Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Doğal Frekanslı, Protlu ve İki Çıkışlı Çubuk

Doğal Frekanslı, Protlu ve İki Çıkışlı Çubuk

Ben makinamda radyo frekansı kullanmam, çünkü çoğu ustalarımıza belki ters gelebilir. Ama radyo dalgaları frekans yayımı sırasında dalga içeresinden ( + ) ve ( – ) elektronlar atar. Bunlar elektron barındırma özelliği olan kayaçlara çarpar. Burada kayaç içinde yani mineralin içinde elektron çarpışmaları olmaya başlar. Ve bu çarpışmalar bütün alan tarama sistemlerini cezbeder. Yani çubuğun çalışma prensiplerinden biri olan elektron çarpışmalarına yönlenme meydana gelir. Mineral alırız pas alırız vs işte.

  • Ben makinamda tamamen doğal doğanın kendi manyetik gücünü kulanıyorum. Yüklediğim frekans ise tamamen kendi sistemim yani doğal frekans.

Şöyle izah edersem çok daha iyi anlarsınız. Makina hafızasına saf altın frekansını atıyorum eyer arazide de altın varsa veya diğer yüklediğim madenler kırmızı prot ucundan toprağa salınım yapmaya başlıyor. Eyer arazide aradığım madenden biri varsa o medenin dalgası prot ucuna çarpıyor. Yani makinanın içine girmeye çalışıyor.

Benim yüklediğim frekansta prot ucundan çıkmaya çalışıyor. İki denk güç tek bir noktada prot ucunda çarpışıyor. İlk etapta çubuk kırmızı prot ucuna kitleniyor. Burada makine bize arazide aranan maden var diyor. Daha sonra bizim makinanın manyetik gücünün baskın gelmesi diğer doğal manyetiği itmesi veya aşması için hafızaya çok düşük bir güç veriyorum. Bunuda tek düğmeye basarak ledi yakarak sağlıyorum. Bu sefer bizim dalga baskın gelip ilerlemeye başlıyor. Taki objenin tam ortasına varana kadar ilerlemeye devam ediyor. Ve elektron çarpışması bu sefer tam objenin ortasında atomlarında meydana geliyor ve çubuk direk objeye ( aslında elektron çarpışmalarına ) yönleniyor.

Olay bu kardeşim. Aslında kısmi olarak arazilerde mineral veya paslı obje uyutma olayınıda bir ara paylaşacağım çoğu arkadaşın işine yarayacaktır.

Soru; Dünyanın Manyetik Gücü

”Doğanın kendi manyetik gücü” derken Dünya Manyetik Frekansı olan 12Hz den mi yararlanıyorsun veya kullanıyorsun.

”Makina hafızasına saf altın frekansını atıyorum” derken bu işlemi nasıl yapıyorsun. Hangi osc Frekansını gönderiyorsun toprağa, çünkü Altının öz titreşimi Thz (nm) mertebesindedir. Veya Makinaya aranacak madene ait frekans ataması yaparken, aranacak maden (metal) üzerine Bobin kullanarak mı yapıyorsun. Bu işlemi, çünkü birkaç yöntemi var.

Toprağa Kırmızı ve Siyah Probun ikisinide saplıyor musun (frekans göndermek için) yoksa sadece Kırmızı Probu mu saplıyorsun.

”iki denk güç tek bir noktada prot ucunda çarpıştığında senin elindeki tek L çubukla mı bakıyorsun yoksa iki LL çubukla mı bakıyorsun (kullanıyorsun).

Aslında güzel bir yöntem gibi görünüyor. Ama çubuk ilk olarak Kırmızı Proba yöneldiğinde (çevrede aranan Metal var diye) bu sinyalin Altın mineralinden gelme olasılık olamaz mı. Çünkü mineral de olsa sonuçta altındır. Bunu nasıl ayırıyorsun veya anlıyorsun. Bir de en fazla ne kadar uzaktan algılama yapabiliyorsun senin sistem ile.

