Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Eşkiya Belgelerinde Adı Geçen Önemli Kaleler

Eşkiya belgelerinde adı geçen kudret Kale ve ceneviz kale birbirine çok yakın olduğu için her ikiside birbirinden sıkça bahseder.

Kudret Kale

Kudret Kaya Nın Coğrafyası; Dersadetin güneyinde tam yedi saatle yelkenli ile ulaşan Aksu Boğazı, Dikenli Boğaz, Yeni köy ormanları Kayacık Köyüne ve boğazına çok yakın, dört köyün ortasındadır.

Kudret Kale çevresindeki köyler şunlardır.

1- KARA HASAN KÖYÜ
2- TAHTALI KÖYÜ
3- ÇUKUR CAMBAZ KÖYÜ
4- KAYACIK KÖYÜ

Kudret kaya 14 metre yüksekliğinde önü ovaya açılan bir yer altı kalesidir. Kudret kayanın batı üstünde tarafımızdan yapma 4 basamak merdiven vardır. Alttaki merdivenin altında bir teneke altın vardır. Kudret kalenin coğrafi yeri şöyledir.:

DERSAADETin güneyinde o zamanlar dersaadet ten tam 7 saatte yelkenliler ile ulaşılan Aksu, Ak çay boğazı; dikenli boğaz Yeni köy ormanlarınca Kayacık köyü ve boğazına çok yakın, 4 köyün ortasında 1-Kara Hasan köyü (Çan), 2-Tahtalı (Seyran) köyü, 3- Çukur cambaz (Çalı) köyü 4- KAYACIK KÖYÜ ve (Boğazı). Kayacık köyünün her iki tarafı sarımtırak ve kabamsıdır. Toprağı deve tüyü rengindedir. Ve deniz kenarında Yeni köy ormanlarında kuru bir derede sarp bir yerdedir.

Kudret kalenin doğusunda: Sarı kaya, Pamukçu yokuşu, Kirazlı yayla, kel tepe, kara tepe, vezir tepe, kuru dere, tarihi bent, kuru duvar, top koru, büyük yığma, sihirli kuyu bunlar tamamen doğudadır.

Kudret kalenin güneyinde: Emin ağa değirmeni, sulu dere, ayran pınarı, hora tepe, 7 baskılı kaya, kapı kaya, sarı göl, iki öküzler, sarı meşelik, harami dere, şeytan dere, büyük şarlak, topal ayılar.

Güney batısında: dere çatağı, büyük ayı, şarlak, 3 çakıl yığını, isli mağara, dağarcıklı değirmeni, ceneviz kalesi, çimenika kalesi, suyu ayakta içilen taş oluklu çeşme, top koru, 7 mezarlar.

Batısında: Kiremitli mandıra, kömür kuyusu, kız çeşmesi, iki yol ağzında bir çeşme, iki yol ağzında bir mezar.

Kuzey batısında: Kurt kaya-kale, 21 kulaç derinliğinde dört köşe kuyu, dibek taşı, kılıç insan kafası, Kudret kaleye sadece batıdan doğuya girilir kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40’ar adet beşibirlik ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır.

Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşi bir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır. Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe Reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.

Kudret kayanın güneyinden üzerine çıkılırken bir sahanlık su toplama yeri vardır burası mahzen kapağıdır. Kudret kayanın doğu kısmında kayada çıkıntıda birbirine bağlı 7- adet put kuş resimleri ve 3- adet mağara delikleri vardır. Bu deliklerin ikisine merdiven dayanabilir. Kayanın güney kısmında bir çerçevede üç adet oynayan kızlar resmedilmiştir. Bu çerçeveden ana mahzenlere inen bir yol vardır, fakat çok zahmetli ve tehlikelidir.

eşkiya belgeleri kudret kale

Üstteki resim kudret kalenin coğrafyasını açık şekilde göstermektedir.

Ceneviz Kale

Alaslı ak koca ceneviz kalesi muhiti kalenin çevresinde 27 basamak merdivenli kaya kayaya 55 adım sağına gelen bir yerde dikili bir taş taşta 3 adet delik orta delik mahzendir. I.. adım önü kapalı kuyudur 11 basamakla tünele ineriz içeriye yürürüz içeride tek bir odabuluuruz sergenler 6 sıra dolu durve ortada yığın halinde buyuk bir zenginlik vardır İLELEBET PAYIDAR KALACAKTIR.

Ceneviz Kale nin Coğrafyası

Manukyan belgesindeki Ceneviz kale yer olarak kudret kale kadar ilgi çekici olmasada belge üzerinde önemli rol oynar.

