Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Definecilikte Sayıların Anlamı

Sayıların anlamı çok önemli bir konudur. İlk dikkat etmemiz gereken işaret ve sembol arasındaki farkı anlamanız.  Semboller bir düşünceyi ifade etmek için kullanılır, işaret ise sembolden farklı olarak vücut hareketi gerektirir. Örnek olarak 3 sembolü bize kutsal üçlemeyi anlatırken, 3 işareti bizim vücut hareketi ile 3 tepe, 3 ağaç 3 kuyu aramamızı anlatır. Unutmayın; her sembolün bir sayı karşılığı, her sayınında bir anlamı vardır.

Definecilikte Sayıların Anlamı

Şimdi Üst resimde yunan alfabesinin sayısal karşılıkları vardır. Bakın bu alfabeler kayalara oyma kabartma şeklinde işlenir. Örnek kayada bir E harfi gördünüz. Bu E harfi 5 sayısına karşılık gelebilir. 5 sayısının anlamı için 5. maddeye bakın.

Sayıların Anlamı

1 Sayısı: Başlangıç noktasıdır, var olan her şey ondan oluşur ve ona dönecektir. Tek olanı, mutlak olanı simgeler, dikme, tek tepe, dikiliş taş gibi. Bazende son noktadır.

2 Sayısı: İkilikleri vurgular; Patika yol, geçit, taş geçit gibi,, işaret başlangıcı olarak iki tepe, iki ağaç, iki taş, iki yol olabilir. İlk işaret yeri olup, araştırmaya ilk buradan başlanabilir.

3 Sayısı: Özellikle Hristiyan toplumunda yetişen biri için bu sayının kutsallığına aşına’dır. Hristiyan inancında Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesi şeklindedir. 3 sayısı sembolik olarak üçgen işareti kullanılmıştır. Yürütülmesi gereken mantık ise 3 tepe, 3 ağaç, 3 kuyu, 3 yol, 3 dere şeklinde olmalıdır. Mutlaka 3 olması gerekir. Malın nerede olduğunu verir yada yardımcı işaretle gösterir.

4 Sayısı: Yere dengeli şekilde oturmuş taşı verir. Bu çoğunlukla yapı taşı şeklindedir. Rengi biraz farklı olur, altı mezardır.

5 Sayısı: Genelde malın yerini verir. Pınar, çeşme, küçük taş öbeği gibi. Bu el işaretide olabilir, 5 parmaklı bir elin malı altında olabilir. 5 köşeli yıldızda 5 sayısına karşılık olarak kullanılmıştır. Antik çağda cadılar tarafından kutsal kabul edilen rakamdır..

6 Sayısı: Hedef seçilerek yapılan gömülerde görülür. Değirmen, kuyu, yaşlı ağaç gibi. Özellikle daire yapan yerlerdeki hedefler önemlidir.

7 Sayısı: Ana kaya, sergen sıra kayalar gibi, çevrede göze batan kayalık dağ. Dağın altına ulaşmayı ifade eder. Yedinin olduğu yerde siperli kayada yada mihrap kaya aranır.

8 Sayısı: Hristiyan inancına göre gök yüzü tahtını 8 melek taşır. 8 bazen hilal işaretine şifrelenmiştir, kırmızı taş, kırmızı toprak önemlidir bunlar yön veren işaretlerle desteklenir.

9 Sayısı: Bitiş noktasıdır, burada bulunan farklı nesle aranmalıdır.. 3 ayrı üçgen, yada 6 köşeli yıldızın yanında üçgende buranın son yer olduğunu anlamamızı sağlayabilir.

10 Sayısı: İhtişamlı olan, büyük olandır.. Örnek olarak patika yolu değil ana yolu verir. büyük dağ, deniz ve nehir gibi.

11 Sayısı: Taş yol, dikmeler, taş döşemeli yol, taşlı yol, patika yol. Taşlı ve bol kıvrımlı yol verir. Malı ise Lahit mezar veya Kaya mezarıdır.

12 Sayısı: Bağdat kaldırımı, Bağdat yolu, Kervan Yolu. Bağdat yolu, kervan yolu verir. Malı ve hediyeleri dikili taşta veya ağaçta olur. %50 şansın vardır.

