Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Yuvarlak Oymalar ve Mezarları

Yuvarlak Oymalar ve Mezarları; Yuvarlak oymanın yakınında kaya mezar olduğunu görüyoruz. Bu oymaların bazılarından zemin altı oda mezar ve lahit mezarların çıktığı sıkça görülmektedir. Bu konuya özen gösterilmesi gerekir. Anadolu’da en çok sık rastlanılan bir figürdür. Bütün sonuçları mezardır mezarı ifade eder. Aynı benzerleri doğal olarak bulunmaktadır. Farkı düzgün bir işçiliğin olmasıdır.

Yuvarlak oymalar aslında mezara ait birer ufak sunaklardır. Bunların içine su, yemek konulur, içine yağ dökülüp yakılır. Bu şekilde ölen kişiye ikramlardan bulunulur. Günümüz mezarlıkları da aynı değil midir ? Mezarlığa uğradığımızda hemen mezara su dökeriz. Mermerden yapılmış lahitlerin üzerindeki yuvarlak oymalara kare dikdörtgen şeklinde yapılmış suluklara su doldururuz. Buğday bulgur gibi yiyecekler atarız buna da ne deriz ölünün hayrına kuşlar yesin, içsin sevap olsun geleneğimizin işte kökeni bu yuvarlak taş sunaklardan gelmektedir.

Mezarı bu oymaların uzağından aramıyoruz örneğimizden gösterdiğimiz gibi hemen yakın mesafe içerisindedir. Oymalar tek olabilir ancak mezarlar hiç bir zaman tek olmazlar. Mezarlar yerleşim alanına yakın ve uygun bir yerde bulunurlar. Yerleşim yeri yoksa mezar yok diyemeyiz, Mezar varsa yerleşim yeri de vardır, yerleşim yeri varsa mezarda vardır, ikisi bir birini tamamlayan unsurlardır.

Bir oymada dikkat edilecek unsur oymalarda’ki kalitedir. Kalite işçilik ne kadar fazla ve iyi ise bizi de aynı şekilde kaliteli mezar hediyelerine ulaştırır. Kalite yoksa uğraşmıyoruz. boşa zaman kaybetmeyelim.  Oyma işaretlerimiz aşağıdaki örnekler gibi olmalıdır. Bol örnek verdik ki konu iyi anlaşılsın.

 • Yuvarlak oymaların hepsinin de anlamı çevresinden mezar olduğudur. Anadolu’da en çok rastlanılan bir nişanedir. Bu nedenle bizim önerimiz kaliteli iri işçiliği güzel olan yuvarlak oymalar’dır. Şimdi Aşağıdaki resimlerle Yuvarlak oyma ve yakınındaki mezarı göreceğiz. Oyma işaretimiz kaliteli olduğundan Mezarında kalitesi artmaktadır.

Dikkat : Kaliteli yüzey bulguları her şeydir. Kalite yoksa uğraşmıyoruz çünkü uğraşımızın sonucu kocaman bir hiç olacaktır. Oyma işaretimiz kaliteli, ancak farklı bir oyma üzerinde kanal var yada çentik bu kanalın olduğu yönde arazi yüzeyine baktığımızda, araştırdığımızda karşımıza yine mezar çıkmaktadır.

Yuvarlak oymalar:

Her oymanın bir mezarı vardır, mezar oymanın 5 metre çevresinde araştırılır. Genel olarak boş çıkabilir. Eğer bir büyük oyma var ve etrafında küçük oymalar varsa büyük oyma ile küçük oyma arası ölçülür. Her ölçülen santimetre 1 adım var sayılarak küçük oyma istikametine gidilir. Aranılan mezar oradadır. Küçük ve derin olmayan oymalar mezar büyük oymalarda mahzen işareti mesela bu konudaki oyma küçük ama derin bu burada mezar odası olduğu anlamında bu şekilde. Biraz daha derin olursa anlamı biraz daha değişebilir mesela kuyu oymadaki derinlikler hedefin derinliğini verebilir.

1. Küçük oymalar: Küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamını verir. Bu oyuk yakınlarında aynı kaya üzerinde bir ok yada bir çizgi olması sizin arayacağınız mezarın yönünü bulmanıza yardımcı olur. Hele yakınlarında bir haç yada x varsa kesin mezardır.

2. Büyük oymalar: Büyük oymalar genelde 1-3-5 gibi tek sayılarla ifade edilir. Bunlar kuyu manasına gelebileceği gibi mezar işareti olarak’ta yorumlanabilir.

3. Karışık oyuklar: Hem küçük hem büyük oyukların olduğu kayalıklarda aile mezarlığı yada genel mezarlık alan anlatılmaktadır.

4.  Zemine dik oymalar: Zemine dik yani duvar tabirine yakın kayalıklardaki zemine düz değilde
sanki bir ufak göz gibi duran oymalar mağara işaretidir. Bu işaretlerde oymaya 1-2 metre sağ veya sol tarafında kapalı duran gerçek mağara vardır.

