Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Define İşaretlerinin Anlamı, İşaret Nasıl Çözülür

Define İşaretlerinin Anlamı; Gömüyü yapan kişinin şifrelerini çözmek definecinin işidir. Uzman defineciler, şifreleri çözerken adeta gömüyü yapan kişiyle psikolojik olarak savaşır. Gömen kişi defineyi buldurtmamak için, defineci ise defineyi bulmak için tüm hünerlerini ortaya koyar. Definecilerin yorumlarına göre bu figür ve sembollerin başlıcaları ile bunların anlamları şöyledir.

Define İşaretlerinin Anlamı

Horoz, civcivli tavuk: Civcivlerden biri diğerlerine göre arayla ya öndedir ya da arkadadır. O civciv ile tavuk arasındaki mesafe ölçülür. Daha sonra civcivin yüzünün dönük olduğu yöne doğru her santim bir metreye denk gelecek şekilde yürünür. Horoz da aynı şekilde bir yön tayin edici figürdür.

Define İşaretlerinin Anlamı, deve

Topal ayı, kırık boynuzlu geyik: Ayının sağlam ayağı ya da geyiğin sağlam boynuzu ölçülür. Her bir santimetreye bir metre denk gelecek şekilde
ayağın ya da boynuzun yönüne doğru hareket edilir.

Yılan: Eğer çöreklenen bir yılan figürü varsa işaretin olduğu yerin altında define var demektir. Bir yöne doğru giden yılan figüründe ise yılanın kuyruğu ölçülür. Her santimetresi bir metreye denk gelecek şekilde yılanın baş tarafının gösterdiği yöne doğru hareket edilir.

Elmas, zümrüt gözlü balık: O bölgede bir harita olduğunun göstergesidir. Balığın kuyruk bölümünden harita bulunur ve haritaya göre define aranır. Balığın baktığı yöne doğru hareket edilmelidir. İşaretin çevresinde bir su kaynağı varsa oraya yönelinmelidir.

Salyangoz: Gömünün suya yakın bir yerde olduğuna işarettir.

Akrep: Çevresinde bulunabilecek bir definenin tuzaklanmış veya üzerine zehir atılmış olabileceğini gösterir.

Aslan: Kral, kabile şefi, eşkıya başı gibi lider kişilerin definesini simgeler. Çevresinde bir mezar odası aranmalıdır.

Doğan, şahin: Eşkıya ya da savaş gömülerini gösterir.

At ve binicisi: Atın veya binicinin baktığı yönde bir binek taşı aranmalıdır. Define bu taşın altına saklanmış olabilir.

Domuz ve yavruları: Bir gömü işaretidir, figürün yönüne doğru gidilmelidir.

Boğa, öküz: Eski uygarlıkların dinsel inançlarını simgeleyen bir figürolup definecilikte mezar işaretidir.

Çoban ve koyunları: Sürünün baktığı istikamete doğru devam edilmesi
gerektiğini gösterir.

Çeşitli ayak figürleri: Durmak veya yürümek anlamına gelir. Parmaklı, parmaksız, tek parmak vb. formlarda bulunabilir ve her birisinin anlamları başka işaretlerle birlikte yorumlanır.

El: Bir yön işaretidir. Diğer tamamlayıcı işaretlerle birlikte yön tayini yapılmalıdır.

Göz: Kabartma veya oyma şekline göre anlamı değişebilir. Kabartma ise gözün baktığı yöne devam edilmeli, oyma figür ise orada durulmalı ve kazı başlatılmalıdır.

Uçları kapalı haç: O bölgede din adamlarının bıraktığı bir hazine vardır.

Dirgen: Gömünün düz arazide bulunabileceğini gösterir. Ancak bu işaret bir tuzağı da gösterebilir.

Çekiç, kazma: Gömünün bir kayanın içinde olabileceğine işarettir.

Balta: Eşkıyaların kullandığı az rastlanır işaretlerdendir. İşaretin çevresinde yaşlı bir ağaç aranmalıdır.

