Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Eşkiya Belgelerinde Gerçek Para Yerleri

Eşkiya Belgelerinde Gerçek Para Yerleri

Eşkiya belgelerini çözmek zordur, gerçek para yerleri her zaman sayılarda saklıdır. Eğer doğru yeri bulursanız parayı nerede bulacağınıza yardımcı olacak konudur.

Çolak Papaz, 2800 Okka Altın

Küp dağı muhiti içinde bulunan iki kapılı mağara ve ön tarafı tezgahtır. 2800 okka altın bu mağaradadır. Yine kız resmi ve çolak papaz heykelide bu mağaradadır. Mağarada bir mahzen birde kuyu vardır. Mahzen iki kısımdır.

Sarı Meşecik, Safi Altın ve Gümüşler

Sarı meşede iki tane kara ağaç, ağaca 8 adım oluk başı vardır. Ve doğu kısmı savak ark arasındaki burun çıkacak şekildedir, mal buradadır, safi altın ve gümüş para.

Alibey ve Şelale, 1000 Adet Altın

Bu muhitte yüksekliği 40 metreye yakın bir şelale vardır. Koltuk taşına oturunca şelale gözükecek.. Şelalenin suyu kazan gölüne dökülecek. Suyun akarında yapma (V) gibi yer olacak. Buraya sokulan bir tapa var. Bu ağaçtandır sakın çekip atmayın içinde harita vardır. Tapayı aldıktan sonra orada bir şişe içinde 1000 adet altın vardır.

Buradaki yerin arkasında ve üzerinde su akan oyma haç bulunur. Buradaki haçı kırarsan 20 kilo kadar toz altını bulursun. Şelalenin suyunun döküldüğü yerde sağ omuza gelen bir yeri var. Bu tapa ancak buradan bakınca gözükür, burası bu bölgenin başlangıcı ve en önemli yeridir. Şelalenin arkasındaki variyat pontuslulara aittir ve çok değerlidir.

İznik Beyaz Tepe, 20700 Okka

İznik kuzeydoğu kısmı araznin şekli 7 adet taş ocakları 222 rakamlı beyaz tepe vardır. Beyaz tepe mahzeni 890 hatıl uzunluktadır. İçeride kurşunlu direkler vardır. Giriş nokta batı deniz 113 devam eder.

Güney batı kısmı 90 basamak devam eder, doğu üst kısmı 60 basamak devam eder. İçerdeki kısımlar ise, batı taraf girişin merdiven arkası 3 sıra taş sökülecektir. Orta kısımda 7 taş üst üstedir, yedinci taş nihayettir. Kaya ile dondurulmuştur. Çaresi kezzap suyudur, 20700 okka mal vardır, nihayet tarafında horasanla kilim ebatında bir taş sökülecektir. Açılan bu kuyu ve bu delik cihan evi denenen bir mağaraya çıkacaktır. Karadeniz sahiline inecektir bu mağarada her milletin malı vardır KARA tepe.

Tekke Köy,

Tekke köye şimdi Erenler derler. Orada büyük Müslüman türbesi vardır. Ve yakınında değirmen vardır. Türbede Ruslara ait savaş için ayrılmış paralar vardır.

Aksu Deresi, Nikomedya Krallığının Malları

Bu derede 3 adet kuyu vardır. Bu kuyular ayrı ayrı yerlerde olup nikomedya krallığının malları buradadır.

Dağarcık Değirmeni, 2 Kazan ve Dahası

Karadere içinde aşağıda üç koldan su gelir. Sağdan gelen murat dere soldan gelen sarı su ortadaki karadere yada karanlık deresidir. Bu derede bük bir şelale yada kazan gölü vardır. Gölün kıyısında üzerinda (+) buluna iki düz kaya vardır. Kayaların altında 2 kazan para vardır. Bu dere içinde bulunan arkacık değirmenine kayaya oyma 18 basamakla çıkılır. 300 adım ilerisinde (KOCA PESTRE) ağzı kapalıdır. Sağ yanında yüksekce bir kesme yol vardır. Bu yola 9 basamaklı ağaç merdivenle çıkılır. Sonra kesme yoldan 11 adım yürü ve soluna dön. Karşınıza mihrap şeklinde kapatılmış yer gelir. Burası 80 cm kalınlık 90 cm geniş 120 cm boyunda kapıdır. Üç kolu musavi; yukarı kolu uzun olan bir put buranın işaretidir.

