız nalbant alanının doğusunda keçi deresi kalır. aksi istikamette ise kuru dere kalır. Nalbant alanı biz bulana kadar katiyen kullanılmamış. El değmemişti...
Eşkiya Belgeleri Kılıçlı Mağara; Bana lazım olan sadece geçici 2 adet tekne ve halattır. piliçli tavuk ve resmi bu bölgededir tavuk yavrusu 5 adetten olup kabartma olarak plançev tarafından yansıtılmıştır. 5 adet yavru sair 5 bölgemi ana tavukta benim bu 1. bölgem olduğunun delilidir. şayet bulursanız muhaffak olmanız için hiç...
40 saat menzili içinde olan bölgede ANDA Dağı, Sakarya ve Yeşil dağda denir. Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Korsan çetebaşı TİMORYANİ-POP MARTİN-VOYVODA VOÇAN idi. Bu çetebaşı tam 7 imza, yani 7 isim taşırdı. 1-Timoryani 2-Pop martin 3-Voyvoda Volçan 4-Kapı...
Derviş, Evliya, Şehit, Hoca, Ermiş Mezarları ya da Tekke olarak adlandırılan yerler ve Volçan’ın namazlık taşı, mihrap işaretleri. Birçok yörede küllü dede, afin dede, uzunali’nin mezarı veya daha başka isimlerle namlandırılan dağ başlarındaki mezar yerleri..ve Müslüman mezarlığında her tarafı figüre edilmiş süslenmiş ve hatta üzerinde istavroz bulunan Osmanlıca da anlamsız...
dedektör burada