Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Kabartma Balık İşareti Anlamı

Balığın 2 anlamı vardır, ya define işaretidir yada haç işaretidir. Kabartma balık define işareti ise gömüsü çok derin olmaz. Her balıkta olduğu gibi kabartma balık yakınlarında mutlaka su vardır. Göl, dere veya su kuyusu, gömü suya yakın olur. Tam suyun kenarında olmayabilir ama ilk gideceğin yer su tarafı olmalıdır.

Kabartma balıklar sanatsal açıdan oymalara göre daha çok işçilik gerektirir. Kabartma balığın parasını almak oyma balığa göre çok daha kolaydır. Kabartmaların üzerinde çok fazla desen yoktur, sizi şaşırtacak işaretler olmaz, sadedir doğruca paranın yerini verir.

Para yeri genelde baktığı yedir bazen kuyruk tarafında olur, kuyruk derken tam arkası değil. Kuyruğu V şeklinde düşünüp V nin hangi tarafı uzunsa o tarafa gidilir. Kabartma balıkta göz varsa en önemlisi budur, göz tam olarak nereye bakıyorsa yön orasıdır. Genelde sol yada sağ çapraza bakar eğer suda bu yönde ise gömü kesin bu taraftadır.

Kabartma balık birde ok varsa, balık oka bakar okta balığa bakar vaziyettedir. Burada birde su kaynağı vardır. Kaynak önündeki yalak taşına iyi bakın üzerinde yazı veya rakam yoksa para bu taşın altındadır. Eğer yazı veya rakam varsa ona göre para yeri belirlenir.

Softa Taşında Balık Eşkiya Parası

Balık softa kayada yapılmışsa, yanında çatal, kaşık, ekmek dilimi varsa bu kesin eşkiya işaretidir. Örnek olarak bulunan bir sofra taşı üzerinde bulunan işaretler şunlardır. 2 tabak 1.5 balık, 7 çatal, 7 kaşık, bir bardak, 3 bakladan oluşan zincirli çerkez kaması, işte bu eşkiya işaretidir.

Aynı Şekilde başka bir sofra taşındasofra dört adet dikili taş, taşın üzerinde yedi kaşık, yedi çatal, yedi ekmek dilimi, bir bıçak bir balık, şarap kadehi ayrıca ufak bir zincirli çakı resmi vardır. Çakının zincirlerini izleyin derenin karşısında bir mağara vardır gömü mağaradadır.

Başka bir sofra taşındaki balık örneği; Yontma taşlardan merdivenlerle çıkılan üç basamaklı sofra kaya bulursanız. Sofra kayanın yarım kalan ekmek dilimi, iki tabak, bir buçuk balık, yedi kaşık, yedi çatal, ve bir bardakla üç bakladan oluşan zincirli bir çerkez bıçağı resimleri tarafımızdan yapılmıştır. Burada mahzen vardır, zincirin yönü mahzene bakar. Zincirin döküldüğü yerden kayanın dibinden sekiz adım sayar 8 çarpı 8 metre kazarsan önce yedi adet paslı kaşık ve yedi adet çatal bulursunuz. Kaşıklardan birisi eşkiya başına aittir, Buradaki kaşıklar yedi yerin parasını ihtiva eden deri harita ile sarılıdır. Bu haritayı elde etmeniz halinde paraların yerlerini kendiliğinden ortaya çıkarmiş olursunuz.

Başka bir softa taşı: Sofra kaya üstünde yedi kaşık yedi çatal yedi somun dilimi, orta kısmında taş içinde bir buçuk balık vardır. Balıkların biri dış kısma diğeri iç kısma bakar şekildedir. Burada yine çerkez bıçağı vardır, neredeyse tüm sofra kayalarda çerkez bıçağı bulmak mümkündür. Çerkez bıçağı taştan aşağı sarkık şekildedir. Bıçağın sarktığı yerde bir tas dolusu para gömülüdür.

Bu sofra kayaya üç basamakla çıkılır. Birinci basamağın altında beyaz paralar mevcut olup altında ise altın paralar vardır. Sofradan on sekiz adım yukarı istikamette kayalıklar vardır. Burada dikili olan kayaya dayalı bir taş var, tam aralarında üç yük Osmanlı parası var. Sofraya başka koltuğuna otur karşı yöndeki yokuş yönüne doğru bak. Burada dikili bir taş vardır, bu taş istavrozludur. Bu taşta da yine bir miktar par vardır.

Kabartma Haç Balık

Aslında her balık birer haç işaretidir, Hristiyanlığın bazı dönemlerinde balıklar haç olarak kabul edilmiştir. İsa peygamberin havarilerine balık tutmayı öğrettiği gün 21 balık tutmuştur. 21 Hristiyanlarca kutsal kabul edilen rakamdır. Her balığın 21 adım önüne arkasına ve çavresine mutlaka bakılmalıdır.

Şu gerçeği bilmenizde fayda var, balıklar dini sembol olarak yapılmışsa kesin tılsımlıdır. Dinsel bir sembol olan balık üzerinde çalışma yaparken çok dikkatli olun. Bana kalırsa hiç yapmayın. Yinede kendiniz bilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.