Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Kudret Kale, R00T Özel Çalışma, Arşiv Destekli

Kudret Kale, R00T Özel Çalışma, Arşiv Destekli

Burası doğu – Batı eksenli uzanan tarihi kervan yoludur. Taş döşeli Bağdat yolu buranın yakınından geçer. Batıdan geldiğimizde Vezir Tepe’nin ön tarafından güney cephesinden Yeşil dağ. Karatepe’den sonra ki durak noktamız Kudret Kale’dir. Kudret kaleye geldiğimizin bazı alametleri vardır. Ve 4 bir yönünde mesafeli mevkilerini bilmek gerekir. İlk önce Kudret Kale’nin 4 bir yönden olan iş ve mevkileri ele alalım. Sonra Kudret Kale’yi tanıyacağımız durumları inceleyelim.

Kudret Kalenin Çevresi

Önce doğu istikametinden başlayalım Kudret kalenin doğusunda; Pamukçu yokuşu, Deve bağırtan yokuşu, Kapı kaya Emin ağa Değirmeni , Emin ağa Karargahı ve Mezarı , Halkalı Kaya , Karahasan Köprüsü , Volçanın Tamir edip yeniden inşa ettiği manastır , Küçük hora tepe, Deli Papazın Değirmeni, Erikli yayla , Kılıçlı mağara Ali bey köyü , Şarapçı köyü yolu.

Güney Yönü; Nalbant alanı , Kuru dere Tek ayı (ön sol ayağı 23 adımda olan ) ,Cumali Dede Türbesi , (Kızıl Türbe diğer ismi) Ana büyük fil ve maymun. Arkacık değirmeninin değişik isimleri vardır. Ali Bey Değirmeni ( Aslı Bir Kara kaya, ki devrilirse değirmeni harap eder burada kurt figürü olacak o değirmen ), Pehlivan Kayaları , Acı ve Tatlı su çeşmeleri Yarım Hilal olanlar.

Kuzey; Kuzeyde çok fazla işler yoktur. Biraz batı ve doğu olup aralara girmektedir.

Kuzey Doğu; Çimenika kalesi – Kapı Kaya ve Halkalı kayaya bağlanan kervan yolu.

Kuzey Batı; Çukur cambaz köyü, 3 dibek, Kumpanya birlik değirmeni; Hersek köyü, Kuru dere, 8 fincan cezve; Selama durmuş Ayı figürü, kirazlı yayla, Top koru .

Batı Yönü; Büyük şelale, Yavrulu ayı, Manolun Karargahı ve Değirmeni; Büyük Hora tepe, 3 tepeler, Kül tepe ; Türbe tepe, Sarıgöl, Karagöl; süslü efendi avam köprüsü ( Üzerine basılarak geçilen köprü suda taşlara basarak sıçrama – Taşlar belli bir düzünde konmuştur sistemlidir. ) Kıçkıça yatan öküzler, tek öküzler. Koyunlar kepenkli çoban, Aslan figürü. Büyük kuyu, Küçük Şarlaklar , İsli, Kemikli, Gemili Bacalı Mağaralar. Minareli kaya ve Vezir Tepe.

Güney Doğu; Şahin kaya, Kartal kaya, Bal kaya; Ballı kaya, Kazan dere, dağarcıklı değirmeni; Ali bey mezarı Topal Ayı, (Ayıcılı) Ceneviz kale .

Güney batı; 3 mezar, Kızlar çeşmesi yol ağzında mezar.

Mesafeler; Araları menzillidir. Yönler genel anlamdadır. Yönler işaretlerin birbirlerin doğusu batısı ve güneyin kalması göre vaziyet alırlar. Genel Yönlerde bunlar ve sayamadıklarım vardır. Örneğin Batıdan Vezir tepeden Doğuda ki Halkalı Kayaya at sırtında yürüyüş mesafesi olarak 10 saate yakın yol sürer. Bazı mevkiler ardı sıra yakındır. 3 metre 150 metre 135 metre bazılarına gitmek için sabah çıktığın yolu akşama menziline varırsın.

Gelelim Kudret Kale’ye

Batıdan Vezir tepe, Yeşil dağ ve Karatepe vardır. Bu mevkileri aşarak geldiğimizde doğuya doğru Bağdat yolunu takip ederiz. Ana kervan yolundan ayrılarak bir tepe aşımından sonra dağın eteğinde olan Kudret kaleye ara kervan yolu ile varırız. Kudret Kaleyi tanımak için Kuzey Yönündeki sırtta harap halde ki eski Roma kalesini bulmalıyız. Bu kalenin güney eteğine doğru 1000 adıma yakın bir mesafede Kuzeydoğu yönü blok kayalık alan olan 14 metre yüksekliğinde üzeri düzlük olan kaya ve toprak karışımı höyük alanı bulmalıyız. Burayı daha iyi tanımak için batı yönünde ağzı açık bir mağara göbek hizasında bu mağaranın ön tarafında dervişe benzeyen bir kaya , Bu mağaranın 35 adım güney batısında dervişe benzeyen bir taş vardır. Taşı tanımamız için altında 3 adet burgu deliği vardır. Bu taşın altı kuyudur. Burada üst üste konmuş 5 adet kazan vardır. Kaldırılırsa ana mahzene girilir. Bu mahzen içinde eskilerden kalan 366 adet heykel vardır.

