Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Eşkiya Belgeleri İznik Bölgesi

Eşkiya Belgeleri İznik Bölgesi; 70 okkalık kantar;

İznik  bölgesinin doğusunda bir saltanat koltuğu oturduğun zaman sağına gelen yöne 15 adım gidip 2 adet put göreceğiz, altında 7 put vardır; üçgen yapar. Bu putlardan 100 adım batıya yığma tepe vardır, etrafı tasla çevrilidir. Yığmanın doğu tarafından 7 mt kazarsan karsına çıkan kayanın üzerinde 5 okkalık kantar resmi mevcuttur.

Bu kantarlı tası çıkarıp 1,5 odalı mağaranın kapısını açarız; sağdan 1. odaya girdiğimiz zaman iki adet som altından heykel bulacağız. Yarım odada çok kıymetli eşyalar bulacağız 2. odada ise çok değerli oski göreceğiz. Buradan ileriye devam edeceğiz su gelen mağaraya tünelden yürüyeceğiz tünelin üzerinde su sesi duyacağız burada bizans iznik krallığından kalma en büyük hazineyi buluruz. Sağ odada çubuk altın yığını sol oda kesilmiş darp hane halindedir. Külçedir ve kutu içerisinde topludur. Buradan 2 merdiven ineceğiz darphane makinelerini buradadır.

BURAYI BİZ SENE 1868 RABİ EVVEL 12 SİNDE BİR PERŞEMBE GÜNÜ AÇTIK ZENGİNLİĞİNE DOKUNMADIK. BURADAN BATIYA AVDANLIK MAĞARASINA HAREKET ETTİK. …..V KOVANLI BALLI KAYA , KARA KAMBERİN DEĞİRMENİ. AVDANLIM MAĞARASI.

İznik Batısı

İzniğin batısından saat 1.5 da avdanlık mağarasına vardık. Burası ballı dere diye anılırdı. Buradaki  ballı kayayı batıdan doğuya 80 cm kayayı yontmuşlar 3 dönüş yapan yoldan yürüyeceğiz  56 basamakla yukarı çıkacağız 4 kişilik bir odaya gireceğiz buradaki işaretler sağ duvarda bir karaca bir boynuzu 3 çatal diğer boynuzu 1 çataldır solda bir ayıcı tey elinde ayıyı oynatır vazıyette sopası koltuk altında zincir ayıcının belinde karsısında fayton faytonun okunun ucunda bir horoz kanat açmış öter vaziyette.

iki kız bir birine çiçek  verir vaziyette tavanda bir saat 11.20 gece durmuş. bu saatin saatin içinde 1.5 okka prasyonel minhal külce bu mağara kapalıdır; işareti  1.5 mt re yüksekte kılıç kapı üzerinde 2 sütun tasın üzerinde 1 lahit vardır; tüm değerli varlıklarımız buradadır. derede kara kamberin değirmeni vardır. değirmenin 2 tarafı kaya olup 5 basamakla oluk basına çıkılır 3 basamakla değirmenin içine girilir değirmenin sağ kösesinde oturak tası ocak yanında 22 okka meblağ taş içerisindedir değerli krokiler mevcuttur; horasanla sıvalıdır buradan 4 saatte veznedar emin beyin değirmenine vardık ..

VEZNEDAR EMİN BEYİN DEĞİRMENİ;

Ballı kayadan yarım saatte kara Hasan köprüsüne ineriz. 1 saatte çukur cambaz köyü kara hıdır köyü yolu takiben buyuk kebir kestan köyünü sağa tahtalı köyü içinde çatlı dere köyü  altından; çingene köyünün içinden.altın gümüş dereye varırız.dereyi takiben ak köprüye çıkarız kazan dağını sola bırakıp ak su köyünü ortalayıp; ak köprüden geçip .2 saatte yörük  yaylalarına varırız.