Kapı açılıp içeri girince elinde iki bakırla su getiren kız ve elinde kadeh bulunan bir kızı göreceğiz. Kapıdan girince sağ tarafta bir topal ayı 2 tekerlekli bir su sakası arabası, 3 koşulu katır olacak. Katırlarla bir kız resmi arasında (+) var içinde miktarı az para vardır. Biri yalaktan su içer diğeri bir puta bakar halde 2 güvercin olup baktığı put içinde miktarı az değeri hayli yüksek para ve bir kroki vardır. Sol tarafta 2 karaca karşı karşıya yatar vaziyette; karacalardan birinin arka bacağında bir put vardır. Bir ayağı topal avcı ve karaca vardır. Yanında bir tavşan birde ayı olacak. Ayının bacağı altında put 2 yarım papaz resimleri ile iki hoca resmide vardır. 7 yavrulu birde tavuk var üzerindeki yavruya yılan saldırıyor.

Keşiş Tepesi, Kapalı Kuyu

Üzerinde rüzgardan durulmayan keşiş tepesinde cam ve çömlek kırıntıları vardır. Bunların 12 adım batısında dikili bir taş vardır. Taş ile TURNACI HANI karşı karşıyadır. Buranın kapısına 11 adım mesafede bir kapalı kuyu vardır

Halkalı Kaya, 1 Su Bakırı Para

Kaya kısalar köyü muhitinde köprü vardır. Köprünün bulunduğu deredeki nişanlara dikkat edilmelidir. Özellikle kör pınarlarda tabanca, bıçak, ayna resmi vardır. Kör pınarda 1 su bakırı safi 9 okka para vardır. Buradaki mahzen göçüktür üstünde kum taşı vardır kazan üsttedir. Paranın tamamı takyanusdur. Demekki halkalı kaya değil halkalı dereymiş; ah ah içim yanıyor.

Kartal Kaya, 40 Katır

KARTAL kaya (karga barka koska) kaya diyede söylenir. Kartalkaya taş ocağıdır ve 3 bölümdür. Arazinin doğu yüzüdür, en üst hattı içine girintilidir. Girintide bir vapur resmi görülecek. Su akıntısında bir çörek işareti ile bir kurt işareti vardır. Burada birde İzmit bu üç bölüktaş ocağı mağaraları vardır. Kaya mağaranın semt ve ismi ise kırmızı kayalardır. Önü deniz üst nihayetinde kaynak bir kara pınar vardır. Batı tarafında bir müddet sonra 40 katırlık ahır taşları vardır. Ahırın taşları, hayvan su içme taşları ve yalak taşları vardır.

Mağaradan üç bölge açılacaktır. İşaretler ise adam heykeli, çift at, koşulu landoz fayton, terbiyeler elinde lambalarda önünde yanar vaziyette içinde üst üste üç masa kuruludur. Hesap defteri masa tainın altındadır. Para kısmı taş altında defterin altında yine para vardır. kantarlar 99 üstündedir.

Kapak taşı 100 şevlik yontulmuştur. üç şeve seçiği yer açılacaktır. İşaretler taşta vardır. Ayna masa kasa resimlerde duvarlardadır. Rum kızları sağ tarafta oynar kemençe mağara tavanında keman çeker vaziyettedir. Buraya kırk katır üç sefer etmiştir. bu mallarda önceki malın üstüne ilave edilmiştir. İkinci odanın geçirme taşı tamamen yerleşmemiştir. Çekilince mal çıkacaktır. Açılacak noktalarda zincirli anahtar ay yıldız kilit vardır. Giriş mahalli diş taraf çakıl moloz taş ve moloz ağaçlar atılmıştır. İlk taşta kurt ağzını açmış salyaları akar halde bakıyordur.