Aslında Çubuk Madene Yönelmez, Maden Çubuğu Çeker

Doğanın manyetik gücü derken bilindiği gibi L çubuk sitemlerinin yani bütün döner baş alan taramaların çalışmasının asıl kaynağı dünyamızın eriyik çekirdeğinin sürekli dönmesi sonucu oluşan çekim gücüdür. Aslında çubuk madene yönelmez, maden çubuğu çeker.

Bunun haricinde gittiğiniz herhangi bir arazide örnek 50 metre ilerde bir altın, gümüş, bakır veya herhangi bir maden var diyelim. Bunun salınım yaptığı manyetik dalgalar gelip ayağımızın altındaki topraktan zaten geçiyor. Bir altın varsa arazide o zaten hemen dibimizde. Tabi bu saf frekans değil.

Nedenine gelince; 50 cm de bir altın var buna biz saf olarak 5000 frekans değeri verelim. 50 cm ve 40 cm deki toprak tabaksı içerisinde bulunan minerallerin değerinde 1000 diyelim. 40 dan 30 ada 1000 diyelim. 30 dan 20 yede 1000 diyelim. 20 den 10 cm yede 1000 diyelim. Ve 10 cm den yüzeye de 1000 değerini verelim. Şimdi burada 50 cmde altının çekirdeğinde, atomlarında doğan bu 5000 lik değer yukarı doğru çıkarken 40 cm ye geldiğinde ilk 10 cm lik mineral değerini olan 1000 ile çarpışır ve kendisine katar. Sonrasında eğer 6 bine çıkar. Her çarptığı mineral dalgasını kendi dalgası ile beraber taşır. Yani toplayarak yüzeye çıkar, yüzeye çıktığında 10 000 ( on bin ) lik bir değer olarak yüzeye çıkar. Yani asansörle taşınır gibi bu şekilde manyetik dalga dairesel olarak taşınır.

Şimdi ortada yüksek bir frekans değeri vardır. Bu frekans değerlendirildiği zaman altının frekansıyla hiç bir alakası yoktur. Ama ne kadarda alakasız gözükse altının öz saf frekansı içinde mevcuttur. Ben burada bunu kullanıyorum gelen zaten manyetik bir dalga var. Bende burada saf öz frekansı makinaya yükleyerek bu dalgayı kırmızı prot ucundan atmasını sağlıyorum. Örnek altın yükledim benim hafıza bu kırmızı protan toprağa atıyor. Arazideki bütün manyetik dalgalar zaten gelip prot ucuna çarpıyor. Ve devre yardımı ile bunlar kırmızı proton içeri çekiliyor. Ve siyah prot ucundan tekrar dışarı atılıyor.

Şimdi arazide altın var diyelim buna 5000 değer vermiştik. Bu değer geliyor kırmızı prot ucuna çarpıyor. Makinamızda 5000 değerini kendisi dışarı atmaya çalışırken tabiri caizse iki inatcı keçi tam köprü ortasında toslaşıyor. Yani çarpışıyorlar bu köprüde tam bizim kırmızı prot ucu oluyor.

Asıl Çarpışan Sinyaller

Burada asıl çarpışan bu iki denk güç manyetik dalgaların içlerinde bulunan taşıdıkları ( + ) ve ( – ) elektronlardır. Burada L ÇUBUĞUN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNDEN BİRİSİ OLAN elektron çarpışmaları değişemeyen kanunu devreye giriyor. Ve çubuk bu elektron çarpışmalarına yöneliyor. Yani makine bize bu arazide aynı değerde elektron veya dalga veya frekans veya altın, gümüş, bakır var diyor.

Eyer yoksa ki dediğim gibi. Kırmızı prot ucundan giren dalga siyah uçtan dışarı çıkarken zaten gelen adi maden olan mineral diye tabir edilen aynı dalga ile siyah prot ucundan çıktığı an çarpışıyor. Ve bu ad elektron çarpışmalarına da çubuk yöneldiğinden siyah kabloya YOK arazi boş diyor.

Altın Minerali

Gelelim sizin diğer bir sorunuza. Altın minerali olarak tabir edilen aslında çıplak gözle görülemeyen altın atomları veya tozlarıdır. Burada şöyle bir önlem alıyorum, cihaza kütlesel dalga yüklüyorum ÖRNEK diyorum ki bana 2 gr ve üzeri miktarda kütlesel altın ara bu nasıl oluyor.