Yörük yaylasından 1 saatte erikli arasında 2 adet dere vardır. doğudan gelen dere harami deredir; batıdan gelen dere şeytan deredir. şeytan dereden 1 saat sağa 1.5 dönüm kadar sarı göl vardır; bu gölün ince bir ayağı haramı dereye karışır. tam karıştığı merkezde veznedar emin beyin değirmenini buluruz. bu dağ. 3 tarafı kaya kesme olup; 9 basamakla üzerine çıkarız 3 basamakla içeriye gireriz.  sağ üzerinde oluk basında dokuz yavrulu tavuk ananın üzerinde bir yavru; yavruyu yılan kapacak şekilde karsısında bir kız tavuklara yem atar vaziyette.

Değirmen karsısında derenin öbür yakasında 10 adım oynayan ayı topaldır. ayının topal bacağından 25 adım ileride yarık kaya üzerinde ayının kopuk bacağı mevcuttur. bu kayada v yavrulu tavuk; yavrunun birisi ananın üzerinde tavuğun karşısında kartal uçar halde; altında 2 kılıç çatık halde; karşısında dağ; arkın üzerinde küçük bir mağara. bir çocuk öküzleri çeker halde bu değirmende bir  güneş  resmi  değirmenin altında altında horasan duvar; burayı açıp mağaraya gireriz burası veznedar emin beyin 3. selim han zamanından istanbul soygunundan kalma 111 torba altın buradadır ana meblağ  budur .

UZUN ALİ BEY DEĞ.  ŞEYTAN HARAMİ DERELERİ:

Emin beyin değirmeninden 55 dakika yukarı harami ve şeytan dere çatağına uzun ali bey değirmenini yaptık. üç tarafı kaya kesme olup üç basamakla içine inilir. oluk basıda sofra; çatal; kasık; çerkes  kaması bir parca ekmek; bir parça [1 bakla; zincir sofradan arkı takiben ^3 adım sol tarafa topal ayı aynı kayaya 3 adım avcı zaar köpeği 1 adım arka üzerinde karaca 5 adım önünde düz bir taş değirmen tası gibi üzerinde bir domuz iki yavru anayı emer vaziyette.

Değirmen suyunun çarka vurduğu yerde 2 adet ıstavruz olduğu yeri aşıp içeri 3 basamakla gireriz 3.selim hanın 25 torba çalınan parasına dokunmadık buradan 5 saatte batıya kirazlı yaylasına gittik..

MARTİNİN DEĞİRMENİ KAPI KAYA:

Sarı olan kırk pınar, kırk pınardan baya kariyesi ulu boğazdan içeri girdiğimiz zaman kara tepe, bu tepede 3 çakıl yığını olup buradaki düz tasın üzerinden deniz ve acık hayada İstanbul ayasofya ışıkları görünür. bu tepede anasını emen 5 geyik ile bakraçlı kız vardır. buradan çıkan 2 sudan birisi 2. harami dereye dökülür.

Şeytan dere ile birleşip kapı kaya ya inerken basta pop martin degirmeni ana kaya olup 5 basamakla oluğa çıkılır; 2 basamakla içine girilir. değirmenin 26 adım üstünde bir tepecik altı mağaradır. hüdavendigar soygununu buraya yerleştirdik; 2 osmanlı hocası ile bir papaz kellesi içeride kapıdan içeride sag tarafta 26 adım üstte iki tepe; mahsen içinde 36 cesetvardır .değirmenin bir önünde altından 2 güneş arası 3 adımdır. tam ortası sıvalı mahzendir; 3 kısı yatacak kadardır; bergama  izmir saruhan posta soygununu buraya yerleştirdik.

KIZLI MAĞARA TERAZİ:

kara göz balıklı dere buzluca başı balıklı göl kızlı mağara 39 arkadaşımız 3 katırı yuvarladığımız yerdir.  kızlı mağara kapalıdır .kayada tepsi resmi 120 cm altından mağaranın kapısını açarız 14 basamakla mahsene ineriz görülmedik varlıklar buradadır. 3 saat doğuya ak dere gemici deresi ile dökülen su mevkinde faytona geleceğiz.

