Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Dromos Mimari Yapısı (Tümülüs Girişi ve Tüneli)

Dromos Mimari Yapısı; Tümülüslerin büyük bir bölümünde; ana toprağa derin çukurlar açılıyor, bu çukurlar içine ağaç mezar odaları inşa ediliyor. Daha sonra ise bu ağaç mezar odasının dıştan bütün etrafı moloz taşlar ile dolduruluyordu. Ölü, ağaç mezar odasına konulduktan ve ölü hediyeleri yerleştirildikten sonra üstüne çatı örtülüyor. Ve çatının üzerine de büyük bir taş yığını koyulu. Bunun üzerine de toprak veya kil yığılmak suretiyle tümülüs meydana getiriliyordu. Bazı tümülüsler duvarları düzgün sıralı, ince uzun dikdörtgen bloklardan oluşmaktadır. Tavan ise kemer şeklinde blog taşlardan örülmüştür. Girişi çoğunlukla doğu tarafta bulunan ve mezar odasından ibarettir.

Dromoslar (Girişler)

Giriş ve Koridor anlamına gelen dromoslara, mimari alanda ilk defa Orta Kalkolitik’te rastlanmıştır. Buradaki dromosun saygı ve kutsallık ifade eden geçitler olduğu bilinmektedir. Bazı Mısır yapılarında da dromoslar kullanılmıştır ama işlevsel olarak farklı mimari elemanlar görülmektedir.

Özellikle Hellenistik Dönem’de yapılan tümülüs dromoslarının, mezar odasıyla aynı kaliteye sahip taş işçiliği vardır. Tümülüslerdeki dromosların fonksiyonu biraz daha farklıdır. Mezara girişi sağlasa da mimari bir eleman olarak düşünülmüştür. Çünkü mezar odasının üzerine yapılan yığma tepenin altından geçip mezar odasının kapısına ulaşmak için bir geçit gereklidir. Ki bu da dromosla sağlanmıştır.

(Tümülüs Girişi ve Tüneli

Ege Tümülüslerinde Giriş (dromos)

Ege bölgesi Tümülüslerinin tamamında kullanılan dromoslar krepis duvarı ile birleşmekte ve odaya girişi sağlamaktadır. Dromoslarda ayırıcı taş işçiliği, açısından diğer dromoslardan ayrılmaktadır. Boyutları açısından farklar tümülüsün çapına ya da krepis duvarının olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Nekropollerde yer alan tümülüsler dromosların yönlendirilmesinde belirgin bir yön birliği bulunmamaktadır. Kısacası ege tümülüslerinde giriş yönü konusunda net bilgiler yoktur. Tümülüsün konumuna göre dromosların kolay ulaşılabilecek yönde olduğu görülmektedir. Tümülüsünde dromosun teras duvarının oluşturduğu düzleme yönlendirildiği saptanmıştır.

Girişlerin (Dromosun) dışta ve içte doğru kapatma tekniği uygulanmıştır. Girişin ve tünelin uzunluğu tümülüsün daire çapına ve mezar odasının ölçülerine göre değişmektedir; ortalama uzunlukları 3 ile 25 metre arasında değişmektedir. Dromosların taban zeminlerinin sıkıştırılmış toprak dolgudan oluştuğu ve bu taban üstü belirli bir düzende düzgün moloz taşlarla doldurulmaktadır. Tabanda 1 ila 5 metre arasında değişirken, kemerin üstte doğru daralan bölümde 50-60 cm arasında genişlikleri değişmektedir.

Dromosların içleri genelde taş ya da toprak moloz dolgu kaplı olmakla beraber yükseklikleri 90 cm ile 1,5 metre arasındadır. Dromos yan duvarları yukarıya doğru daralarak yükselir. Sağlam korunmuş dromoslarda üst örtü düz olarak yapılmıştır. Uzun dromoslarda dört ya da beş düz dikdörtgen yatay blokların kullanıldığı görülmektedir.

giriş kapısı

Dromoslar genel olarak mezar odası ile aynı aks üzerinde yer alır. Ancak dromosların mezar odasının orta aksında olmadığı örnekler de tespit edilmiştir. Tümülüsün konumuna ve odanın büyüklüğüne göre dromos oda duvarının belirli bir yöne doğru kaydırıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulama ile dromosun bulunduğu duvarın oda içinde gömü ya da hediye alanı yaratıldığını söylemek mümkündür. Genelde aynı özelliklere sahip dromos düzenlemeleri içinde tümülüsü tabanın düzgün kesilmiş bloklarla kaplanmış olması ile ayrılmaktadır.

Bazı tümülüslerin dromosu farklı tasarlanmıştır. Yukarıdaki yazdıklarımızın aksine oda duvarları kaba bırakılmıştır. Dromos içten dışa doğru daralmaktadır.

Dromosun dışında ve önünde korunmuş blok ölçüleri ile dromosun kapı dışında kapatılması ile ilgili olmalıdır. Dromosun yan duvarları ön cephe duvarları gibi özenli işlenmiş derz araları olan dikdörtgen bloklardan yapılmıştır.

Tümülüslerin ikinci kullanımları sonucunda dromosların kapatılma şekline yönelik değişiklikler olmakla birlikte Geometrik Dönem?in uygulamasının devam ettiği bazı tümülüslerde görülmüştür.

girişler
iç görünüm

Tümülüs tünelleri çoğunlukla tuzaklı olur. Üst kemerin üzeri parça taşlarla doludur kemerdeki bazı yapılar yanlış bir hamle tünelin üzerinize göçmesine neden olabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.