Yuvarlak oymalar bariz mezar işaretlerindendir.  büyüklüğüne ve çokluğuna göre değişir. yuvarlak oyma 10 cm den büyük ise O yuvarlak oymanın aynı zamanda sunak içinde kullanılmış olur ki; içerisine törenler (ayin)  için yağ konulup yakılması veya yiyecek konup kutsanması gibi inançlarını gerçekleştirirler.

Yuvarlak oymanın çözümü değişkendir. Aynı bölgede de olsa bazen hemen yanı başında dır altındadır, bazende 50 metre ilerisindedir…mezar yönlerini her zaman için kuzey haricinde güneşin her zaman gördüğü yönlere; doğu, batı, güney, taraflarına bakan taraflara yapılmıştır…

Yine yuvarlak oyma O bölgenin coğrafi şartlarına uygun olarak bazen kaya oyuklarından mezar yapılmıştır. Bazende zemin altı dediğimiz alt yanlar ve üst kapaktan olursan blok sistemi bir mezar yapılmıştır. Yuvarlak oymanın bulunduğu arazi yüzeyini incelediğimiz zaman genel olarak arazi yüzeyi bozulmamışsa, mezarın olduğu yeri tespitimizde kolay olur….

Yuvarlak Oyma Sunak

Oymalar bildiğimiz gibi bir sunaktır, ölüye bir takım hediyelerin konulduğu yerdir. Bu hediyelerin mezar içine kadar gitmesini sağlamak için yuvarlak oymaya mezar içine kadar kanal açılmış. Bazı bölgelerde mezarın üstünde bazı bölgelerde yan tarafta gibi bir çok örnekler vardır. Yerine, şartlarına , coğrafi durumuna göre, tıraşlanmış düzeltilmiş kayalar yüzeyine, veya tıraşlanmış düzeltilmiş kayaların toprakla birleştiği yerlerine bakılır. Veya toprak yüzeyinde, tümseklerin, çukurların, otların diğer yerlere nazaran kel gibi bir görünüm alması. Kuru kalması, yine otların diğer yerlere nazaran daha koyu, diplerinin kalın ve uzun olması gibi emareler mezarı ele veren unsurlardandır.

Kaya damgaları mutlaka bize bir şey söylüyordur, yapım amacıda bu olmalı,Yapılan tüm şekiller; Yılan, ayı polaris, Pegasus, Kaplumbağa, Akrep, Aslan, Avcı, Kartal, Domuz, Keçi, Köpek, Kupa, Kılıç, Balta,  Baston, Deve, Dirgen, El, Eğer, İbrik, Geyik, Karaca,  Salyangoz, Topal ayı, Güvercin, Tavus, Doğan, Şahin, Zincir, Çarık, Çiçek, Gül, Papatya, Hamile kadın, Çıplak kadın, Üzüm, Üçgen, Tabanca, Tüfek, Kertenkele, Güneş, Boğa, Koç,  Ejderha,  Balık,  Tavuk, Kuğu, Haç, Ayak, ok, W, V, L, oymalar vs.) hepsi yıldız sisteminde bir sıra ile bulunan ve yönleri ana yolları gösteren bir sistemdir.

Bunları bilmeden Definenin yerini bulmazsınız. Ancak resimleri, heykelleri işaretleri tahrip eder zarar verirsiniz. Formlarda dolaşan ve kopyala yapıştır ile yapılmış hep aynı şeyler. Şekillerin yorumları. Arkadaşlar yapılan bir çok tanımlar ve hesaplamaların çoğunun gerçekle alakası yok.

Çünkü neden? Arazide İşaretin boyutunu görmeden hiçbir şey söylememek gerekir. Yani bir pegasusu adam öyle bir yapmış ki 10 m yükseklikte, Bir kartalın büyüklüğü 2 cm. baktığı yön 15 metre ilerisi. yani Büyük ayı ters durabiliyor. Bazen Tarlaya bakıyorsun 4 tane taş yamuk şeklinde ve kuyruk kısmını orada duran ağaca vermiş. Bir yol aslanın kuyruğu olabiliyor. Ve bir Kaplumbağa 1 cm den alında 20 metrelik olanını bile görmek mümkün.

İşaretleri görmek ve ona göre adımlamak (Ölçmek) ve orantılamak gerekir. Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. Anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. Ancak her kaya damgası da define için değildir. Direkt gömünün işareti . Eski adamların kafası sizinkiler gibi çok iyi çalışıyormuş,

Her yuvarlak oymalar bazen bir mezarı ifade eder bu oymalar bazen yakındaki bir yığma tepeyi de tümülüsüde ifade eder. Öyle çoğu yerde anlatıldığı gibi de yok yakınında bir dere olacak yok derelerin birleştiği çatak yeri olacak yok derenin kıvrımı olacak bir son işaretin olduğu yerden uzakta hiç bir şey bütün olmayabilir. Her şey işaret merkezi olacak şekilde 50 metreyi alanı asla geçmez .Genelde bütün işaretler bir üçgeni meydana getirirler.