İKİ ATLI FAYTON;  

Balıklı gölden 3 saat doğuya ak dere gemici deresi buderelerden 3 sat kıpleye gidilirse değirmenlere çıkılır buradan yukarıya çıkmak ve inmek mümkün değildir. bu mevkide işaretlerimiz  vardır; en önemlisi faytondur. mağaranın içinde 2 kız gergez işler karsısında oynar ayı tek elinde sopa elinde arkasında kara tavşan kirpi, 2 karaca 2 güvercin biri su içer diğeri yukarıya bakar . bir çerçeve içerisinde  tayfası ile beraber martının resmi. faytonda 2 at koşuludur atın sol ayagı kırıktır kopuk ayağın karsısında ayağın altında 5 kazan her kazan xlt;.xlt;. okkadır.

Bu varlıklar britanya krallığın aittir; bu civarda yazılı tas doğusunda tava resmi batısında dalgalı araziler vardır üç tepeler arasından yol geçer. bu tepenin güney tarafında 4 tas vardır orta tasın altı da mahzen içinde bol miktarda ziynet ve oski mevcuttur. buraya yakın küçük hora tepenin batı tarafından kapısı vardır.

Hora tepede bir kız  elini yüzüne koymuş sandalyede oturuyor vaziyette. boynunun altında xlt; 3 okkalık bir bakır kazan o tastan .. adım batı tarafa tepenin dibinde yarık kayanın altında heykeller vardır.. güneyinde 3 kuyular 1.. metre ileride kapalı kuyu şişe içerisinde krokiler ve harita ve 0.. okka oski mevcuttur. birde kullanılır kitap vardır. tepenin içinde mezar çok zengindir yanımızdaki  xlt; 3 okkalık altını bir bakır ile mezara yerleştirdik; üzerini eşkiya leşleri ile kapattık; burası. İZNİK ÇATAL DERE köyü civarındadır.

Küçük hora tepede üç tas dikilidir üçgendir ortada bir kapak taşı vardır buradan ana mahzene ineriz buradaki varlıklarda Firigya krallığına aittir çok değerli ve zengindir. çOK DİKKAT!! BİZ ACARKEN 4 ÖLÜ VERDİK.

GEMİLİ MAĞARA;

Faytonlu mağaranın on dakika sağında mağara 2 kaplan dövüşürken mağara içi tas döşemeli şekildedir orta tas dağ tası gibi tasın altında 1.2 okka tek kulplu içerisinde dır .üzeri bir karış kumla örtülüdür taslar görülmez. buranın 5 dakika altında solda mağara bu mağara da bir gemi üzerinde yengeç resmi üç adım önünde 360 cm boyunda bir mezar üzeri horasanlı içine dökülen paranın miktarı bilinmemektedir. üzerinde bir mumyalı ceset vardır. burası bızanstan kalmadır bu dağın arka tarafı VAKIF BELDESİDİR; DOĞUSUNDA SAM BABA TÜRBELERİ VARDIR GELEMİŞ KÖYÜ CİVARI.

ÖKÜZ İNİ DERSİ ÜÇ TEPELER KILIÇLI MAĞARA; 

Gök suyun batısında üç tepeler ve üç kaynaklar bu kaynaklar gök suyun batısındadır.orta tepenin dibinden bağdat yolu geçer.. bu tepeler kül yığınından yapılmıştır her üç tepenin dibinden su çıkar .orta tepenin 40 adın altında bir çakıl yığını vardır.altında bir kazan mevcuttur.

üç kaynakların birleştirdiği gök suya karıştığı sağ omuz yönünde sivri kayalar mağaraya bakar. içine 3 basamakla girilir. 12 adım mesafede 5 kemerin sağında bir papaz; üstünde çiçekli put vardır. bir kabartma kızın elinde GÜL vardır şifresi  ise kızın elindeki güldedir. içine 5 basamakla girilir.bu meblağ buraya 1878 hazinda kondu saat 1120 gece..

KARA HASAN DEĞİRMENİ;

Acık bir mağaradır sağ duvarda 5  yavrulu tavuk sol duvarda 9 yavrulu tavuk; kabartmadır orta yerde < yılan örülü < yanında put mağaraya girerken merdivenin ön solunda koltuk oturduğun zaman sol elini koyacağın yere koyup kol istikametin de 10 adım bir çift öküz yatar birisi beyaz diğeri gök renktedir araları 9 adımdır; beyaz öküzde ay resmi gök öküzde ise balta resmi vardır. dereye doğru 40 adım bir kayada topal ayı 10 adım önünde < balık ters yöne bakar 40 cm birisinde n. rakamı yazılıdır balığın baktığı yönde bir koltuk 3 adım altında büyük bir taş üzerinde kurt bası kapalı değirmene bakar.

