DefinecilikDefine İşaretleriKayada oymaAntik paralarMaden yataklarıDedektör
Güncel Konular
Öylesine sitelerde gezer iken bu insan eli ile harika planlı bir şekilde yapılan kaya işçiliği çok dikkatimi çekti. Bu resimleri buraya koymamdaki ve bu konuyu açmamdaki gaye olurda bir gün karşımıza çıkabilecek yada daha önce böyle yerler görüp de işin içinden çıkamayanlara faydası olabilir diye düşündüğümdendir. Şimdi ikinci resimdeki iki...
Müjde; definecilerden beslenenler arasına gazetecilerde girdi. Bazı gazete muhabirleri defineciler yakalandı başlıkları altında durmadan asparagas haber üretmeye başladı. Yani yazım okunsun diye defineciler 100 metre kazdı gibi başlıklar atması gazetecilik değilki. Bir defa 100 metre kazılması imkansızdır bu ülkenin neresini kazarsan kaz 30 metreden sonra su çıkar. 100 metre nasıl...
Define dediğimiz zaman her şeyin define işaretleri, dedektör ve tılsımdan ibaret olduğunu sanıyoruz. Aslında öyle değildir.  Toprağı bilmezsek define bulamayız. Aslına bakılırsa sadece toprağı takip ederek define bulunabilir. Yapanlarda var. Hiç bişey bilmiyoruz ve sadece toprak yapısını inceleyerek define nasıl bulunur onları anlatacağım. İlk örneğimiz mezar toprağı olsun Mezar olan...
Anadolu coğrafyasında yaşamış medeniyetler çoğu kez normal gömme (inhumasyon), bazende yakarak gömme (kremasyon) türünde mezarlar vardır. Anadoludaki mezar tipleri 7 ana gruba ayrılmaktadır Basit Toprak Mezar Kaya Oyuğu ve Kaya Aralığı Mezarları Sandık Mezar (lahit) Küp Mezarlar Oda Mezar Yığma mezar Sahte Mezarlar 1; Basit Toprak Mezar Anadolunun höyüklerde en...
Kiliselerdeki olma ihtimali en yüksek mahzenlerden biri kilise eşyalarının koyulduğu mahzenlerdir. Bununla beraber şarap mahzeni ve papaz mahzeni bulmak mümkündür. Bazı kiliselerde ise papaz mahzeni güney tarafta olur, kilise çevresinde üzüm bağı varsa bu kilisede birde şarap mahzeni olabilir. çoğu roma kiliselerinde şarap mahzeni bulmak mümkündür. Hatta bazı kiliselerde papazlar...
40 saat menzili içinde olan bölgede ANDA Dağı, Sakarya ve Yeşil dağda denir. Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Korsan çetebaşı TİMORYANİ-POP MARTİN-VOYVODA VOÇAN idi. Bu çetebaşı tam 7 imza, yani 7 isim taşırdı. 1-Timoryani 2-Pop martin 3-Voyvoda Volçan 4-Kapı...
Eşkıya Belgeleri TÜMÜNÜ GÖSTER
Sarıgöl; Bu gölün doğu kısmı yarıktır, bu yarık kanalda kırk adet kaldırım halinde taşlar dizilidir. Bu taşlara çeşitli işaretler yapılmıştır, onuncu taşta oyuk işareti yapılmıştır. Sonra bu taşın altına bin beş yüz okka gizledik, bu gölün yakınındaki bir yığmanın altına da, bir kazan paramızı gizledik. Bu göl o zaman sazlı...
Eşkiya Gömü ve Tuzak Mantığı; Eşkiyaların bir kısmı ganimetleri paylaşırken bir kısmı liderde toplanırdı, liderde toplanan hazineler sistematik şifreler kullanılarak derince gömerdi. Küçük guruplar ise, soygundan sonra ganimetleri paylaşı, paylaşılan ganimetler çok yüklü olmayıp her eşkiya kafasına göre yer seçip gömerdi. Küçük guruplara ait gömülerin kayalara yapılmış oyma kabartma işaretleri...
Kemikli mağaranın içindeki kemik ve kül yığınları vardır. Yığınların altında demir ızgaralar vardır. İzgaralardan ikinci kata inilir. İkinci katın duvarları, hayvan kemikleri ile sıvalıdır. Birinci katın sağ duvarının üstünde doksan okka kantar resmi vardır. Kantarın otuz santim horasanı delindiğinde on sekiz bin okka çubuk altın vardır. Burasını ararken çok dikkatli...
Yatan Öküzler ve Kepenekli Çoban, Volçan Belgesi, kepenekli çobanın belgesi alt resimde görebilirsiniz. yazılı kaynak ile resimdeki belge biraz farklı olabilir. 2 farklı kaynaktır. Yatan Öküzler ve Kepenekli Çoban Sarı meşelik içinde tam ortasında kıç kıça yatar vaziyette 2 öküz araları 3 adım öküzün biri beyaz diğeri kara taştan yapılmıştır....
Volçan martin voyvoda efsanesi başları ve beraberindeki arkadaşları; Bıyıklı paşa ve katır, ve katırancı Azat eden ve Lefter ve Manol Hasköylü Emin Ağa, Arnavut Recep Süngütlü Davut Deveci, Konaklı Şerif Pehlivan, Çardak Belli Kara İsmail, Köse Horozlulu Halit, Çöğürdüklü Çövçör Ali, ve Molla İsmail, Üçbeyli köyünden Govaz Sarı Mehmet, Demireli...
Vezir tepenin tam zirvesinde 12 adım uzunluğunda bir mezar olup bu mezarın ahali taş kaldırım döşelidir. Vezir tepenin eteğinde 2 dönüm araziyi kaplayan bir göl vardır. Gölün 2 adı olup biri sazlı göl diğeri katır boğan gölüdür. Gölün ortasında siyah bir taşın üzerinde karşılıklı şekilde 2 güvercin resmi vardır. Bu...
dedektör burada