Sarı Meşelik, 200 Okka

sarı meşecik tam olarak kapı kayanın kuzey yamacındaki iki dere çatındaki alandır. Burada iki adet kaya vardır. Kayalar uzaktan mandaya benzer. Birinin rengi sarı diğeri siyahtır. Sarı olan mandanın baktığı yerden 650 metre mesafede acı su bulunur. Suyun arkasında 5 adet çakıl yığma vardır. Aşağısında altın madeni ve kireç ocakları ve bir değirmen bulunur. Benti taştan kesmedir, tam güneyi kapı kaya boğazıdır. Bentin arkasındaki duvarda bir miktar mal vardır. Kuru duvardır burada 3 galeri olup açık haldedir.

Değirmen ile kaynak arasında kayalıkta bir mahzen vardır. Yine burada 3 kireç ocağı bulunup ikisi derenin karşısında biri tektir. Tek olan kara taşlı olup üzeri çuruf ile örtülüdür. Buradaki mal 2000 okkadır safi beyaz altındır. Yine burada 7 yavrulu tavuk ile topal ayıda mevcut olup değirmenin nişanıdır. Tavuklar kireç kuyusuna bakarlar.

Avcı Karaca, 2600 Okka

Avcı ile karaca arasında bir kuyu vardır, mal bu kuyunun içindeki yuvarlak kayadadır ve 2600 okkadır.

Sarıkızın Mezarı, Heykel

Kızıl madenden ve kazan kayadan giden yol kapı kaya muhitinde birleşir. Arada kalan kirazlı bel denen yerden geçerken çok dar bir yer vardır. Burası bir boğazdır; kuzey ve güney olarak uzanır, yer ise taş döşelidir. Bu yol buradaki tepeye çıkarken 3 adet keskin viraj yapar, ve bir büyük düzlükte son bulur. Burada han yeri çeşme ve mezarlık vardır, burası dağın batısıdır.

Bu dağın doğusundaki yerler çok dik ve sarptır. Arazide bol miktarda kiraz ağacı bulunur. Ortadaki virajdan 100 metre kadar doğuda bulunan 3 dev kiraz ağacının ortadakinin 21 adım güneyinde bir çocuk mezarı vardır mezar boştur. Burayı kazarsak altından düz bir kapak taşı çıkacaktır. Üzerinde çivi ile yapılmış ceviz ağacı görülür. Dikkatli bakmadıkça görünmez. Kapak kırılıp altından emaneti alınır. Burası 7 kattır son katta sarıkızın altından heykeli mevcuttur.

Devasa Arkacık Değirmeni

Değirmenin nişanları direkli taş olacaktır. yalak taşı, sofra taşı, krokili taş, oluk başı çift delik taş, bu taş hususi yap olacak. Dut ağacı, deve, ayna, çerçeve tüm saydıklarım değirmen ocak başı camından gözükecektir. Değirmenin suyu iki yerden gelir.

PARA YERLERİ

1 Değirmen unluğu.

2 Domuz damı yapı arkası 1 kasa sokuludur

3 Değirmenin içinde 150 okkalık sandık saklıdır

4 Değirmen ocağının arkasında 1 küp vardır

5 Değirmen arka tarafı külfete dikkat ? 6 at geçmez yaya zor geçer yer vardır. Burada yataklı taş altında 4 teneke, 2 bakır, put, 3 zincir birde halka olacak.

Kemer pınar duvarlarının iç tarafında 3 oyuk vardır burada 1 kazan toplam 3400 okkadır.

Fırın Mağara 25 Araba İhtiyat Parası

İznik, kale, ada ve burun kısmında fırın mağara Saltanat taşından yarım sol edip 150 adım mesafede dikili bir taş üstüne çıkılacaktır. Taşın üstü pastal (padal pardal) altı çok güzeldir. Ayrıca taş yontuludur. Burada fırının alev deliğine rast geleceğiz. Burada 25 araba ihtiyat parasıdır vardır paranın tamamı altın ve gümüştür.