Makinamızı kurduk iki adet 1 er gram altını toprak üzerine koyduk. İki altının arasındaki mesafe 1 mm olarak bir birine yaklaştırdık. Çubuğumuzu tutuğumuzda toprak üzerinde iki adet 1 gr lık altın olmasına rağmen çubuğumuzu tuttuğumuzda çubuk direk siyah kabloya yapışacaktır. Bize bu arazide en az 2 gr veya üzerinde bir arada altın yok diyecek. Bu birbirinden 1 er mm mesafede olan bir altını iterek diğer altına değdirdiğimiz zaman çubuk anında bu arazide aranan miktarda 2 gr veya üzeri altın var diyecek ve direk kırmızı prot ucuna yönelecektir.

Bu sayede toz veya gözle görülemeyen altın taneciklerine cihaz yakalanmıyor. Bu yöntemi 3 ay önce başladığım boşluk bulma makinasında kullanıyorum. Örnek olarak verecek olursak 19 litre bir boşluk verdiğim takdirde 18 buçuk litre veya daha düşük hiç bir boşluğu görmüyor en az 19 litre ve üzeri 20 vs vs vs gibi boşluk arar.

Mesafe ise bunu kendim ayarlıyorum. 10 metrede olur 1000 metrede. Fakat alan büyüdükçe makinaya binen manyetik yük de artığından ben 60×60 olarak ayarlıyorum. Yani makina kurulduktan sonra sağ, sol, ön ver arkaya 60 ar metre arar. Buda 120 metrelik dairesel bir alan yapar. Bir futbol sahası büyüklüğünde bir alan tarıyor anlayacağınız. Ben şahsen iddia görüyorum makine verdiğim arkadaşlar arasında buna çok bile diyen oldu, 50-60 metre dairesel alanda yeter diyenler var işte.

Dünya Doğal Frekansı

Anladığım kadarı ile senin cihaz ilk etapta Dünya doğal frekansını (7.8 Hz) + bir Altın örneği kullanıyor. Ve sadece Alıcı modta olacak şekilde dizayn edilmiş. Herhangi bir Altın elektronu tespiti olduğunda ise ancak o zaman cihazdan dışarıya manuel sinyal gönderilmeye başlanıyor.

Senin cihaz hangi Elektronik katlardan oluşuyor , örnek: Osilator katı ,Elektron seviye sayıcı katı, Maddeye has Sınıflandırıcı katı, sadece Alıcı katı , v.s. gibi hangi katlar mevcut.

Diğer Sorular

Çubuk olayında hiçbir şeye yok demem. Her işte olduğu gibi, sistem ne olursa olsun neticeye ulaştırıyor mu? Mesele budur.

Birkaç sorumda benim olacak müsaadenizle.

1-Sizin bu makina mineral elemede ne kadar başarılı..? %100- %90….%80…
2-Makinanın tüm işlemi bitti mi, yoksa AR-GE devam mı ediyor?
3-Arazide denediğinizde başarı durumu nasıl..? Misal altına ulaştınız mı?
4-Bahsettiğin 3 dalgayı bir çizim ile basitçe anlatabilir misiniz? Kütle-manyetik-çekirdek dalgalarını.

Cevap; Tüm Metaller 3 Dalga Yayar

Şimdi kardeşim şöyle ifade edeyim doğanın manyetik gücü derken doğada bulunan bütün maddeler manyetik dalga atar ve bu dalganın sayısı üçtür. Tamam frekans aratılıyor madenin atığı dalgada o madenin kendi öz frekansıdır. Yani her madde 3 farklı frekans yayar.

Toprağa saplanan kırmızı ve siyah prot uçları da şöyle ifade edeyim. Doğadaki mineral veya paslı obje dalga atıyor, bu dalga bizim kırmızı prot ucundan giriyor siyah uçtan tekrar toprağa dönüyor. Bu mineral ve pasın dalgasına adi dalga diyelim. Bu dalgalar kırmızı kablodan giriyor siyahtan çıkarken siyah prot ucu toprağa saplı olduğundan yani adi dalgaların içine makinaya girip çıkan adi dalgalar çıkışta çarpışıyor. Çarpıştığı yer siyah prot ucunun hemen çıkışı bu adi çarpışma neyi meydana getiriyor ELEKTRON ÇARPIŞMALARINI.

