Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Türkiye Jeoloji Haritası, Türkiye’de Madencilik

Türkiye, altın, kalay, kromit, bor, demir cevheri ve kömür dahil olmak üzere bir dizi metal ve mineral alanında oldukça zengindir. Türkiye keşif için çok iyi fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, Anadolu’da M.Ö. 7000’den kalma madencilik geçmişine sahiptir. Kayıtlar altının M.Ö. 1200’den önce, Türkiyede Truva kenti için Astrya’da maden olduğu söyleniyor.. Türkiye ayrıca, dokunduğu her şeyi altın haline getirme gücü verilen Frigya Kralı Midas ile de ünlüdür. İç Anadolu’da Gordion şehrinde yaşadı. Öyleyse, Türkiye’nin uzun ve renkli bir madencilik tarihi var.

Türkiye Jeoloji

Sübvansiyona bağlı tür yatakları porfir bakır ve epitermal altın / gümüş tipi yataklardır. Kıtalararası riftleşme (Geç Triyas döneminden başlayarak), volkanojenik masif sülfitlere (VMS), skarnlara ve karbonatlı çinko / kurşun tipi tortulara neden olur. Jüriye – Kretase Okyanusu içi rifting ve tıkanıklığı Türkiye’ye podiform kromit ve Kıbrıs tarzı bakır rezervleri vermiştir.

Türkiye’de tespit edilen bazı önemli baz ve değerli metal yatakları şunlardır: Çayeli – Kuroko VMS 25Mt% 4.7 Cu,% 7.3 Zn; Murgul – VMS stok 80Mt% 1.1 Cu, 25 g / t Au; Gümüşhane – porfir bakır 80 Mt% 0.5 Cu; Ovacık – porfirik stok işi 3 Mt 10 g / t Au, 9 g / t Ag; Kışlıdağ – Epittal 6 milyon ons Au.

Türkiye’de Madencilik

Türkiye, eski uygarlıklara dayanan madencilik mirasına sahiptir. Büyük Jeolojik Araştırmalar, 1935 yılında Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından kurulmuştur ve önemli kaynaklar sağlamaktadır. Son on yıla kadar, Türkiye’nin modern madencilik altyapısı öncelikle küresel olarak baskın boraks madenlerinin yanı sıra kromit ve kömür madenleri tarafından geliştirilmiştir.

Bununla birlikte, son 10 yılda, ülkenin kıymetli ve baz metallerden oluşan önemli tortulara ev sahipliği yaptığı görülmüştür. Türkiye’de altın madeni işleten halihazırda faaliyet gösteren büyük şirketler arasında Teck Kaynakları (TSX: TCK.B), Eldorado Gold Corp (TSX: ELD), Inmet Mining Corporation (TSX: IMN) ve Koza Gold Corporation (IBSE: KOZA) bulunuyor.

Ek olarak, Ülkede yaklaşık yirmi beş keşif şirketi faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin yakın zamanda revize edilmiş olan maden yönetmeliği, Türkiye’deki keşif için ek bir teşvik sağlar.

Türkiye’deki madencilik endüstrisinin doğası ve önemi nedir?

Son yıllarda Türkiye’de madencilik faaliyetlerinde ciddi artış oldu. Yerli yatırımcılar ve yabancı yatırımcılar aktif durumda. Ülkede yaklaşık 60 farklı maden türü bulunmaktadır. Türkiye, maden çeşitliliği açısından dünyada 10. sıradadır. Yeraltı kaynaklarının üretiminde 28. sırada. Türkiye’de 60 çeşit mineral üretildiği söylenmektedir. Ham mineraller, inşaat, kozmetik ve tarım sektörlerinde kullanılmak için en önemlileridir.

Madencilik ihracatı, ülkenin GSYİH’sinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bakır, krom, kömür, mermer ve bor piyasadaki kilit minerallerdir. Türkiye, dünya bor rezervlerinin% 75’ine sahiptir. Türkiye’nin büyük ve çeşitli maden kaynakları üssü kömür, altın, demir ve kurşun, cıva, gümüş, kalay, diğer değerli metalleri içerir.

Hangi Maden Hangi Bölgelerde Bulunur

Ülkenin batısı genellikle linyit (kahverengi kömür) bakımından zengindir. ülkenin batı karadenizi kömür bakımından zengindir. Türkiye’nin çeşitli bölgeleri Demir açısından zengindir. Doğu daha az gelişmiş ancak mineraller açısından zengin. Doğu Türkiye, enerji sektöründe daha fazla yer almaktadır. Madencilik açısından, bazı yabancı yatırımcılar jeo-politik durumdan dolayı oraya yatırım yapmak için istekli değillerdir.

Madencilik endüstrisini düzenleyen temel yasalar, düzenlemeler ve düzenleyici kurumlar nelerdir?

Ana düzenleyici, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bir bölümü olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) olup, madencilik faaliyetlerini düzenleyen ve maden ruhsatı veren yetkili organdır. Maden kanununda yapılan en son önemli değişiklikler Şubat 2015’te yapıldı.

Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler veya İl Özel İdaresi, Kamu Su İşleri İdareleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı madencilik faaliyetlerinde diğer ana devlet otoriteleridir.

Devletin Türkiye’deki madencilik hakları üzerindeki kontrolü.

Maden yasalarımıza göre, madenler Devletin egemenliği ve emrindedir ancak madencilik hakları Türk vatandaşlarına ve / veya özel kuruluşlara verilmektedir. Özel kuruluşlar, Türk Kanununa göre kurulmalıdır, ancak yabancı yatırımcı böyle bir şirketin hissedarları olabilir. Yerel olarak kurulmuş bir madencilik şirketi olduğu sürece, madencilik mevzuatı altındaki paydaşlara herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak paydaşlara ilişkin bilgiler MİGEM’e verilir ve yerel olarak kurulmuş bir şirketteki pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu kurallarına uymaları gerekir. Yetkililer, büyüklüğe ve projeye bağlı olarak keşif, üretim ve işletme hakları ve izinleri vermektedir.

