Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Güneş, Hilal ve Ay Define İşaretleri Anlamları

Güneşin batı tarafında kör bir pınar olmalı, bu pınarın önü düz ova arkası boz tepedir, kör pınarın sağında beyaz

Güneş: Güneşin batı tarafında kör bir pınar olmalı, bu pınarın önü düz ova arkası boz tepedir, kör pınarın sağında beyaz mermer taş vardır, altında bir miktar para olup esas para pınarın güney yamacındaki çatal taşın altındadır.

DiğerAnlamı: Güneş işareti ne zaman güneşle yüz yüze gelirse yön orasıdır, gittiğiniz yerde ana kayanın gölge yapan yerini bulacaksınız yer orasıdır.

Güneş Define İşareti

Sembol olarak Hitit medeniyetine ait, Mitolojik semboldür, tapınak ya da kral veya kral ailesine ait mezarı yansıtır. Diğer medeniyetlerde yine mitolojik olarak kullanılmıştır.

Yarım güneş figürü varsa güneşin ilk doğduğunda görüneceği alana odaklan. Bu işaret bazen hilal ay şeklindede yorumlanabilir.

Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklanmalı. Kapalı bir yer ya da kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda (yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak.

Güneş şekli çizilirken ışınlar çok aralıklı çizilmişse gölge olan, güneş görmeyen yerde araştırma yapılmalıdır.

Güneş sonsuzluğu simgeler, tek tanrılığın sembolüdür. Mısır da Ra. Güç, işlerlik, faal olma ve gündüz anlamındadır. Altın gömüsüne işarettir. Gömü ifade ediyorsa doğuya bakması beklenir. Kayalardaki göz ile güneşi karıştırmamak lazım. Yarım güneş Taç sembolüdür. Ayrıca kraliçeye işarettir. Bu sembolün sırt tarafında yani batı yönünde bir mağara girişi aranmalıdır. Tencere büyüklüğünde bir taşın tıkaç olarak kullanılması muhtemeldir. Bu taşın bulunması girişin bulunması demektir.

Başka bir görüş: Günün saati ile ilgilidir günün hangi saatinde ne tarafa gideceğini anlatır bu genelde işaret üzerinde belirtilmiştir sağlam gömüsü vardır.

Güneş Define İşareti

Güneş Define İşareti Devamı

Güneş işareti gömü işaretidir, günün hangi saatinde güneşe doğru gideceğini anlatır, örnek olarak saat 4 te güneşe doğru git meblağ oradadır der, bunu anlamak için güneşin üzerindeki ince kanalları dikkate almalıyız, güneşin paraları genelde saat 10 ve 4 güneş istikametinde olur.

Diğer tecrübe: Güneş işareti neredeyse orada güneşin ilk vurduğu yeri bulacaksın para oradadır. yakında mağara varsa mağaraya gir içeride ışık vuran yer olması lazım bu her zaman vurmaz yılın belirli günlerinde vurur o zamanı denk getirirsen parayı alırsın.

Diğer tecrübe: güneş içerisinde yüz varsa bu güneş son işarettir parası güneşe yakın olur, güneş kenarlarında ışın görünümü verilmiş çizgiler varsa dikkat edin bu çizgilerin hepsi aynı uzunlukta değil çizgiler arasındaki mesafede aynı değildir işte bunlar gizli şifrelerle doludur çıplak gözle inceleyip çözümlenmesi gereklidir.

Diğer görüş: Sembol olarak Hitit medeniyetine ait, Mitolojik semboldür, tapınak ya da kral veya kral ailesine ait mezarı yansıtır. Diğer medeniyetlerde yine mitolojik olarak kullanılmıştır.

Yarım güneş figürü varsa güneşin ilk doğduğunda görüneceği alana odaklan.

Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklanmalı. Kapalı bir yer ya da kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda (yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak.

Güneş şekli çizilirken ışınlar çok aralıklı çizilmişse yani ara ara ışın çizilmiş ise gölge olan, güneş görmeyen yerde araştırma yapılmalıdır.

güneş sonsuzluğu simgeler, tek tanrılığın sembolüdür. Mısır da Ra. Güç, işlerlik, faal olma ve gündüz anlamındadır. Altın gömüsüne işarettir. Gömü ifade ediyorsa doğuya bakması beklenir. Kayalardaki göz ile güneşi karıştırmamak lazım. Yarım güneş Taç sembolüdür. Ayrıca kraliçeye işarettir. Bu sembolün sırt tarafında yani batı yönünde bir mağara girişi aranmalıdır. Tencere büyüklüğünde bir taşın tıkaç olarak kullanılması muhtemeldir. Bu taşın bulunması girişin bulunması demektir.