Ceneviz kale kale kudret kaleye çok fazla uzak değil yön olarak kudret kalenin güney batısına düşer, bunu resimde örnek olarak gösterdim. kudret kaleden sonra güney batıya doğru izleyeceğiniz adımlar şunlar,, öncelik 3 dere çatağı, büyük ayı ve şarlak çakıl yığını, devamında isli mağara, dağarcık değirmeni ve ceneviz kalesine gelirsiniz.

Bu kalenin üzerinde yedi adet mezar vardır. bu kaleye güney batıdan girilir. Yolun sağında 2 adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşların altında bir ayak izi vardır. Bu kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu kaleye gelen yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak suyu ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altından kaybolur. Bu batan su Kudret Kalesine giden gizli sudur.

Kudret kalenin güney batısında 35 dakika mesafede Ceneviz kale mevcuttur. Bu kalenin üzerinde yedi adet mezar vardır. bu kaleye güney batıdan girilir.

Yolun sağında 2 adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşların altında bir ayak izi vardır. bu kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu kaleye gelen yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak suyu ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altından kaybolur. Bu batan su Kudret Kalesine giden gizli sudur. Kudret kalenin üzerinde yedi adet değirmen taşı üst üstedir. Kudret kalenin kuzeyinden bakıldığı zaman tabiat görünümlü 3 adet set vardır. kudret kalenin eteklerinde , saçakları altında 40 hayvan bağlanacak ve ahırlık mevcuttur. Tabanı taş döşelidir. Bu ahırda halka ve yemlikler vardır.

Mağaranın sol tarafında çobanın odası vardır. Duvarda ateş yanan bir delik vardır. bu mağaranın kapısı önünde yedi adet dikili taş vardır. kazana benzeyen kavis çizer. Yoldan sola giden yolu takip edersek buradan kapı kayaya varırız. Kapı kayada güğümden su döken kız kabartmaları yaptık. Kapı kaya geçidine yedi kişi yan yana dursun bu geçit kapanır. Kapı kayanın sağ tarafında kiremit ocağı vardır. Bu ocakta 2000 okka gümüş para geçerlidir. Kapı kayanın solundan dere geçer.

Not: Bu kalenin (ceneviz kale) içinde duvarda MANDA gibi siyah taş var.

Bu kaleyi bulduğunuzda neyin nerede olduğunu elinizdeki belge daha ayrıntılı şekilde anlatacaktır.

Ceneviz kale manda taş

Ceneviz kalenin içinde duvarda MANDA gibi siyah taş var. Bu taşı görürüz. At üstünde süvari 7 KEÇİLER DERESİ AYRANPINARI bir el resmi var. Hem avuç sırtı sağ elidir. Kapıya çıkarsak az ilerde yol ikiye ayrılır. Sağa giden sanki kazana benzeyen bir kavis çizerek KUDRET KALE sinin dibine gider. Bu KUDRET KALE üzerine yapılmış 4 basamak merdiven vardır. Kale eteklerinde bir sıra ahır olup, içinde 40 baş hayvan bağlanacak yerleri vardır. Yemliklerin sağ başında at üzerinde bir süvari var. Bu süvarinin sol eli makbuldür. Sağ eli işaretleri gösterir. Sol eli ise parayı gösterir. Gösterdiği yerde bir put + var. Bu put taş kapaktır. Altı mahzendir.

KUDRET KALE yi takip ederek KAPI KAYA ya varılır.

Kapı kayada bir güğümden su döken bir kız resmi var. Kayada kabartmadır. Daha ileride 7 KESKİLER DERE sine ineceğiz. İndiğimizde buralara bir yol sapıtılmaması için bu yol boyunca 40 tane taş kılavuz taşı vardır. Dikkat bazılarında istavroz + yaptık. Nihayet bu yolun ikiye ayrıldığı bir yer vardır. AYRAN PINARI na gider. Bu pınarda 3 ayaklı karaca resmi vardır. Karaca resmi ön sol ayağının altında, bir kazan parası var. ŞAHİN KAYA sı burası AYRAN PINARI dır. Pınar ile şahin kaya arası 40 dakikadır.

Şahin Kaya

ŞAHİN KAYASI nın işaretleri 14 çerçevedir. 7 si 11 cm dir. Çerçevenin derinliği 7 sinin 21 santim derinliktedir. İşaretleri budur. Ayran pınarının güneyinde kalır. Ayran pınarının olduğu köy eski ismi LAZARA köyü yeni ismi TAZALI köyüdür. Bu ayran pınarının suyu içilmez.ç şahin kayasının doğu güneyinde tamamıyla yapay kale var. İsmi de ŞAHİNLER KALESİ dir. Biz bu kalenin ismini bundan verdik. Bu şahin kalesinde yazılar vardır. Bu kalenin altı bütün mağaralıktır. Koyun makası mağaranın ağzındadır.