Maden ruhsatlandırma süreci, projenizi teknik olarak ve yasal olarak yetkili makamların gereksinimlerine ve ardından diğer makamlarla diğer izin ve lisanslara sunmanız durumunda genellikle 5-6 aylık süreçte sonuca ulaşıyor.

Devlet telif hakları ile ilgili olarak, maden türlerine bağlı olarak, örneğin altın veya krom gibi bir hesaplama metodolojisi vardır.

İşletme çalışması açmak, il için il idaresine başvurmanız gerekir ve bu açıdan bölgeseldir. Çevre lisansı için bakanlığa başvurmalısınız, ancak bu çevre lisanslarının diğer kısımları için yerel makamlarla çalışmak zorundasınız.

Özel sponsorlar ve proje şirketleri tarafından kullanılan başlıca finans yapıları nelerdir?

Finansman tarafında genellikle kendileri tarafından finanse edilirler – yabancı şirketler herhangi bir banka finans altyapısı kullanmazlar. Türkiye’de kamu veya özel bankalar var, ancak madencilik sektörü için henüz olgunlaşmadı. Genel olarak, bankalar ve özellikle Türk bankaları, proje finansmanı madenciliği projelerinde yer almak konusunda isteksizdir.

Bankaların risk analizörleri üretimi göremez ve proje finansmanı yapamaz, ancak kredi düzenlemelerini görebilir. Büyük Türk şirketlerinin madencilik sektöründeki bağlı ortaklıkları var ve madencilik faaliyetlerinin finansmanında kredi düzenlemeleri kullanıyorlar. Yine orta ve küçük ölçekli şirketler için herhangi bir banka finansman desteğini müzakere anlaşması, banka yönetim kurulu için risk analizi olarak görmüyoruz, Kredi ve menkul kıymet sözleşmelerine ilişkin müzakere sözleşmesi, tüm ayrıntılı ekonomik prosedürlerdir ve orta ölçekli şirketler genellikle bunları karşılayamaz.

Büyük şirketler (örneğin Eti, Ereğli Demir Çelik gibi madencilik şirketleri) genellikle özelleştirmelerden oluşur. Bu şirketler menkul kıymetler piyasasında halka açtıkları ve zaman zaman tahvil ihraç ettikleri için aktif rol oynamaktadır.

Orta büyüklükteki ve küçük şirketler, yerli halka açık menkul kıymetler piyasasında şirket tahvilleri ihraç ederek veya borsa ile ilgili hiçbir bağlantıları yoktur.

Türkiye’de Değişiklik Olurmu

Yakın gelecekte büyük bir değişiklik görünmüyor, çünkü hidroelektrik santralleri için, örneğin Türk bankaları, birkaç yıl sonra, bu sektördeki proje finansmanı konusunda çok olumlular. Madencilik sektöründe zamana ihtiyaç var.

Küresel emtia fiyatlarındaki eğilimler

Altın, Türkiye’deki geleneksel yatırımımız oldu. Son iki-üç yılda, ABD Doları ve uluslararası pazardaki dalgalanmalar nedeniyle altın değeri düştü.

Diğer mineral ve metaller için Durum Nedir

ABD Doları’nın son zamanlarda Türk Lirası’na karşı değer kazanması, tüm madencilik sektörünü gerçekten etkiledi.

İleriye dönük olarak, Türkiye’deki sektördeki ana gelişmeler olarak neler görüyorsunuz?

Nükleer enerjide büyük gelişmeler bekliyoruz. Nükleer enerji merkezleri için gerekli olan Uranyum kaynakları son zamanlarda iyi bir gelişme olan Türkiye’de araştırılmaktadır. Ülkenin Akdeniz yakasında Akkuyu Nükleer Santrali adı verilen bir bölgede inşaat devam etmekte. Sinop Nükleer Santrali adı verilen bir başka proje için finansman ilk aşamada güvence altına alınmıştır.

Ayrıca, yeni madencilik kanunları çerçevesinde, thourium (toryum) üretimi daha da gelişmiştir ve son zamanlarda Türkiye’nin thourium rezervleri bakımından çok zengin olduğu ve her ikisinin de yenilenebilir enerji için kullanılabileceği ancak Nükleer enerji açısından çok önemli bir malzeme olduğu tespit edilmiştir. . Nükleer enerjide gelecekteki tüm projeksiyonlar göz önünde bulundurularak değişiklikler de yapılmıştır. Herhangi bir işlem yapılmadan, thourium rezervlerinin yaklaşık değeri 120 milyar dolar civarındadır.

Genel olarak, Türkiye’de madencilik sektöründe çok sayıda yabancı yatırımcı var, var ve yabancı yatırımcılar gelecekte görevlendiriliyor. Madencilik yasasında yapılan değişiklikler yatırımcılar için iyi bir haber olarak görülüyor.

Türkiye’de Madencilik 2018

Türk madencilik endüstrisi 21. yüzyılın başından sonra ciddi atılımlar kaydetti. 2000 yılında Türkiye çok az altın üretti ancak şimdi ülke Avrupa’nın en büyük altın üreticisi. Tethyan Metallogenic Belt’in önemli bir bölümünde yer alan Türkiye, linyit ve bor alanları, krom, bakır, nikel, magnezyum, doğal taşlar, endüstriyel hammaddeler, nadir topraklar ve altın gibi çeşitli minerallerden oluşmaktadır.. Türkiye’nin maden ihracatı 5 milyar ABD doları,

Alıntıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.