Başka bir görüş: Günün saati ile ilgilidir günün hangi saatinde ne tarafa gideceğini anlatır bu genelde işaret üzerinde belirtilmiştir sağlam gömüsü vardır..

Hilal Ay Define Anlamları

Her halinin anlamı başkadır, dünyevi hayatı sembolizme eder,  güneşten daha eski dönemlerde kullanılmış bir tür takvimdir, ayın büyümesine ve küçülmesine göre hem zaman hemde yön belirlenebilir, ay tanrıçası selenenin sembolüdür,  öküz ve boğa boynuzları birer hilal işaretidir, yıldız, yılan, öküz ve haç gibi bir çok işaretle birlikte resmedilebilir.  Bazı aylar ise tapınmayla alakalıdır,  aya tapan ve ayın hilal yaptığı gün ölen kişilerin mezarlarına hilal yapılmaktadır, bu hilalin uzun tarafına giderseniz mezar yatağını bulabilirsiniz.

Hilal ve Yılan:  

Bu işaret aynı zaman diliminde yaşayıp ölmüş yüksek mertebeye sahip karı koca mezarıdır, mezar genelde ana kaya içine oyulmuş büyük bir odadan ibarettir, girişi yine kaya kapı şeklindedir, mezarlar işaretlerin hemen yayında olup hilal zamanı yılanda mezarları korumayı (tılsımı) temsil eder.

Hilal Yıldız:

Hilal yıldızla birlikte ise yön bulmak için ayın hilal yaptığı geceyi beklemeniz gereklidir,  hilal takvim gibidir, ayın hilal yaptığı gecelerde işaret ve ay birbiriyle ilişkilendirilip yön bulunuz bu oldukça zor bir hesaplamadır uzmanından destek almadan bu işlemi gerçekleştirmeniz kolay değildir.

Sade Hilal:

Buda yön veren işarettir  yalnız gibi dursada aslında yardımcı işareti  gökteki ayın kendisidir,  gökteki ayın hilal yaptığı zaman kayadaki işaretle karşılaştırılmalıdır, gökteki ters kayadaki düz olabilir, yönü yerdeki yada gökteki verebilir, bu yön  en çok suya bakar şekilde tasarlanır, yakında  dere yada pınar varsa buraya in-melisiniz,  burada bir sunak taşı vardır bu taş size son noktayı verir. sunak üzerinde büyük bir oyma olabilir bu sunu çanağı dır sunuların yapıldığı yerdir buradan mezar çok rahat görünür çok uzak değildir.

Öküz (Boğa) Boynuzları:

Öküz ve boğa kral mezar işaretidir, bunların boynuzları aslında birer hilaldir, Bu hilaller kralın hangi çağda krallık yaptığını anlatabilir, yada günün hangi saatinde doğduğu yada öldüğüyle alakalıdır, mutlak suretle zamanın belli bir dilimiyle ilişkilendirilmiştir, bunu ancak işaretler üzerinde çıplak gözle araştırma yaparak anlaşılabilir.

Mezarı ise tümülüs şeklinde belirigin bir yığma altındadır,  öküz bu yığmaya bakar vaziyettedir, öküzün bir gözü kör ise kör olan gözünün baktığı yer önemlidir, dikkat edin burada birde dere vardır dereden aşağı indiğinizde çok güzel işaretler bulursunuz buralarda bolca define vardır.

Güneş ile Ay:  Bu eşkiyaların sıkça kullandığı işarettir, meblağlar dere içinde olup en az 7 yerde parası vardır,  bir kısmı mermer taşlar içinde bir kısmı mağaradır,  bu derede değirmen varsa değirmen taşı ve dibek aranmalıdır bunların altında bir miktar para bulunabilir.