Ceneviz kale başka bir kaynak

Başka bir kaynağa göre ceneviz kale ile kudret kale arasında 35 dakikalık mesafe vardır. Ceneviz kalenin üzerinde 7 adet mezarda 7 heybe altın vardır. Bu kaleye güneybatıdan girilir. Yolun sağında iki adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşların altında dört köşe taşın üzerinde bir çıplak ayak izi vardır, bu taşın altında 7 kulplu kazan yerleştirilmiştir.

Ceneviz kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde bir taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu kaleye giden yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak su ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altında kaybolur. Bu tekne altında külçe altınlar vardır. Bu batan su kudret kaleye giden gizli sudur.

Kudret kalenin üzerinde 7 adet değirmi taş üst üstedir. Kudret kalenin kuzeyinden bakıldığı zaman tabiat görünümlü 3 adet set vardır, bu setlerin üzerinde dikili gibi görünen taşın dibinden bir putun içinde volçanın kendisine ait tek bir parası vardır, çok değerlidir.

Kudret kalenin eteklerinde saçakları altında 40 hayvan bağlanabilecek ahırlar mevcuttur. Tabanı taş döşelidir. Orta yerinde putlu bir taş vardır. Bu put 20-20 bu taşın altında karbon zehirli bir mahzen 165 kişinin taşıdığı altın vardır. Bu ahırda 40 adet halka ve yemlikler vardır. Kapıdan girince sağdan birinci yemliğin altında 1-bir teneke altın vardır. Bu ahırın sol tarafında çobanın odası vardır. Duvarda ateş yanan bir delik vardır, buradan kapalı oda açılır. Çok değerlidir. Bu mağaranın kapısı önünde 7 adet dikili taş bu taşların tam ortasında 1 arşın derinlikte 1 fıçı beşibiryerde gömülmüştür.

eşkiya belgeleri ceneviz kale

Üstteki resim ceneviz kale

Çimenika Kalesi

Yolun devamını izliyerek MAĞARA’dan çıkarız patika yoldan izlerseniz yol ikiye ayrılır bir yol bağdat yoluna gider diğeri aynı şekilde ters dönüp dolaşıp halkalı kayama ulaşır biz bağdat yolunu takip ettik kıble cihetinde ilerliye ilerliye akşam gün batarken vezir köprüsünden geçtik vezir hanlarına konakladık bol tavuk eti ile şarap içtik ve yedik eğlendik sabahleyin çimenika kalesine vardık bu kalede agzına kadar dolu kör bir kuyu ile ortada bir sandık dolusu altınımız bulunan 7 adet yar yaptık tam o sırada bizi izlemeye kalkan hancıyıda öldürerek kuyuya attık kuyunun üstü taşlarla örtülü olup zahmeti gerektirir ağzı dört köşe olup 21 kulaç derinliğindedir.

Kurt kalesi çimenika kalesinden gelen yol

Kurt kalesi çimenika kalesinden gelen yol ikiye ayrılırken sağa gidenin dibinde kurulmuştur ulu bir kaledir, terk edilmiştir kalede 8 teneke altın paramız olup tarafımızdan yapılmış ve dört basamaklı merdivenin altına yerleştirilmiştir kalenin eteğinde sıra sıra kayalar vardır kırk kırk beş kadar hayvan bağlanacak yerler önlerinde… Yemlikler bu kaladedir tabanı taş döşemedir. Çimenika kalesinden gelen yolun sol cenabını izleyerek diğer adamlarım kapı kaya adını verdiğimiz mevkie kadar gitmişlerdi kapı kayanın sol tarafında görürseniz kabartma olarak yapılmış Bizans resmi görürsünüz bu güğümden su döken kızın resmidir.

Çimenika Kalesi içinde bir havuz, birde kapalı kuyu vardır. Bizans’tan kalama bu kuyuda hazine vardır. Sandık Kaya Üç Kayalara yakındır. Dere sonunda ve Papaz köyü deresinde üç gözlü köprü, köprüde bir put, üç köşeli taş, bunun yakınında meşe ağacı meşe ağacının yakınlarında mezar taşına benzeyen bir taş ve altında 1646 tane karışık para vardır. Yine bu civarda köyün doğusunda, ana kayaya yapılmış olan bir değirmen. Yedi basamakla oluk başına çıkılır.

