Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Aslan Define İşareti Tüm Anlamlar

Aslan Kral mezarıdır, hükümdar mezarıdır, bekçidir. Aslanın 100 metre çevresini araştır kesin kralın mezarı bulursun.

Aslan Kral mezarıdır, hükümdar mezarıdır, bekçidir. Aslanın 100 metre çevresini araştır kesin kralın mezarı bulursun. çoğuda kaya mezardır şöyle büyük odalı kaya mezarı bunlar bazen çok odalıda oluyor. ama 1. oda kesin kralındır. zaten ilk oda büyüktür diğerleri küçüktür, küçük olan muhtemelen eşidir.

Ben aslan tümülüsü görmedim fakat taş yığma tümülüs gördüm. eğer aslanın yanında yığma yoksa doğal yığmalara bakın. tümülüs gibi orta büyüklükte tepelere bunların girişi vardır. böyle çok örnek vardı resmi bulursam atarım.

Aslan Define İşareti Anlamları

Aslan işareti gücü ve namusu sembol-ize eder özellikle antik yunanda tanrılar için savaştığına inanılır bu nedenle tüm aslanlar kral mezarları yanlarına betimlenir, kralın tüm altınları ve mezarına giden yol başında aslan mutlaka vardır, mezar çeşidi ise kaya mezar yada oda mezar şeklindedir höyük ve tümülsülerde aslana rastlamak çok zordur varsa-da çok nadirdir höyük tümülüslere genelde öküz ve boğa işareti koyulur onlarda kral mezarıdır.

Çözümünde aslanın duruşu çok önemlidir, saldırır vaziyette yada uyur vaziyette olması anlamları değiştirir yine oturan veya ayakta duran aslanlar farklı anlamlar taşı yatan aslanın meblağı arka tepede dururken ayakta olan aslanın meblağı baktığı taraftadır, saldırı pozisyonundaki aslanın meblağı ise aslana çok yakın yerdedir, uyuyan aslanın meblağını bulmak kolay değildir çok derindir 14 kişi 14 gün çalışmayınca sonuca ulaşamaz.

Aslanlar kral mezarları olan yerlere resmedilir, aslan ve öküz her iki-side kral mezarı işaretidir. aslana yakın tepeler bakılmalıdır, özellikle güneşin hem doğarken hem batarken vurduğu tepeler çok önemlidir. aslan daha çok kaya, oda mezar şeklinde tasarlanırken, öküz ise yığma tümülüs, höyük şeklinde tasarlanır. krala ait tüm eşyalar (altınlar) mezar içerisinde bulunabilir.

Diğer Tecrübeler

1- Orta çağ Sembolizminin bir ögesidir. Aslan Hz. İsa’yı simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkar. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesi ile betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı.

Aslan heykeli antik dönemin saray benzeri yapılarda giriş veya yürüme bantlarında görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz (Aslanlı yol) sarayın giriş kapısındasın demektir. Ayrıca genellikle karşı karşıya olmak üzere iki adet olurlar. Buradan da eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz.

2- Aslan figürü ilk çağlardan beri, her kültürde ve bu arada Orta Asya ve Anadolu Türk Mitolojisinde kuvvet; kudret; hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür vb. her tür malzeme üzerinde görülür.

Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, çift gövdeli aslan figürü, kaynakların da işaret ettiği gibi, kuvvetin iki katına çıkışını ifade ediyor. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir bileşenidir.

3- Aslanlar kaya heykel halinde ise mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır. Çift olanları höyük önlerinde; tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir. Define 30 metreden uzak değildir. Saklantı çok değerlidir.

Aslan Define İşareti Tüm Anlamlar

Antik Kentlerde Aslanlar

Antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki harabelerin giriş ve yürüme bantlarında; bazen açıkta veya toprak altında bir aslan heykelinin bulunması sık yaşanan olaylardandır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası sarayın giriş yoludur. (Aslanlı yol) aynı zamanda bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekanda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane olacaktır.

Ayrıca, Orta çağa ait sembolizmin bir ögesidir. Bu da yine Hz İsa’ yı simgeleyen motiflerden bir tanesidir. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesiyle betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı olarak Hz. İsa’nın bu motifle ifade edilmesi yaygın bir oluşumdur.

Aslan Define İşareti Tüm Anlamlar 2 aslan

Bunların haricinde, Mağara, mezar ve kayalar üstünde işaret olarak ta kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aramalısınız.

Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler, deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir.

Maddeler Halinde Anlamlar

1- İşaret ayakta ise aslanın baktığı yerde pençe izi aranız. bu pençeler kaç tırnaklı ona bakın uzun tırnak kısa tırnak malın yerini verir.

2- Ayakta yada oturuyorsa; anıt şeklinde yapılmışsa; burada bir tümülüs vardır bu tümülüs kral mezarıdır, genelde aslanın arka tarafında olur.

3- Aslan ve boğa (öküz) aynı mantığı içerir, kartalda benzerlik gösterir, lakin bire bir aynı değildir. aslanlar her daim kral mezarını verir genelde kaya mezar yada oda mezardır, yüklü miktarda hazinesi bulunur.

4- Aslanın olduğu kaya araştırılmalıdır, genelde girişe yakın olur girişin bekçisi gibidir, bazen aslan olan kaya kapak yada kapıdır; devirince giriş açılır.

5- Oturmuş vaziyette ise mezar altındadır; bunun girişi aslanın baktığı yerde bazen hemen altında yada önündedir.