Bu kudret kalenin kuzey batısında 21 sıra dizilmiş taşlardan kaldırım yol vardır. Bu temsili bir yol ve kısa bir dizimdir. Bu kudret kalenin Üzerine çıkar isek etrafı küçük taşlarla çevrili boş bir mezar vardır tam ortasında. Yine Kuzeydoğu istikametinde ki kayalarda çeşitli kabartma işaretler ve çalışmalar vardır. Güvercin resimleri kayada 3 delikler bunların ikisine merdiven dayandıralabilir. Haç işaretleri 7 adettir.

Kuzeybatı istikametinde 3 adet su sahanlık alanı vardır. (Bunlar doğal çeşme su toplama alanı havuz gibidir. Dibek oyma değillerdir.) Kudret kaleyi tam netleye bilmemiz için bu alemetlerden sonra. Kuzeydoğusunda yamaçta doğup gelip sahanlık alanları yalayıp geçen batı yönünden yön alıp güneyine doğru Ceneviz kale ve Nalbat alanının batısında acı tatlı sular ile kavuşup ana suya karışan pınarı görmeliyiz.

Kudret Kaleye Yapışık Ceneviz Kale

Kudret kaleye eteklerine yapışık olan Ceneviz kale vardır. Güneydoğu istikametindedir. Kendisine hafif çap duran kendisinden biraz düşük yükseltidedir. Ve alan olarak Kudret kaleden küçüktür. Batı yan yükselti kısmında sırasıyla 7 adet saplama kaya vardır. Araları 100 adımdan azdır. Etekleri bitişiktir.

Biz bu kudret kale ve Ceneviz kaleye batı istikametinde baktığımız Kurt kulağı misali kulaklardan biri biraz düşük olmak üzere M harfi gibi görürüz. Kudret kaleye Kuzeyden Güneye bakarken önümüzde 3 kademe yapan bir sur varmış gibi kayaları görürüz. Bu sedir yapan duvarın 2 si doğal biri doğala uydurulmuş dizim kayalardır. Kudret kalenin doğusunda bir taş yığıntısı vardır. Bu yığıntının altına inildiğinde demir ızgaralı kapılar vardır. Bu kapılardan güzel variyetlerin olduğu mahzene inilir. Ki çok tuzaklıdır. Bu Yığma yönü gelen kervanların yüklerini boşalttıkları gizli alandır. Bu taş yığmanın altında yan giden bir tünel vardır. Çok zehirlidir. 780 kişinin zehirlendiği horasan duvarlı ranzalı mürettabat yatakhanelerine gider. Her biri 170’er heybe para alan büyük küpler buradadır.

Kudret Kale Girişleri

Kudret Kalenin 2 ana girişi vardır. Birisi kuzeydoğu istikametinde olan kudret kaleye 75 metre mesafede olan 3 toprak yığma mezardır. Bu 3 mezardan ortada ki mezardan güzel bir variyet alındıktan sonra (variyet yani malzeme ve malları ve miktarlarını açıklamadım.)

Kudret kaleye giden tünele ulaşılır buradan. Kalenin altında ki çoklu odalara giden ana yol tuzaksız yol budur. Yinede dikkat edilmesi icab eder. Kudret kalenin ikinci Girişi ise daha önce belirtmiştik etekleri güneydoğu yönünde Ceneviz kale ile birleşir bu birleşim noktası tüneldir. Bu tünelin üzerine yığıntı halinde doğala uydurulmuş ve basamak yapan yükseltilere sahip beyaz taşlar dökülmüştür. Bu taşların altından tünele girilir ve odalara varılır. Bu varılan odalarda görülmemiş büyük variyetler vardır.

Kudret kalenin Kuzey doğusundan doğan pınar batı istikametinden güneye inerken batı hattı boyunca sulu bir dere yatağı oluşturur. Bu yatağın kaleye bakan kısımları patika ve kervan yoludur. Aksi karşı istikametinde ise doğusunda su olmayan kuru bir dere vardır. Burasıda kervan yoludur. (Dikkat ana yolar değil ara kervan yollarıdır. Bağlantı ve geçiş yerleri). Bu yollar Tekrar Bağdat yoluna ve pamukçu yokuşuna bağlanır. Bu yolu takiben Ali bey değirmeni Şahin kaya, Kartal kaya , Bal kaya, emin ağa değirmenlerine varılır. Dikkat üzerinde kule ve yıkıntısı yoktur. Üzerinde 3 adet kule misali baca olan kale Ceneviz kalesidir.