Elektron Çarpışmaları

L çubu çalışma prensiplerinden biri nedir ELEKTRON ÇARPIŞMALARI. Yani siyah prot ucunda çarpışma meydana geliyor. Ve çubuk tepkimesini vererek çarpışmaya ( siyah prot ucuna ) kitleniyor. Yani bu bize
arazide adi elektron çarpışması var diyor aradığımız maden yok demektir bu.

Eyer varsa arazide 50 metre ileride herhangi bir aradığımız maden, altın, gümüş, bakır, bronz, her neyse. Artık bunlar varsa bunları dalgalarıda ( frekansları ) makinaya kırmızı uçtan girmeye çalışıyor. Ama burada bir engel var benim hafızaya yüklediğim birer bir aynı frekansla kırmızı uçta çarpışıyor
benim yüklediğim frekans dışarı akmaya çalışırken dışardan gelen frekans içeri girmeye çalışıyor. İşte tabiri caizse iki inatçı keçi tam köprü ortasında toslaşıyor.

Çarpışmada dediğim gibi elektron çarpışmasını meydana getiriyor. Ve çubuk yöneldiğinde kırmızı kabloya anlıyoruz ki bu arazide aradığımız maden var. Yani makinanın kurulumundan sonra makinadan 25 ve 50 metre ilerisinde tekleme veya 6 şar 7 şerli bir arada sikke alan arkadaşlar var.

Makine 1 adet L çubuk ile kullanılıyor. Ve hafıza sistemi diyeyim yani işlemcim tamamen kendi çalışmalarım doğrultusunda ürettiğim bir sitemdir.

ALTIN mineralinden gelmiş olamaz çünkü makinaya gramaj özeliği verebiliyorum örneğin diyorum bana 4 gr ve üzeri ağırlıktaki altınları ara. Yani, toprak üzerine iki tane ikişer gr altını bir birine bir mm yaklaştırın. Çubuğu tutuğumuzda çubuk direk siyah kabloya çekecek ve bu arazide aradığımız miktarda altın yok diyecek. İkisi bir birinde değdiği an 4 grma ulaştığı an çubuk anında kırmızı uca yönelecek. Eee aradığımız
grmajda veya daha fazla altın bu arazide var diyecek, yani toz altına geçit yok.

Uzaklık alğılamasıda bana bağlı ben genelde yaptığım bütün makinaları 60×60 yapıyorum. Yani bir alanı 120 meter dairesel olarak tarar. Buda bir futbol sahasından biraz daha büyük bir alan. 10 saniyede bu alanda var mı yok mu öğrenebiliyoruz. Bu mesafeyi 50 metre daireye düşürebilirim. Veya 300-500 metre dairesel alanada çıkarta bilirim.

Başarı Oranı

1- a ) Mineral elemede makinenin başarı oranı %100

b ) Paslı demir oranı %90 şu anda test aşamasında olan hafıza sitemi ise nerdeyse %99 lara çıktı inşallah.

2- Makinanın durumunu genelde ben değil kullanan arkadaşlar değerlendirir. Sonuç olumlu olduğundan piyasaya sürdüm. Tabi sonuç %100 olsada araştırmalar devam dijital sistemi yakalayana kadar ama dijital sistemde basit bir olay değil 2-3 yıl daha sürer.

3- 17 adet altın sikke alan arkadaş var birini bana hediye etti sağ olsun bronz gümüş ve bakır sikkeler.
Mezar bulundu vidoları elimde mezar bulunuşunun falan mevcut.

