Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Göz Define İşareti

Her daim son noktaya bakar;  göz dışında her hangi bir hayvan figürü yada insan figürü  varsa bunlarında baktığı yerde son noktadır. Özellikle kadın figürlerinde ilk bakılması gereken kadının baktığı yerdir. Meblağ  neredeyse göz oraya bakar yada girişe. Erkek figürlerinde her zaman aynı olmayabilir. Erkeğin gözü dışında yön verdiği başka uzuvları da vardır. Sade göz ise direk emareye bakar vaziyettedir.

Göz Define İşareti
 • Diğer görüş: Göz İşaretinde dikkat etmemiz gereken nokta göz’ün baktığı yerdir, burada çökme yığma yada doğaya aykırı nesneler aramalıyız. Bu bölgede 2. bir işarette olabilir. Göz işareti sade nasıl yorumlanırsa insan, hayvan motiflerindeki göz aynı anlamı taşıyabilir. Bir diğer göz işareti ise üçgen içinde bulunan göz işaretidir, bu işaretin anlamı define ile ilgili değil sadece Tanrının gözünün insanlar üzerinde olduğunu remzetmektedir.

Başka Bir kaynak: Bir loca üç temel sütun üzerinde yükselir. Bunlar, Güzellik, Kuvvet ve Akıl sütunlarıdır. Yemin masasının üstünde, Gönye, Pergel ve Kutsal Kitaplar bir üçleme oluşturur. Locayı Üstadı Muhterem ve onun iki yardımcısı, yani üç kişi yönetir. Locada mutlak iradeyi temsil eden Üstadı Muhteremin sembolü, hemen arkasındaki üçlü ışıktır. Yine doğuda, Ay, Güneş ve Üçgen İçindeki Göz sembolleri de bir diğer üçlemeyi oluşturur.

Diğer Araştırmacı: Bu işaret ülkemiz arazi şartlarında kabartma ve oyma olarak yapıldığı görülmüştür. Bilinen anlamı gözün baktığı istikamette farklılıklar tespit edilip araştırma devam ettirilmelidir. Biz yine mantıkla yola çıkarak, göz işaretlerinin gömüyü gösteren son nokta olduğunu düşünmekteyiz. Göz üzerindeki kirpik çizgi sayısı metre veya adım ölçüsü verebilmektedir. İşaretin farklılık gösteren istikametinde bu ölçüler ve katları hesaplanarak gömü aranmalıdır. Büyük olasılıkla oyulmuş bir kayanın içinde konulan mal, küp içine konulan mal anlamını teşkil etmektedir.

Göz Tarihi

Göz sembolünün tarihi bakımında oldukça eski ve geniş bir alanı kaplar. Halen günümüzden kullanılmaktadır.

Nazar boncuğu…

En yoğun kullanılan alanlar

1- Eski mısır Mitolojisinde

2- Hristiyanlıkta

3- Masonlukta

Bize lazım olanı mitoloji ve Hristiyanlıkta kullanım anlamlarıdır.

Bazı figürlere anlam yüklemek mitolojik bir kültürdür, İnsanların karanlık dönemlerinde arayışlarının neticesidir, tanrı ve tanrıçalar-da aynıdır. Hak yolu kaybeden kavimler milletlerin inanma şeklidir. İnsanlar inançlarına göre yaşar hayatlarını düzenlerler, ticaretlerini, yeme içmelerine kadar inançlarının verdiği hükümlere göre davranırlar.

Bizlerin yaşantısı öyle değil mi? Ölülerimizi inançlarımıza göre gömmüyor muyuz, yeme ve içmede İslami kuralları uygulamıyor muyuz… V.S.

işte antik dönemdeki insanlarda bizim gibi inançlarını ön plana çıkarttılar, ölülerini inançlarına göre gömdüler. Ticari işlerini ona göre ayarladılar.

İşte Göz sembolü bu sembollerden biridir. Hristiyanlıkta, aydınlık ruh, sonsuzlaşma, Tanrının her şeyi bilme anlamıyla bu figürü yaşamlarının her formunda kullandılar. Nazarlık gibi…

Bizi ilgilendiren konu mezar taşlarına yapılanlarıdır, yani mezar kültünde kullanılan göz figürleri önemlidir. İkinci önemli konu kiliselerde, kata-kamp gibi çoklu mezarlarda kullanılanlar. Sadece Ana kaya üzerinden gördüğümüzden çevre araştırması yapıyoruz. Mezar olabilecek tüm yöntemleri kullanıyoruz.

ETİKETLER:
Yorumlar

 1. metin dedi ki:

  göz. kılıç .ve kafa işareti

 2. metin dedi ki:

  bi cevap bekliyorum sizden

 3. Anonim dedi ki:

  Goz isareti var kirpik cizgi var

 4. Cengiz dedi ki:

  iki göz ne anlama gelir napmamiz lazim