Define İşaretlerinin Anlamı, dolu küp

İşaretler Nasıl yorumlanmalı

Eski uygarlıkların bıraktıkları her işaret aynı anlama gelemeyebilir. Lakin yüzeysel olarak aynı mantığı ifade eder. Benzer işaretleri bire bir aynı yön ve mesafe üzerinde çalışmak doğru olmayacaktır. sadece var olanın aynı olduğunu anlarız. örnek oda mezar yada kapalı mağara gibi. İşaret çözerken şahısların kendilerine ait özel şifreleri olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

İşareti bulan definecinin bitmek bilmeyen çözüm yöntemleri başlar, İşaret çözümü tıpkı satranç oyunu gibidir, bu çok zaman günlerce sürerken bazen aynı gün şah mat olur. Böyle bir oyuna hazır olmayan defineci ise kayanın üzerinde gördüğü işaretin altını kazar. Burada başarı elde edemeyen ise kayanın içinde hazine var sanıp işareti kırar. Biz bunlara defineci değil hayalci deriz. Bir defineci ne pahasına olursa olsun işarete zarar vermemelidir.

İşaretlerin bir çoğu yön ve mesafe verir. Medeniyet ve dönem farklılıklarından dolayı her kültür aynı ölçü birimlerini kullanmamıştır. Bu konu yapacağınız çalışmadan önce nereden başlayacağınızı anlamanıza yardımcı olur, yapılacak tek iş bu işaretlerin hangi dönemde ve hangi medeniyet tarafından resmedildiğini iyi kavramaktır.

Hangi işaretler kolay çözülür ?

1- İşaret doğal afetler sonucu gerçek halinden uzaklaşmış olmaması gereklidir. Yağmur, deprem ve sel gibi doğal afetlerden etkilenmiş yerlerden sonuç almak oldukça zordur.

2- Define aramaktansa kendi elinizde bir define olduğunu ve bu defineyi bu coğrafyada nereye gömerdim sorusunu sorarak coğrafyanın uygun yerini bulmaya çalışınız.

3- Araziyi en az 3 gün çıplak gözle iyi etüd edin. Bulduğunuz ip uçlarını yalnız değil birkaç kişinin tecrübelerinden faydalanın.

4- Dikkat edin define işaretleri yalnız başına olmayabilir. Bölgeyi iyi araştırın ikini ve üçüncü işareti bulduktan sonra işaretler arasında bağlantı kurunuz.

5- Sahte işaretlere dikkat edin, Bazı işaretler vardır yön bulmanızda şaşırtıcı olabilir. çözüm sürecinde bu durumu aklınızda çıkarmayınız.

6- Gömen insanın o anki ruh halini kafanızda canlandırın, Para korkaktır onu ne kurnazlıklarla sakladığını unutmayın.

7- Arama alanınızı elinizden geldiği kadar daraltıp minimuma düşürün. Son nokta için size gerekli olan sadece bir metal dedektördür.

Arazi Keşfi

Defineci çıplak gözleri ile doğayı iyice gözlemlemelidir, arazının insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli, dikkatini aşağıda sırladığımız unsurlar etrafında yoğunlaştırıp araştırmaya başlamalıdır.

1- Harabe yerleri (Ören yerleri Gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribattan kaçınalım)

2- Yığma tepeler (Tümülüs ve Höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta Yasalarımıza göre sit alanıdırlar tahrip etmekten kaçınalım.)

3- Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevreleri ( Gömü bulunabilinir.)

4- Üzerinde işaret resim veya sembol bulunan kayaların çevresi (Geneli Mezarlarıdır, içinde muhtelif mezar hediyeleri bulunur.)

5- Çeşitli medeniyetlere ait mezarlık alanları ( Mezar hediyeleri bulunur)

6- İnsan yaşantısına uygun mağara önleri (Gömü bulunabilir, yaşayan insanlara ait muhtelif araç ve gereçler ele geçirilebilir.)

7- Dini yapılar ( sebep ne olursa olsun saygılı davranmak gerekir İnancımızın gereğidir. )

8- Çakıl yığınlar ( Büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir, ufak olanları yine mezarlardır, bir çoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır.)

9- Şelale arkaları Önemli bir araştırma alanıdır, mezar ve gömü bulunmaktadır.

10- Kale surlarının önleri muhtelif sikke, savaş malzemesi bulunur.