4-) Çizim bir ara yükleyeyim birinci dalga yarım küre düşünün. Yuvarlak kısmı batıya düz kısımları ise kuzey batı ve güney batı bu şekilde atıyor. Ve batıya ikinci dalga bir karpuzdan sadece bir dilim alınmış gibi düşünürseniz. Sadece kuzey doğuya atmıyor her yöne atıyor. Üçüncü ve en yoğun ola dalga ise tamamen dairesel her yöne atıyor, Elektron sayılarınıda vereyim isterseniz :)

  1. Dalğa 6 (+) 6 (-) toplam 12 elektro atıyor.
  2. Dalga yine 6 (+) 6 (-) toplam 12 elektro atıyor.
  3. Dalga yine 12 (+) 12 (-) toplam 24 elektro atıyor.

İşin ilginç yanı ise birinci dalga yı futbol topu gibi düşünün. 2. dalgayı portakal büyüklüğünde ve en çok elektronu taşıyan. 3. dalga ise fındık büyüklüğünde diye biliriz. Buda kara delik derler ya uzaydaki bir kütlenin yani karpuzun tam ortasından çekirdeğine bir delik var. Ve kendi dış kabuğunu sürekli kendi çekirdeğine doğru emiyor ve küçülüyor. Küçülüyor fındık gibi oluyor ve bummmm :))) uzaya dağılıyor.

Çubuk Kullanırken Ele Metal Almayı

Başka Bir Görüş: Arkadaşlar bu çubuk işinde ele bişeyler almalar var varya gülüyorum bunlara. Ya kardeşim bulacağın madenin madenini eline alıyorsun aynısını arıyorsun. Bu neye benziyor biliyor musunuz bakırı bakırla bulmaya altını altınla bulmaya gümüşü gümüşle bulmaya benziyor. O zaman niye uğraşıyor kardeşim. Git kuyumcuya iki tane altın tel yapsın bük uçlarını L çubuk olsun altını bulsun. Hani altın aramak için ele altın alınıyor sen direk kendini kendine arattır. Bence bunlar mantıksızlık hurafe kendi kendini kandırmaca öyle şey yoktur bilginize.

Boşluk İçin Çubuk Sorusu

Bir sorum olacak izninizle, sadece boşluk için çubuk varmı. ? Varsa da ne biliyim kişinin kan grubu v.s. ile alakalı mı. Çünkü çok farklı şeyler okudum, tabi ne derece doğru bilemiyorum. Ama bulunduğum bölgede 1,5 metre 2 metre civarı zemin altı mezarlar ve açılmış bir çok oda var. Ve inanması güç hiç de öyle 3 metre 5 metre falan değil sanki yüzeyde gibi. 2 arkadaş yeraltı görüntüleme radarı aldık ve 6 ay kullandık. Evimizin arkasında babamın 25 sene önce yaptırdığı ve ağzı beton kapakla kapalı hiç açılmamış fosseptik çukuru var (özür diliyorum). Buranın derinliği 1,54 metre civarı. Cihazı ilk aldığımız dönemde defalarca denedik ve her seferinde çukuru metresine kadar doğru olarak verdi .

Fakat gel gelelim çıkıp çok şüpheli yerlerde attığımız sinyallerde hiçbir oda boşlu metal görüntüsü alamadık. Bunun sebebi düz zeminde olmamamızdan kaynaklı olabileceğini söylediler ve mantıklı geldi. Çünkü biz hep taşın kayanın üstünde sinyal atmaya çalıştık. Ve makinayı biraz zararına sattık. Belki altına paraya veya metale çalışan çubuklar vardır ama biz sadece boşluk için istiyoruz

Radyo Anteninden Çubuk Yaptım

Arkadaşlar bu çubuk işini yıllardır kullanırım, yılların verdiği tecrübe ile yanılma payı en aza indirgeniyor. En son eski radyo antenlerinden bir tane yaptım bunda güzel sonuçlar aldım . Bendeki tekli kundaklı çubuk.

Her madenin bir frekansı vardır. Yeryüzüne dalgalı frekans yayarlar bu dalgayı yakalarsan seni götürür fakat her madenin ayrı bir frekansı vardır. Kundak kısmına arayacağınız madeni kayarsanız sizi götürür. Bende böyle çalışıyor. Üstüne geldiğinizde kendi ekseni etrafında dönüyor zaten. Cihaz şart cihaz olmaz ise olmaz bu iş. Arkadaşın yaptığı makine protlu iki çıkışlı bir makine zaten.

