Define İşaretleri AnlamıErmeni Gömüleri

Tavuk Ayağı Yada Kaz Ayağı

Tavuk Ayağı Yada Kaz Ayağı

Kaz yada tavuk ağağı her ikiside aynı mantıkta kullanılmaz, tavuk ayağı genelde son nokta işaretidir, hangi parmak farklı ise o tarafa doğru gidilir. Kaz ayağı ise son nokta olup bulunduğu yerde emanet aranır.

Bazı haçlar tavuk ve kaz ayağıma çok benzer, bulduğunuz ayakların haç olmadığından emin olun. Özellikle kaz ayakları çatal ayaklı haç ile bire bir benzerlik gösterir. Bunun haçmı kaz ayağımı emin olmadan çalışma başlatmayın.

Tavuk ayağı varsa yakınlarda civcivli tavuk olup olmadığına bakılır. Civcivli tavuk varsa bu ayağın parası çoktur. Civcivli tavuk yoksa para daha azdır.

Kaz ayaklarına benzeyen haçlar genelde çatal ayaklı haç türüdür. Çok basit yapılmış uçları v şeklindedir. En çok ermeni bölgelerinde olur, yani doğu illerde bu işarete rastlamak mümkündür. Batı illerde daha az rastlanır.

Tavuk ayakları yanında yuvarlak oymalar varsa bu tavuk ayağı değildir. Sizin ayak sandığınız aslında bu oymalara ait mezarlara yön veren ince kanallardır. Özellikle 2 oyma yanında tavuk ayağına benzeyen kanal bulmak mümkündür.

Aslına bakılırsa bu 2 işarete nadir bulunan işaretler diyebiliriz. Civcivli tacuk, topal ayı, tavuk ayağı, kaz ayağı, domuz bunların hepsi nadirt bulunan işarettir. Nadir oldukları içinde tam olarak çözülmüş üzerinde iyice çalışılmış işaret değildir. yazdıklarımız 1-2 işaret üzerinde edindiğimiz tecrübelerdir.

Yorumlar

  1. Anonim dedi ki:

    Ben böyle bir yer biliyorum nasıl çözülür