Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Volçan Voyvoda Kimdir, Bulgaristan Kaynaklarından

Volçan Voyvoda; Bulgar toprakları gizli hazineler bakımından zengindir. Çoğu Trakyalıların, eski Romalıların ve Bizanslıların zamanından kalmıştır. Diğerleri Osmanlı soyguncuları eşkiyalar tarafından gömülmüştür. Artık avlarını taşıyamayacaklarını anlayan eşkiyalar daha sonra geri alma umuduyla onu gizli yerlere saklamışlardır.

Volçan ve Ortağı Pop Martin

Belki de Bulgar topraklarımızdaki en ünlü macera, efsanevi volçan voyvoda ve onun ortağı Pop Martin. Kendi grubu ile onlar define avcılığı ile uğraşan Türk ve Bulgar toprak ağalarını soydular ülkeyi gezerek Osmanlı kervanlarına, saldırdı. Muazzam bir servet kazandılar. Tarih tonlarca altın, değerli eşya ve kalıntılardan söz eder.

Bir tarihe göre, Valchan voivoda vatanının özgürlüğünü kurtarmaya çalıştı. Elçilerini, Rus Çarı’na gönderdi. Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmayı ve bu savaştaki tüm masrafları karşılamayı teklif etti. Askerlerin mühimmat ve ücretleriyle başlayarak, dul ve yetim aylığı maaşlarına na kadar ödeyeceğini söyledi.. Ne yazık ki, Rus Çarı savaşa gitmedi – bir eşkiyanın böyle bir servete sahip olabileceğine inanmadı.

Babamdan Biliyorum, onada babası (dedem) anlatmış. Volçanın tüm savaş masraflarını ödemeye istekli olduğunu elçilerle rusyaya ilettmiş. söyledi; Maalesef Rusya kralı bir asi böyle bir hazineye sahip olabilirmi inanılır şey değil, “Christo Istranca köy Stoilovo 80 yaşındaki dede söyledi”

1813 yılında Hürşid Paşa, 50.000 Yeniçeriyi volçanın üzerine saldı, bunu duyan emin ağa hemen ata bindi ve en yüklü hazineyi at arabalarına yükleyip  Osenovlag köyüne (Osenovlag, Svoge kasabasının kuzeyinde yer almaktadır) kuzeybatısındaki Yedi Taht Manastırına götürdü.  bu manastırın Kuzeyinde bir bahçe ve bir kalenin kalıntıları vardır.  Bu manastır osmanlılar tarafından yakılıp yıkıldığı rivayet edilir.  Sonra Valchan  tüm ekibi toplayıp  Manastırı restore etmeye karar verdiler. 7 tane eşkiya başı vardı,  Valchan,  Pop martin, Spyros Dimitar Malenko,  Emin Bey, Ali Bey  bunların bazılarıdır. Bazı kaynaklar hazinenin bir kısmını buraya gömdüğü rivayet edilirken bazıları ise bu manastırın yanındaki kalenin altındaki mahzende roma hazinesini almak için manastırı restore ettiklerini  masallamıştır.

Volçan Voyvoda resmi

Volçan Başka Bir Kaynak

Volçan Voyvoda (Valchan voivoda) İki yüz yıldan uzun bir süredir, Strandzha Dağı, Valchan voivode tarafından bir yere gömülmüş olan bir hazinenin efsanesine ev sahipliği yapar. Kimse nerede gömülü olduğunu bilmiyor, ama çoğu var olduğuna inanıyor. Gizem, Bulgaristan’ın dört bir yanından tarihçiler veya hazine avcılarına konu oluyor.

volçanın çok fazla altın vardı, torunlarının alması için hazineyi sakladığı yerleri haritalandırdı.   Kendisi keskin bir hazine avcısıydı. Efsane ayrıca, Istranca’nın bir mağarada Trakya bölgesinde bırakılmış devasa bir antik hazineyi anlatır.

Bulgaristanın Kurtuluştan yaklaşık 100 yıl önce, balkan halkını Rus İmparatoru’na gönderdi. Elçiler, rus hükumetine  voyvoda Valchan’ın Bulgaristan’ın özgürlüğünü kazanmak için tonlarca altın hazırladıklarını söyledi. Volçan mühimmatın savaş kompozisyonlarıyla dolu savaştan hemen sonra Rusya’ya ulaşacağını bildirmelerini emretti. Bu güne kadar, Istranca’daki yaşlılar ağızlarını Valchan’ın sömürüsü hakkında inanılmaz efsanelere veriyorlar. Efsaneler, volçanın keskin zihni sayesinde tonlarca altın toplamayı başardığını söylüyor.