Değirmenin üzerinde bir kaya kesilip düşürülmüştür. tasın üzerinde 30 cm erkek penisi kabartma haldedir karsısında bayan cinsel organı kabartmadır. bu değirmen 40 kişiliktir değirmenin arkı 365 adımdır. 7 atımızı bağladığımız mağara arkın 60  adımdadır; kapalıdır. mağaranın kapısında yanı 60 cı adımda bir 70 cm lik balık 40 cm derindedir. çok iyi bakmadıkça fark edilemez. burası 7 atımızı bağladığımız yerdir. buradan < 1 saat cv. dakika doğuya haramı dağına gidilecek.

KOSTANTIN SARAYI;

Gelemiş  kariyesinden 21 saat 28 dakika doğuya ınegöl domanıç cıvarı anda dağının doğusuna haramı dağı vardır. bu dağda kostantın sarayı namı ile anılan saray vardır .sarayın batıdan kapısı olup 3 basamaklı merdiveni olup 3. basamaktaki horasanlı kapıyı açarız 2 odalı mahsene ineriz içeride In som altından heykel 35’er okkadır öbür odada ise frigya krallından kalma çok büyük servet vardır karbona dikkat buradan yeşil dağına doğanlar bölgesine hareket ettik..

EKİM OĞLU ALI PASA DEĞİRMENİ:

2. Büyük değirmen olup burada altın beşik kadın çocuğu emzirir vaziyette. değ 3 tarafı ana kaya olup sahtedir hiç dönmemiştir .içine 5 basamakla çıkılır bir oda halindedir .içeride bir yılan fareyi tutmuş vaziyette sağ duvarda V… rakamı yazılıdır. değirmenin önünde V adet taş 1… er adım aralıklarla dikilidir her tasın altında 1.. okka vardır . çarkın altından mahzene girilir. ALTIN BEŞİK KADIN ÇOCUĞU EMZİRİR vaziyette som altındandır Bizans hazinesidir.. buradan 33 saat doğuya yongadık dağına gidilir..

PAPAZ ANDRİVENİN DEĞİRMENİ:

Koca dağından karacalar köyünü istikametimize alıp önümüzü doğuya  dönüp doğuya 3 saat yürüyüp gök su köprüsünden geçeceğiz. köprüden sağa  1 adım atar üstteki kayada  öküz kafasının olduğu yerde papazın mağarasını açarız. mağarada 2 yol vardır sola giden yol tuzaklı dır sağ tarafta üç oda vardır son odadan kapak açarız mezar gibidir 9 basamakla aşağıya ineriz frigya krallığının darp hanesini buluruz.burada su ile çalışan çarkın sesini duyarız 4 oda vardır darp edilmiş tahmini güç bir meblağ buradadır çok fazladır..

CENEVİZ KALE:

Alaslı ak koca ceneviz kalesi muhiti kalenin çevresinde 27 basamak merdivenli kaya kayaya 55 adım sağına gelen bir yerde dikili bir taş  taşta 3 adet delik orta delik mahzendir. I.. adım önü kapalı kuyudur 11 basamakla tünele ineriz içeriye yürürüz içeride tek bir odabuluuruz sergenler 6 sıra dolu durve ortada yığın halinde buyuk bir zenginlik vardır İLELEBET PAYIDAR KALACAKTIR.

YILANLI MAĞARA. BABA DAĞI: 

Amaros Bartın kerli tepeye 3 saatte vardık güneydeki anıt dağına ulaştık 35 basamaklı bir kayaya çıktık kapıdan 10 adım ? karsımıza yılan çıkar yılan 100 okkalık; arkasından ayı öküz; her 7 dakikada karşımıza korkunç hayvanlar zuhur eder nihayet iki katır çok korkunçtur . faytona koşulu 2 deve en  son bir deve çıkar 12 okkalık ağırlığı al devenin önüne atacaksın 12 türlü ses çıkacaktır; dünya göçtü sanacaksın. korkma! aşağıdaki çanlar birbirine vurdu. devenin tam önünden 13 basamaklı mahzene ineceğiz; burada bulunan zenginlik ceneviz krallığına aittir. 30 hayvan arabası ile kaldırılamaz. burayı açtık kapattık KANAAT GETİRDİK BÜYÜK İŞ BAŞARDIK İLELEBET PAYIDA KALACAKTIR!!!!