11- Halk arasında define var olduğu söylentisi olan alanlar ( Yakın tarihe aittir, sabit ve kalıcı olan yüzey unsurları üzerinde durulmalı )

12- Köprü ayakları Değerli arkadaşlar definecilik alanında faaliyet gösteren bir site bu tür bilgi vermektedir, sakın bu bilgiye uyup hiç bir tarihi yapıyı, köprüyü hanları ve sairleri define arama uğruna yıkmaya, tahrip etmeye yönelmeyelim. Yanlış ve art niyetli bir bilgilendirmedir . Hiç bir insan deli de olsa bile gidip su yatağına yada köprü ayağına altınlarını gömmez akıl işi değil. Lütfen itibar etmeyelim.

Şunu unutmayalım insanlar yaşadıkları yerlerde mutlaka bir kalıntı bırakmışlardır, bırakılan çeşitli kalıntılar zamanında yaşamış insanlar hakkında bilgi verir…

BOŞ KÜPLER VE ŞİFRESİ ;

Boş küpler yatay, dikey veya ağzı aşağı vaziyette bulunmaktadır.

Boş küpler yatay, dikey veya ağzı aşağı vaziyette bulunmaktadır.

Yatay duran küplerde para yeri agız kısmının baktığı yön olup, bu yönde güney batı istikametidir.

Dikey duran küplerde ise ; mutlaka zemin arazinin küpün bulunduğu araziden bir iki kademe yüksekte olduğudur. Zaten yön olarakta güneybatı yönü öncelikle düşünülmelidir.

Ağzı aşağı duran küplerde ise; mutlaka biraz derinde küpün tam altında müjde parası olup, 7 ila 9 metre mesafede de anaparası bulunmaktadır. Yön olarak ise güneybatı yönü olup, zaten küp üzerinde o yöne bakan tarafında mutlaka bir farklılık vardır.

DEĞİRMEN TAŞLARI

Değirmen taşları toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler. Ana parası güney batı yönünde 7-9 metre mesafededir.

DİBEK TAŞLARI

Dibek taşları toprak altında olup, şayet dibek kullanış şeklinde yani altı altta, ağız kısmı üstte çıkar ise; 7 ila 9 metre güneybatı istikametinde hafif kabarık alan aranır düz zeminden 50 cm. ila 2 metre kadar yüksek alan aranır malı ordadır. Alt kısmı orta merkezinde murc ile noktalanmışsa müjde parası altındadır.

Dibek taşı alt kısmı üste ağiz kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka altında müjde malı ve 7 ila 9 metre uzaklıkda güneybatı yönünde düz alanda ana parası vardır.

SU KANALLARI, KÖMÜR, KİREÇ VE KİREMİT GİBİ CİSİMLERLE YÖN VERME Gömü noktasına 9 metre kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru iz olarak başlar ve mala götürür. Ama bu 9 metrelik maratonda bu izler, kanallar 2 ye hatta 3 e ayrılırlar ama sonuçta mutlaka mala götürürler. istikamet olarak daima güneybatı yönüne giden iz, yol takip edilmelidir.

Önemle şunu vurgulamak isterim ki; bu materyallerden herhangi birisi çıktığı zaman o yerin kodlanması, çıkan gizli işaretin duruş şekli yön de dikkate alınarak resimlenmesi ya da not edilmesi gerekmektedir. Bu tür işaretler değirmentaşı, küp ağzı (O) kategorisindeki işaretlerdir.

Gizli İşaretler (Çalışma Yerinden toprak altından Çıkan metaalar)

İşlem gören yerlerde, yer altından çıkan yılan makeki mala olan uzaklığı, yönü veya tünel var ise; tüneli vermektedir. Baltacık taşı, ücgen taşlar yada canlı cansız figürler daima işlemi doğrulayıcı ve yönü verici işaretler olarak kullanılmışlardır. Hazine gömen çete geniş kadro ve imkana sahip olduklarından gömü alanını çok geniş eşmişler mala doğru da dört bir yandan gizli işaretlerle yol vermişlerdir.

Bu yollar gizli maket işaretleri kök boyalı taşlar, karasakız, sarı kum, kül, kirec, su kanalları gibi maddeler olup, bizler kazı esnasında şunu daima hatırlarsak muvaffakiyet bizden kacmayacaktır arkadaşlar. Malı daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Zaten mala bu işaretler bizi getirecek olup, aşırı iş gücü harcamamak için kazı esnasında işlem gören yerin sınırı bulunduğunda 4 metre orta merkezden kazıya devam etmekte yarar vardır.