Açılan Yuvarlak Oyma

İşaretin olduğu aynı taş üzerinde yüzey mezarı olarak açılmış yerdeki gibi bir işareti gördüğümüz zaman ilk yapacağımız iş o işaretin yapıldığı yerdeki kaya gurubunun bir mezara bir gömüye müsait olup olmadığına bakmaktır. Eğer müsaitse ilk olarak orada işlem yapmanın gerekliliğidir.  işareti gördük işaret olan yeri inceden inceye inceledik kovuk oyuk mağaranın benzeri bir yer var mı ? kayada rutubetlenme ısı farklılığından oluşmuş kararmalar oluşmuş mu. Kayanın üzerindeki veya altındaki oyuk alandan delik alandan küf kokusu mahzen kokusu gibi ağır koku geliyor mu .? Bunlar araştırılır.

Daha sonra işaret olan yerin üzerine çıkma imkanı varsa çıkılır. Ve buradan 4 yönümüzün 50 metrelik alanı gözlemlenir. Burada arazide insan eliyle değiştirilmiş bir alanın taş kümesinin duvar benzeri bir çevirmenin toprak olan arazi yapısında çökme yapmış bir alanın olmadığına arazinin ot ve bitki yapısında farklılıklara bakılır. Otlar kısamı diğerlerine nazaran daha erken sararmış mı yoksa hiç ot bitmemiş mi. Kayalık alanlarda zeminden yukarıda açılan oda mezarlarda iç kısmın güneş ışınlarının oda duvarına vurması. İç kısmının da boş olması nedeni ile içerisinin aşırı ısınması nedeniyle kaya üzerinde yosunlaşma olmadığından diğer yerlere göre daha farklı renklilik arz eder. Daha sonra diğer yerler de araştırmaya yönlenilmelidir.

Yuvarlak Oymalar ve Mezarları; Oyma İçinde Oyma

Yukarıdaki resimde yuvarlak içine oyulmuş bir yuvarlak daha görünüyor. Ve sağ üstte bir kanal var. Kanal yön verir. 60 metre sonra bu kanal bulunmuş işaretin yön verdiği yerinde ve kanala su dökülüyor. Daha sonra suyun aktığı istikamete araştırılıyor. Kanalın boyu 1 metre, ve suyun aktığı yönde çift ayak oymasına rastlanıyor.

Buda çift ayağın oyma işareti ve dikkat edilirse yürümeye devam ediyor. Ayak izi buda malın olduğu yerin o yönde olduğuna işaret. Burada bir konuyu dikkat edilmiş. Öndeki ayak ucuyla arkadaki ayak topuğun arasının ölçüsü alınmış 62 cm gelmiş ve 62 metre ileride dereye doğru inen oyuk bulunmuş. Ve oyuk horasanla sıvalı kayaya oyulmuş gizli bölmeyi göstermiştir.

Yorumlar

 1. diyar nas dedi ki:

  Abi üçgen şeklinde 3 tane yuvarlak oyma var yanlarında da su kuyusu var… büyük bir mezar midir

 2. Bekir dedi ki:

  Arkadasla yardim edin 3 tane kucuk oyma var ve ucken sekilinde duruyorlar

 3. apollon dedi ki:

  ilk resimdeki kaya mezarları yuvarlak oyma değil dikdörtgen oyma mezarıdır bilginize sunulur.

 4. Yılmaz dedi ki:

  Bir bucukmetre uzunluk 60 santim genişlikvar sol köşesinde ona on oymasıvar içinde kurşun var fakat yandaş aynısı var aşağıya doğru 30 santim geniş nedir bu

 5. Yılmaz dedi ki:

  Evet

 6. Mehmet aydin dedi ki:

  Semer şeklinde iki metre yüksekliğinde 6-7 metre uzunluğunda bir kaya,kaya üzerinde Sağdan sola 5-10-15 cm genişliğinde 3 tane düzgün yuvarlak oyma,derinlik 5 cm,dibide düzgün ,ama en sağda sağ el işareti fakat belli belirsiz 6 parmak var oyuklarin arası 5 cm kadar,acaba ne anlama gelir,

 7. Acun dedi ki:

  Kaya üstünde yaklaşık 10 santim genişliginde oyulmuş ve yuvarlak bi horasan çıkardım ama altında hiç birşey çıkmadı siZce ne anlama gelir

 8. Anonim dedi ki:

  Abi bi kaya 6 tane oyma var ama aynı kayanın üzerinde 15 20 sanrım aralığında cıft cıft 6 bi yere de 6 bı yerde 6 bı yerde ne nlama gelir yardımcı olurmuaunuz buraya yakın yerde bı kayada murç var

 9. efe dedi ki:

  bir taşın üzerinde 2 oyuk var 2 oyuğun ortasındada ince kanal var