MANUK BEY DEGİRMENİ ÇIRPICI GÖLÜ;

Yerdeme mudurlunun 3 saat 3.5 dakika doğusunda çırpıcı gölü vardır. bu gölün 70 metre doğusunda yarık 365 heybe altını göle attık 1040 kışı çıkartamadık ebedi payı dar kalacaktır. gölün ayağı han dereye akar dereye birleştiği yerde burunda manuk  beyin değirmenini oyduk .değirmenin  oluk başına 7 basamak merdiven vardır. oluk ana kayadan 13 adım oymadır. değirmene 5 basamakla inilir değirmenin alnında 2 güneş ortasına da ay işareti yaptık dikkat edelim bu bölgede 68 yere meblağ  gizledik. bu bölgede 512 nişanımız mevcuttur. nışanlarımızı bölgeyi bildiren senedir.

Meblağlarımızın 14 tanesi taş içinde 27 tanesi mağarada 27 taneside putların 3’er adım önündedir. belli başlı nışanlarımız  değirmenden içeri girdiğimiz zaman sağ duvarda 7 yavrulu tavuk; yavrunun biri ananın üzerinde; yavruya yılan saldırır halde; tavuğun 10 adım önünde binek taşı taşta bir delik; ve aşağıya doğru bir balık 40 cm tekrar 10 adım ileride bir binek tası; üzerinde 3 adet köpek izi. değirmenin 31 adım karsında sofra tası; üzerinde 5 çatal 5 kasık 5 parça ekmek dilimini; 2 balık 2 bıçak; bıçaklar birbirine çatılı; 20 adım aşağıda topal ayı ve 2 gemi resmi vardır.

Gemi Çapası

Gemi  çapası aşağıya sarkık bir gemide değirmenin yukarısında olup direği kırıktır . kırık yerinde bir sarı liramız mevcuttur. gemiden 40 adım yukarıda bir yörük kızı şalvarlı omuzunda su bakırları vardır kızın baktığı yönde 100 adım avcı arkasında zağar köpeği 90 adım önünde bir karaca geriye bakar avcının 10 adım yukarısında tekrar topal ayı arkasında zaar köpeği değirmene geri dönelim topal ayı ile değirmenin tam ortasında 7 domuz arkasında çaban; cabanın gergesi elinde kaval belinde kepenek sırtında bu çoban KEPENEKLİ ÇOBAN diye anılırdı.

Buradan 35 adım aşağıya iki manda kıç kıça yatar aralarından bir yol geçer; istikamet değirmene gider. değirmenden 5 basamakla indiğimiz zaman sağımızda bir çatal put kabartma halde; birde üçgen muska taşı; bu tasın iki karış altında 2 parça altın plakaya yazılı; krokiler ile 69 (şifreli) yerdeki meblağları mızı  alacağız . krokinin kıymeti çoktur; 3 okka som altındandır. değirmenden  3 saat yıldız simaline  KARA KÖSE köyü; batı aşağısında 25 dakika GÖKSU; 1 saat kıblede kudret hamamı; 366 rakamı yazılı hamamın basında merdivenli kayadır. bu rakam değirmenin oluk basında 3. basamağında mevcuttur. 4 saat doğuda x ‘lara dikkat 3 adım önü verir.

nışanlarımızı bölgeyi bildiren senedir. meblağlarımızın 14 tanesi taş içinde 27 tanesi mağarada 27 taneside putların 3’er adım önündedir. belli başlı nışanlarımız  değirmenden içeri girdiğimiz zaman; sağ duvarda 7 yavrulu tavuk yavrunun biri ananın üzerinde; yavruya yılan saldırır halde; tavuğun 10 adım önünde binek taşı; taşta bir delik ve aşağıya doğru bir balık 40 cm tekrar 10 adım ileride bir binek tası; üzerinde 3 adet köpek izi.