Tarihçilere Göre Volçan Parası

Gömü yerlerinin bir kısmı tahmin edilmektedir. Tarihçiler Malko Tarnovo bölgesinde üç farklı yerleşimden söz ediyorlar. Anlaşmazlık, bugün artık mevcut olmayan Malko Tarnovo’dan 5 km uzaklıktaki Delievo köyünde doğduğu versiyonu hüküm sürüyor. En eski tarihsel kaynaklar genç yıllarını Tagarevo (şimdi Valchanovo) ve Fakia köyleriyle ilişkilendirmektedir. Oradan, 1345’te Türk birlikleriyle bir savaşta ölen vahşi Momchil voivoda’nın torunları olan kayınbiraderi Bibelovci geliyor. Ünlü Stephan Karadzha aynı hattan geliyor.

Volçan Momchil voivoda aynı soydan olduğuna inanılıyor. Valchana onlardan kalan şiddet ve itaatsiz ve öfke mirasıdır. Tutkulu ama mutsuz bir aşk yaşayan volçan kızlara silah almasını ve Türk fatihlerine karşı koymasını istiyordu. Valchan aslında bir çobandı ve babasının koyununu güdüyordu. Sonrasındaki hayatında ise rodop dağları, lozengrad dağları ve istanca dağlarında yaşamaktan başka seçeneği kalmamıştır..

Valchan Voivoda’nın hazinesi hala ülkede birçok yerde aranıyor – Istranca, Stara Planina ve başka yerler. Bir hazine avcısı, altın ve mücevherlerin Valchan ve adamlarının bir deniz mağarasına gömüldüğünü, ancak dar su altındaki tünellerden geçtikten sonra ulaşıldığını söylüyor. Bir başka söylenti de, hazinenin parçalarının 40 yıl önce Ropotamo Nehrinin ağzında keşfedildiğini iddia ediyor.

Yerlileri, efsanevi haidutin hakkında duydukları şey hakkında yeterince uzun sorguladılar. Onlar da yerel balıkçı Jay’e geldi. Bu yıllarda, Pek çok kişiye, Valchan’ın liderinin en yakın arkadaşlarından biri olan alandaki haidok hazinesinin mezarında kişisel olarak bir katılımcı olduğunu bildiğini söyledi. Balıkçı, bir çocukken bile, eski bir haidutin, daha ilk yıllarında bile, onun sırrını açığa vurduğuna yemin etti. paranın gizli olduğunu düşündüğü yerlere götürdü. Ertesi gün gizemli hazine avcıları Primorsko’dan kayboldu ve Bai Yani işaret ettiği yerde büyük bir tuzak keşfetti.

volçan hazinesi

Volçan Voyvoda Parası Lanetlimi

Tam üstünde, gün batımında, kaya üzerinde  bir taş vardı. Hemen altında, takas üzerinde, üzerinde bir iz ve dikilmiş bir leylak vardı. Bu yol, bu toprakları istila ettiklerinde romalılardan beri kullanılan gizli bir mağaraya açıldı. Bir duvar ve taş vardı ve yol kapandı, böylece kimse zenginliğe ulaşamadı..

Doğal olarak, bu efsane, yıllar boyunca belirtilen yere binlerce varlık arayanı ele geçirdi. Ancak bunların hiçbiri rüyanın hazinesini bulmayı başaramadı. Haritanın kendisi sadece bir efsanedir, bu yüzden hazine avcıları aradıkları aynı mukavemet ile onu aramaya devam ederler. Efsaneler, voivodanın altının, onu insan gözlerinden gizleyen üç cadı tarafından korunduğunu söylüyor. Ve aramak isteyen herkese karşı bir lanet var.

Vulcan Voivode hazinesini çevreleyen gizem kaçınılmaz olarak mühimmatın büyü tarafından korunduğunu söyleyen efsanelerin birbiri ardına devam ediyor. Bunun sebebi bir çok girişime rağmen, bu güne kadar olan zenginliğin keşfedilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. En popüler hikaye, haidutin’in belli amaçlar için altını çağırdığını söyler. Ve bunu anlayan, ancak başka bir amaç için değil, bir amaç için kullanan herkes bir lanet çekecektir. Masallarda sınırlama, üç cadıyı tuttuğu hikayelerdir.

Not: Bulgar inanışına göre 19 yıl sahipsiz kalmış hazine bazı şeytani varlıklar tarafından sahiplenir ve koruma altına alınır. Lanetli hazineyi ısrarla almak isteyen define avcıları ise psikolojisi bozuluyor, ruhen çöküyor, sefalete duştükten sonra çok geçmeden ölüyor. lanetli definelerin 9 kurban almadan çözülmeyeceğine inanılıyor.

Yorumlar

  1. İsmet HACIOĞLU dedi ki:

    Bulgaristan göçmeniyim

  2. Yılmaz ÇAM dedi ki:

    Volcan voyvadinin gerçekte yaşadığına dair herhangi bir belge mevcut mu? Yoksa sadece bir efsaneden ibaret mi?

  3. bilal can dedi ki:

    hayır tamamen gerçek hatta serveti söylemdiğinin çok daha fazlası sadece geçiş yoluna özenmeden zulaladığı bir kasadan tam 11 kg altın çıkarıldı parça parça çok sayıda harita var ama hepsini birleştirmek çok zor asıl gömü nerde bilinmiyor