KÖMÜR KUYULARI :

Bazı bölgelerde düz tarlalarda yüzeyde toprağın karamsı olduğu, eştikce 20,25 metrekarelik alanlarda kömürün ya da demir cürüfünün yoğun çıktığını, zamanında da orada taş yığını olduğunu bilmekte ya da denk gelmekteyiz. Bu yoğun kömür olan kuyularda mutlaka gömü vardır. Eşkiya belgesinde bu yöntemin sık sık kullanıldığını, parayı gömdükten sonra pelişt agacını üzerinde yaktıklarını, demir cürüfü ile üzerini kapattıklarını yazmaktadır. Bu tür gömülere de kayada yuvarlak oyma yapılmış içte parmak kırılmak süreti ile V acısı verilerek yer noktalanmıştır.

KİREÇ KUYULARI :

Kireç kuyuları genelde dere cataklarında, kale yerlerinde sık sık kullanılmıştır. Belirli aralıklarla 3 kuyu yapılmış olup, hepsinde para bulunmamaktadır. Kireç kuyularının 2 tanesi boş iken orta kuyuda para bulunmaktadır. Yine kireç kuyularına uzak işareti ayak izi, yakın işareti yuvarlak oyma olarak yapılmıştır.

DERELER AĞAÇLAR:

Dereler ve ağaçlar define şifrelerinde çok önemli yer tutar, yaşlı ağaçların çoğu defineye yakın yerde olur bazende define bu ağaca hedef alınarak saklanır. ağaç çevresinde çok iyi araştırma yapın, özellikle ağacın 6-9 mette çevresine iyi bakın. Derelerde aynıdır özellikle çatak derelerin çatal yapan yerlerine yoğunlaşın, burada birde yaşlı ağaç varsa işte aradığınız yer burasıdır.

Gömü işaretlerine bakma tekniğinde,bir çok püf noktalar var. işaret sahibi ve yorumlayanlar sadece işarete yoğunlaşıyorlar. işaretle beraber işaretin yapıldığı yüzeyide kaale almaları gerekiyor.bu yüzeyi görmeyip sadece işaretle meşgul olunsa,bu işin bir ayağı eksik sayılmış olur işaretin yapıldığı yüzey,mal yerinin % 40 anlatır.işaret %20yi anlatır. geri kalan %40 yüzeyin anlatmak istediği yerde saklıdır.

Define işaretlerinin anlamı mantık

-işaret ne olursa olsun!! işaretin yapıldığı kaya yüzeyini iyi okuyabilirsek bize çevreyi anlattığını anlarız
-işaretin açısı ve açısının yönü ?
-kayanın yüzeyin genişliği ?
-kayanın yüzeyi düzmü ?
-kayanın yüzeyi engebelimi ?
-işaret kayanın yüzeyine göre, küçükmü yapılmış ?
-işaret kayanın yüzeyine göre, büyükmü yapılmış ?
-işaret kayanın yüzeyinin, neresinde bulunuyor ?
-işaret kayanın alnınamı yapılmış ?
-işaret kayanın ayak altına, gelecek yerinemi yapılmış ?
-işaretin kayası, meyillimi ?
-işaretin kayası düzmü ?
-işaretinn yanındaki,doğal görünmülü yardımcı işaret ?

İşarete bakarken işte yukarıda saydıklarım tümünü ele almak gerekiyor.bu sayılanlara dikkat etsek, bunlar işaretin çevresinin haritasıdır.

Not; (bu saydıklarım mezar sunularıyla ilgili değil,) sadece,gerçek Gömü işaretleriyle alakalı açıklamalardır.

Şimdi Define İşaretini Tanıyalım

İŞARET (Epigrafi) : Bir tür şifreleme yöntemidir.Sakladığı varlıkları, değerleri herhangi bir tehlikeye karşı korumak ve sonrada gelip almaya yarayan şifreleme yöntemidir. düzeneği ile birlikte bir çeşit anlatım ve bir dildir. Bunlar oyma kabartma ve boyalama şeklinde günümüze kadar ulaşmıştır. Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. ancak her kaya damgası da define için değildir. Direkt gömünün işareti . bunu unutmayalım.

hilal kabartması

Kaya damgaları mutlaka bize bir şey söylüyordur, yapım amacıda bu olmalı, örneğin kayalarda çoğunlukta gözüken yuvarlak oymalar mezarı işaret eder, bu oymanın yapılış amacı; Mezarın yanında ki kayaya oyularak içine yağ dökülüp yakılıyordu, Bu günkü mezarların üstünde yakılan mumlar gibi biz buna mumyalık desek daha mantıklı olacak. kare veya dikdörtgen oymalarda aynıdır. Bir ok yön için kullanılmıştır.