Sofra Taşı

Değirmenin 31 adım karsında sofra tası üzerinde 5 çatal 5 kasık 5 parça ekmek dilimini; 2 balık 2 bıçak bıçaklar birbirine çatılı 20 adım aşağıda topal ayı ve 2 gemi resmi vardır;  gemi  çapası aşağıya sarkık bir gemide değirmenin yukarısında olup direği kırıktır. kırık yerinde bir sarı liramız mevcuttur. gemiden 40 adım yukarıda bir yörük kızı şalvarlı omuzunda su bakırları vardır.

Kızın baktığı yönde 100 adım avcı arkasında zağar köpeği 90 adım önünde bir karaca geriye bakar avcının 10 adım yukarısında tekrar topal ayı arkasında zaar köpeği değirmene geri dönelim topal ayı ile değirmenin tam ortasında 7 domuz arkasında çaban cabanın gergesi elinde kaval belinde kepenek sırtında bu çoban KEPENEKLİ ÇOBAN diye anılırdı. buradan 35 adım aşağıya iki manda kıç kıça yatar aralarından bir yol geçer istikamet değirmene gider.

Değirmenden 5 basamakla indiğimiz zaman sağımızda bir çatal put kabartma halde birde üçgen muska tası bu tasın iki karış altında 2 parça altın plakaya yazılı krokiler ile 69 (şifreli) yerdeki meblağları mızı  alacağız . krokinin kıymeti çoktur 3 okka som altındandır .değirmenden  3 saat yıldız simaline  KARA KÖSE köyü batı aşağısında 25 dakika GÖKSU 1 saat kıblede kudret hama mı 366 rakamı yazılı hamamın basında merdivenli kayadır. bu rakam değirmenin oluk basında 3. basamağında mevcuttur.4 saat doğuda x ‘lara dikkat 3 adım önü verir.

KARACALAR KÖYÜ BAKRAÇLI KIZ;

Yeşil dağı; anda dağı;  Sakarya  dağı; harami dere; çifte nöbetçiler harami dereyi tanımak için aklımıza ilk gelen şey kara denize akmasıdır değirmeni geçince çolak papaz; topal ayı; değirmenin önünde kara taş cır cır çeşme; kus kayası; kartal yuvası; istavrozlu mağara sarı meşe lazer köyü vardır.

Değirmenin arkında bir karaca avcı nişan almış karsısında bir geyik değirmen bendine yakın bir ay 99 okkalık kantar; çift örülü yılan ve kirman  V Yavrulu domuz karsısında karanlık dere; keçi dere; horasan dere;  kara tepe; kurt tepe; kara dağ muhitine yakın bir direkli gemi orta direği kırık güney tarafa 10 adım bir taş 3 basamakla üzerine çıkılır. üzerinde bir domuz yalağı zincirle takılıdır; içinde bir miktar oski ve harita vardır. buradan mağaranın yarım saat mesafede 1 şerefeli taş altında oski gömülüdür.

Mağaranın bir saat ilerisinde geminin tersi görülecektir önünde bir yengeç resmi vardır.  bunlar KORU muhitindedir. oradan kara dağa doğru 25 dakika mesafede bakraçlı kız geri bakar vaziyette kara dağda bir mağara önünde bir balta ve ay resmi vardır,  kara tepenin bir kursun atımı batısında kayalık içerisinde 4 atlı fayton vardır atlar koşar vaziyettedir. faytonlu atların yan tarafında çayırda 18 tasta kelebek ve elemit remmı onların yan tarafında üç kireç kuyusu ikisi açık biri kapalıdır.  kapalı olan kuyuda 2 kazan oski mevcuttur.

BIYIKLI ALİ PASA DEĞİRMENİ SENE 1842:

Boz yaka muhiti keşif sırasında bir faytona geldik bir tekeri kırıktır. kırık yerde bir torba oski mevcuttur. faytonun altında bir aş bakırı oski topal beygirin ayağının altında 1 torba faytonda horoz işareti var. köpek resmi var köpek nereye bakarsa sergene elini sokacaksın bir pistov çakmaklı tüfek namlunun ucunda rutbeler var. kamçının ucunda 2 put topaldır ana harita oradadır. sofra kayaya 90 adım mesafededir.