13 Sayısı: Askeriye, Çatal yapan yer. (Dere çatalı, yol çatalı gibi) Asker mezarı, asker yeri verir. Malı çok az olur. Kesin değildir. Askerin veya askeriyenin durumuna göre değişir.

14 Sayısı: Tek dikili olan, mezar, dere çatalı içindeki dikme, bağ bahçe. Dere ve yol çatalında bulunan yer, bağ bahçe, kuyu, ağaç, taş vs Hedeftir

15 Sayısı: Küçük kilise, kilise ev. Küçük kilise, kilise ev verir. Malı sütunda, duvarda veya kilise evin odanın ortasında olur. Eğer mal var ise.

16 Sayısı: Tepe, değirmen (tek değirmen). *Tek değirmen çalışır vaziyette olur. Değirmenin arkasında 3 kayalık olur. Orta kayada mal veya hediyesi, sağında ise mezar olur.

17 Sayısı: Dikili ağaç (tek). Ağaç verir. Ağaçta olan emareler malın yerini söyler. Ağaç üzerinde çivi veya dibinde dört köşe taş olur. Mal bu emarelerle belirlenir.

18 Sayısı: Kara tepe. Kral komutan gibi soylu insanların mezarını verir. Kesinlikle zengindir.

19 Sayısı: Karataş, Çeşme (Karataşlı Çeşme). Çeşme verir. Malı çeşmenin arkasında veya doğusunda yerde 1-3 adımda olur.

20 Sayısı: Kuyular. Üç adet kuyu verir.(ikide olabilir).Kuyular değirmen giderken genelde yolun solundadır (bazen de yanında). Bu kuyular kontrol edilmelidir. Bu kuyular büyük ihtimalle kapalı olup, iki boş bir dolu, iki sahte bir gerçek olması muhtemeldir. Kuyu kenarından 40-50 cm kazılırsa üzeri şekilli bir taş çıkar. Bu taş haritadır, harita taştır.

21 Sayısı: Geçit yer, yemin, vezir tepe: ( hakim tepe, geçit olan yer gibi). Vezir tepe 7 adet mezar verir. 4 tanesi bir yerde, 3 tanesi bir yerde yada aynı hizadadır. 4 mezarda kesin malı olur. Dama oyun çizgisi, yakınında mağara içine çizilmiş 7 tane geyik, 7 deve gibi resimler bu mezarları işaret eder. 7 adet yığma veya taş tepeler (Tümülüs) şeklindedir.

22 Sayısı: Dikme, Vezir mezarı, haç işareti. Vezir mezarı verir. Bir yörenin en yüksek tepesinde 5-10-15 metre gibi yükseklikte yapılan büyük boyda olan dede veya yatır denilen mezarlardır. Alması çok zor olup, bu güne kadar alan olmamıştır. Heraklis’in, Firavun’un mezarları gibi ulaşılmamış mezarlar örnektir. Vezir mezarı yani haç işaretinin sayısal anlamı bazen 22 bazen de 24’tür. Bu farklılık kavimlerin 2 eksik harf veya fazla harf kullanmasından kaynaklanmaktadır.

23 Sayısı: Toplu mal. Toplu kişilerin malıdır. Soygun ve savaş zamanlarında insanlar yaşadıkları yerleri terk ederken, bütün mallarını topluca bir yere gömmüşlerdir. Bu malları ifade eder. Mallar genelde oda mezarlarda bulunur.

24 Sayısı: Vezir mezarıdır. (22 de belirtildiği gibi bazı kavimlerde geçerlidir). Diğer anlamı ise işaretlerin son noktasını verir. Bu işaretlerin genelde 24 adım güneyinde olur, son noktayı ve sonucu verir.

Not: Bu sayı sistemi tüm define işaretlerinde kullanılmamıştır. Antik yunan ve 1800 yılları sonrası eşkıya gurupları tarafından kullanılmıştır.

Örnek alt resimde F harfi vardır. F 6 sayısına karşılık gelir. 6. maddeye bakın. Kuyu yaşlı ağaç ve değirmen aranmalıdır.

Yorumlar

  1. Serkan dedi ki:

    Arkadaşlar yazılar ve rakamlar buza 3 adet karışık birşey türkçeye çevirdiğim zaman rakam harf 3 lü rakam bilgisi olan varsa yardım bekliyorum