Bu değirmenin batısında bir leğen, bir ibrik, bir tilki, bir yılan, bir ördek , üç balık resimleri olacak. Bu resimlerin bazıları oyma bazıları kabartmadır. Değirmenin alt tarafında kapalı mağara var. Mağaranın ağzında çöreklenmiş bir yılan. Üstünde doksan dokuz okkada duran bir kantar. Burada 99 okka altın vardır. Yine bu civarda avcı köpeği, avcı ve karaca resimleri olacak. Avcı diz çökmüş bir Yunan askerine benzer çarıklarının üzeri püsküllüdür. Yine unun yan tarafında gelen üstü kapalı üç gözlü Kara Hasan köprüsü. Bu köprü Kara Hasan köprüsüdür.

Güzergah:

Yolları takip edince Şahin kaya, Kartal kaya muhit’ne inebiliriz. Buradan kudret kaleye çıkarız. KUDRET KALE CENEVİZ KALESİ nin tam doğusundadır. Şahin kaya ve kartal kaya Ceneviz kalesinin tam kıble tarafındadır. Araları 40 dakikadır. Lazara yeni ismi Tazala köyünden başlar.

çimenika kalesi

Üst resim çimenika kalesi

Arnavut Recepin Kalesi Rumi sene 1204

Yani kantarın tutacak sapı üç çeşit has’ki var sakın aldanmayalım ve işte bu tutacak sap ilen çengel ve bundan 40 adım önünde bir taşa nöbetçi çakıl yığmasının içinde mermer taşının malını yaptık ve bu taşın altında. Ayrıca üzerindedir. Bu mermer taşın altında 500 okka has’ki var. Nöbetçi mahzenin has’ki kantar ile çakıl yığmanın içinde bir + oklu istavroz var arası 40 adımdır.

Dikkat mermerin okun ucu has’kiye bakar üç adım üzerinde bir istavroz bu taşın önünde parası ve bu NÖBETÇİ yeri bizlere EMİN (Ermin) ağanın mezarının altında kuzey tarafında dere, derenin dedik bu mezarın içinde xxxxxxxx var. Yapı yerinin yamacında burada makalesi yok. Bu kalede değirmenden kazıldı, maden kuyusudur. İçinde tavanında değirmeni ispat edici bir 200 okka’dır. Maden kuyusunun taşı var. Bu taşta şu yazılar yazılı yakın semtinde 2 taş var. 7 şer rakam rakam zatı Ermeni mezarıdır. Bu işte tam yazılı bu 7 rakamın 049J gah vardır. Dikkat 700 şer yüz okka parası var. Yani Ermenilerin bütün varlığı buradadır.

Buradan bunlar atıldıktan sonra ve Arnavut RECEP’ in kalesine mağarasına geliriz. Ermeni değirmeninin tavanında asılıdır. Çeşitli paranın yani ermin şudur ki yani içindedir. Cesedi altındadır, parası. Değirmene ineriz arası 100 burası 7 KESKİLER DERE’ sidir. Aslında sıl adı ve bu değirmende 12 ton parası budur. 7 şer kazan para burasını buluruz. Bu değirmenin üzerinde baş değirmendir. Bu görünüşü değirmen şeklidir.

Yorumlar

  1. Storm dedi ki:

    Kalelerden biri bulundu zannımca . Civciv işaretleri falan buldum. Şuan bulan şahıs Ankara’nın en ünlü zenginlerinden biri. Beypazarı Adören kalesinde baya malzeme ve Volcanın hikayelerinde anlatılanla birebir ölçüşüyor. Mevzu şu bölgeler tek tek bulundu aslında ama farklı Kişiler tarafından çok az bölge kaldı onlarda zaten bulunması en imkansız olanlar.

  2. Storm dedi ki:

    Ki şöyle bi genel hatamızda var. O zamanın doğal fiziki ve coğrafi şartlarına göre şuanı karşılaştırıyoruz. O zamandan bu zamana çok büyük savaşlar oldu. 1. Dünya savaşı Kurtuluş savaşı sonra betonsal kentselleşme. Deprem heyelan sel hiç saymıyorum bile . Hani işaretlerin çoğu insan unsuru tarafından yok edildi ya da coğrafi sebeblerden ötürü yok oldu. Bu yüzden kimisi bilmeyerek büyük hazine buldu. Kimisi toprak altında kayboldu. Hani o yüzden imkansızı oynuyorsunuz şuan

  3. Anonim dedi ki:

    Mantar kayayıı bulan foto çekip beni bulsun bu anlatılanların çoğu uydurma cenevizve kudret kaleleri doğru bu bölgede olacak