Özetleyecek olursak her figür ancak özellikleri ile okunur. Örnek verecek olursak bir buğday başağı berekettir, bereketi sembolize etmişlerdir, direkt defineyi değil. Her kaya damgası define olamayacağı kesindir. Buna göre bunları biz bir kategoriye ayıralım.

1- Devlet ve yöneticilerine ait damgalar.devleti ve devlet adamalarının makamlarını ve devlet sınırlarını sembolize eder

2- Dini kurum ve din adamlarına ait damgalar. dini ve din adamını sembolize eder

3- Kavimlere (aşiret) ait damgalar. kavmi sembolize eder

4- Şahısa ait damgalar. şahısı sembolize eder.

5- Süsleme sanatı . Sadece sanat içindir

6- Askerlere ait Damgalar . Üst düzey askerler (General) için yapılan damgalar (İşaretler)

İşaretlerdeki Mantık.

öncelikle şunu belitmek isterizki burada açıklanan işaretler türkiyenin bir çok yerinde bulunduğu kayaların üzerinden çizilerek alınmışdır.
halen daha çözülmemiş birçok işaret mevcuttur.bunun nedeni ise bu işaretleri koyan insanların o anki ruh halleri, tecrübeleri ustalıkları ve ruh halleri ile alakalıdır.yıllar sonra biz bu işaretlere rasladığımızda definenin yerini kolarca bulabileceğimizi zannederiz. halbuki kişiye özel tasarımla yapılmış bu işaretleri çözmek ve işaretlerdeki mantığı anlamak o kadar kolay deyildir. işaretleri çözmek için bazı vasıflara sahip olmak gerekir.

Bunları sayacak olursak öncelikle yaşadığımız bu topraklarda daha önce yaşamış olan medeniyetleri yakın hareketlerini iz gerek. buna ek olarak işaretlerde kullanılan ölçüyü işaretin hangi kavme ve hangi medeniyete ait olup olmadığını iz gerek. birçok definecinin çözüm aradığı bu konuyu okuduğum bazı kitaplardan sizlere aktarmaya çalışdım

define işaretleri ile ilgili şimdiye kadar yayınlanmış bir eser yoktur. bunun sebebi ise insanların bu bilgileri kimseyle paylaşmak istemeleri ve kendine saklamalarıdır. bir başka nedeni ise işaretlerin çözümündeki yanıltıcılık insanları farklı yönlere yönlenrirebilmesidir. menderes1278

İşaretleri çözerken aşağıdaki sorulara cevap aramalıyız.

1- Gömü var mı?
2-Nerede?
3-Ne kadar uzaklıkta?
4-Hangi yönde ?
5-Ne kadar derinlikte
6- gömünün saklandığı mekanın şekli nasıldır?
7- Kim gömmüş olabilir.

Bu açıklamalarda sonra sorularınıza aşağıdaki gibi davranarak cevap bulmamız lazım .

1- Her işaretin bir dili vardır bu dil işaretin oluşturan şekillerin özellikleridir.

Örneğin bir kaya üzerine çöreklenmiş oyma bir yılan olsun, önce yılanın özelliklerini sıralayarak çözmeye çalışalım, Yılanın özelliklerinde bir tehlike anında karanlık kuytu bir yere kaçar bu yer ya bir deliktir yada bir kaya altıdır, yılanın duruşu hareketsiz çöreklenmiş sabit başka hiç bir emare yok o zaman yılanın bulunduğu kayanın altına bakmamız lazım, yılanın diğer bir özelliği savunma silahı zehirdir. o zaman gömüde tuzak olabilir düşüncesi ile yaklaşmalıyız..