Kuş Kayası, Zehirli Para

Kuş kayada kartal yuvasını bulacaksın, orada bir delik var. Oradaki delikte nöbetçi bekliyormuş. Yuvanın üstünde ( +) vardır. Kır istavrozu al parayı. Aşağıya gir mağaraya biraz derin orası volcanın mağarasıdır. Kapıyı açıp içeri girersen arabın topuzunu yer ölürsün. Onun için kapının dibini kaz yayları boz birinci odada kül çe ikinci odada dökme para var.

Kuş kayası aslında şahin kayadır, çok büyük bir şahindir kanatları kapalıdır. Etrafında çerçeve denilen kaya kesikleri vardır. Sağ kanadının üstünde belli belirsiz çarpı vardır. Bu horasan açılıp mağaraya inilir, malın üstünde zehir vardır. Burası Britanyalılardan kalmadır. Eşkiya üstüne mal koyup kapatmıştır. Girişte bir kaç yerde emaneti vardır.

Alibey Çiftliği, 1 Kazan Para

Akmeşe çiftlik mevkii, bayraklar mevkii Alibey çiftliğidir. Burada 1 kazan para vardır. Ayrıca ali beyin şatosu vardır.

Direkli Mağara, Altın Gümüş ve Odalar

Mağara içinde yakılacak bir kutu saman dumanı; mağaranın dışındaki bir yerden dışarıya tüter. Tüten yer tespit edilip 1.5 boy kazılırsa çete başının havanını bulursun. Alt kısmında ise iki oda vardır, biri gümüş diğerinde altın vardır. Bu mağaranın ilerisinde 7 basamaklı merdiven olup alt kısmında içi dolu bir bakır mevcuttur.

Merdivenlerden indikten sonra kara fırın ağzına varırsın. İçine girince iç duvarında bir baston ile altın saplı bir şemsiye görürüz. Yine mağarada içinde 2 put ile iki öküz resmide göze çarpar. Yine burada bir adam resmi vardır. Ve yine burada bir ayı ile köpek resmi vardır. Köpeğin içinde az miktar para ile kroki vardır. Son merdivenin altında da 31 çete başının odası olacaktır. Burası darp hanedir. Direkli mağara içindeki işler bunlardan ibarettir.

Şeytan Değirmeni, Rüzgar Değirmeni

Rüzgar değirmeni kuyu yol mezarlık ve top ağaçların olduğu muhittir. Burada uzun bir haç vardır. Değirmen taşı ayna delik güney yüzündedir.

Ayran Pınarı, 3 Kilo Mal

Ayran pınarında 3 karavana resmi içlerinde yılan yatar şekildedir. Yol üzerinde pınar vardır, pınarın 7 adım karşısında 3 kilo mal vardır.

Karahasan Köprüsü, 4000 Okka Meblağ

Köprünün baş tarafındaki mahzende muska şeklinde 3 taş vardır. 1. taşın altına diz boyu inersen 4 köşe taş bulacaksın. 4 bin okka meblağ buradadır. 2. taşın olduğu yerde kız, kantar ve terazi işareti vardır. İşaretler nereye bakıyorsa hedef orasıdır.

Burada birde köprü vardır. Köprüdeki taşlara dikkat edin. Köprünün doğu yüzü yani deniz tarafı 100 – 150 adım mesafede horasan yapı siyah kara taş vardır. Önündeki küçük tepecik içinde mahzen vardır. 1150 okka buradadır. Köprüden yukarı 7 dikilitaş birinde mavzer resmi ana yolda bir haç işareti vardır ve doğaldır. Haç yoldaki taşlardan oluşmuştur altı doludur. Derinliği 1 arşın kadardır. Ayrıca yukarıda, yolun üstünde bir kayada taş kadar oyma içinde müjdesi vardır. Yolda 3 adet dikili taş 3 virajda ortadakinin altında bir küp vardır. Köprünün ayaklarında bir yılan kuyuya bakar vaziyette burada birde dibek taşı var orada.