Çubuk Kanunları

Çubuk işi her şeyden önce bilgi işidir, çubuk minarele vuruyor, nedeni ne, çubuk pasa vuruyor, nedeni ne, nedeni bilinmeyen sorun.

Piyasada kulaktan dolma bilgilerle çözülemez. Madem bu işe gönül verdiniz emek veriyorsunuz, minerallerinin, madenlerin atığı dalgalar ( frekanslar ) üzerine Çubuk tamam sağa sola döner elimize aldığımızda ama NEDENLERİ nelerdir. Önce bunları öğrenmek gerek diye düşünüyorum. Aksi takdirde saf altın çubuk yaptırıp araziye çıkılsa ne, diğer bütün materyaller ile yapılan çubukların verdiği hatanın aynısını verir. Nedenide çubuğun çalışma kanunları vardır ve değişmez. Şahsi fikrim önce bunları öğrenelim aksi takdirde hayal kırıklıkları kaçınılmaz olur.

Neodyum Mıknatısı

NEODYUM mıknatısın çubuğa etkisi arazide bir nokta tespit ettin diyelim. Fakat burada mineral var ve yüzey frekansal çıkış rakam değeri 3000 bin diyelim.

Anlamanız bakımından bu 3000 lik frekansla aldığınız noktanın tam üzerine mıknatısı koyun. Sizin mıknatısınızın doğal frekans rakamsal değeri 3001 veya üzeri ise çubuğunuz daha önce çektiği bu noktayı bir daha çekmez. Ama eyer mıknatısınızın doğal frekans değeri 2999 veya daha düşükse mineralin frekans değeri 3000 ile sizin mıknatısınızın değerine baskın gelecek ve yüzeye çıkmaya devam edecektir. Yani
çubuğunuz aynı minerali çekmeye devam edecektir. En basit örneği ile etkisi budur.

Ayrıca ben altını uyarmak için toprağa harici bir frekans göndermiyorum. Denk güçten bahsetmiştim hani aynı eşdeğer güçte olan iki aynı frekans ortada çarpışır. Doğada olan gömülü altının frekansı ve makinanın atığı orjinal frekans ikisi prot ucunda çarpışıyor. Ve ben burada hafızaya çarpıştığı gücü ite bilmesi bakımından harici bir güç veriyorum ( elektron ) ve bizim dalga doğadan gelen dalgayı itmeye başlıyor.
Taki doğada bulunan altının tam çekirdeğine kadar.

Şimdi ilk başta dalgaların yani elektronların çarpıştığı nokta prot ucuyken güç verince elektronlar diğerini iter. Tam altının çekirdeğinde ( ortasında ) çarpışma yapıyor. Daha önce var derken yani kırmızı proto yapışan çubuk bu seferde altının bulunduğu tam noktaya yapışıyor. Yani benim makine sabit kaldığından toprakta 20 ile 50 meter ilerisinden birçok kez noktalar alınmış. İşte bu şekilde tekleme sikkeler farklı objeler alınmıştır kardeşim.Tam nokta yapar milim oynamaz.

L Çubuk Kanunu

Saf altın çubukta yaptırsan L çubuk kanunu vardır değişmez. Şimdi sizin kafanıza takılan soru zannedersem bakır L çubuğu elimize aldık ve bir altın aldık neden altını arıyorda bakırı aramıyor. Bu soru çok basit. L çubuk sitem çalışma kanunudur. Ve statiğe tepkime sadece L şeklinmde gelişmiş bir çubuğa özgü bir kanundur. Siz saf altın L çubukda yaptırsanız L çubuk kanunu asla ve asla değişmez. Bakır veya diğer materyallerden yapılan L çubuk hatası neyse altın L çubukta aynı hatayı bire bir verir. Bu değişmez.

Kaynak; Define Sohbeti

ETİKETLER:
Yorumlar

  1. Mehmet dedi ki:

    Bu cihaz yapan abiyle nasıl irtibat kurabiliriz bilgisi olan yardımcı olabilirmi