Yıldız Define İşareti Anlamı

Definecilikte yıldız işareti hem tılsım hemde tuzak olarak her 2 amacıda temsil eden ender işaretlerdendir,  diğer işaretler gibi bir ayağı farklıdır o tarafa git gibi çözüm yolları bulunmamaktadır,  işaretin tamamı şifre olup bazen tuzak olsada en çok tılsımlarda kullanılmıştır, biz buna  dini sembolle deriz.  din adamları olsun büyücüler olsun cadılar aklınıza ne gelirse önemli  saklantılarda hem yıldız sembolü kullanmaktadır.

1- 4 uçlu yıldız tehlike habercisi ve 6 uçlu yıldız ise büyük bir tuzağın habercisi, ayrıca gezegenlerin yönünde belirlemek için yapılmış da olabilir. En uzun uç tarafını takip ederiz.

2- yıldız en eski ruhani sembollerden biridir, 5 – 6 – 7 ve 8 köşeli olanları vardır hepsinin anlamı farklı olur bunların en güçlüsü 8 köşeli olanıdır, mesela 5 köşeli olanlar toprağı, ateşi, havayı ve suyu simgelerken 8 köşeler güzellik, güven, hakimiyet ve güç, anlamına gelir, kuvvet kudretin sembolüdür. tanrıyı ve koruyucu meleği simgeler.

3- Sirius’un antik Yunan’da batıdan doğuşu inisiyasyonlarda küçük misterlerin sonu anlamına gelirdi.Geleneklerde Sirius Sistemi ile ilişkilendirilen biçimsel semboller üç uçlu yaba, yay ve ok, hayvansal semboller kurt ya da köpek ve yunus, sayısal semboller ise 3, 22, 23, 44, 49 ve 50’dir. Bu ad antik Yunan’da Σείριος (Seirios, “parlaklık, ateş” ya da “aşırı sıcak gün” idi.

Kutsal sembol yıldız

Kutsal metinlerde Sirius çift yıldızlarda iki yıldızın birbirleri çevresinde dönüşü gösterilmektedir. Fakat her iki yıldız aynı zamanda belli bir yöne doğru hareket halinde de olduklarından Sirius yörüngesi, kağıt üzerinde çizildiğinde, hemen hemen tüm adlarındaki iki ortak harf olan “s” ve “i”yi andırırcasına, bir eksen üzerinde dolanan “S”lere benzer. Sirius–A ve Sirius–B böylece, biri küçük, biri büyük basık halkaların sırayla birbirini izlemesinden oluşan bir zinciri andırırcasına çift yaylar çizerler. Dolanma süresi kimi astronomlarca 49,9 yıl olarak hesaplanmıştır. [69] Sirius (Arapça adıyla Şi’ra-yı Yemani ya da kısaca Şi’ra)

Güneş hariç tutulursa, Kuran’da adı geçen tek yıldız olup, kendisinden Necm (-Arapça’daki anlamı yıldızdır-) suresinde söz edilir.İlginç bir rastlantı, söz konusu yıldızdan surenin 49’uncu ayetinde söz edilmesi ve aynı surenin 9’uncu ayetinde iki yıldızın yörüngelerini ima edercesine “iki yay” ifadesinin geçmesidir. Her iki ayetin sayıları yani 49 ve 9 yan yana getirildiğinde ise söz konusu yıldızların kimi astronomlarca ileri sürülmüş dolanım süreleri olan 49,9 (yıl) sayısının oluştuğu görülmektedir.

Fakat dolanım sürelerinin 49.9 yıl olmadığını, daha az ya da daha çok olduğunu ileri süren astronomlar da vardır. Sirius yıldızından Zend Avesta’da da söz edilir. Birçok kutsal metinde sözü edilen tek yıldız olan Sirius, yeryüzündeki birçok uygarlık için de en kutsal yıldız olmuştur.evet bunun bilgisi bu..yanında hep yığma mezarlar olur…saygılar

Diğer Anlam: yıldız işareti anlamları çok farklı olur. hangi döneme ait olduğu önemlidir. 5 köşeli 7 köşeli yıldızlar vardır bazen 5 köşeler 7 köşeli anlamınada gelebilir. 5 + güneş 6 yapar, + ay 7 yapar. bu durumda 5 köşeli yıldızı 7 köşeli yıldız olarak yorumlayabiliriz. dediğim gibi öncelik yıldızın hangi döneme ve hangi medeniyete ait olduğudur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.