Çamlı Tepe, Müjde ve Komutan Mezarı

İznikin kuzey doğu kısmında 1,5 saat mesefede adı çamlık tepe denen yerde dağın üzerinde soba borusu gibi bir delik olan kaya var. Bu kaya yerden1 metre kadar dışarıdadır. Burası açılırsa altından büyük bir kuyu çıkacaktır. Dikkat edin kuyuda havalandırma sistemi vardır içine düşmeyin. Kuyunun dibinde azileride dikili iki sütun ve sütunlar yazılıdır. Orta yerinde bir komutan mezarı vardır çok zengindir. Kuyuyu kapatan taşın altında müjdesi vardır, derinliği 4 arşın kadardır.

Sarı kaya, Darphane

Sarıkayada bir koltuk taşı olacak, karşısında ise kapı kaya vardır. Sarı kayada altın işlenen küçük bir darphane bulunur. Birde saatli taş vardır. Burada birde dere vardır, dere biraz ileride birleşir. Değirmen yakınından geçen yol ikiye ayrılır. Burada bir mezar vardır içi doludur. 3 dikili taş ve kaynak bu mezarın işaretidir.

Mihaliç, Tuzaklı Para

Bulacağın cin mandırayı orada demet yığınına benzeyen taşın dibinde 7 basamakla aşağıya inilebilen kısım vardır. Bunun karşısında bir kapı göreceksin, evvela kapağı kopar sonra yayları aç içeriye gir meblağ içeridedir.

Dede Dobri Değirmeni

DEDEBORİ DEGİRMENİ: Şeytandere vadisindedir; Bu değirmenin yakınında 7 at bağlama yeri vardır. Ayrıca bu bölgede 2 değirmen daha vardır, su arkından oluk başına çıkarken yedi buçuk basamak mevcuttur. Değirmenin iki tarafı ana kayadan oluşmakta, iki öküzde buradadır. Yakın çevresinde “at nalı” bulunmakta ve iki dere vardır. Bu dereye birleşen kuru derede ayı işareti vardır.

Baş Değirmendeki Emanetler

Baş değirmenin suyu bir mağaradan çıkar. Girişten 5 adım atıp tavana bakarsan üçgen bir oyma bulursun, içinde 27 adet beşibirlik vardır. Suyu takip edersen ki çok zordur 3 adet şelaleyi bulursun. Son şelalede kazan gölünüde görürsün. Gölün önünde yapma göl bulunur. Gölün arkasından değirmen bendi geçer, bend taştan kesmedir, içinde bir kişi zor yürür. Bentteki farklı taşı çekince suyu buradan batar. Mihraplı yeri bulursan burası doludur. Burada kilisenin emanetleri bulunur çok değerlidir.

Değirmenin 55 adım batısına bakın. 3 hayvan yatacak açık mağaramsı yer bulunur. Buradaki çatlağın altına bakın. 7 arşın derinde külçeler buradadır. Değirmenin önündeki sivri kaya otluk gibidir, buna dayalı taş yerde gömülüdür. Üzerinde bir oyma nişanı vardır altı odadır.

Değirmenin arkasındaki düzlükte kilise bulunur. Önündeki yığma boş olup nişandır. Yığmadan yukarıdaki 3 mezara yol gider; ortadaki mezardan 21 adım da bir emanet bulunur. Buranın güneyine doğru gidersek çıkılan tepede semer kayayı buluruz. Yanındaki düz taşın altından haritalarla az bir emanet alırız. Semere binip ileri bakınca suyu vede kendi olmayan bendi bulunan sahte değirmeni buluruz. Buradaki dere kuru deredir. 80 arşın olan bentten ileride koftuk taşı ve buradan bakınca kesik kayayı görürüz.

Kudret Hamamları, 2 Katır

Yakınındaki kilise yerinin arkasındaki yani güneyindeki tepeye çıkıp kuzeydeki mağaralara bakarsak burada ulaşılması zor 3 mağara görürüz. Aranan şey küçük mağarada olup iki katlıdır.

Yorumlar

  1. Sevgili dedi ki:

    Meraba ben kuzey makedonya cumhuryetinden burda da bazi eskiya isaretleri var mumkunse konusalm