Bu derede bir gemi burası KURT deresidir. bir ayı oraya bakıyor ayının arkasında kara tavşan resmi vardır arkasında bir av köpeği resmi vardır. ayıcının ensesinde çubuk sokulu dur bu ayıcı insanın belden yukarısı kırılacak kapak açılacaktır. oradan aşağıya gemi ve alanlık vardır, oradaki kaynaktan su içerdik. dizlerimizin  altındaki sarı tasın altında 1 bakraç oski koyduk.  kaynaklardan yukarı 300 adım 2 kayın ağacı bunların yakında 28 yere paramızı gömdük. 26 sarı okka dır. ayıcısı olmayan topal ayı üç dere ağzındadır.  burası  atların toplandığı yerdir.

Doğusundan gelen bayırın üzerinde dikili bir taş vardır taşta istavroz vardır; altında su testisi ile oski vardır;  bu tastan aşağıya 4 metre bir tas 4 kösesinde taş çakılı 4 kösesinde 18 beygir torbası oski manuk beyin faytoncusunun bulunduğu kenardan yüksekten yürürsek yanına varacağız. mağaranın ağzı küçüktür sol omuzla içeri gireriz girerken deliğin ağzı kücüktür ve deliğin ağzında istavroz vardır.

4 Atlı Fayton

İçeride sol tarafta bir fayton 4 at koşulu faytonun 2 espiti kırık faytonu süren oturuyor çubuğu ile tutun içiyor halde,  sürücünün gerisinde pali köpeği faytonun karsısında horoz resmi vardır. mağaranın dibinde bir delik var, oradan içeriye gireceğiz; delik tasta kafa silueti  var emekleyerek girdiğimiz zaman önümüze duvar gelecek; bu duvarı açarak ana paraya çok paraya çok buyuk paraya geliriz.  oradan kanaraya geri dönelim; seğende iki çakmaklı tabanca; birisi sinekli mağaraya diğeri bıyıklı alı pasa değirmenine bakıyor.  

Değirmenin basında arkta putlar var; kapıdan aşağıda derenin yanında kül ve pisliklerin atıldığı yığıntı var içinde 4 okka külce oski platin; kül yığının karşısındaki tepede derenin kenarında bir çınar; bu çınar 3 çataldır yanından su çıkar. orada 2 çanta oski suyun basında horasan içinde oradan 4 adın altında meşin heybe ile çerkes kaması ve 2 namlulu çakmaklı pistov var .

Değirmenin üzerindeki taşta köpek budu bu tas dikili haldedir, SENE 1876 6. ay 12. gün saat 11.20 kurt bedenli kara lefter davut paşa ve kara bot mahiyetiyle beraber kara an köyü, koyunlu, köyü arası papaz alı safran değirmeninden aşağıya asık Hasan köprüsü 3 gözdür, değirmenin doğu karsısında sıcak su batı karsısında kudret hamamı, kıblede koyunlu köyü üzeri çakıl tepedir,  çal kaya köylerine gelelim.

Değirmen derenin doğu yakasında harman kaya köyünün 15 dakika altında, bu dereye kara hisar incivez dersi ayı mercan deresi denir. değirmen ana kayaya 3 tarafı üstü dahi oymadır. bir mağaraya benzer kapısı batıya bakar önünden dersaatten gelen bağdat yolu asık hasan köprüsünden geçer koyunlu köyüne ulaşır.

Değirmendeki İşaretler

Değirmeni tanımamız için içeri girdiğimiz  zaman sağ duvarda isa kucağında Meryem ana; sol duvarda 7 yavrulu tavuk; değirmen 6 mezuro uzunluğunda 6 mezuro genişliğindedir altı mezuro ( 120 cm ) yapar. değirmenin ortasında tavanda tabak resmi altında üst üste ikinci yalak üç buçuk karış horasanlı dır; 1200 okka çok değerli tamamen ziynet eşyasıdır.