6- 2 aslan birbirine bakar vaziyette ise bu kaya mezarına işarettir, bu mezar kral mezarıdır, genelde çok odalı kaya mezarıdır, ilk giriş ana oda; burada kral yatar içerideki küçük kapılardan yan odalara geçilir burada kralın ailesi vardır en değerli olanı girişteki büyük odadır yüklü miktarda hazine bu odadan alınır.

Aslan Kafası

Aslan kafası varsa burası genelde ören yeridir. bu aslanın gövdesi kral kapısında resmedilmiştir. Aslan kafası ana kayada kayaya yapışık ise bu aslanın burnunda birde halka vardır; bu aslan tam olarak mezara bakar vaziyettedir. bu figür öküz başı ile benzerlik gösterir.

Aslanların mezarında mutlaka oda vardır, genelde tek odadır. odaya girdiğinizde mezar çevresinde bolca ölü hediyesi bulunur. Aynı şekilde krala ait eşyalar vardır bunların çoğu altın yada altın kaplamadır. Bazı krla mezarlarında yüklü miktarda altında bulunduğu olmuştur. Buradaki en değerli eşya kuşkusuz kralın tacıdır.

– Aslan kral mezarıdır; genelde mezara yakın yapılır; bu bölge aslanın koruması altında olup kapalı mağara girişini verir. mağara girişinde başka bir aslan işareti, içerideki aslan daha iri yapılı ise, iri yapılı aslan yan bakıyor, burada bir istavroz, istavrozun yanında bir ustura işareti varsa burası büyük tuzak vardır.

– Çeşme yanında aslan varsa dere aşağı inilir. ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur. çok büyük ve görkemlidir. Burada 3 nal işareti, 1 sofra taşı ve 1 aslan daha vardır. bu aslan sofra taşına bakar vaziyettedir; buranın parası sofra taşının altındadır. burada 2 yer daha olup diğerleri tılsımlı ve tuzaklıdır.

– Heykel şekindeyse bunun arka tarafı yada ön tarafına bakın; orada tümülüs türü yığma olmalı işte burası aslanın mezarıdır.

Duruş Şekilleri

Kardeşlerim, aslanlar gücün kuvvetin ar ve namusun sem-boludur, eski yunanda tanrılara itaat eden ve onlar için savaştığına inanılır; bu nedenle tüm aslanlar kral mezarları yanlarına yapılırdı, kralın hazinelerine mezarına giden yolda aslan mutlaka bulunmaktadır, aslan heykellerinin bulundugu yerler, mezar, kaya mezar veya oda mezar şeklindedir höyüklerde tümülsülerde aslana rastlamak çok zordur olursada nadirdir, höyük tümülüslerde öküz ve boğa işareti bulunur, onlarda kral mezarıdır.

İşaretin çözümünde aslanın duruş şekli çok önemli, saldırır vaziyette yada uyur vaziyette olması anlamları değiştirir; oturan veya ayakta duran aslanların anlamları farklıdır, yatan aslan hediyesi arka tepede, ayakta olan aslanın meblağı baktığı taraftadır, saldırı hazırlığındaki aslanın meblağı aslana çok yakın yerdedir, uyuyan aslanın meblağını bulmak kolay değildir; derindir 14 kişi 14 gün çalışma yapması lazım, yoksa sonuca ulaşamaz.

1- Yatmış uyur vaziyette ise mezarın tam üstünde demektir. altta ya kaya mezarı yada ana kayanın altında oda mezarı vardır.

2- Saldırır vaziyette ise genelde kabartma işarettir; bunun mezarı ana kayada kaya mezarı verir. girişi kasık boyunda kapısı vardır . genelde açılmış mezarlardır.

3- Ayakta kuyruğu dikelmiş vaziyette ise burada bir oda mezarı vardır, bu odaya uzun geçitli tünelden geçilerek varılır genelde dağın altına inen bir tünel şeklindedir. oda kubbeli mimari yapıya sahiptir çok değerli mezardır yüklü miktarda altınları ve krala ait eşyalar buradan alınır.

Aslan Define İşareti Hikayeleri

Gördüğüm en güzel Aslan heykeli, Nemrut dağında ki kalıntılarda bulunandir, her heykelde ayrı bir heybetin, ayrı bir hikayenin bulunmasından dolayı görülmesi gereken yerlerden biridir, bundan 4 yıl önce kardeşlerim götürdü, sensiz olmaz misali, dik yolu çıkmak için 2 yerde mola verdik, 3 araba 13 kişi, dedim kafayı yemisiz ne işimiz var, beni menzilde bırakın, dönüşte beni alın, kimse kabul etmedi, iyi kebap yaparım, yoksa kim karınlarını doyuracak.

Neyse çıktık yerlerimizi hazırladık, ağustos ortası, mont battaniye alın dediler, güneş batmaya yakın, çıktık tepeye, sandım bir deli biziz diye, abi asagiya bak dediler, birde ne göreyim, sürüsüne bereket, sanki dünya yola düşmüş, Japon Amerikalı Avrupalı hemen hemen tüm ülkelerden insanlar, yol boyu Çadırlar gördük, meğer bunlar onlarmis, aşağı indik yemek sonrası saat 23 te yatalim dedik, aşağıda ter dökerken yukarıda sabaha kadar titredik, sabahta aynı şekilde yol boyu insanlar, gece akreplerle zehirli örümcek tarantula ile mücadele ise ayrı bir konu, daha cok var mesele ben kisa kestim, gidip gördükten sonra bana hak vereceksiniz,

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.