Ceneviz Kale ve Mahzeni

Bu Ceneviz kalesinin üzerinde ki 2 adet yığıntı durmakta 3 kule yıkıntısı olan baca kalenin ana mahzenine inmektedir. Bu 3. kule volçan ve ekibi tarafından odalar işleme doldurmaya tabi tutulmuştur. Sonra odaların üzerine yıktırılmış olup üzeri gizlenmiştir. Bu 3. kuleyi yani bacayı bulmak için bir çıplak ayak izi var onu bulmamız gerekir. 3. kule bunun altındadır.

40 Atlı Mağara

Tekrar gelelim Kudret kaleye. Bu kalenin kuzey doğu blok kayalıklarında 40 atlı mağara vardır. Bu mağara açıkta değildir. Bu mağarayı bulabilmek için dikili büyük kayayı görmemiz lazımdır. Çünkü bu kaya üzeri bükük olup eğilen insan misali bunun altına atlar bağlanır ise sağrıları gerileri hariç yağmur tutmazlar. Bu kayada C harfine benzer bir oyma vardır. Bu mağara kapalıdır. Tabanı taş döşeli olan mağara budur. Bu C işaretinin at bağlanabilecek kayanın dibinde ki kapama yığma kayalar alınır ise 40 atlı mağaraya girilir. Bu mağara bir salondan büyüktür dar ve uzundur ahır misali. Tabanı taş döşemeli olup üzeri 2 karış kum ile örtülmüştür.. Mağara içinde ilerlediğimizde sonuna doğru mağara kavis yapar ve taban bir kame yükselti yapar. Bu yükselti kısımda sağımıza gelen duvarda göbek hizasında tabanda değil küçük oyma bir haç olacak bu haçın zemine bakan yönünde zemin altında bir kazan gömülüdür. Burası nereye gidilir yada burada bitiyor mu bahsi geçmemiştir. Bu kısımda bilgim yoktur.

Oturak Taşı

Gelelim tekrar Kudret kalenin üstüne. Üzerinde yönü kuzey olan bir oturma taşı tabure misali vardır. Sonra burası papazın oturduğu oturak taşıdır. Bu taşın yakınında 4 oyma vardır.3 oyma açıkta üçgen yapar halde araları kısa mesafelidirler. 4. oyma ise kapalıdır kasadır. Bu kasa üçgen yapan oymalara 7 adım mesafede olan farklı renkte olan (beyaz taş) kayada 8 okka bir müjdedir. Kasa yani 4 oyma beyaz kayadır. Bu oturak taşına oturduğumuzda sağımıza gelen doğu kısmında kayalarda bir kertenkele fügürü vardır. Kertenkelenin bakış istikametinde yığıntı taşlar vardır. Bu taşları açmak zahmetlidir. Burayı açar isek bu taşların altından kısa bir tünel ile kertenkelenin altına doğru giden odasına varırız ki odası doludur.

Sazan Balığı

Kudret kalenin Kuzey batı istikametinde geçen çeşme suyunun yanında tek oyma bir balık vardır. Bu balık Sazana benzeyen balıktır. Bunun 44 metre karşısında suyun yanında odası olup derinliği bir insan boyudur. Oda çok zengin olup safi altındır. Kudret kalenin kuzeyinde ki ana kaleye çıkar isek bütün bölge ayağımızın altına serilir. Buradan Karatepe ve vezir tepe ve bütün bölgeler rahatlıkla görülebilir. Karatepe çıkar isek batısıdır. Buradan ilk geliş istikametleri olan deniz yönü görünür. 4 adacıklar kısmı ancak Büyük hora tepe ve yeşil dağdan görülür.

Kudret kale ve Ceneviz kale birbirleri ile duruş istikametleri kuzeybatı-güneydoğu yönlüdürler. Ceneviz kale kudret kalenin Güneydoğu istikametinde kalır.

7 bölgem. 7. hakikat bölgesi olan diğer yarı dolu veya taşınmış boş olan bölgeler olmadığının hakikat bölgesinin kendisi olduğu alamet ve nişaneleri bunlardır. Nalbant alanı güneyinde 1 kilometre mesafede kalır. Bu düzen içerisinde olan bölge hakikat bölgesidir. Diğer bölgelerin bazılarında da variyetler vardır. Bunlarda azımsanacak gibi değillerdir. Burada bir çok mevki ve özelliğinde sayamadan geçmişizdir. İlerleyen zamanlarda o mevkilere de değiniriz.

Yorumlar

  1. Anonim dedi ki:

    tşkler