Değirmenin karısında biraz sağında 41 adım ana kayaya oyma bir kuyu vardır . kuyunun ağzındaki kayaya bir çerçeve oyulmuştur. bu kuyunun içine tünel ile tek bir odaya girilir; burada 7000 okka altın vardır. bu ısı bilen 8 kişiyi  katledip kuyuya atılmıştır. kuyu 5 kulaç derinliktedir. değirmenin 41 kulaç doğu üzerinde 1 mezar yapılmıştır; etrafı kızılcıktır; mezar boştur tünel ile 2 odalı mahzene girilir. mahzenin tamamı Bizans hazinesidir . değirmenin sağ on duvarında bir çerçeve vardır.  değirmene 55 adım sağda 2 katlı kırk at bağladığımız mağara vardır.

Mağara

Alt kattan mağaranın kapısından girdiğimiz zaman üç adım sağda bir baykuş remi vardır oranın taşına uymayan harici bir taşın üzerinde 20 x 20 artı vardır .  bu taşın altı bir kışı yaracak kadar mahzen olup papazın mahzenidir 365 kişinin harçlık parası bu mahzendedir gömü  zehirlidir, mağaranın içi kaldırım döşemeli,  üzerinde bir karış kum vardır; bu yüzden kumlu mağara denilir. değirmene 31 adım karşıda binek taşı taşta köpek izi değirmen  sıcak hamam ve dereden aldığı su ile döner bu değirmen sahte olup hiç dönmemiştir; aslı Bizanslılardan kalma kilisedir.

Biz değirmen dedik bu değirmen den yukarı sarp boğazda 40 merdivenli berber mağarası, mısır kitaplı mağara bu mağaraya ulaşabilmek için 40 tane mihrabı bulmak lazımdır. yukarıdan sahte değirmen maketini  geçip; 28 merdivenden sonra 12 merdivenin son üç basamağı kesilip düşürülmüştür. çatlak ve delik olanında 3.5 okka vardır; üç dibeklerin ortasında olanda 300 okka vardır. 3 adet çanaklara zincirle işlenmiştir ortadakinde 300 okka paramız vardır.

Berber Mağarası

Şelalenin mağarasında 2 kılıçları geçtikten sonra ilk berber mağarasına girilir; bu mağara birbirine komplekslidir  kitaplı mağaradır; ortada altın yığını vardır mermer sandık içerisinde 7 adet kitap vardır; ortadaki WOLCANIN kitabıdır; papaz burada 5.5 sene yaşamıştır; tamamını kitaplara adamıştır. buradaki işlemleri tamamladıktan sonra buradan sunduken yayla bayırı karya kara pınar ereğli  arasındaki kara Hasan deresi; kara hasan köprüsü işlemlerini tamamladık arpa tarla; üleş tarla; kara Hasan köprüsü civarlarında Osmanlı askeri ile kıyasıya mücadeleye girdik; sonunda 1040 kısı ölü verdik; 135 kişi ile 7 gün 7  gecede mefte murat dağına ulaştık bu bölge önemlidir. söyledir şahın kaya,  hora tepe, keçi kale,  kurt kale, karanlık dere önemlidir.  define sohbeti menderes

çatlak ve delik olanında 3.5 okka vardır; üç dibeklerin ortasında olanda 300 okka vardır. 3 adet çanaklara zincirle işlenmiştir; ortadakinde 300 okka paramız vardır; şelalenin mağarasında 2 kılıçları geçtikten sonra ilk berber mağarasına girilir; bu mağara birbirine komplekslidir;  kitaplı mağaradır ortada altın yığını vardır; mermer sandık içerisinde 7 adet kitap vardır.

Yorumlar

 1. nemun dedi ki:

  Menderes usta
  söylenen herşey yalandır boşuna yormayın kendinizi çünkü benden başkası bulmamiş işte kanıt
  halkalı kayanın üzerınde 3 tane lahit var tek bir yer ellenmemiş bende ellemedim benden başkada kimse görmemiş
  halkalı kayanın dibinde tosbağa kuytu yerde beni ararsan süylerım menderes bey
  nemun tel 009647508