2- İşareti kullanan toplum hakkında sosyoekonomik yönde inanç yönünde bilgi toplamak

3-İşaretli kayanın etrafında çevresinde yüzey araştırması yapmak, insan tarafında müdahale edilen bu katmanları keşfetmek okumak bir çok kez insana nokta buluşu sağlar. çevresinde dikili birbirine yaslatılmış kayalar, tümsek, çukur, dikili taş, yaşlı ağaç gibi izleri aramamız lazım

4- bu bilgilerden sonra yinede işareti çözemedik diyorsanız bu konulardan tercube edinmiş insanlardan yardım isteyiniz. İşaretleri koruyunuz kırmayınız kırana müdahale ediniz,

Define kazıları ameliyata benzer, işin ehli bir cerrah ameliyattan önce gereken tüm tahlilleri yapar. ve ameliyata başlar.

Define İşaretlerinin Anlamı, kapı

Define İşaretleri Nasıl Çözülür.

Antik Dönem toplumlarda sık sık yapılan savaşlar,ani baskınlar, çete ve eşkıya soygunlarına veya maddi durumunun iyi olması nedeniyle insanlar ellindeki muhtelif değerleri korumak amacıyla saklama ihtiyacı duymuşlardır, hatta günümüz insanların kısmen uyguladıkları alışkanlıklardır.Gömü işleri ve düzenekler genelde taş ustaları, sert cisimlere şekil vermekte usta insanlar (heykel tıraşlar) tarafından yaptırılırdı.

Bir gömüye neden işaretleme düzeneğine ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabındaki genel mantık şöyledir. Gömü başta güvenlik nedeni ile yapılırdı, gömen insan ihtiyaç duyduğu an gelip kolay bulacak, kolay kazacak ve gömü yerini kendisinde başka kimseler bilmeyecek, kendisi almadan ölürse gömüyü neslinde dininde ırkında biri gelip bulsun alsın gibi mantığı yatmaktadır. gömerken saklarken bile emniyet tedbirleri söz konusudur.

FİGÜRLER NASIL ÇÖZÜLÜR

Yıllardan beri gelen tercubeler gömülerin çoğunun kayaların içi oyularak kaya içine sakladıklarını göstermektedir.

İnsanlar yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler ve işaretler bırakırlar ve bırakmaya da devam etmektedirler.

İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan figürün define olup olmadığıdır, kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır bunların birer amacı vardır, bunlar içinde dini sembolize eden, kabileyi sembolize eden, yerel beyi sembolize eden kralları sembolize eden ırkları sembolize eden bir takım kaya damgaları kullanılmıştır, gömü işaretlerini bunlarda ayırt edebilmek için eski insanların davranışlarını dinlerini gelenek ve göreneklerini çok iyi bilmek gerekir. her işaret define değildir.

Gömü işareti yani define işareti bir alfabe bir matematik kuralı dahilinde inşa edilmişlerdir. Bu nedenle gömü işaretleri zincirleme birden fazla olmalıdır.

işaretlerden uygulanan genel mantık; gömünün işarete olan uzaklığı, derinliği bazen miktarı bazen de saklama biçimi şeklinde alfabetik ve matematiksel bir mantık hakimdir.

İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

İşaretleri üç kategoriye ayırmak gerekir.

A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.

B- Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun
duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.

A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak

a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.

a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.

a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çüzgiler:

Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup, definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

b.1) Aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin bulunduğunu birçok arkadaşımız görmüştür. Aynı kaya da istavroz, V, oyma delik ve üçgen gibi.

C.) – İşaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare cinsinden ölçümünü verir. İşarete olan bu arazinin orta merkezine olan uzaklığını da verir. İşaret aynı zaman da pusula gibidir. Mutlaka her işarette yön vardır.

c.1-) Örnek işaretler :

U, Ok, V, yılan, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.

Define olabilecek yerler nerelerdir ?

1- Tarihi ve eski yapıtların kalıntıları olan yerler,

2- Akarsu çevresi ve pınar gözleri

3- Kale , Antik Mezar ve çevreleri

4- Kayalıklar, kayadaki figürler ve resimler

5- Eski değirmenler

6- Kiliseler kıble güney batı istikameti kapı girişi ve dini yapılar ve kalıntıları

7- İsli Mağaralar, yaşanmış mağaralar ve önleri

8- Harabe ve ören yerleri

9- Yığma toprak tepeler ( Höyük, Tümülüs gibi yerler )

10- Halkın define olduğunu söylediği alanlar

11-Ermeni mezarlıkları ve değişik millet ve kavim mezarlıkları

12- Bayroslu tepecikler ve yığma tepeler

Ayrıca tarihi şehirlerin yerleşim yerleri ve çevrelerinde de aranabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.